Przepisy

4 minuty czytania

Aby uwarzyć daną miksturę (np. Absorpcja Magii), należy zmieszać ze sobą dwa konkretne składniki (np. Ognisty Płatek + Wampirzy Pył bądź Wampirzy Pył + Sole Pustki) z przedstawionych poniżej list.

 • (T) – składnik z dodatku Trójca.
 • (P) – składnik z dodatku Przepowiednia.

Absorpcja Magii

 • Ognisty Płatek
 • Wampirzy Pył
 • Sole Pustki
 • Narośla wypustkowca (T)

Brzemię

 • Złoty Kanet
 • Żywica
 • Mięso Pędraka
 • Ruda adamantu (T)

Chodzenie po Wodzie

 • Ampułka
 • Wosk Kwama
 • Łuski
 • Purpurowy Coprinus

Kocie Oczy

 • Bryndza
 • Skóra Kagouti
 • Futro niedźwiedzia (P)
 • Futro niedźwiedzia śnieżnego (P)
 • Futro wilka (P)
 • Futro wilka śnieżnego (P)
 • Oko grahla (P)

Lekkość

 • Wrzos
 • Rubin
 • Bryndza

Lewitacja

 • Kwiat Koda
 • Pióra Skrzekacza
 • Korzeń Trama
 • Słodki miąższ (T)

Niewidzialność

 • Płatki Goryczaka
 • Diament
 • Płatki tojadu (P)

Obniżenie Kondycji

 • Mączka Kostna
 • Czerniówka
 • Skażona Tkanka
 • Skóra Guara
 • Hypha Facia
 • Skóra Kagouti
 • Wosk Kwama
 • Świetlik Russula
 • Mokradłowiec
 • Żywica Skarabeusza
 • Zarodnia
 • Purpurowy Corprinus
 • Futro niedźwiedzia (P)
 • Futro niedźwiedzia śnieżnego (P)
 • Futro wilka (P)
 • Futro wilka śnieżnego (P)

Obniżenie Inteligencji

 • Skóra Alita
 • Kwiat Koda
 • Grobowy Pył
 • Łajno
 • Surowe Szkło
 • Pełzacza kapusta (T)

Obniżenie Many

 • Płatki Goryczaka
 • Puchlina
 • Grobowy Pył
 • Włókno Kresh
 • Mięso Szczura
 • Czerwony Licheń
 • Skóra Młokosa
 • Korzeń Trama
 • Kwiaty niewczasówki (T)
 • Kwiaty złotej turzycy (T)
 • Mięso Durzoga (T)
 • Dojrzałe wilcze jagody (P)
 • Niedojrzałe wilcze jagody (P)
 • Oko grahla (P)
 • Płatki tojadu (P)

Obniżenie Osobowość

 • Mączka Kostna
 • Kwiat Koda
 • Wrzos
 • Łajno
 • Skóra Netcha
 • Łuski
 • Żywica Skarabeusza
 • Sloadowe Mydło
 • Wierzbowy Pylnik

Obniżenie Siły

 • Czarny Licheń
 • Bolączka Biedaka
 • Ektoplazma
 • Zielony Licheń
 • Surowe Szkło
 • Solny Ryż
 • Boleśniak
 • Zarodnia
 • Twardziel drzewna (P)

Obniżenie Siły Woli

 • Ampułka
 • Dławnik
 • Skażona Tkanka
 • Deughtowy Wosk
 • Mokradłowiec
 • Pióra Skrzekacza
 • Rumieniak

Obniżenie Szczęścia

 • Dławnik
 • Deughtowy Wosk
 • Złoty Kanet
 • Hypha Facia
 • Księżycowy Cukier
 • Płatki Skałokwiatu
 • Grobowa maź (P)

Obniżenie Szybkość

 • Czarny Licheń
 • Sole Mrozu
 • Wrzos
 • Włokno Kresh
 • Surowe Szkło
 • Czerwony Licheń
 • Korzeń Trama
 • Bolączka Biedaka
 • Łodyga złocika (T)
 • Żyto łąkowe (T)

Obniżenie Wytrzymałość

 • Płatki Goryczaka
 • Czarny Pylnik
 • Bolączka Biedaka
 • Szmaragd
 • Księżycowy Cukier
 • Sole Pustki
 • Płatki tojadu (P)

Obniżenie Zdrowia

 • Kwiat Koda
 • Ektoplazma
 • Ognisty Płatek
 • Sole Ogniste
 • Złoty Kanet
 • Zielony Licheń
 • Rumieniak
 • Rubin
 • Boleśniak
 • Złom
 • Bulwa dzwonnika (T)
 • Kwiaty królewskiej turzycy (T)
 • Pełzacza kapusta (T)
 • Łodyga złocika (T)
 • Żyto łąkowe (T)
 • Grobowa maź (P)

Obniżenie Zwinność

 • Popielna Sól
 • Czarny Pylnik
 • Bryndza
 • Diament
 • Szmaragd
 • Hypha Facia
 • Perła
 • Ruda Ebonu
 • Rubin

Obniżenie Przemiany

 • Kieł morsacza (P)

Obrażenia od Mrozu

 • Czysty Stalhrim (P)
 • Owoce ostrokrzewu (P)
 • Skóra sierściucha (P)

Odbicie

 • Czerniówka
 • Diament
 • Mięso Ogara
 • Ruda adamantu (T)

Oddychanie w Wodzie

 • Liść Przykrywca
 • Wosk Kwama
 • Świetlik Russula
 • Perła

Odporność na Magię

 • Dojrzałe wilcze jagody (P)
 • Niedojrzałe wilcze jagody (P)

Odporność na Mróz

 • Czarny Licheń
 • Sole Ogniste
 • Czysty Stalhrim (P)
 • Grobowa maź (P)
 • Oko grahla (P)
 • Owoce ostrokrzewu (P)
 • Skóra sierściucha (P)

Odporność na Ogień

 • Czarny Pylnik
 • Ognisty Płatek
 • Sole Mrozu

Odporność na Paraliż

 • Bulwa dzwonnika (T)
 • Kwiaty niewczasówki (T)
 • Słodki miąższ (T)

Odporność na Porażenie

 • Mięso Krabów
 • Złom

Odporność na Trucizny

 • Skóra Alita
 • Wosk Kwama
 • Mięso Szczura

Odporność na Zwykłe Choroby

 • Popielna Buława
 • Skóra Kagouti
 • Perła
 • Żywica
 • Futro niedźwiedzia (P)
 • Futro niedźwiedzia śnieżnego (P)
 • Futro wilka (P)
 • Futro wilka śnieżnego (P)

Oślepienie

 • Mięso Durzoga (T)
 • Narośla wypustkowca (T)
 • Skóra sierściucha (P)

Paraliż

 • Ampułka
 • Skóra Daedry
 • Ognsity Płatek
 • Serce Ghoula
 • Liść Przykrywca
 • Duże Jajo Kwama
 • Mięso Szczura
 • Zarodnia
 • Sole Pustki
 • Wilcza Pszenica
 • Słodki miąższ (T)
 • Czysty Stalhrim (P)

Podatność na Ogień

 • Owoce ostrokrzewu (P)
 • Twardziel drzewna (P)

Premia do Ataku

 • Kwiaty złotej turzycy (T)

Premia do Inteligencji

 • Popielna Buława
 • Puchlina
 • Skóra Netcha
 • Kieł morsacza (P)

Premia do Kondycji

 • Mięso Ogara
 • Mięso Pędraka
 • Bryndza
 • Grobowa maź (P)

Premia do Many

 • Szmaragd
 • Solny Ryż
 • Płatki Skałokwiatu
 • Dojrzałe wilcze jagody (P)
 • Niedojrzałe wilcze jagody (P)

Premia do Maksymalnej Many

 • Kieł morsacza (P)

Premia do Osobowości

 • Zielony Licheń
 • Włokno Kresh
 • Płatki Skałokwiatu

Premia do Siły

 • Popielna Buława
 • Skóra Daedry
 • Deughtowy Wosk
 • Wampirzy Pył
 • Kwiaty złotej turzycy (T)
 • Mięso Durzoga (T)
 • Futro niedźwiedzia (P)
 • Oko grahla (P)

Premia do Siły Woli

 • Puchlina
 • Maź Pędraka
 • Wilcza Pszenica

Premia do Szczęścia

 • Korzeń Korkowca
 • Skażona Tkanka
 • Skóra Guara

Premia do Szybkości

 • Skóra Kagouti
 • Księżycowy Cukier
 • Żywica Skarabeusza
 • Łodyga złocika (T)
 • Żyto łąkowe (T)
 • Futro niedźwiedzia śnieżnego (P)
 • Futro wilka (P)
 • Futro wilka śnieżnego (P)

Premia do Zdrowia

 • Duże Jajo Kwama
 • Żywica Skarabeusza
 • Wampirzy Pył

Premia do Zwinności

 • Ektoplazma
 • Sole Ogniste
 • Rumieniak
 • Sloadowe Mydło
 • Kwiaty królewskiej turzycy (T)
 • Mięso Durzoga (T)
 • Pełzacza kapusta (T)
 • Twardziel drzewna (P)

Przeniesienie

 • Skóra sierściucha (P)

Przywrócenie: Inteligencja

 • Płatki Goryczaka
 • Rubin
 • Złom
 • Płatki tojadu (P)

Przywrócenie Kondycji

 • Chleb
 • Dławnik
 • Mięso Krabów
 • Liść Przykrywca
 • Mięso Ogara
 • Duże Jajo Kwama
 • Solny Ryż
 • Mięso Pędraka
 • Bryndza
 • Małe Jajo Kwama

Przywrócenie Many

 • Czerniówka
 • Bryndza
 • Sole Mrozu
 • Sole Pustki
 • Ruda adamantu (T)
 • Dojrzałe wilcze jagody (P)
 • Niedojrzałe wilcze jagody (P)
 • Twardziel drzewna (P)

Przywrócenie: Osobowość

 • Skóra Guara
 • Wrzos
 • Skóra Młokosa

Przywrócenie: Siła

 • Deughtowy Wosk
 • Złoty Kanet
 • Skóra Młokosa
 • Płatki Skałokwiatu
 • Bulwa dzwonnika (T)

Przywrócenie: Siła Woli

 • Boleśniak
 • Maź Pędraka
 • Korzeń Trama

Przywrócenie: Szczęście

 • Mięso Krabów
 • Liść Przykrywca
 • Włókno Kresh

Przywrócenie Szybkości

 • Łodyga złocika (T)
 • Żyto łąkowe (T)

Przywrócenie: Wytrzymałość

 • Grobowy Pył
 • Łuski
 • Bulwa dzwonnika (T)
 • Kwiaty niewczasówki (T)

Przywrócenie Zdrowia

 • Korzeń Korkowca
 • Skażona Tkanka
 • Szmaragd
 • Mokradłowiec
 • Żywica
 • Solny Ryż
 • Wilcza Pszenica
 • Słodki miąższ (T)
 • Czysty Stalhrim (P)

Przywrócenie: Zwinność

 • Mączka Kostna
 • Sloadowe Mydło
 • Kwiaty królewskiej turzycy (T)

Rozproszenie

 • Bolączka Biedaka
 • Księżycowy Cukier
 • Perła
 • Kwiaty niewczasówki (T)

Ryba w Wodzie

 • Skóra Daedry
 • Łuski
 • Mięso Pędraka
 • Kwiaty złotej turzycy (T)

Światło

 • Czarny Pylnik
 • Czerwony Licheń

Tarcza Błyskawic

 • Korzeń Korkowca
 • Mięso Krabów
 • Złom

Tarcza Ognia

 • Czerniówka
 • Sole Ogniste
 • Surowe Szkło
 • Sloadowe Mydło

Tarcza Mrozu

 • Sole Mrozu
 • Duże Jajo Kwama
 • Ruda Ebonu
 • Wierzbowy Pylnik
 • Owoce ostrokrzewu (P)

Telekineza

 • Skóra Alita
 • Mączka Kostna
 • Bryndza

Trucizna

 • Świetlik Russula
 • Purpurowy Corprinus
 • Kwiaty królewskiej turzycy (T)
 • Narośla wypustkowca (T)
 • Ruda adamantu (T)

Wyleczenie z Paraliżu

 • Korzeń Korkowca
 • Skóra Netcha
 • Skóra Młokosa
 • Wierzbowy Pylnik

Wyleczenie z Trucizny

 • Czarny Licheń
 • Serce Ghoula
 • Mięso Szczura
 • Ruda Ebonu
 • Rumieniak
 • Boleśniak
 • Maź Pędraka

Wyleczenie z Zarazy

 • Popielna Sól
 • Maź Pędraka

Wyleczenie ze Zwykłej Choroby

 • Dławnik
 • Skóra Daedry
 • Grobowy Pył
 • Zielony Licheń
 • Łajno
 • Czerwony Licheń
 • Wierzbowy Pylnik

Wykrycie Kluczy

 • Popielna Buława
 • Diament
 • Łajno
 • Zarodnia

Wykr. Zaklętego Przedmiotu

 • Mokradłowiec
 • Mięso Ogara
 • Hypha Facia
 • Narośla wypustkowca (T)

Wykrycie Zwierzęcia

 • Skóra Alita
 • Ampułka
 • Puchlina
 • Ektoplazma
 • Kieł morsacza (P)

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...