Planety

12 minut czytania

planeta, niezbadany świat

W galaktyce istnieje około 400 milionów gwiazd. Jak dotąd zbadano lub odwiedzono mniej niż jeden procent z nich. Rozpoczynając ekspansję na Trawersie Attykańskim, ludzkość eksplorowała bardzo chaotycznie. Zignorowane zostały tysiące mniej przyjaznych światów, które posiadały w sobie bogactwa mineralne. Bogactwa te wciąż czekają na korporacyjne grupy badawcze lub niezależnych inwestorów. Nim to nastąpi może minąć wiele czasu. Niezbadany świat może też stanowić bazę operacyjną dla kryminalistów lub innych grup, które zechcą pozostać w ukryciu przed galaktyczną wspólnotą.

Feros

planeta, feros

Feros jest z jedną planet w układzie Attykan Beta. Dwie trzecie powierzchni pokrywają ruiny dawnego megapolis Protean. Od zniknięcia pradawnej rasy, ruiny te wielokrotnie padały łupem grabieżców. Feros uznane zostało za świat, który nie daje perspektyw kolonizacyjnych. Jedynie źródła świeżej wody znajdują się na biegunach, do których podłączone są niszczejące akwedukty, pamiętające jeszcze czasy Protean. Gigantyczne ruiny nie dają gwarancji stabilności. Powierzchnię planety pokrywa wielometrowa warstwa gruzu, natomiast powietrze jest zanieczyszczone przez pył. W roku 2178 korporacja Exo-Geni rozpoczęła procedury kolonizacyjne Feros, aby gruntownie zbadać ruiny. Pionierska placówka została założona na górnych kondygnacjach kilku nietkniętych drapaczy chmur. Załoga wykorzystywała wodę z akweduktów oraz ogrodów hydroponicznych założonych na dachach wieżowców.

Noveria

planeta, noveria

Noveria jest skalistym i zimnym światem. Większa część wody na planecie przyjmuje formę lodowców. Jako prywatna planeta jest własnością holdingu Noveria Development Corporation, który z kolei jest sponsorowany przez ponad dwadzieścia korporacji i zarządzany przez Radę Wykonawczą, która reprezentuje interesy tychże firm. Wspomniane korporacje budują na planecie laboratoria, które wykorzystywane są do prowadzenia badań tak trudnych bądź kontrowersyjnych, że nie można ich przeprowadzić w przestrzeni Cytadeli. Noveria bowiem posiada ogromną autonomię i jako taka nie podlega prawu stanowionemu przez Radę. Na podstawie specjalnej umowy agenci Wydziału Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych Cytadeli zachowali przywileje, jednak trudno zweryfikować, w jakim stopniu Rada Wykonawcza będzie tych ustaleń przestrzegać. Specyficzna sytuacja Noverii, że mieszkańcy kolonii często są uwikłani w różnego rodzaju spiski.

Virmir

planeta, virmir

Virmir to dziki świat, położony na granicy Trawersu Attykańskiego. Rozległe morza i sprzyjający klimat pozwalają na istnienia rozmaitych form życia. Próby kolonizacji są hamowane jedynie przez brak spójnej wizji wykorzystania zasobów świata. Cytadela wielokrotnie rozpoczynała negocjancie mające na celu ustanowienie pokoju na Virmirze, rozmawiając z gangami i pomniejszymi światami w pobliskich Systemach Terminusa. Negocjancie nie odniosły spodziewanego skutku. Cytadela uznała, że kolonizacja planety Virmir nie jest możliwa bez przeprowadzenia znaczących zmian politycznych. Z drugiej strony siły istniejące w Systemach Terminusa raczej nigdy nie zasiedlą Virmiru. Większość frakcji nie ma wystarczających zasobów, by utrzymać placówkę w dziewiczym świecie i opiera swoje działania na wypadach wymierzonych w nieprzyjaciół.

Ilos

planeta, ilos

Podobnie jak niegdyś Troja, Ilos było znane tylko z legend. Nawiązania do tego świata znaleziono w notatkach, z niektórych proteańskich ruin, jednak na bezpośrednie badania planety nie można było liczyć. Planeta Ilos jest położona w odległym zakątku Systemów Terminusa i można do niej dotrzeć tylko przez legendarny przekaźnik Mu, który cztery tysiące lat temu zaginął. Eksplodująca supernowa wybiła go z orbity. Od tego czasu Ilos oraz cała gromada były niedostępne z zewnątrz. Co jakiś czas akademicy organizują ekspedycje mające zadanie wytyczyć trasę do Ilos przy użyciu konwencjonalnych napędów FTL. Projekty te nigdy nie wchodzą w fazę realizacji ze względu na odległość i bezpieczeństwo. Wyprawa tego typu mogłaby trwać całe dekady.

Mgławica Armstronga

System Hong

Thesaca

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Pomal

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Treagir

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale lekkie

Matar

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Zapiski matki

Casbin

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Salariańskie ID, metale ciężkie, ziemie rzadkie (x2)

System Gagarin

Sogelrus

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Pressha

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Antirumgon

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale lekkie

Rayingri

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Medalion Ligi, metale lekkie, ziemie rzadkie (x2)

Junthor

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Zapiski matki

System Vamshi

Almos

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Pregel

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Insygnia turian

Maji

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Insygnia turian, metale lekkie (x2), ziemie rzadkie

System Tierieszkowa

Solmalron

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Mawinor

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Hunsalra

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Thegeuse

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale ciężkie

Patamalrus

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale ciężkie

Antibaar

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: dysk danych protean, metale ciężkie, metale lekkie (x2)

Węglowa asteroida (ukryta)

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Medalion Ligi

System Grissom

System ten odblokuje się po zniszczeniu czterech placówek gethów z wcześniej wymienionych Systemów Mgławicy Armstronga.

Notanban

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Solcrum

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Zapiski matki, metale lekkie, ziemie rzadkie (x2)

Zaherux

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale lekkie

Benda

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Medalion Ligi

Argos Rho

System Hydra

Syba

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Złoże gazu

Canrum

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Insygnia turian

Metgos

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Insygnia turian, metale ciężkie, ziemie rzadkie

System Feniks

Vebinok

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale lekkie

Tuntau

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Zapiski matki, metale lekkie, metale ciężkie

Sylsalto

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Patashi

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Ziemie rzadkie

Węglowa asteroida (ukryta)

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Dysk danych protean

System Gorgona

Camaron

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Vectra

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Sharblu

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Slekon

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Wuo

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Frachtowiec

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Artemis Tau

System Ateny

Salamis

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Nauzykaa

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Faros

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Insygnia turian

Kirke

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Złoża gazu

Proteus

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Złoża gazu

System Sparta

Tremanre

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Nie

Altaaya

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Nie

Alsages

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Ziemie rzadkie

Ontamalca

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Złoża gazu

Edolus

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Salariańskie ID, metale lekkie, metale ciężkie, ziemie rzadkie

Gromada asteroid (ukryta)

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Dysk z danymi protean

System Macedonia

Patavig

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Fargeluse

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Złoża gazu

Porolan

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Zapiski matki

Sharjila

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Zapiski matki, metale lekkie, ziemie rzadkie (x2)

System Knossos

Zakros

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Phaistos

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Armeni

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Archanes

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Złoża gazu

Therum

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Planeta Therum jest związana z głównym wątkiem fabularnym.

Metaliczna asteroida (ukryta)

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale ciężkie

Węglowa asteroida (ukryta)

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Medalion Ligii

Attican Beta

System Tezeusz

Sytau

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Logan

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Quana

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale lekkie

Sharring

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Dysk z danymi protean

Feros

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Planeta Feros jest związana z głównym wątkiem fabularnym.

System Herkules

Xathoron

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Zatorus

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale ciężkie

Eletania

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Metale ciężkie (x2)

Syided

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Medalion Ligii

Gromada Exodus

System Utopia

Zion

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Xanadu

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Nirvana

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Arkadia

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Eden Prime

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Planeta Eden Prime jest związana z głównym wątkiem fabularnym.

Hades Gamma

System Cacus

System ten odblokuje się po zdobyciu co najmniej 80% punktów idealisty.

Xamarri

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Treyarmus

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Faringor

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Ziemie rzadkie

Chohe

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Zapiski matki, ziemie rzadkie, metale ciężkie

Zarayter

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale ciężkie

System Plutos

System ten odblokuje się po zdobyciu co najmniej 80% punktów renegata.

Veyaria

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Maldla

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Nonuel

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Zapiski matki, medalion Ligii, ziemie rzadkie, metale lekkie

Clocloris

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Ziemie rzadkie

Mingito

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Ziemie rzadkie

System Dis

System dostępny po otrzymaniu zadania „Wrogie Przyjęcie”

Jartar

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Gremar

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Raysha

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Insygnia turian

Klensal

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Medalion Ligii, metale lekkie, metale ciężkie

Metaliczna asteroida (ukryta)

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale lekkie

System Anteusz

Hunidor

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Ageko

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Vemal

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Ziemie rzadkie

Trebin

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Insygnia turian, ziemie rzadkie (x2)

Ploba

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Zapiski matki

Edmos

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Złoża gazu

System Farinata

Tunshagon

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Nepneu

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Ziemie rzadkie

Juntauma

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Dysk z danymi protean

MSV Ontario

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Skalna asteroida (ukryta)

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale lekkie

Hawking Eta

System Century

Tamahera

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Klendagon

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Tharopto

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale lekkie

Canctra

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale lekkie

Presrop

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Insygnia turian, metale ciężkie, ziemie rzadkie

Metaliczna asteroida (ukryta)

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale ciężkie

Gemini Sigma

System Ming

Antiroprus

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Altanorch

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Medalion Ligi

Altanorch

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale lekkie

MSV Worthington

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

System Han

System dostępny po otrzymaniu zadania „Wrogie Przyjęcie”

Huningto

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Farcrothu

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Patatanlis

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale lekkie

Mavigon

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Salariańskie ID, metale lekkie, metale ciężkie

Paravin

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Zapiski matki

Mgławica Końskiego Łba

System Pax

Svarog

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Morana

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Veles

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Zapiski matki

Noveria

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Planeta Noveria jest związana z głównym wątkiem fabularnym.

System Fortuna

System ten odblokuje się po zabiciu dwóch przestępców ze zadania „Wrogie Przyjęcie”

Wentania

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Amaranthine

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Insygnia turian, metale ciężkie, ziemie rzadkie

Therumion

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Ziemie rzadkie

Maganlis

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Insygnia turian

System Strenuus

Trelyn

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Thesalgon

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Xawin

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Insygnia turian, metale lekkie, metale ciężkie (x2)

Antitarra

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Złoża gazu

Yunthorl

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Medalion Ligii

MSV Majesty (Ukryty)

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: -

Pogranicze Kelpera

System Newton

Sesmose

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Juncro

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Złoża gazu

lencory

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Zapiski matki

Ontarom

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Insygnia turian, metale ciężkie (x2)

System Hershela

System ten odblokuje się po otrzymaniu zadania „Doktor Michel”

Tungen

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Matol

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Clugon

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Clobaka

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Skalista asteroida (ukryta)

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale ciężkie

MSV Fedele

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Gromada lokalna

Gromada ta odblokuje się po osiągnięciu 20 poziomu doświadczenia.

Układ Słoneczny

Pluton

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Neptun

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Uran

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Saturn

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Jowisz

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Mars

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Ziemia

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Księżyc

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Wenus

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Merkury

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Jupiter

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Sentry Omega

Gromada ta odblokuje się po ukończeniu przynajmniej dwóch misji wątku głównego na Feros, Noverii, Therum.

System Hoc

Prescyla

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Nemata

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Jarfor

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Cloroplon

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Virmire

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Rdzawe Morze

Gromada ta odblokuje się po ukończeniu misji wątku głównego na Feros.

System Wostok

Clomarthu

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Alko

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Pataiton

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Zapiski matki

Nodacrux

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Insygnia turian, metale lekkie, metale ciężkie

Metaliczna asteroida (ukryta)

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale ciężkie

System Kaspian

Almarux

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Antida

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Insygnia turian

Farnuri

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale ciężkie

Clotanca

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale ciężkie

MSV Cornucopia (ukryte)

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

System Matano

Inti

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Illapa

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Apo

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Supay

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale lekkie

Chasca

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Dysk z danymi protean, metale lekkie, metale ciężkie, ziemie rzadkie

Metaliczna asteroida (ukryta)

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale ciężkie

Skalista asteroida (ukryta)

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Dysk z danymi protean

Styx Theta

Gromada ta odblokowuje się po ukończeniu misji wątku głównego na Noverii.

System Acheron

Imaneya

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Farthorl

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Grosalgen

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale lekkie

Altahe

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Zapiski matki, metale ciężkie, ziemie rzadkie

System Ereb

Chofen

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Wermani

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Dysk z danymi protean

Quaji

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale lekkie

Nepmos

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Medaliony Ligii, metale lekkie, metale ciężkie, ziemie rzadkie

Gromada Vogayer (Podróżnik)

System Jangcy

Renshato

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Patajiri

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Rzadkie ziemie

Alrumter

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Dysk z danymi protean

Dregir

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Metale lekkie

Binthu

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Dysk z danymi protean, etale ciężkie, ziemie rzadkie

System Kolumbia

Clojiia

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Gromar

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Medalion Ligii

Ontaheter

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Ziemie rzadkie

Nepheron

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Salariańskie ID, metale lekkie, metale ciężkie, zadkie ziemie

System Amazon

Demeuca

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Tremar

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Złoża gazu

Sybin

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Insygnia turian

Sonedma

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Tak

Znaleziska: Rzadkie ziemie

Agebinium

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: Insygnia turian, metale lekkie (x2), rzadkie ziemie

Mgławica Węża

System Wdowy

Cytadela

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Cytadela jest związana z głównym wątkiem fabularnym.

Pangea

System Refuge

Zafe

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Agetoton

Zdatna do lądowania: Nie

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Ilos

Zdatna do lądowania: Tak

Zdatna do badania: Nie

Znaleziska: -

Komentarze

0
·
Mam pytanko.Czy może ktoś mi powiedzieć jak zdobyć zadanie pod nazwą Wrogie Przyjęcie. Proszę o szybką odpowiedź.Dziękuje i pozdrawiam.
0
·
Wrogie Przejęcie to zadanie, które daje nam bodajże Calantha Blake, a możemy ją spotkać w Cytadeli tuż przed Emporium Delana. Jeżeli nie będzie jej podczas naszej pierwszej wizyty na Cytadeli (w co wątpię), to na pewno będzie podczas drugiej.
0
·
Dzięki za odpowiedź. Mógłby mi ktoś jeszcze powiedzieć jak zdobyć planetę Mavigon i Nepheron, a gdzie jest w Cytadeli Emporium Delana.
0
·
Błąd w pierwszym zdaniu. W galaktyce Droga Mleczna znajduje się od 200 do 400 miliardów(!!!) gwiazd.
0
·
brakuje kilku planet takich jak na przykład idenprain
uzupełnij bo szukałem co najmniej 20 minut
0
·
idenprain??chyba Eden Prime. [FACEPALM]
0
·
Borr jest tutaj pod inną nazwą? Czy po prostu nie ma?
0
·
Nie ma tutaj planety Borr, ponieważ znajduje się ona w systemie Asgard, który dodany zostaje razem z DLC "Bring Down the Sky"
0
·
A jak odblokować system Gorgona w Argos Rho, bo ja go nie mam.
Proszę o szybką odpowiedź.
Z góry dziękuję.
0
·
Część planet odblokowuje się w miarę robienia misji głównych. Po prostu rób zadania z głównego wątku i Argos Rho się prędzej czy później pojawi. Gorgona jest teatrem, na którym rozgrywają się misje poboczne z cyklu "Listening Post..." więc pewnie musisz zdobyć którąś z tych misji.
0
·
No proszę a kiedyś sam sobie zrobiem taką listę bo nie mogłem znaleźć dobrej w internecie
kilka uwag:
1. układy wymagające odpowiedniej liczby pkt paragon/renegate odblokowują się oba niezależnie które pkt sięzdobędzie
2. u mnie(grałem w wersję polską i angielską) na jednej z w/w planet znajdująsie 3 zapiski matki
3. Wiem że pewnie już dawno nieaktualne ale Emporium Delana to dzielnica finansów w prezydium. Calantha Blake pojawia się tam po pojawieniu się drugi raz na Cytadeli, można się o niej dowiedzieć w siedzibieC-Secu włamując się do komputera

P.S. Idenprain mnie dobił, próbuję zebrać się z podłogi

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...