Krótkie łuki

7 minut czytania

Krótki Łuk

Łuki krótkie zostały wprowadzone jako pierwsze, choć początkowo nazywano je inaczej. Do tej kategorii należą wszystkie łuki, za wyjątkiem łuków długich. Ich drzewce mają zazwyczaj około 1,5 metra długości. W ciągu lat próbowano zwiększyć zasięg łuków, co osiągano na dwa sposoby: zwiększając ich długość lub czyniąc bardziej sprężystymi. Łuki należące do pierwszej grupy dziś nazywane są łukami długimi.

Parametry

Waga: 2
Wymagany atut: Broń bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk Wysokiej Jakości

Łuki krótkie zostały wprowadzone jako pierwsze, choć początkowo nazywano je inaczej. Do tej kategorii należą wszystkie łuki, za wyjątkiem łuków długich. Ich drzewce mają zazwyczaj około 1,5 metra długości. W ciągu lat próbowano zwiększyć zasięg łuków, co osiągano na dwa sposoby: zwiększając ich długość lub czyniąc bardziej sprężystymi. Łuki należące do pierwszej grupy dziś nazywane są łukami długimi.

Parametry

Premia do ataku: +1
Waga: 2
Wymagany atut: Broń bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk +1

Łuki krótkie zostały wprowadzone jako pierwsze, choć początkowo nazywano je inaczej. Do tej kategorii należą wszystkie łuki, za wyjątkiem łuków długich. Ich drzewce mają zazwyczaj około 1,5 metra długości. W ciągu lat próbowano zwiększyć zasięg łuków, co osiągano na dwa sposoby: zwiększając ich długość lub czyniąc bardziej sprężystymi. Łuki należące do pierwszej grupy dziś nazywane są łukami długimi.

Parametry

Obrażenia: +1 (pociski)
Premia do ataku: +1
Waga: 2
Wymagany atut: Broń bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk Odporności Na Zaklęcia +1

Krótkie łuki były pierwszymi, jakie powstały, lecz wtedy jeszcze ich tak nie nazywano. Terminem tym określa się wszystkie łuki, które nie kwalifikują się do długich. Łuki krótkie mierzą zwykle około 1,5 metra. Z upływem lat starano się zwiększyć ich zasięg. Łuki otrzymywały albo dłuższe drzewce, albo zwiększano ich giętkość bez zmiany długości. Pierwsza z tych modyfikacji nosi dziś nazwę długiego łuku.

Parametry

Obrażenia: +1 (pocisk)
Premia do ataku: +1
Specjalne:
Odporność: 1/- na Magię
Waga: 2
Wymagany atut: Broń Bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk Odporności Na Magię

Krótkie łuki były pierwszymi, jakie powstały, lecz wtedy jeszcze ich tak nie nazywano. Terminem tym określa się wszystkie łuki, które nie kwalifikują się do długich. Łuki krótkie mierzą zwykle około 1,5 metra. Z upływem lat starano się zwiększyć ich zasięg. Łuki otrzymywały albo dłuższe drzewce, albo zwiększano ich giętkość bez zmiany długości. Pierwsza z tych modyfikacji nosi dziś nazwę długiego łuku.

Parametry

Specjalne:
Odporność: 3/- na Magię
Waga: 2
Wymagany atut: Broń Bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk Przesunięcia +1

Krótkie łuki były pierwszymi, jakie powstały, lecz wtedy jeszcze ich tak nie nazywano. Terminem tym określa się wszystkie łuki, które nie kwalifikują się do długich. Łuki krótkie mierzą zwykle około 1,5 metra. Z upływem lat starano się zwiększyć ich zasięg. Łuki otrzymywały albo dłuższe drzewce, albo zwiększano ich giętkość bez zmiany długości. Pierwsza z tych modyfikacji nosi dziś nazwę długiego łuku.

Parametry

Obrażenia: +1 (pocisk)
Premia do ataku: +1
Specjalne:
Może rzucić zaklęcie Rozmycie raz dziennie
Waga: 2
Wymagany atut: Broń Bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk Ciszy +1

Krótkie łuki były pierwszymi, jakie powstały, lecz wtedy jeszcze ich tak nie nazywano. Terminem tym określa się wszystkie łuki, które nie kwalifikują się do długich. Łuki krótkie mierzą zwykle około 1,5 metra. Z upływem lat starano się zwiększyć ich zasięg. Łuki otrzymywały albo dłuższe drzewce, albo zwiększano ich giętkość bez zmiany długości. Pierwsza z tych modyfikacji nosi dziś nazwę długiego łuku.

Parametry

Obrażenia: +1 (pocisk)
Premia do ataku: +1
Specjalne:
Wyciszony: +2 do Skradania
Waga: 2
Wymagany atut: Broń Bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk Cieni

Krótkie łuki były pierwszymi, jakie powstały, lecz wtedy jeszcze ich tak nie nazywano. Terminem tym określa się wszystkie łuki, które nie kwalifikują się do długich. Łuki krótkie mierzą zwykle około 1,5 metra. Z upływem lat starano się zwiększyć ich zasięg. Łuki otrzymywały albo dłuższe drzewce, albo zwiększano ich giętkość bez zmiany długości. Pierwsza z tych modyfikacji nosi dziś nazwę długiego łuku.

Parametry

Specjalne:
Cienisty: +2 do Ukrywania się
Waga: 2
Wymagany atut: Broń Bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk Obrońcy

Krótkie łuki były pierwszymi, jakie powstały, lecz wtedy jeszcze ich tak nie nazywano. Terminem tym określa się wszystkie łuki, które nie kwalifikują się do długich. Łuki krótkie mierzą zwykle około 1,5 metra. Z upływem lat starano się zwiększyć ich zasięg. Łuki otrzymywały albo dłuższe drzewce, albo zwiększano ich giętkość bez zmiany długości. Pierwsza z tych modyfikacji nosi dziś nazwę długiego łuku.

Parametry

Specjalne:
Premia ochronna: +1
Waga: 2
Wymagany atut: Broń Bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk Odporności Na Zaklęcia +1

Krótkie łuki były pierwszymi, jakie powstały, lecz wtedy jeszcze ich tak nie nazywano. Terminem tym określa się wszystkie łuki, które nie kwalifikują się do długich. Łuki krótkie mierzą zwykle około 1,5 metra. Z upływem lat starano się zwiększyć ich zasięg. Łuki otrzymywały albo dłuższe drzewce, albo zwiększano ich giętkość bez zmiany długości. Pierwsza z tych modyfikacji nosi dziś nazwę długiego łuku.

Parametry

Obrażenia: +1 (pocisk)
Premia do ataku: +1
Specjalne:
Odporność: 1/- na Magię
Waga: 2
Wymagany atut: Broń Bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk Refleksyjny Uników +4

Krótkie łuki były pierwszymi, jakie powstały, lecz wtedy jeszcze ich tak nie nazywano. Terminem tym określa się wszystkie łuki, które nie kwalifikują się do długich. Łuki krótkie mierzą zwykle około 1,5 metra. Z upływem lat starano się zwiększyć ich zasięg. Łuki otrzymywały albo dłuższe drzewce, albo zwiększano ich giętkość bez zmiany długości. Pierwsza z tych modyfikacji nosi dziś nazwę długiego łuku.

Parametry

Obrażenia: +4 (pocisk)
Premia do ataku: +4
Specjalne:
Premia do pancerza: +3 do pancerza przeciw pociskom
Waga: 2
Wymagany atut: Broń Bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk Życia +2

Krótkie łuki były pierwszymi, jakie powstały, lecz wtedy jeszcze ich tak nie nazywano. Terminem tym określa się wszystkie łuki, które nie kwalifikują się do długich. Łuki krótkie mierzą zwykle około 1,5 metra. Z upływem lat starano się zwiększyć ich zasięg. Łuki otrzymywały albo dłuższe drzewce, albo zwiększano ich giętkość bez zmiany długości. Pierwsza z tych modyfikacji nosi dziś nazwę długiego łuku.

Parametry

Obrażenia: +2 (pocisk)
Premia do ataku: +2
Specjalne:
Premia do PŻ: +10 do PŻ
Waga: 2
Wymagany atut: Broń Bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk Zdrowia +1

Krótkie łuki były pierwszymi, jakie powstały, lecz wtedy jeszcze ich tak nie nazywano. Terminem tym określa się wszystkie łuki, które nie kwalifikują się do długich. Łuki krótkie mierzą zwykle około 1,5 metra. Z upływem lat starano się zwiększyć ich zasięg. Łuki otrzymywały albo dłuższe drzewce, albo zwiększano ich giętkość bez zmiany długości. Pierwsza z tych modyfikacji nosi dziś nazwę długiego łuku.

Parametry

Obrażenia: +1 (pocisk)
Premia do ataku: +1
Specjalne:
Premia do PŻ: +5 do maksymalnych PŻ
Waga: 2
Wymagany atut: Broń Bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk +5

Łuki krótkie zostały wprowadzone jako pierwsze, choć początkowo nazywano je inaczej. Do tej kategorii należą wszystkie łuki, za wyjątkiem łuków długich. Ich drzewce mają zazwyczaj około 1,5 metra długości. W ciągu lat próbowano zwiększyć zasięg łuków, co osiągano na dwa sposoby: zwiększając ich długość lub czyniąc bardziej sprężystymi. Łuki należące do pierwszej grupy dziś nazywane są łukami długimi.

Parametry

Obrażenia: +5 (pocisk)
Premia do ataku: +5
Waga: 2
Wymagany atut: Broń bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk +4

Łuki krótkie zostały wprowadzone jako pierwsze, choć początkowo nazywano je inaczej. Do tej kategorii należą wszystkie łuki, za wyjątkiem łuków długich. Ich drzewce mają zazwyczaj około 1,5 metra długości. W ciągu lat próbowano zwiększyć zasięg łuków, co osiągano na dwa sposoby: zwiększając ich długość lub czyniąc bardziej sprężystymi. Łuki należące do pierwszej grupy dziś nazywane są łukami długimi.

Parametry

Obrażenia: +4 (pocisk)
Premia do ataku: +4
Waga: 2
Wymagany atut: Broń bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk +3

Łuki krótkie zostały wprowadzone jako pierwsze, choć początkowo nazywano je inaczej. Do tej kategorii należą wszystkie łuki, za wyjątkiem łuków długich. Ich drzewce mają zazwyczaj około 1,5 metra długości. W ciągu lat próbowano zwiększyć zasięg łuków, co osiągano na dwa sposoby: zwiększając ich długość lub czyniąc bardziej sprężystymi. Łuki należące do pierwszej grupy dziś nazywane są łukami długimi.

Parametry

Obrażenia: +3 (pocisk)
Premia do ataku: +3
Waga: 2
Wymagany atut: Broń bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Krótki Łuk +2

Łuki krótkie zostały wprowadzone jako pierwsze, choć początkowo nazywano je inaczej. Do tej kategorii należą wszystkie łuki, za wyjątkiem łuków długich. Ich drzewce mają zazwyczaj około 1,5 metra długości. W ciągu lat próbowano zwiększyć zasięg łuków, co osiągano na dwa sposoby: zwiększając ich długość lub czyniąc bardziej sprężystymi. Łuki należące do pierwszej grupy dziś nazywane są łukami długimi.

Parametry

Obrażenia: +2 (pocisk)
Premia do ataku: +2
Waga: 2
Wymagany atut: Broń bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Oko Myśliwego

Ten mały barbarzyński łuk nie powstał na terenie Doliny Lodowego Wichru. Wykonali go wojujący kapłani Vaasa, a jego historia nie jest zbyt długa. Przez wiele lat używany był przez głównego myśliwego małego klanu. Później, gdy klan został unicestwiony, łuk wpadł w ręce najeźdźców, lecz jego barbarzyński wygląd mógł nie spodobać się światowym poszukiwaczom przygód. Wykonany został z drewna cisu i owinięty jest cienką warstwą futra, dzięki czemu wygląda może niezbyt elegancko, ale za to jest bardzo praktyczny. Po obu stronach uchwytu znajduje się wyszczerbione i nieco wyblakłe malowidło przedstawiające duże oko.

Parametry

Obrażenia: +2 (pociski)
Premia do ataku: +2
Waga: 2
Wymagany atut: Broń Bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Szybkie Oko Myśliwego (Serce Furii)

Ten mały barbarzyński łuk nie powstał na terenie Doliny Lodowego Wichru. Wykonali go wojujący kapłani Vaasa, a jego historia nie jest zbyt długa. Przez wiele lat używany był przez głównego myśliwego małego klanu. Później, gdy klan został unicestwiony, łuk wpadł w ręce najeźdźców, lecz jego barbarzyński wygląd mógł nie spodobać się światowym poszukiwaczom przygód. Wykonany został z drewna cisu i owinięty jest cienką warstwą futra, dzięki czemu wygląda może niezbyt elegancko, ale za to jest bardzo praktyczny. Po obu stronach uchwytu znajduje się wyszczerbione i nieco wyblakłe malowidło przedstawiające duże oko.

Parametry

Obrażenia: +2 (pociski)
Premia do ataku: +2
Specjalne:
Zręczność: +3
Siła: +1
Waga: 1
Wymagany atut: Broń Bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Morderca Królików

Słynny myśliwy, niziołek o imieniu Herrian Smallhill, znany był ze swojego talentu do ustrzeliwania wielu królików w ciągu jednego dnia. Mimo iż Herrian stale był zapraszany do wykazania się "rzeczywistymi" umiejętnościami łowieckimi, zawsze w końcu powracał do swojego domu w pobliżu Corm Orp, aby nadal dostarczać króliki lokalnej społeczności. Pewnego razu, w roku 1197 KD, szlachetny elfi myśliwy Shidan Imraith wyzwał niziołka na pojedynek łowiecki. Gdy okazało się, że z próby zwycięsko wyszedł Herrian, dumny elf tak się rozgniewał, że rozkazał swoim ludziom natychmiast zgładzić niziołka. Wprawdzie dom Imraitha za ten czyn został okryty hańbą, a sam Shidan został pociągnięty do odpowiedzialności, lecz słynny, wykonany z cisu łuk Herriana zaginął.

Parametry

Obrażenia: +3 (pociski)
Premia do ataku: +3
Waga: 1
Wymagany atut: Broń Bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Nienawistny Morderca Królików (Serce Furii)

Słynny myśliwy, niziołek o imieniu Herrian Smallhill, znany był ze swojego talentu do ustrzeliwania wielu królików w ciągu jednego dnia. Mimo iż Herrian stale był zapraszany do wykazania się "rzeczywistymi" umiejętnościami łowieckimi, zawsze w końcu powracał do swojego domu w pobliżu Corm Orp, aby nadal dostarczać króliki lokalnej społeczności. Pewnego razu, w roku 1197 KD, szlachetny elfi myśliwy Shidan Imraith wyzwał niziołka na pojedynek łowiecki. Gdy okazało się, że z próby zwycięsko wyszedł Herrian, dumny elf tak się rozgniewał, że rozkazał swoim ludziom natychmiast zgładzić niziołka. Wprawdzie dom Imraitha za ten czyn został okryty hańbą, a sam Shidan został pociągnięty do odpowiedzialności, lecz słynny, wykonany z cisu łuk Herriana zaginął.

Parametry

Obrażenia: +3 (pociski)
Premia do ataku: +3
Moc kameleona: +2 do umiejętności Ukrywanie Się
Magiczna moc: można rzucać zaklęcie Szczęście 1x/dzień
Waga: 1
Wymagany atut: Broń Bojowa, Łuk
Typ broni: dwuręczna

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...