Pieśni kapłańskie

2 minuty czytania

1.

Nasz Bóg jest potężny w mocy swej
Panuje nad nami i z nieba rządzi
W mocy, miłości, mądrości swej.

2.

Tyś jest Bóg, wywyższamy Cię /wywyższamy Cię
Tyś jest Pan uwielbiamy Cię / uwielbiamy Cię
Tyś nasz odwieczny Ojciec
Twe stworzenie wielbi Cię / 2x

3.

Święty, święty jest zastępów Pan
I aniołowie wielbią Go
Wielki, wielki jest wszechmocny Pan,
Więc usta nasze Jego czczą.
Niechaj ziemia słyszy dziś
Całe niebo słyszy to,
Że śpiewamy Panu pieśń
Zwycięstwa pieśń.

4.

Przyjdźmy tam gdzie miejsce najświętsze
Przyjdźmy don śpiewaniem go wielbiąc
Wywyższając Boży tron
Wznosząc ręce swe
Chwała Ci / Chwalą Ci (2x)

5.

Święty jest nasz Pan wywyższajmy Go. / 2x
Święty jest nasz Pan uwielbiajmy Go. /2x
Chwalmy, chwalmy, chwalmy Go.

6.

Bądź jak ogień duszy mej, / 2x
Bądź jak ogień w ciele mym, / 2x
Rozpal mnie
Wszechmogący Bóg jest pośród nas
Miłosierdzie jego wielkie jest
Okazuje dobroć swoją dziś
Dla tych (2x), którzy chcą miłować Go.

7.

Nadchodzi Pan w swej chwale i mocy.
Nadchodzi Pan – śpiewajmy mu pieśń.
Nadchodzi Pan – hosanna, hosanna
Pośród chwały jest Jego tron.
Uwielbiajmy Go i czcijmy,
Chwalmy Go, niech ujrzy świat!

8.

Miłości i mocy, więcej Ciebie w życiu mym /x4
Umysłem całym swym będę wielbił Cię
Będę wielbił Cię ze wszystkich mych sił
Tyś panem mym jest.
Tyś panem jest.

9.

Nasz Pan to król / 3x
Ziemio raduj się / 3x
Niech raduje się lud, że włada Bóg

10.

W płomieniach ognia znikną zastępy nieprzyjaciół
Pagórki stopnieją i rozpłyną się jak wosk,
Kiedy Pan objawi się.

11.

Niebiosa głoszą chwalę i Bożą sprawiedliwość.
Tyś Bóg, tyś nasz król- niech Cię sławi cały świat!
Niech Cię sławi cały świat!

12.

Zbawienie Jego nad nami.
W słabościach naszych zwycięża
Objawia moc
Miłością obdarza nas
Przygarnia nas
Zbawienie Jego nad nami.
On łaską Swą darzy nas
Uwalnia nas
W słabościach naszych zwycięża
Objawia moc
Miłością obdarza nas
Przygarnia nas
Zbawienie Jego nad nami.

13.

Pasterzem Jest mój dobry Pan
Prowadzi mnie na pastwiska Swe
Orzeźwia on ciągle dusze mą
Zła me zlęknę się,
Bo Jego moc we mnie jest
Śpiewajmy mu, bo okazał moc
Wielbimy Go cały dzień i noc
Każdego dnia Jego miłość trwa
Tej miłość żar niech zawsze już
Będzie w nas.

Autor: Xylo

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...