Andrzej Sapkowski żąda 60 mln zł od CD Projekt

Nie ulega wątpliwości, że Andrzej Sapkowski tanio sprzedał prawa do świata "Wiedźmina" firmie CD Projekt. Nie ulega też wątpliwości, że studio stworzyło świetne gry, a zapowiedziana produkcja "Wojna krwi: Wiedźmińskie opowieści" najprawdopodobniej okaże się kolejnym sukcesem – i może częścią nowej serii?

andrzej sapkowski

Andrzej Sapkowski nigdy nie ukrywał swojego negatywnego stosunku do gier ze świata "Wiedźmina", ale widząc zyski, jakie z nich płyną... chce na nich dodatkowo zarobić. A konkretnie chce 60 mln złotych.

Pełnomocnicy pisarza żądanie opierają na art. 44 o prawie autorskim i prawie pokrewnym: "W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd".

andrzej sapkowski

CD Projekt już wydał oficjalny komunikat:

"Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 informuje o otrzymanym w dniu 1 października 2018 roku wezwaniu do zapłaty, skierowanym do Spółki przez pełnomocników reprezentujących Pana Andrzeja Sapkowskiego.

Z treści wezwania wynika, że Pan Andrzej Sapkowski oczekuje zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a Spółką. Treść przedmiotowego wezwania Spółka załącza do niniejszego raportu.

W ocenie Spółki żądania są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami, nabyła prawa do utworów Pana Andrzeja Sapkowskiego, m.in. w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich w ramach tworzonych przez Spółkę gier, regulując uzgodnione w umowach wynagrodzenia.

Wolą Spółki jest utrzymywanie dobrych relacji z autorem dzieł, które stały się inspiracją dla twórczości zespołu Studia CD PROJEKT RED. W związku z tym, Zarząd Spółki dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy, jednakże rozwiązanie takie winno szanować wcześniej uzgodnione intencje stron i zawarte umowy."

Źródło: www.cdprojekt.com

Komentarze

1
·
Lol chyba Sapkowi skończył się netflixowski hajs na wódkę. XD
1
Gość_Ryba* ·
Chciwość Sapkowskiego nie ma granic jak widać.
0
·
Jadę sobie samochodzikiem, a tu radyjko newsa o żądaniach Sapkowskiego wrzuca. Sezon ogórkowy już się skończył, ale widocznie ciekawszych informacji nie mają. Dlaczego 60? Nie wiem. Symbol jakowyś? Sprzedał tanio, nie uwierzył w sukces? Nie ma. I już.
1
Gość_Nats* ·
Andi cza było to sprzedac na lepszych warunkach a niy sie potym ciepać o wjyncy hajsu, co netfiutix niewyplacalny ? Aż strach pomyśleć co to bydzie za serial jak to zrobiom jako"Adaptacja" Mom ino nadzieja żeś to podpisol jako "Ekranizacja"

Dodaj komentarz

 
 
Wczytywanie...