Przyzywanie Żywiołaków i Demonów

11 minut czytania

Pentagramy

Pentagram jest traumatyczną formą używaną do ograniczania demonów i żywiołaków podczas rytuału przyzywania. Tajemna struktura pentagramu i wszystkie biorące udział przedmioty (świece, kadzidła, itp.) służą do skupienia magicznej mocy podczas przyzywania Pentagram zabezpieczający wytwarza pewną barierę przez którą nie może przedostać się żadna magiczna energia ani materia. Pentagram zachowuje swoje ochronne właściwości tak długo jak wzór , runy, inskrypcje i przedmioty pozostają nienaruszone. Jeśli pentagram jest niekompletny lub został częściowo starty, wówczas istota może zaatakować osoby znajdujące się wewnątrz z zamiarem zranienia, przejęcia kontroli bądź nawet zabicia.. Głównym zastosowaniem pentagramów są rytuały przyzwań, jednak pentagramy mogą również być używane jako ochrona przed atakami Demonów i Żywiołaków, które nie dostały się do materialnego świata za sprawą innych sił jak mag rysujący pentagram (przyzwanych przez innego maga, potężny artefakt, lub kultystów bogów chaosu.). Zarówno mag przyzywający jak i jego towarzysze muszą być na zewnątrz pentagramy podczas przyzywania. Jeśli moc magicznej figury ma ich chronić muszą się znajdować w obrębie pentagramu.

Rytuały przyzwania

Wezwanie Żywiołaka.

Jeśli żywiołak zostanie wezwany swoim imieniem lub tytułem (Graknarabolza, “Ojcze Rzek”, “Panie powietrza.”) wtedy przybędzie taki jaki jest wzywany. Jeśli zostanie przyzywany bez imienia, ani tytułu wezwany żywiołak może być dowolnej formy.

Wzywanie Demona.

Jeśli prawdziwe imię demona zostanie wypowiedziane to ten jest zobligowany do odpowiedzi. Jeśli zostaną wypowiedziane używane imię demona ten może lecz nie musi odpowiedzieć. Może posłać mniejszego demona zamiast fatygować się samemu. Przeważnie jednak odpowiada jeśli przyzywający nie podpadł mu wcześniej.

Jeśli imię prawdziwe i używane zostanie błędnie wypowiedziane żaden demon nie odpowiada (chyba że któryś ma takie imię: np chciał przyzwać mniejszego a przybył większy, oczywiście wtedy w żaden sposób nie można opanować demona, który od razu atakuje.). Wszystkie punkty magii i składniki wykorzystane do rytuału zostają utracone.

Jeśli zostanie wezwany konkretny rodzaj demonów (tj., Bloodletter, Fleshhound, Strażnik Tajemnic, itp.) odpowiada demon tego rodzaju.
Jeśli nie zostanie wypowiedziane żadne imię przybywa losowo wybrany demon (sługa, demoniczny rumak, demoniczna istota, mniejszy demon, większy demon, pan demonów, itp.) Jest jednak zobligowane typem rytuału (Przyzwanie demonicznego sługi, przyzwanie większego demona, itp.)

Testy przyzywania za pomocą pentagramu

Kiedy zostanie przyzwany zywiołak lub demon jest rozzłoszczony na przyzywającego chce przełamać moc pentagramu. To czy przełamał jego moc określa się testem kontroli wykonywanym natychmiast po pojawieniu się wzywanej istoty.

Jeśli istota zdoła przełamać pentagram jest wolna i może robić na co ma tylko ochotę, przez czas działania czaru przyzywającego. Jest w tym czasie podatna na niestabilność.

Jeśli poddała się testowi kontroli jest pod władzą przyzywającego który może wydawać teraz komendy.

Testy kontroli

Przyzywający wykonuje test na swoją SW aby zobaczyć czy udało mu się zapanować nad przyzywaną istotą. Jeśli przyzywanych jest więcej niż jedna istota w pojedynczym pentagramie każdej istocie wykonuje się test SW, wystarczy że tylko jednej się nie powiedzie, a wszystkie wymykają się spod kontroli przyzywającego. Modyfikatory do SW przy przyzywaniu istot zawarte są w poniższej tabelce.

Jeśli elementalista mający SW równą 40 przyzywa noda, teoretycznie ma 100% szans na powodzenie, jednak zawsze rzut 96-00 określa się jako niepowodzenie.

Adnotacja: Ani przyzywający, ani istota przyzywana nie może zmieniać swojej SW podczas rytuału przyzywania (to nie jest test odporności na magię).

Testy kontroli mają następujące modyfikatory

Jeśli przyzywaną istotą jest: Wtedy:
Elemental Node +60
Najmniejszy Żywiołak +40
Mniejszy Żywiołak +30
Większy Żywiołak +10
Wisentlich -50
Demoniczny Sługa +60
Demoniczny Rumak +40
Demoniczna Istota +30
Mniejszy Demon 0
Djinn -25
Większy Demon -50
Niekompletny pentagram, zakłócenie rytuału, nieobecność pentagramu -50
Wypowiedziane prawdziwe imię istoty +50

Niekontrolowane Demony i Żywiołaki.

Żywiołaki i Demony którym udało się wyrwać spod kontroli maga, mogą wedle własnej woli decydować co będą robiły (są podatne na niestabilność). Przeważnie oznacza to że atakują przyzywającego ich maga w celu zabicia go lub przejęcia nad nim posiadania. Nie oznacza to jednak że zawsze będą atakowały, zależy to od przyzwanej istoty. Niektóre z nich wolą czas wolności w rzeczywistym świecie poświęcić na: latanie w przestworzach, zabawie, szukaniu i zbieraniu starożytnych artefaktów lub zbieraniu części ciała.

MG może użyć tabeli zachowania niekontrolowanego demona i żywiołaka takiej jaka znajduje się w podręczniku lub samemu określić zachowanie niekontrolowanej istoty.

Testy służby

Próby służby

Nawet jeśli zostaną kontrolowane to żywiołak czy demon nie zawsze są chętne do współpracy, i mogą wykonywać polecenia przyzywającego z większym lub mniejszym entuzjazmem. Różne rodzaje żywiołaków i demonów mają inaczej się zachowują i inne cechy zachowania posiadają więc nie każdy jest tak samo chętny do współpracy.

Poniżej znajdują się wartości wierności i mściwości każdego z żywiołów.

Żywiołak powietrza: Wierność 10, Mściwość 4
Żywiołak ognia: Wierność 7, mściwość 10.
Żywiołak wody: Wierność 17, Mściwość 5
Żywiołak ziemi: Wierność 17, Mściwość 3

Osobowość demonów jest znacznie bardziej złożona i nieobliczalna. Testy służby dla demonów będą znajdować się w dokumencie Demony, przy każdym z rodzajów.

Testy służby

Kiedy przyzwana istota ma do wykonania zadanie należy wykonać test służby , 3k6. Jeśli wyrzucona liczba oczek odpowiada lub jest mniejsza od wierności istoty, wtedy istota wykonuje polecone jej zadanie. Może wykonywać polecenie maga nawet poza obszarem działanie czaru przyzywającego. Jeśli wypadła większa liczba oczek należy jeszcze raz rzucić 3k6.

Drugi rzut jest porównywany z mściwością istoty jeśli jest większy, istota z niechęcią wykonuje polecenie, jeśli natomiast jest równy bądź mniejszy istota kategorycznie odmawia wykonania polecenia, jeśli przyzywający będzie się upierał może nawet zaatakować lub powrócić do swego świata

Test kontroli jest wykonywany przez MG w ukryciu przed graczem aby ten nie wiedział jak zachowa się przyzwana przez niego istota. Należy wykonać dwa rzuty po 3k6, jeśli pierwszy jest mniejszy bądź równy wierności drugi rzut się ignoruje, jeśli jest większy to drugi rzut porównuje się z mściwością istoty.

Jeśli przyzywający nie opanuje demona.

Przyzywający zamiast bronić się przed atakiem niekontrolowanego demona, może prosić go o przebaczenie. Należy wówczas wykonać test Int demona. Jeśli się powiedzie zdaje on sobie sprawę że mag poddaje się i jest gotów stać się jego sługą na miesiąc i jeszcze jeden dzień w Królestwie Chaosu. Nieudany test oznacza iż demon jest nazbyt pobudzony aby zdać sobie rację z poddania się maga i kontynuuje atak aż go zabije.

Służyć demonowi w Królestwie Chaosu

Ciało maga pozostaje w materialnym świecie w transie na czas służby demonowi. Jest ono oczywiście w tym stanie narażone na wiele niebezpieczeństw (dzikie zwierzęta, bandyci, gobliny, itp.) Jednak nie może zginąć z przyczyn naturalnych (brak jedzenia i picia, itp). Po zakończeniu działania rytuału przyzywającego demona dych maga wraz z demonem udaje się do Wszechświata chaosu na miesiąc i jeden dzień. Szczegóły takiej służby pozostawiam wyobraźni MG, jednak po powrocie po miesiącu i jednym dniu do swego ciała (jeśli nie zostało zniszczone, zabite, itp.) natychmiastowo dostaje 2k6 punktów obłędu.

Jeśli demon zadecyduje przejąć posiadanie nad magiem.

Niekontrolowany demon może wybrać również mentalny atak przyzywającego. Atakuje on wtedy swoimi PM, PM maga – nazywa się to duchową walką. (zobacz poniżej). Jeśli mag wygra demon poniżony wraca do swego świata gdzie będzie pomiatany przez inne demony. Jeśli demon wygra przejmuje posiadanie nad magiem (zobacz poniżej).

Walka duchów

Walka ducha jest eteryczną odmianą magicznego ataku. Jedynie Demony są zdolne do prowadzenia tej formy walki. W walce duchów ścierają się moce magiczne dwóch przeciwników (test S). Zwycięzca w każdej rundzie wyrzuca z przegranego część jego mocy magicznej (1k6+1 PM). Dla obserwatora posiadającego wyczucie magii wygląda to tak jakby od istoty przegrywającej rozpływały się różnokolorowe gazy charakteryzujące energię magiczną. Walka duchów kończy się kiedy poziom mocy jednego z oponentów spadnie do zera. Demon któremu moc spadnie do zera powraca do swojej rzeczywistości w trybie natychmiastowym. Jęli przeciwnikiem demona była inna istota (nie drugi demon), wtedy jeśli ona przegra, demon przejmuje na nią posiadanie.
Podczas walki duchów obaj przeciwnicy są w głębokim transie z którego nie mogą zostać wyrwani do końca toczonej przez nich walki. Są traktowani jako cele nieruchome.

Adnotacja: Mag może zmusić demona do walki duchów rytuałem : związanie demona.

Odzyskiwanie PM po walce duchów

Mag nad którym zostało przejęte posiadanie odzyskuje PM w tempie 1 PM na dzień, tak samo jak demon. Jest to tak samo ważne dla związanych demonów jak i tych które powróciły do swego świata.

Związany Demon

Związany demon to taki demon który przegrał walkę duchów wywołaną przez rytuał związanie demona, jest on wówczas zmuszony do pozostania w materialnym świecie i służenia swemu nowemu panu przez rok i jeden dzień.

Podczas walki duchów taki demon stracił wszystkie swoje PM. W rzeczywistym świecie wolno powracają mu one (1 na dzień) przez co na początku (dopóki nie osiągnie połowy swoich PM) swojej służby będzie bardzo osłabiony.

Kontrolowanie związanego demona

Mag musi wydzielić część swojego ducha aby kontrolować związanego demona, neutralizować jego emocje, zmuszać go do służby i trzymać w ryzach. Demon jest tak długo związany jak długo mag poświęci mu część swojego ducha . Jeśli mag odwoła tą część swojego ducha, demon już nie będzie związany i może zaatakować maga bez żadnych ograniczeń.

W rzeczywistości to wygląda tak że mag musi wydzielić taką część swojego ducha (ilość PM) ile PM posiada demon. Jeśli jego aktualny poziom mocy spadnie poniżej tej liczby demon automatycznie zostanie uwolniony, to samo dzieje się jeśli mag spętał dwa demony, wystarczy że jego poziom mocy spadnie poniżej PM wymaganych do kontroli demonów, obydwa są wolne. PM służące do kontroli mogą zostać normalnie zużyte jednak mag musi liczyć się z tym że tym samym uwolni demona.

Przykład: Lazar Loder, demonolog 4 poziomu o poziomie mocy 51 spętał dwa demony. Jednego sługę mającego 6 PM i demoniczną istotę mającą 10 PM. Aby je spętać musi zawsze mieć 16 PM. Jednak czary które właśnie używał wymagały zużycia 40 PM, więc zostało mu 11PM. Demony zostały uwolnione i wielką przyjemnością zabawią się teraz z magiem który je pętał.

Istoty na którymi przejęto posiadanie.

Demon przejął posiadanie i kontrolę nad istotą która przegrał walkę duchów. Może on pozostawać wówczas w rzeczywistym świecie bez żadnej magicznej pomocy (niemożliwe dla zwykłego demona).

Po przejęciu posiadania osoba jest podległa demonowi przez 1k6+3 godziny. Podczas tego czasu jaźń istoty jest w głębokim hipnotycznym śnie nie mogąc kierować swoim ciałem. Demon natomiast może używać czarów i umiejętności takiej osoby bez jej wiedzy.

Po upływie określonego wcześniej czasu (rzut k6+1) jaźń istoty budzi się i może wywołać kolejną walkę duchów. Jeśli wygra demon zostanie natychmiast odesłany do swojego świata, jeśli natomiast demon wygra osoba zapada w kolejny hipnotyczny sen na kolejne 1k6+1 godzin. I tak w kółko aż się wyswobodzi.

Jeśli demon jest zbyt potężny aby można z nim było wygrać, osoba może poczekać aż demon utraci część swojego potencjału magicznego (PM wykorzystywane do rzucania czarów, itp.) i wtedy zmusić demona do walki duchów. Odprawianie egzorcyzmów powoduje zmniejszenie PM demona co ułatwia ewentualne oswobodzenie się spod jego działania.

Ograniczenia dla Kowali Runów w przyzywaniu żywiołaków

Kowale runów wierzą że świat składa się z sześciu elementów: ziemi, wody, ognia, powietrz, strefy eterycznej i void. Właśnie ta wiara jest podstawą wykuwania runów, są one oznaczane specjalnymi magicznymi znakami zwanymi runami. (uczeni sądzą że sześć symboli Sigmara jest odpowiednikiem tych sześciu elementów świata).

Z tych sześciu elementów Kowale Runów najbardziej czują ziemię, strefę eteryczną i prawdopodobnie void. Ziemia jest zbliżona do genezy ich pracy, strefa eteryczna symbolem rozumu i umiejętności magicznych, a void do niebezpiecznych sił chaosu. Energia void służy do wyrabiania różnorodnych runów niwelujących działanie chaosu (lub jego powiększania).

W związku z tym Kowale Runów mają pewne ograniczenia do przyzywania żywiołaków. Mogą przyzywać dowolnego rodzaju żywiołaki ziemi. Bardziej potężne żywiołaki ognia mogą być przyzywane jedynie w kuźniach. Żywiołaki wody mogą być przyzywane jedynie z podziemnych zbiorników wodnych. Żywiołaki powietrza nigdy nie mogą być przyzywane.

Kiedy Kowal Runów przyzywa żywiołaka oprócz normalnych modyfikatorów ma następujące: +10 do kontroli żywiołaka ziemi, -10 do kontroli żywiołaków wody i ognia.

Żywiołaki sfery eterycznej i void nie istnieją. Kowale runów uważają jednak że ożywieńcy są ze sfery eterycznej, a demony z void. Próby jednak przyzywania ich jak do tej pory nie powiodły się.

Kilka przykładowych przyzwań żywiołaków i demonów.

Przykład #1: Helma z Białego Lasu, elementalistka 3 poziomu mająca SW równą 45 przyzywa mniejszego żywiołaka ziemi, aby pomógł ufortyfikować jej obóz przed najazdem goblinów. Ma modyfikator +30 za przyzwanie mniejszego żywiołaka, więc jej aktualna SW do kontroli wynosi 75. Jeśli wypadnie tyle, lub mniej żywiołak jest pod kontrolą.

Niestety, szczęście nie uśmiechnęło się do Helmy. Wypadło 89. Test kontroli się nie powiódł, żywiołak nie jest pod kontrolą. Szczęśliwie dla niej żywiołak nie zaatakował jej jednak przez czas działania czaru (1k6+3 rundy) niszczył obóz Helmy, demolując namiot i wkładając jej muły na drzewa.

Przykład #2: Helma obawiająca się najazdów goblinów postanowiła jeszcze raz zaryzykować i wezwać mniejszego Geonoma. Tym razem wypadło 73, co oznacza że udało jej się przejąć kontrolę nad żywiołakiem.

Najpierw Helma poprosiła aby zdjął jej muły z drzew. MG dwa razy rzucił 3k6. Pierwszy rzut to 12 co jest mniejszą wartością od wierności żywiołaka ziemi, więc drugi rzut się ignoruje. Geonome grzecznie zdjął muły Helmy z drzew.

Następnie Helma poprosiła Geonoma aby ten zrobił wokoło obozu mur z ziemi. Mg sekretnie wykonał 2 rzuty po 3k6. W pierwszym rzucie wypadło 16 co jest mniejszą wartością niż wierność żywiołaka ziemi, więc drugi rzut został zignorowany. Geonome wolno ale ostrożnie i dokładnie zrobił z ziemi zaporę wokół obozu.

Na koniec Helma poprosiła aby posprzątał bałagan wyrządzony przez pierwszego żywiołaka. MG sekretnie wykonał dwa rzuty po 3k6. W pierwszym rzucie wypadło 18 co jest większą wartością niż wierność żywiołaka ziemi. W drugim rzucie wypadło 6 co jest większe niż wartość mściwości żywiołaka ziemi więc nie rozzłościł się ale zadanie mu wyznaczone robił bez entuzjazmu i niechętnie, deptając już raz zniszczony namiot Helmy. Pracował tak dopóki czas działaniu rytuału przyzwania nie skończył się.

Przykład #3: Sardul Strikker, demonolog 2 poziomu z SW równą 55 przyzywa grupę pięciu demonicznych istot aby strzegły wejścia do jego laboratorium gdzie będzie przeprowadzał eksperymenty. Przyzywa je bez uprzedniego przygotowania pentagramu, więc ma odpowiednie modyfikatory +30 za przyzywanie demonicznej istoty i –50 za przyzywanie bez pentagramu. Uda mu się opanować demony jeśli wyrzuci 35 lub mniej.

Rzut był na 72. Test się nie udał i demoniczne istoty nie zostały kontrolowane. Niestety demony rzuciły się na biednego Sardula wyrywając mu rękę po ręce itd.

Przykład #4: Wager Stillingfleet, demonolog 1 poziomu z SW równą 40 przyzywa demonicznego sługę aby uzyskać od niego pewne informacje, używa do tego pentagramu. Ma więc +60 za przyzywanie demonicznego sługi. Więc 96 i mnij oznacza udany test kontroli

Zgadnij co? Wypadło 00. Jakie było zdziwienie Wagera kiedy nie udało mu się przejąć kontroli nad sługą.

Oczywiście demony przeważnie atakują przyzywającego je maga jeśli nie zostaną kontrolowane, jednak demoniczny sługa nie jest zbyt dobrym wojownikiem, więc zadecydował że zniszczy laboratorium maga. Podłożył w księgach ogień po czym wyskoczył przez okno w zarośla aby ukryć się przed magiem i doczekać zakończenia działania rytuału.

Adnotacje i komentarze dotyczące przyzwań.

Przyzywanie bez pentagramu: Żywiołaki i demony mogą być przyzywane bez pentagramu, jednak mag który je przyzywa w taki sposób nie ma magicznego i mentalnego wsparcia w kontrolowaniu istoty (-50 do testu kontroli.) Przyzywają w ten sposób magowie demoniczne sługi i nody które nie stwarzają dla nich samych zbytniego niebezpieczeństwa, a szkoda marnować czas na tworzenie magicznego znaku.

Zakłócenie pentagramu: Zakłócenie czyli zniekształcenie jednego z pięciu punktów pentagramu, lub przerwanie jakiejś linii, zamazanie znaku, itp. jest bardzo łatwe do zrobienia jeśli pentagram nie posiada stałej formy (wyryty w kamiennej podłodze). Każde takie zniekształcenie znaku powoduje iż pentagram jest niepełny (-50 do testu kontroli).

Alternatywne praktyki demonologiczne: Najlepsi demonolodzy całego świata wywodzą się z Mrocznych Elfów i uczonych chaosu. Są oni dużo bardziej doświadczeni niż akademiccy demonolodzy. Mają oni soje własne rytuały, dla przykładu MroczneElfy z Naggaroth wprowadziły do pentagramu ofiarę złożoną uprzednio na ołtarzu i rytualnie poświęconą bogu którego demon zostanie przyzwany. Ma to na celu aby przyzywany demon wszedł w ciało ofiary i mógł porozumiewać się z przyzywającym za pomocą ust ofiary, pomagać mu zwykłymi rękami (a nie jak się często zdarza szponami), itp.

Prawdziwe i używane demoniczne imiona: Odkrywanie prawdziwych i używanych imion demonów w Starym Świecie jest bardzo trudne. Nauka i praktyka demonologii jest generalnie nielegalna, a posiadanie demonologicznych cech karane jest śmiercią. Większe gildie i uczelnie posiadają w swoich bibliotekach pewne zbiory magii demonologicznej, jednak dostęp do nich jest bardzo ścisły i ograniczony. Historycy, antykwariusze, kolekcjonerzy, poszukiwacze przygód i demonolodzy mają małe zbiory demonicznego prawa, ale są one oczywiście bardzo rzadko spotykane i niemalże bez żadnego dostępu obcych.

Nauka prawdziwych i używanych demonicznych imion jest bardzo trudna, ale niezbędna jeśli chce się przyzwać konkretnego demona. Bardzo starzy demonolodzy posiadają w swoich zbiorach od jednego do tuzina używanych imion demonów. Czasami zdarza się że demon sam zdradzi przyzywającemu swoje używane imię , czasami zdradzi imię znienawidzonego innego demona aby tego jak najczęściej wyrywano z jego świata. Poszukiwanie prawdziwych imion demonów jest bardzo męczące i czasochłonne. Są one bardzo trudne do poznania, gdyż mieszają się z używanymi imionami. Nawet demonolodzy posiadający naprawdę Wielką Potęgę są zdolni do znania jedynie prawdziwego imienia tylko mniejszego demona. Aby takie poznać muszą naprawdę bardzo dobrze służyć swemu bogu i demonowi.

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...