1. Zasady ogólne:
  1. Jesteśmy forum zajmującym się szeroko pojmowaną fantastyką, na którym obowiązują zasady języka polskiego.
  2. Każdy użytkownik ma prawo do jednego konta. Multikonta będą kasowane zaś ich autorzy karani.
  3. Zabronione jest publikowanie cracków, seriali, keygenów do gier, sposobów omijania zabezpieczeń oraz adresów stron/portali/serwerów, z których można pobrać nielegalne oprogramowanie, jak też informacji prywatnych bez zgody właściciela, w szczególności danych osobowych, adresów e-mail, numerów telefonu, wizerunku.
  4. Wszelkie przejawy naruszeń regulaminu należy zgłaszać do moderatora, korzystając z opcji "Raportuj".
 2. Kary:
  1. Na forum obowiązuje system kar w formie punktowej w skali 1-10:
   • 1 pkt – za spam, wulgaryzmy, ostentacyjne pisanie z błędami,
   • 2 pkt – brak szacunku dla innych użytkowników, obrażanie z premedytacją,
   • 3 pkt – publikowanie niedozwolonych materiałów,
   • 10 pkt – działanie w sposób oczywisty na szkodę serwisu i forum, wykradanie haseł, podszywanie się pod kogoś itp.
  2. Kara ulega przedawnieniu po upływie 2 miesięcy w przypadku, gdy zachowanie użytkownika wskazuje na poprawę.
 3. Moderatorzy i administratorzy:
 4. Postanowienia końcowe:
  1. Każdy ma prawo do wyrażenia opinii na temat niniejszego regulaminu oraz do zaproponowania usunięcia lub dodania dowolnego punktu.
  2. Sytuacje nieprzewidziane w regulaminie będą rozstrzygane indywidualnie.
Wczytywanie...