Informacje ogólne

GameExe (gexe.pl, gameexe.pl, zwane dalej Portalem) jest serwisem tworzonym przez grupę entuzjastów, nie działającą zarobkową, bez osobowości prawnej, nie udostępniającej zebranych danych żadnych podmiotom trzecim. I w ramach tej działalności – czysto osobistej – nie znajdują zastosowania przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO”. Zgodnie z motywem 18 RODO:

„Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Działalność osobista lub domowa może między innymi polegać na korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności. Niniejsze rozporządzenie ma jednak zastosowanie do administratorów lub podmiotów przetwarzających, którzy udostępniają środki przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej działalności osobistej lub domowej”.

Gromadzone dane osobowe

 1. Przeglądanie Portalu nie wymaga podawania żadnych danych osobowych, lecz może się wiązać z wykorzystaniem plików „cookies”.
 2. Rejestracja na Portalu, wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika adresu mailowego oraz unikalnej nazwy, umożliwiającej identyfikacje użytkownika. Rejestracja skutkuje utworzeniem Konta Użytkownika. Rejestracja nie jest obowiązkowa.
 3. Użytkownik ma możliwość podania innych danych (takich jak data urodzenia czy imię i nazwisko), jednak ich podanie jest całkowicie dobrowolne, nigdy nie wymagane i Użytkownik może je usunąć w każdym momencie.
 4. Mail oraz nazwa użytkownika są wykorzystywane w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wszelkich usług z tym związanych w Portalu.
 5. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Konto Użytkownika może być usunięte na mailowe żądanie pod adresem admin@gameexe.pl. Edycja i/lub usunięcie pozostałych danych jest możliwa samodzielnie przez Użytkownika w Ustawieniach profilu.
 7. Żadne zgromadzone dane nie są nikomu udostępniane.

Wykorzystanie plików „cookies”

 1. Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies":
  • sesyjne – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wylogowania z Portalu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe – pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
  W szczególności:
  • "niezbędne" – umożliwiające podtrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika;
  • "zabezpieczające" – służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
  • "funkcjonalne" – umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.
 3. Oprócz tego, na stronie mogą pojawiać się pliki "cookies" serwisów takich jak Facebook czy Google. Podlegają one ich własnej polityce prywatności.
 4. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Bezpieczeństwo

 1. Wszystkie połączenia do Portalu odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 2. Zaleca się samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności zachowanie w poufności loginu i hasła, oraz nie udostępnianie ich osobom trzecim.
Wczytywanie...