Menzoberra

7 minut czytania

Menzoberra
Menzoberra Bez Domu, Służka Lloth,
Mroczna Służka, Oczy Lloth
Drowia półbogini
Symbol Czarna spiralna wieża wzrastająca ponad czarnym kawałkiem skały
Plan ojczysty Demoniczne Otchłanie
Charakter CZ
Dziedziny Osady, podroż, włóczędzy, przetrwanie, mieszkańcy Menzoberranzan i Ched Nasad
Charakter kleru CZ, CN, NZ
Domeny ---

Menzoberra Bezlitosna była drowią kapłanką Lloth, która prowadziła drowy, będące założycielami Menzoberranzan i Ched Nasad, w ich długiej podróży przez Podmrok, uciekając przed niszczącymi wojnami w mieście Golothaer. Zmarła szybko po założeniu osiedla noszącego jej imię i natychmiast została wyniesiona do poziomu mniejszej półbogini przez Lloth, ponieważ Pajęcza Królowa jest zadowolona z działań wielu jej najpotężniejszych kapłanek. Oczywiście, nie wyjaśnia to, jak stała się aktywną potęgą w miastach Menzoberanzan i Ched Nasad.

Podczas podroży przez Podmrok i założenia nowego miasta, wielu podążających za nią plebejuszy ufało, że Menzoberra ochroni ich przed spiskami szlachciców, których również zebrała. Ponieważ każdy drow i niewolnik był potrzebny do przetrwania podróży, nie dziwi, że mądra kapłanka stała się obrończynią plebejuszy przed strasznym okrucieństwem szlachty. Wobec tego po jej śmierci powstał kult. Na początku próbował on stworzyć złudzenie, że Menzoberra jest żywa i chce niszczyć siedziby szlachty. Gdy liczba wiernych wzrosła, Bezlitosna zaczęła odpowiadać na błagania o czary i narodziła się nowa religia.

dom yauntyrr, drow, menzoberranzan

Podczas gdy Menzoberra nie ma klasy prestiżowej swych kapłanów i kapłanek, wielu z jej kleru (prawie połowa) posiada poziomy w klasie łowcy.

Historia/związki: Jej sojusznikami są Selvetarm i Zinzerena, a do swych wrogów zalicza Wielką Matkę, Laduguera, Duerrę, Callardurana i panteon elfów (Seldarine).

Dogmat: Przeznaczeniem wszystkich drowów jest służyć Lloth. Przeznaczeniem drowów jest podbicie całego Podmroku. Obowiązkiem wiernych sług Menzoberry jest pomóc temu przeznaczeniu. Prowadź drowy do nowych osad w Podmroku, ucz je, jak przetrwać niebezpieczeństwa dziczy i pilnuj podróżujących przez dziki Podmrok, a wtedy przeznaczenie drowów wypełni się szybciej. Przez naszą służbę w domu Menzoberry wykonujemy wolę Lloth. Rozkazy Pajęczej Królowej i jej sług mają być zawsze wykonane.

Kler i świątynie: Kapłani Menzoberry raczej odpędzają niż karcą nieumarłych. Wyznawcy Menzoberry to mężczyźni i kobiety zamieszkujący Menzoberranzan, Ched Nasad i okolice wymienionych drowich osiedli. Akceptujedom yauntyrr, drow, menzoberranzan w swoim klerze obie płcie, ale mężczyźni są ograniczeni do 4. poziomu, chyba że okażą się wyjątkowo zdolni lub wypełnią jakieś wyjątkowe zadanie. Jej kapłani nazywają się Włóczęgami lub Mrocznymi Włóczęgami niezależnie od rangi.

Miejsca kultu Menzoberry są małymi, odizolowanymi świątyniami, ukrytymi w dzikim Podmroku lub w domu. Kilka świątyń stoi w pobliżu lub istnieje wewnątrz popularnych świątyń Lloth w Menzoberranzan i Ched Nasad. Trzy większe, oddzielne świątynie, istnieją też w pobliżu i są otwarte dla wszystkich. Te budynki kultu nie są ufortyfikowane lub strzeżone, ale często patrolowane, więc potwory nie mogły się osiedlić w pobliżu i atakować odwiedzających (co nie znaczy, że jest gwarancja, iż włóczące się stwory nie wyskoczą na odwiedzających świątynię). Wiadomo tylko o jednej takiej świątyni w pobliżu Ched Nasad.

Menzoberra nie pozwoli swym wyznawcom budować wielkich świątyń czy katedr jej poświęconych. Ukryte świątynie w dziczy są czasami strzeżone przez drowie runy strażnicze lub nawet gorsze pułapki. Runy strażnicze Menzoberry nie zranią kapłanek Lloth, można je tak samo dezaktywować, jak te kleru Pajęczej Królowej, i są ograniczone do niezbyt szkodliwych efektów. Duchowieństwo Menzoberry nie jest niewrażliwe na runy strażnicze poświęcone Lloth.

Wyznawcy Bezlitosnej prowadzą karawany, łowy i niektóre patrole (inne niż miejskie, organizowane i prowadzone przez kapłanki Lloth). Uczą też klasy w umiejętnościach potrzebnych do przetrwania w Podmroku, takich jak rozpoznawanie grzybów, sygnalizowanie, rozpalanie ognia, czujność, walka na ślepo i myślistwo. Co najważniejsze (przynajmniej do chwili kiedy handel stanie się tak ważny), pomagają zakładać nowe osady w Podmroku – farmy, ufortyfikowane kopalnie, przyczółki itp. Wiele takich izolowanych osad wynajmuje kler Menzoberry na jakiś czas, ponieważ łatwiej jest ich utrzymać w pobliżu przez jakiś czas, niż znaleźć wyznawców Lloth chcących żyć daleko od centrum potęgi samego miasta. Wraz z rozwojem handlu, kilka domów przyjęło do służby czcicieli Menzoberry, chociaż dekretem Rady żaden z nich nie może zostać szlachcicem (aczkolwiek mogą służyć w domu szlacheckim). Ci wyznawcy doradzają w sprawie szlaków handlowych, zakładania przyczółków i tworzenia, strzeżenia oraz przenoszenia karawan przez Podmrok. Kompanie kupieckie mające karawany, a niechcące powiązań z kościołem Lloth (a więc szlachtą), także używają kleru Menzoberry jako bezpieczniejszej alternatywy.

Festiwal Założycielski w Menzoberranzan jest największym świętem wyznania Menzoberry (nawet czciciele Menzoberry w Ched Nasad, które ma swój własny Festiwal Założycielski, zaznaczają ten dzień i obchodzą go). Podczas gdy mówi się, że Lloth być może chodzi po ulicach w postaci drowa tego dnia, wiadomo, że dom yauntyrr, drow, menzoberranzan Menzoberra robi to na pewno. Tego dnia wieszczenia są zawsze jaśniejsze, czary rzucane przez jej kler są potężniejsze (rzuty obronne przeciw nim podlegają karze -2, a poziom rzucającego jest uważany za 2 poziomy wyższy dla wszystkich celów), i kapłanki Lloth traktują kler Menzoberry jako niemal równy (co najmniej jako młodszych członków swego kościoła).

Wyznawcy Menzoberry w obszarze Ched Nasad, jak zaznaczono, też czczą Festiwal Założycielski tego miasta, a ci poza osiedlem w fortyfikacjach założonych częściowo za radą wyznawców Menzoberry obchodzą rocznice założenia ich jako pomniejsze święta. Ostatecznie, wszystkie święta handlowe, tak jak Dni Otwarte w Menzoberranzan, zaczęły mieć wielkie znaczenie dla wyznawców Menzoberry i często wyznawcy składają jej dodatkowe prośby w tych dniach. Nie są one jednak obchodzonymi dniami ich kościoła.

Najważniejszymi ceremoniami Menzoberry są te związane z wybieraniem i zakładaniem osad. Każdy taki rytuał jest inny, ale zawsze składane są prośby. Bezlitosna nie przyjmuje ofiar, pozostawiając ten wielki honor dla samej Lloth. Dużo częstsze niż ceremonie założenia są coroczne Rytuały Włóczęgi i Odnowienia. Rytuał Włóczęgi jest wykonywany co roku przez każdego członka kościoła. Przez co najmniej jeden dzień, wyznawca musi podróżować po dzikim Podmroku. Może poruszać się po znajomych szlakach lub włóczyć się losowo, ale nie może używać map ani innych przewodników (wliczając magiczne przedmioty i czary, takie jak znalezienie ścieżki). Ta włóczęga musi trwać przynajmniej 24 godziny, a zazwyczaj zajmuje co najmniej 30, ponieważ nie jest pewne, gdzie zaczyna się "dziki Podmrok" wokół miasta (wyznawcy żyjący w małych przyczółkach mają tu dużo łatwiejsze zadanie). Rytuał musi być wykonany jak najbliżej rocznicy wstąpienia wiernego do kościoła, bez zbieżności terminu ze świętem dowolnego rodzaju (więc wyznawca eskortujący karawanę może poczekać do końca pracy albo wykonać wcześniej rytuał bez konfliktu z inną, ważną pracą). Członkowie kleru muszą włóczyć się jeden dzień na każdy poziom kapłana i wykonać swój Rytuał jak najbliżej rocznicy ostatniego awansu na następny poziom. Dodatkowo, dodają jeszcze 24 godziny do swych podróży, znanych jako Rytuał Odnowienia.

Przez 24 godziny w dzikim Podmroku zakładają czasową świątynię Menzoberry (zazwyczaj składającej się ze świętego symbolu, jednej lub dwóch świec, może jakiegoś kadzidła, i niemagicznego błogosławieństwa wodą święconą). Tutaj medytują przez 24 godziny (muszą pozostać obudzeni przez cały czas albo zaczynają od nowa), w czasie których szukają przewodnictwa Menzoberry. Bezlitosna rzadko daje jakąś specjalną wiedzę w tym czasie poza czterema przypadkami: pokazuje im, w jaki sposób wypadli z jej łask (ale nie zawsze, jak ją odzyskać), pomaga im wybrać miejsce nowej osady (musieli odwiedzić ten obszar w przeszłości, nawet jeśli tego nie pamiętają, ponieważ wiedza ta jest wyciągana z ich wspomnień przez Menzoberrę, a ten proces przełamuje wszystkie czary zapomnienia – nawet jeśli nie mają związku z żądaną wiedzą), jak wymyślić nowy czar i jak stworzyć magiczny przedmiot. Ogranicza to wyznawców Menzoberry do tworzenia maksymalnie jednego magicznego przedmiotu (innego niż zwój czy eliksir) na rok z wyjątkiem przedmiotów związanych z grupą lub połączonych. Te ceremonie można wykonać w grupach dowolnego rozmiaru tak długo, jak wszyscy są wiernymi Menzoberry lub Lloth albo pozostają niewolnikami czy wierzchowcami (chowańce i konstrukty też mogą być obecne).

Menzoberra nie ma katedr, świątyń lub podobnych świętych miejsc, chociaż część jej wyznawców podróżuje do Menzoberranzan na pielgrzymki, ponieważ jest to miasto założone przez nią pod przewodnictwem Lloth. Istnieją także odizolowane osady prowadzone przez wyznawców Menzoberry i chociaż nie mają do zaoferowania nic większego od małej świątyni, cały ufortyfikowany obszar został poświęcony Bezlitosnej. Nie są to centra wiary, zaś kler jest kompletnie zdecentralizowany.

dom yauntyrr, drow, menzoberranzan
Menzoberranzan to rodzinne miasto Drizzta Do'Urdena

Większość wyznawców Menzoberry działa w małych grupkach, rodzinami lub samotnie. Swobodnie handlują informacjami związanymi z przetrwaniem, niebezpieczeństwami, szlakami handlowymi i znanymi osadami oraz leżami dowolnej rasy (ponieważ jest to wola Menzoberry), ale i tak nie będą ze sobą współpracować tak długo, jak będzie im na to pozwalała sytuacja. Łowcy i przewodnicy karawan wyznający Menzoberrę w Ched Nasad zorganizowali się w luźną grupę bez formalnej nazwy lub organizacji od kilku dekad. Najbardziej rozbudowanymi hierarchicznie grupami wyznawców Bezlitosnej są drowy żyjące w odizolowanych osadach jej poświęconych. Z powodu ich odległości, każdy mroczny elf w osiedlu jest częścią zorganizowanej siły obronnej, a przywódcami są kler i wierni wyznawcy Mrocznej Służki.

Wyznawcy Menzoberry odprawiają rytuały nago (tylko w mieście lub innym "bezpiecznym" miejscu) bądź też w normalnych ubraniach. Ponieważ Menzoberra była kapłanką Lloth, jej wyznawcy uważają za herezję ubieranie się tak, jak ona w czasie ceremonii i formalnych wydarzeń (chociaż przedstawiają tak samą Menzoberrę) i nigdy nie mieli innych szat do ceremonii niż te podróżne. Sama Bezlitosna nie protestuje, więc jej wyznawcy nie martwią się o to. Święte symbole Menzoberry przedstawiają samotną wieżę w reliefie z pająkiem, wspinającym się na nią lub siedzącym na jej szczycie. Nasadranie (wyznawcy z Ched Nasad) dodają pajęczynę do dowolnej strony wieży, w odzwierciedleniu struktury ich miasta. Symbol jest zawsze umieszczony na medalionie z cennego metalu (srebro, złoto, platyna lub adamantyt).

Będąc dobrze wyćwiczonymi w technikach przetrwania w Podmroku, wyznawcy Menzoberry zawsze się przygotowują do przemierzania obszaru, w którym będą podróżować. Zbroje noszą prawie wszyscy, chyba że posiadają potężną magiczną ochronę, taką jak pierścienie, płaszcze i bransolety. Wielu łowców, wojowników i skrytobójców woli nabijane puklerze jako tarcze. Ci, którzy nie używają broni, zawsze mają dwie sztuki oręża dzierżone w każdej ręce, a ci, którzy preferują tarczę, również się nią posługują. Zawsze pakują dodatkowe zapasy (nigdy nie wiesz, kiedy musisz nadłożyć drogi wokół nomadycznego plemienia orków lub maszerującej kolumny hobgoblinów), w tym ciepłe ubrania, ponieważ niektóre obszary Podmroku są niezwykle chłodne. Z reguły wolą częściowy ekwipunek, pozwalający na samowystarczalność niż wielkie ilości zapasów, ale wyznawcy Menzoberry wiedzą też, że istnieją martwe obszary ich krainy, gdzie tylko prowiant przeprowadzi podróżnika.

Główne wyposażenie, używane przez większość kleru Menzoberry, to święty symbol, zbroja, broń (zawsze kilka rodzai), tarcza, komponenty do czarów (zazwyczaj wystarczające do kilkukrotnego rzucenia dowolnego czaru), woda święcona, lina z pajęczego jedwabiu, młotek i gwoździe, nóż, jedzenie na co najmniej 10 dni i woda, olej do rozpalenia ognia oraz świece. Wierzchowce, niewolnicy i zwierzęta są częstym towarzystwem – nawet kiedy inne drowy będą podróżować z włóczęgą.

Źródło: angelfire.com

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...