Iluzja

7 minut czytania

iluzja Hałas

Wytwarza przeraźliwy dźwięk, który uniemożliwia celowi koncentrację niezbędną do rzucania zaklęć. Stopień efektu jest odwrotnie proporcjonalny do szansy celu na pomyślne rzucenie zaklęcia.

Dziki Wrzask – 1-30 pkt. przez 5 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Ethasi Rilvayn – Balmora: Gildia Morag Tong
 • Llaros Uvayn – Caldera: Siedziba Zarządcy

Straszliwy Hałas – 10-22 pkt. przez 5 sek. przez dotyk

Przykładowi nauczyciele:

 • Salama Andrethi – Tel Mora, Wieża: Usługi

Wrzask – 3-8 pkt. przez 5 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Bratheru Oran – Vivek Strefa Hlaalu: dom Edryno Arethi
 • Estirdalin – Balmora: Gildia Magów

Zabójczy Hałas – 2-60 pkt. przez 5 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Mertisi Andavel – Tel Branora: Górne Piętra
 • Namanian Facian – Sadrith Mora: Gildia Morag Tong
 • Salyni Nelvayn – Ald'ruhn, Dzielnica Willowa: Siedziba Morag Tong

Zabójczy Wrzask – 8-15 pkt. przez 5 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Eraamion – Caldera: Gildia Magów

iluzja Kameleon

Pozwala celowi stopić się z otoczeniem, czyniąc go niewykrywalnym. Cel może atakować i używać przedmiotów, ale skuteczność zaklęcia waha się od 1 do 100 procent. Im wyższy stopień efektu, tym doskonalsze jego działanie.

Błędny Wzrok Golanara – 10-40% przez 10 sek. na siebie

Przykładowi nauczyciele:

 • Eraamion – Caldera: Gildia Magów
 • Sirilonwe – Vivek Dzielnica Przybyszów: Gildia Magów

Cieniokształt – 6-15% przez 30 sek. na siebie

Przykładowi nauczyciele:

 • Bratheru Oran – Vivek Strefa Hlaalu: dom Edryno Arethi
 • Salama Andrethi – Tel Mora, Wieża: Usługi

Cienista Przędza – 20%. przez 10 sek. na siebie

Przykładowi nauczyciele:

 • Arielle Phiencel – Sadrith Mora, Dom Rosomaka: Gildia Magów
 • Llaros Uvayn – Caldera: Siedziba Zarządcy
 • Salama Andrethi – Tel Mora, Wieża: Usługi

Kameleon – 10% przez 30 sek. na siebie

Przykładowi nauczyciele:

 • Ferise Varo – Vos, Dom Cechowy Varo: Wejście
 • Salver Lleran – Vivek Strefa Telvanni: Czarownik

Maska Cienia – 40-70% przez 30 sek. na siebie

Przykładowi nauczyciele:

 • Llaros Uvayn – Caldera: Siedziba Zarządcy
 • Ranis Athrys – Balmora: Gildia Magów
 • Salyni Nelvayn – Ald'ruhn, Dzielnica Willowa: Siedziba Morag Tong

iluzja Kocie Oczy

Pozwala celowi widzieć w ciemności. Im wyższy stopień tego efektu, tym lepiej cel będzie widział w mroku.

Kocie Oczy – 20% przez 30 sek. na siebie

Przykładowi nauczyciele:

 • Llaalam Madalas – Sadrith Mora, Llaalam Madalas: Mag
 • Orrent Geontene – Ald'ruhn: Gildia Magów
 • Salver Lleran – Vivek Strefa Telvanni: Czarownik

iluzja Milczenie

Tymczasowo nie pozwala celowi rzucać zaklęć.

Całkowite Milczenie – przez 10 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Erer Darothril – Sadrith Mora: Oberża Sprośnej Muriel
 • Fanildil – Ebonheart: Garnizon Fortu Jastrzębi
 • Gildan – Ald'ruhn: dom Gildan

Milczenie – przez 5 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Llaros Uvayn – Caldera: Siedziba Zarządcy
 • Namanian Facian – Sadrith Mora: Gildia Morag Tong
 • Salama Andrethi – Tel Mora, Wieża: Usługi

iluzja Niewidzialność

Czyni cel całkowicie niewidzialnym. Jeśli cel zaatakuje, przemówi lub użyje jakiegoś przedmiotu, stanie się ponownie widzialny.

Niewidzialność – przez 20 sek. na siebie

Przykładowi nauczyciele:

 • Fanildil – Ebonheart: Garnizon Fortu Jastrzębi

Odwrócony Wzrok Brevusy – przez 10 sek. na siebie

Przykładowi nauczyciele:

 • Eraamion – Caldera: Gildia Magów

Ukrycie – przez 90 sek. na siebie

Przykładowi nauczyciele:

 • Erer Darothril – Sadrith Mora: Oberża Sprośnej Muriel
 • Mertisi Andavel – Tel Branora: Górne Piętra
 • Ranis Athrys – Balmora: Gildia Magów

Ukrycie – przez 30 sek. na siebie

Przykładowi nauczyciele:

 • Heem-La – Ald'ruhn: Gildia Magów
 • Llaros Uvayn – Caldera: Siedziba Zarządcy
 • Salama Andrethi – Tel Mora, Wieża: Usługi

iluzja Oślepienie

Zaburza u celu zdolność wyraźnego postrzegania otoczenia, utrudniając mu zadanie celnego ciosu.

Pomroczność Alady – 10-30 pkt. przez 30 sek. przez dotyk

Przykładowi nauczyciele:

 • Ethasi Rilvayn – Balmora: Gildia Morag Tong
 • Farena Arelas – Tel Uvirith: dom Arelas
 • Mertisi Andavel – Tel Branora: Górne Piętra

Wieczna Noc Erelvama – 1-40 pkt. przez 10 sek. przez dotyk

Przykładowi nauczyciele:

 • Minnibi Selkin-Adda – Vivek, Arena: Ukryte Miejsce
 • Namanian Facian – Sadrith Mora: Gildia Morag Tong
 • Sirilonwe – Vivek Dzielnica Przybyszów: Gildia Magów

Łzawe Oko – 1-10 pkt. przez 5 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Arielle Phiencel – Sadrith Mora, Dom Rosomaka: Gildia Magów
 • Bratheru Oran – Vivek Strefa Hlaalu: dom Edryno Arethi
 • Llaros Uvayn – Caldera: Siedziba Zarządcy

iluzja Paraliż

Paraliżuje cel na czas trwania efektu. Ten efekt nie posiada stopnia, tylko czas trwania.

Paraliż – na 5 sek. przez dotyk

Przykładowi nauczyciele:

 • Bratheru Oran – Vivek Strefa Hlaalu: dom Edryno Arethi
 • Estirdalin – Balmora: Gildia Magów
 • Orrent Geontene – Ald'ruhn: Gildia Magów

Spojrzenie Meduzy – przez 15 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Ethasi Rilvayn – Balmora: Gildia Morag Tong
 • Llaalam Madalas – Sadrith Mora, Llaalam Madalas: Mag
 • Llaros Uvayn – Caldera: Siedziba Zarządcy

iluzja Sanktuarium

Utrudnia trafienie celu. Stopień efektu dodawany jest do szansy celu na uniknięcie ciosu.

Cienista Przędza – 20% przez 10 sek. na siebie

Przykładowi nauczyciele:

 • Fanildil – Ebonheart: Garnizon Fortu Jastrzębi
 • Llaros Uvayn – Caldera: Siedziba Zarządcy
 • Salama Andrethi – Tel Mora, Wieża: Usługi

Ojcowska Dłoń – 1-40% przez 5 sek. na siebie

Przykładowi nauczyciele:

 • Arrille – Seyda Neen: Dom Cechowy Arrille'a
 • Ethasi Rilvayn – Balmora: Gildia Morag Tong
 • Nilvyn Drothan – Upiorna Brama: Świątynia

Sanktuarium – 10% przez 30 sek. na siebie

Przykładowi nauczyciele:

 • Zanmulk Sammalamus – Gnisis: Świątynia

Łaska Sothy – 1-20% przez 5 sek. na siebie

Przykładowi nauczyciele:

 • Bratheru Oran – Vivek Strefa Hlaalu: dom Edryno Arethi
 • Folvys Andalor – Ald'ruhn: Świątynia
 • Orrent Geontene – Ald'ruhn: Gildia Magów

iluzja Sprowokowanie Humanoida

Tymczasowo zwiększa wolę walki u wybranego humanoida. Im wyższy stopień tego efektu, tym większa szansa, że cel zaatakuje rzucającego zaklęcie. Po upłynięciu czasu trwania efektu, wola walki celu wraca do normy. Efekt nie działa na istoty niższego rzędu, ożywieńców i Daedry.

Prowokujący Dotyk – 5 pkt. przez 10 sek. przez dotyk

Przykładowi nauczyciele:

 • Uleni Heleran – Sadrith Mora, Dom Rosomaka: Gildia Magów

iluzja Sprowokowanie Istoty

Tymczasowo zwiększa wolę walki u wybranej istoty. Im wyższy stopień tego efektu, tym większa szansa, że cel zaatakuje rzucającego zaklęcie. Po upłynięciu czasu trwania efektu, wola walki celu wraca do normy. Efekt nie działa na istoty humanoidalne, ożywieńców i Daedry.

Sprowokowanie Bestii – 5 pkt. przez 10 sek. przez dotyk

Przykładowi nauczyciele:

 • Uleni Heleran – Sadrith Mora, Dom Rosomaka: Gildia Magów

Sprowokowanie Istoty – 5 pkt. przez 10 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Minnibi Selkin-Adda – Vivek, Arena: Ukryte Miejsce

iluzja Światło

Tworzy magiczny pocisk, który po uderzeniu w cel rozświetla na pewien czas okolicę. Nie zadaje obrażeń.

Światło – 20 pkt. przez 30 sek. w obszarze 30 stóp na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Eldrilu Dalen – Vos: Kaplica
 • Heem-La – Ald'ruhn: Gildia Magów
 • Mehra Drora – Gnisis: Świątynia

iluzja Urok

Tymczasowo polepsza nastawienie celu względem rzucającego zaklęcie. Po upłynięciu czasu trwania efektu, nastawienie celu wraca do poprzedniej wartości.

Dotyk Zauroczenia – 30 pkt. przez 30 sek. na dotyk

Przykładowi nauczyciele:

 • Eraamion – Caldera: Gildia Magów
 • Erer Darothril – Sadrith Mora: Oberża Sprośnej Muriel
 • Marayn Dren – Balmora: Gildia Magów

Zauroczenie Śmiertelnika – 10-30 pkt. przez 30 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Erer Darothril – Sadrith Mora: Oberża Sprośnej Muriel
 • Minnibi Selkin-Adda – Vivek, Arena: Ukryte Miejsce
 • Salver Lleran – Vivek Strefa Telvanni: Czarownik

iluzja Uspokojenie Humanoida

Tymczasowo zmniejsza wolę walki u wybranego humanoida. Im wyższy stopień tego efektu, tym mniejsza szansa, że cel zaatakuje rzucającego zaklęcie. Po upłynięciu czasu trwania efektu, wola walki celu wraca do normy. Efekt nie działa na istoty niższego rzędu, ożywieńców i Daedry.

Uspokajający Dotyk – 30 pkt. przez 10 sek. przez dotyk

Przykładowi nauczyciele:

 • Ferise Varo – Vos, Dom Cechowy Varo: Wejście
 • Nilvyn Drothan – Upiorna Brama: Świątynia
 • Tinaso Alan – Tel Mora, Wieża: Usługi

Uspokojenie Humanoida – 30 pkt. przez 10 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Dulian – Fort Jeleni: Wnętrze
 • Medila Indaren – Caldera: Gildia Magów
 • Scelian Plebo – Sadrith Mora, Dom Rosomaka: Cesarska Kaplica

iluzja Uspokojenie Istoty

Tymczasowo zmniejsza wolę walki u wybranej istoty. Im wyższy stopień tego efektu, tym mniejsza szansa, że cel zaatakuje rzucającego zaklęcie. Po upłynięciu czasu trwania efektu, wola walki celu wraca do normy. Efekt nie działa na istoty humanoidalne, ożywieńców i Daedry.

Uspokojenie Istoty – 30 pkt. przez 10 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Medila Indaren – Caldera: Gildia Magów
 • Scelian Plebo – Sadrith Mora, Dom Rosomaka: Cesarska Kaplica
 • Vaval Selas – Vivek, Św. Olms: Świątynia

iluzja Wsparcie Humanoida

Tymczasowo zmniejsza chęć ucieczki u wybranego humanoida. Im wyższy stopień tego efektu, tym mniejsza szansa, że cel rzuci się do ucieczki. Po upłynięciu czasu trwania efektu, chęć ucieczki celu wraca do normy. Efekt nie działa na istoty niższego rzędu, ożywieńców i Daedry.

Wsparcie Humanoida – 5 pkt. przez 30 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Rirnas Athren – Vivek Strefa Hlaalu: Świątynia

Wspierający Dotyk – 5 pkt. przez 30 sek. przez dotyk

Przykładowi nauczyciele:

 • Guls Llervu – Ald'ruhn: dom Gulsa Llervu
 • Lalatia Varian – Ebonheart: Cesarskie Kaplice
 • Sedris Omalen – Maar Gan: Posterunek

iluzja Wsparcie Istoty

Tymczasowo zmniejsza chęć ucieczki u wybranej istoty. Im wyższy stopień tego efektu, tym mniejsza szansa, że cel rzuci się do ucieczki. Po upłynięciu czasu trwania efektu, chęć ucieczki celu wraca do normy. Efekt nie działa na istoty humanoidalne, ożywieńców i Daedry.

Wsparcie Bestii – 5 pkt. przez 30 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Felara Andrethi – Tel Aruhn, Wieża: Kwatery
 • Llaalam Madalas – Sadrith Mora, Llaalam Madalas: Mag
 • Sedris Omalen – Maar Gan: Posterunek

Wsparcie Istoty – 5 pkt. przez 30 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Rirnas Athren – Vivek Strefa Hlaalu: Świątynia
 • Synnolian Tunifus – Ebonheart: Cesarskie Kaplice

iluzja Wystraszenie Istoty

Tymczasowo zwiększa chęć ucieczki u wybranej istoty. Im wyższy stopień tego efektu, tym większa szansa, że cel ucieknie na widok rzucającego zaklęcie. Po upłynięciu czasu trwania efektu, chęć ucieczki celu wraca do normy. Efekt nie działa na istoty humanoidalne, ożywieńców i Daedry.

Wystraszenie Bestii – 5 pkt. przez 10 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Arielle Phiencel – Sadrith Mora, Dom Rosomaka: Gildia Magów
 • Llaros Uvayn – Caldera: Siedziba Zarządcy

Wystraszenie Istoty – 5 pkt. przez 10 sek. na cel

Przykładowi nauczyciele:

 • Ethasi Rilvayn – Balmora: Gildia Morag Tong
 • Sirilonwe – Vivek Dzielnica Przybyszów: Gildia Magów

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...