Matriarchat

3 minuty czytania

Wielu mylnie sądzi, że matriarchat jest systemem rządów w tych miastach drowów, gdzie przewagę mają wyznawcy Pajęczej Królowej. Sam fakt istnienia wymienionego bóstwa z marszu wyklucza wszelkiego rodzaju uporządkowanie, niemniej czy w istocie nie doszło do stworzenia specyficznego typu rządów? W tym tekście opiszę władzę kapłanek Lolth w takich osiedlach, jak Menzoberranzan czy Ched Nasad przed zniszczeniem.

Na początek krótkie wyjaśnienie – matriarchat zakłada despotyczną władzę kobiet. To właśnie płeć, zwana przez nas piękną, została obdarzona największymi łaskami bogini. Wynika to z faktu, iż kobiety są dużo bardziej dom yauntyrr, drow wytrzymałe na ból, silniejsze, większe, inteligentniejsze i oddane Lolth w dalece większym stopniu niż mężczyźni. Poddawane próbom, potrafią wyjść z nich zwycięsko, czego nie można by powiedzieć o każdym „samcu”.

Kościół Pajęczej Królowej sprawuje swoje rządy przede wszystkim w wyniku tradycji. To właśnie Lolth stała się bóstwem dominującym, na krótko przed obłożeniem klątwą ilythiirczyków. Wynikało to z mocy, jaką obdarzyła swoich wyznawców i metod, które porażały nie tylko swym okrucieństwem, ale i skutecznością. Trzeba jednak zaznaczyć, że Kościół Lolth nie jest jakąś jednostką odrębną od Domów czy różnego rodzaju organizacji. To nie ciało władne rozkazywać każdemu w mieście i nie ponosić odpowiedzialności przed nikim, za wyjątkiem samej Pajęczej Matki. Co prawda kolegialność tej swego rodzaju instytucji przejawia się w fakcie, iż należą do niego kapłanki z różnych rodów, ale zarazem są to rodziny najbardziej liczące się i to właśnie partykularne interesy danej drowki przeważają nad dobrem całego Kościoła Lolth. Niejednokrotnie przecież Matki Opiekunki najsilniejszych Domów są zarazem przywódczyniami religijnymi w swoich twierdzach. Jak mogą podejmować decyzję o zabiciu rywalki z innego rodu, gdy właśnie ten ostatni jest partnerem handlowym danej rodziny?

Każdy rząd, bez względu na swój skład osobowy, rozkazuje armii, której używa w określonym celu. Doskonale widać na przykładzie Menzoberranzan, że zebrana pośpiesznie Armia Czarnego Pająka nie jest jednostką o charakterze stałym, podporządkowanym jednolitemu przywództwu. Z jednej strony wszyscy bronili miasta, z drugiej każdy Dom wystawił własne oddziały pod osobistym przewodnictwem. Tylko siła rodu Baenre sprawiła, iż dane jednostki podporządkowywały się najsilniejszej rodzinie, ale istniała możliwość, by rozkazy zignorować i nie pojawić się z żołnierzami. Co prawda narażano się wtedy na gniew Opiekunki Baenre, ale w prawdziwym systemie rządów to nie do pomyślenia, by nie wystawić odpowiednio licznych wojsk. Przypomina to trochę pospolite ruszenie w czasach pierwszej Rzeczypospolitej, choć tam siła pojedynczych dowódców była dużo mniejsza.

Dla zwykłego drowa matriarchat to jednak nie rządy całego Kościoła Lolth, lecz każdej kapłanki z Opiekunkami na czele. Potęga, jaką dysponują, potrafi budzić respekt, który podtrzymywany jest pojawiającymi się od czasu do czasu demonstracjami siły, jak to miało chociażby miejsce w przypadku zniszczenia Domu Oblodra. Nie każda córka danego rodu jest kapłanką, ale atak na którąkolwiek z nich jest postrzegany jako atak na samą Lolth.

dom yauntyrr, drow

Przejmowanie władzy przez mężczyznę w miastach, gdzie władzę sprawują wyłącznie lub w dużej mierze kobiety, jest przedostatnim krokiem do samobójstwa. Nie ma też najmniejszego sensu, gdyż dany ród utraci wszelkie kontakty handlowe i narazi się na odwet tych Domów, które zechcą zniszczyć herezję. W tajemnicy taki sposób sprawowania władzy utrzymać się jak najbardziej da, ale i tak istnieje konieczność wystawienia na pierwszy plan kobiety – marionetki, by „nie drażnić pozostałych Matek Opiekunek”.

Na koniec warto także zauważyć, iż matriarchat, rozumiany jako system rządów, nie sprawuje niepodzielnej władzy nad miastem w osobie jednej kobiety czy też kierowanego przez Opiekunkę Domu. Nie zdarzyło się także, by dany ród decydował o więcej niż jednym osiedlu, co jednocześnie przekreśla plany stworzenia czegoś na wzór państwa, a co za tym idzie, także jego struktur.

Zatem czy matriarchat jest systemem rządów? Odpowiedź nie jest taka jednoznaczna. Wszelkie podstawy władzy kobiet powstały w wyniku tradycji, która jest córką decyzji Lolth o powierzeniu losów swego ludu w ręce silniejszych i pobożniejszych. Z drugiej strony wciąż pamiętamy, że Pajęcza Królowa patronuje chaosowi, który walczy z pojęciem stabilności i bezpieczeństwa. Jednak w każdym mieście, gdzie na czele Domów tworzących radę rządzącą ujrzymy kobiety, będzie się walczyć nie z czym innym jak z matriarchatem. Kto wie, może kaprys bogini kiedyś ten stan rzeczy zmieni.

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...