Zamek

8 minut czytania

Jeśli chcemy się dobrze rozbudować, będziemy potrzebować dużo drewna i rudy. W kuźni możemy produkować balisty, a gildię magów rozwinąć do 4. poziomu. Dominują w niej głównie zaklęcia wspomagające, należące do magii wody.

Występujące tu jednostki stanowią świetną mieszankę, bowiem znajdziemy dwie strzelające i dwie latające. Halabardnicy i krzyżowcy bardzo dobrze nadają się do obrony jednostek strzelających, kusznik strzela dwukrotnie, gryfy królewskie latają i kontratakują za każdym razem, a archanioły – będące najprawdopodobniej najlepszymi jednostkami w całej grze – mają zdolność wskrzeszania poległych.

Bohaterowie z Zamku to preferujący wygrywanie walk w bezpośrednim starciu Rycerze i stale wspomagający się magią Klerycy.

zamek

Ratusz

Rada osady

rada osady

Opis: Umożliwia rozbudowę miasta oraz dostarcza dziennie 500 sztuk złota.

Wymagania: Brak

Koszt: 0 złoto

Rada miasta

rada miasta

Opis: Umożliwia rozbudowę miasta oraz dostarcza dziennie 1000 sztuk złota.

Wymagania: Rada osady, Karczma

Koszt: 2500 złoto

Ratusz

ratusz

Opis: Umożliwia rozbudowę miasta oraz dostarcza dziennie 2000 sztuk złota.

Wymagania: Rada miasta, Kuźnia, Gildia magów Poziom 1, Targowisko

Koszt: 5000 złoto

Kapitol

kapitol

Opis: Dostarcza dziennie 4000 sztuk złota.

Wymagania: Ratusz, Zamek

Koszt: 10000 złoto

Fort

Fort

fort

Opis: Wzmacnia mury zamku.

Wymagania: Rada osady

Koszt: 20 drewno 20 kamienie 5000 złoto

Cytadela

cytadela

Opis: Dodaje wieżę do fortu oraz zwiększa o 50% bazową ilość produkowanych jednostek.

Wymagania: Fort

Koszt: 5 kamienie 2500 złoto

Zamek

zamek

Opis: Dodaje 2 wieże łucznicze, umacnia mury miasta oraz podwaja bazową ilość produkowanych jednostek.

Wymagania: Cytadela

Koszt: 10 drewno 10 kamienie 5000 złoto

Infrastruktura

Targowisko

targowisko

Opis: Można tu sprzedawać oraz wymieniać zasoby.

Wymagania: Rada osady

Koszt: 5 drewno 500 złoto

Magazyn zasobów

magazyn zasobów

Opis: Dostarcza codziennie 1 sąg drewna i 1 wóz rudy.

Wymagania: Targowisko

Koszt: 5 kamienie 5000 złoto

Kuźnia

kuźnia

Opis: Produkuje balisty.

Wymagania: Rada osady

Koszt: 5 drewno 1000 złoto

Gildia magów

Gildia magów Poziom 1

gildia magów poziom 1

Opis: Odwiedzenie jej pozwala bohaterowi poznać 5 zaklęć pierwszego poziomu.

Wymagania: Rada osady

Koszt: 5 drewno 5 kamienie 2000 złoto

Gildia magów Poziom 2

gildia magów poziom 2

Opis: Odwiedzenie jej pozwala bohaterowi poznać 4 zaklęcia drugiego poziomu.

Wymagania: Gildia magów Poziom 1

Koszt: 5 drewno 5 kamienie 4 rtęć 4 siarka 4 kryształy 4 klejnoty 1000 złoto

Gildia magów Poziom 3

gildia magów poziom 3

Opis: Odwiedzenie jej pozwala bohaterowi poznać 3 zaklęcia trzeciego poziomu.

Wymagania: Gildia magów Poziom 2

Koszt: 5 drewno 5 kamienie 6 rtęć 6 siarka 6 kryształy 6 klejnoty 1000 złoto

Gildia magów Poziom 4

gildia magów poziom 4

Opis: Odwiedzenie jej pozwala bohaterowi poznać 2 zaklęcia czwartego poziomu.

Wymagania: Gildia magów Poziom 3

Koszt: 5 drewno 5 kamienie 8 rtęć 8 siarka 8 kryształy 8 klejnoty 1000 złoto

Budynki specjalne

Karczma

karczma

Opis: Umożliwia wynajem bohaterów i zwiększa morale garnizonu broniącego miasta.

Wymagania: Rada osady

Koszt: 5 drewno 500 złoto

Bractwo miecza

bractwo miecza

Opis: Podczas oblężenia zwiększa morale garnizonu o 2 punkty.

Wymagania: Karczma

Koszt: 5 drewno 500 złoto

Stocznia

stocznia

Opis: Pozwala na produkcję oraz zakup okrętów.

Wymagania: Rada osady

Koszt: 20 drewno 2000 złoto

Latarnia morska

latarnia morska

Opis: Zwiększa zasięg wszystkich twoich okrętów.

Wymagania: Stocznia

Koszt: 10 kamienie 2000 złoto

Stajnie

stajnie

Opis: Zwiększają zasięg ruchu każdego bohatera, który je odwiedzi.

Wymagania: Koszary

Koszt: 10 drewno 2000 złoto

Kolos

kolos

Opis: Zwiększa cotygodniowy przyrost podstawowej populacji wszystkich stworzeń o 50%, generuje codziennie 5000 sztuk złota oraz zwiększa morale wszystkich bohaterów o 2 punkty.

Wymagania: Brak

Koszt: Graal

Budynki jednostek

Strażnica

strażnica

Opis: Pozwala rekrutować pikinierów.

Wymagania: Fort

Koszt: 10 kamienie 500 złoto

Ul. Strażnica

ul. strażnica

Opis: Pozwala rekrutować halabardników.

Wymagania: Strażnica

Koszt: 5 kamienie 1000 złoto

Wieża łucznicza

wieża łucznicza

Opis: Pozwala rekrutować łuczników.

Wymagania: Strażnica

Koszt: 5 drewno 5 kamienie 1000 złoto

Ul. Wieża łucznicza

ul. wieża łucznicza

Opis: Pozwala rekrutować kuszników.

Wymagania: Wieża łucznicza

Koszt: 5 drewno 5 kamienie 1000 złoto

Wieża gryfów

wieża gryfów

Opis: Pozwala rekrutować gryfy.

Wymagania: Koszary

Koszt: 5 kamienie 1000 złoto

Ul. Wieża gryfów

ul. wieża gryfów

Opis: Pozwala rekrutować gryfy królewskie.

Wymagania: Wieża gryfów

Koszt: 5 kamienie 1000 złoto

Bastion gryfów

bastion gryfów

Opis: Zwiększa populację gryfów o 3 tygodniowo.

Wymagania: Wieża gryfów

Koszt: 1000 złoto

Koszary

koszary

Opis: Pozwala rekrutować zbrojnych.

Wymagania: Kuźnia, Strażnica

Koszt: 5 kamienie 2000 złoto

Ul. Koszary

ul. koszary

Opis: Pozwala rekrutować krzyżowców.

Wymagania: Koszary

Koszt: 5 kamienie 5 kryształy 2000 złoto

Klasztor

klasztor

Opis: Pozwala rekrutować mnichów.

Wymagania: Gildia magów Poziom 1, Koszary

Koszt: 5 drewno 5 kamienie 2 rtęć 2 siarka 2 kryształy 2 klejnoty 3000 złoto

Ul. Klasztor

ul. klasztor

Opis: Pozwala rekrutować kapłanów.

Wymagania: Klasztor

Koszt: 2 drewno 2 kamienie 2 rtęć 2 siarka 2 kryształy 2 klejnoty 1000 złoto

Arena walk

arena walk

Opis: Pozwala rekrutować kawalerzystów.

Wymagania: Stajnie

Koszt: 20 drewno 5000 złoto

Ul. Arena walk

ul. arena walk

Opis: Pozwala rekrutować czempionów.

Wymagania: Arena walk

Koszt: 10 drewno 3000 złoto

Portal chwały

portal chwały

Opis: Pozwala rekrutować anioły.

Wymagania: Klasztor

Koszt: 10 rtęć 10 siarka 10 kryształy 10 klejnoty 20000 złoto

Ul. Portal chwały

ul. portal chwały

Opis: Pozwala rekrutować archanioły.

Wymagania: Portal chwały

Koszt: 10 rtęć 10 siarka 10 kryształy 10 klejnoty 20000 złoto

zamek

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Wczytywanie...