Umiejętności i profity

16 minut czytania

Umiejętności

umiejętności

W "Skyrim" masz do dyspozycji 18 umiejętności. Pod każdą z nich widoczny jest pasek, który wskazuje, ile brakuje ci do jej podniesienia na kolejny poziom wtajemniczenia.

Umiejętności można rozwijać na trzy sposoby:

  • Stale ją udoskonalać poprzez ciągłe ćwiczenie. Im niższy poziom danej zdolności, tym szybciej będziesz ją rozwijał. Im większy, tym trudniej ją podnieść. Możesz na bieżąco sprawdzać, ile ci jeszcze brakuje, spoglądając w menu umiejętności.
  • Ćwicząc z inną postacią. Gdy spotkasz trenera, możesz zapłacić, aby ulepszył twoją umiejętność.
  • Znajdując odpowiednią książkę, która po przeczytaniu zwiększy poziom wtajemniczenia.

Profity

Profity są to specjalne zdolności, służące do zwiększenia efektywności twoich umiejętności. Podczas zdobywania poziomu możesz wybrać jedną cechę. Aby wybrać dany profit, musisz spełniać kryteria dotyczące zdolności oraz posiadać inne cechy niezbędne dla tej, którą chcesz wybrać.

umiejętności
Przy każdym proficie wymagany jest poziom umiejętności
umiejętności
Niektóre cechy posiadają wiele poziomów i mogą być ulepszone kilkukrotnie

Lista umiejętności

Iluzja

szkoła iluzji, iluzja, symbol

Szkoła Iluzji zajmuje się manipulowaniem umysłem przeciwnika.

Profity

Nowicjusz

Rzucaj zaklęcia poziomu nowicjusza za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: brak + profit: brak

Uczeń

Rzucaj zaklęcia poziomu ucznia za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 25 + profit: Nowicjusz

Czeladnik

Rzucaj zaklęcia poziomu czeladnika za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Uczeń

Ekspert

Rzucaj zaklęcia poziomu ekspert za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 75 + profit: Czeladnik

Mistrz

Rzucaj zaklęcia poziomu mistrz za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Ekspert

Iluzja oburącz

Rzucając zaklęcie iluzji oburącz zwiększasz jego moc.

Wymagany poziom umiejętności: 20 + profit: Nowicjusz

Animag

Zaklęcia iluzji mają wpływ na wyższego poziomu zwierzęta.

Wymagany poziom umiejętności: 20 + profit: Nowicjusz

Iluzjonista

Zaklęcia iluzji mają wpływ na ludzi z wyższym poziomem trudności od ciebie.

Wymagany poziom umiejętności: 40 + profit: Animag

Ciche czarowanie

Wszystkie czary rzucasz bezgłośnie.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Iluzjonista

Hipnotyzujące spojrzenie

Zaklęcia uspokojenia mają wpływ na cele wyższego poziomu – kumuluje się z perkami Animag i Iluzjonista.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Nowicjusz

Władza nad koszmarami

Zaklęcia wystraszenia oddziałują na cele wyższego poziomu – kumuluje się z perkami Animag i Iluzjonista.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Hipnotyzujące spojrzenie

Wściekłość

Zaklęcia szału mają wpływ na cele wyższego poziomu – kumuluje się z perkami Animag i Iluzjonista.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Władza nad koszmarami

Władca umysłu

Zaklęcia iluzji wpływają na nieumarłych, daedry i maszyny.

Wymagany poziom umiejętności: 90 + profit: Ciche czarowanie lub Wściekłość

Przemiana

szkoła przemiany, przemiana, symbol

Szkoła Przemiany zajmuje się manipulacją naturalnymi prawami rządzącymi światem. Dzięki temu łatwiej rzucać zaklęcia oddychania w wodzie, magicznych osłon i paraliżu.

Profity

Nowicjusz

Rzucaj zaklęcia poziomu nowicjusza za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: brak + profit: brak

Uczeń

Rzucaj zaklęcia poziomu ucznia za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 25 + profit: Nowicjusz

Czeladnik

Rzucaj zaklęcia poziomu czeladnika za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Uczeń

Ekspert

Rzucaj zaklęcia poziomu ekspert za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Czeladnik

Mistrz

Rzucaj zaklęcia poziomu mistrz za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Ekspert

Przemiana oburącz

Rzucając zaklęcie przemiany oburącz zwiększasz jego moc.

Wymagany poziom umiejętności: 20 + profit: Nowicjusz

Magiczny pancerz (3 poziomy)

Zaklęcia ochronne są 2x / 2.5x / 3x skuteczniejsze, gdy nie nosisz zbroi.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 50 / 70 + profit: Uczeń

Odporność na magię (3 poziomy)

Ignorujesz efekty zaklęć o 10% / 20% / 30%.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 60 / 90 + profit: Uczeń

Stabilność

Czary przemiany mają dłuższy czas działania.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Czeladnik

Atronach

Absorbujesz 30% many z zaklęć, których jesteś celem.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Ekspert

Przywołanie

szkoła przywołania, przywołanie, symbol

Szkoła Przywołania odpowiada za ożywianie umarłych i przywoływanie mieszkańców Otchłani. Ułatwia ona rzucanie wyżej wymienionych zaklęć, a także chwytanie dusz i związania.

Profity

Nowicjusz

Rzucaj zaklęcia poziomu nowicjusza za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: brak + profit: brak

Uczeń

Rzucaj zaklęcia poziomu ucznia za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 25 + profit: Nowicjusz

Czeladnik

Rzucaj zaklęcia poziomu czeladnika za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Uczeń

Ekspert

Rzucaj zaklęcia poziomu ekspert za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 75 + profit: Czeladnik

Mistrz

Rzucaj zaklęcia poziomu mistrz za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Ekspert

Przywołanie oburącz

Rzucając zaklęcie przywołania oburącz zwiększasz jego moc.

Wymagany poziom umiejętności: 20 + profit: Nowicjusz

Przywołujący (2 poziomy)

Przywołaj atronachy lub ożyw nieumarłych dwa / trzy razy dalej niż zwykle.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 70 + profit: Nowicjusz

Atromancja

Zaklęcia przywołania atronachów działają dwukrotnie dłużej.

Wymagany poziom umiejętności: 40 + profit: Przywołujący

Więź żywiołów

Przywołane atronachy są o połowę silniejsze.

Wymagany poziom umiejętności:: 80 + profit: Atromancja

Nekromancja

Czary ożywienia nieumarłych działają dłużej.

Wymagany poziom umiejętności: 40 + profit: Nowicjusz

Mroczne Dusze

Ożywieni nieumarli mają 100 punktów zdrowia więcej.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Nekromancja

Mistyczna Więź

Przywołany oręż zadaje więcej obrażeń.

Wymagany poziom umiejętności: 20 + profit: Nowicjusz

Złodziej Dusz

Przywołany oręż może rzucić na cel czar chwytania dusz.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Mistyczna Więź

Zaklęcie Otchłani

Przywołany oręż wygna przywołane istoty i odpędzi ożywieńców.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Złodziej Dusz

Bliźniacze dusze

Przywołaj 2 atronachy albo zombie jednocześnie.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Więź żywiołów lub Mroczne Dusze

Przywracanie

szkoła przywracania, przywracanie, symbol

Szkoła Przywracania zajmuje się kontrolą sił życiowych. Ułatwia to rzucanie czarów uzdrowienia i zaklęć ochronnych.

Profity

Nowicjusz

Rzucaj zaklęcia poziomu nowicjusza za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: brak + profit: brak

Uczeń

Rzucaj zaklęcia poziomu ucznia za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 25 + profit: Nowicjusz

Czeladnik

Rzucaj zaklęcia poziomu czeladnika za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Uczeń

Ekspert

Rzucaj zaklęcia poziomu ekspert za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 75 + profit: Czeladnik

Mistrz

Rzucaj zaklęcia poziomu mistrz za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Ekspert

Przywracanie oburącz

Rzucając zaklęcie przywracania oburącz zwiększasz jego moc.

Wymagany poziom umiejętności: 20 + profit: Nowicjusz

Regeneracja

Zaklęcia leczące są o 50% skuteczniejsze.

Wymagany poziom umiejętności: 20 + profit: Nowicjusz

Nekromag

Wszystkie zaklęcia są skuteczniejsze w walce z nieumarłymi.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Regeneracja

Drugi oddech

Zaklęcia leczące przywracają także wytrzymałość.

Wymagany poziom umiejętności: 20 + profit: Nowicjusz

Znak absorpcji

Magiczne osłony przywracają postaci manę, gdy zostanie trafiona zaklęciem.

Wymagany poziom umiejętności: 60 + profit: Nowicjusz

Więź magiczna (2 poziomy)

Regeneracja many jest o 25% / 50% szybsza.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 60 + profit: Nowicjusz

Uniknięcie śmierci

Raz dziennie, gdy twoje zdrowie spadnie do 10% pełnej wartości, zostaniesz uleczony o 250 PŻ.

Wymagany poziom umiejętności: 90 + profit: Więź magiczna

Zaklinanie

szkoła zaklinania, zaklinanie, symbol

Im zdolniejszy zaklinacz, tym silniejsze czary może umieścić w swej broni i pancerzu.

Profity

Zaklinacz (5 poziomów)

Nowo stworzone zaklęte przedmioty są silniejsze o 20% / 40% / 60% / 80% / 100%.

Wymagany poziom umiejętności: brak / 20 / 40 / 60 / 80 + profit: brak

Zaklinanie ognia

Zaklęcia ognia umieszczone w zbroi i broni są o 25% silniejsze.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Zaklinacz

Zaklinanie mrozu

Zaklęcia mrozu umieszczone w zbroi i broni są o 25% silniejsze.

Wymagany poziom umiejętności: 40 + profit: Zaklinanie ognia

Zaklinanie piorunów

Zaklęcia porażeń umieszczone w zbroi i broni są o 25% silniejsze.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Zaklinanie mrozu

Misterne zaklinanie

Zaklęcia premii do umiejętności umieszczone w zbroi są o 25% silniejsze.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Zaklinacz

Zaklinanie pancerzy

Zaklęcia premii do zdrowia, many i wytrzymałości umieszczone w zbroi są o 25% silniejsze.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Misterne zaklinanie

Wyciskanie dusz

Kamienie dusz przywracają broni więcej ładunków.

Wymagany poziom umiejętności: 20 + profit: Zaklinacz

Syfon duszy

Gdy zabijesz jakieś stworzenie, 5% jego duszy odnowi ładunki twojej broni.

Wymagany poziom umiejętności: 40 + profit: Wyciskanie dusz

Dodatkowe zaklinanie

W jednym przedmiocie możesz umieścić dwa efekty magiczne.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Zaklinanie piorunów lub Zaklinanie pancerzy

Zniszczenie

szkoła zniszczenia, zniszczenie, symbol

Szkoła Zniszczenia wiąże się z wykorzystywaniem energii ognia, mrozu i porażeń. Dzięki temu łatwiej rzucać czary takie jak kula ognia, lodowy kolec i błyskawica.

Profity

Nowicjusz

Rzucaj zaklęcia poziomu nowicjusza za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: brak + profit: brak

Uczeń

Rzucaj zaklęcia poziomu ucznia 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 25 + profit: Nowicjusz

Czeladnik

Rzucaj zaklęcia poziomu czeladnika za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Uczeń

Ekspert

Rzucaj zaklęcia poziomu ekspert za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 75 + profit: Czeladnik

Mistrz

Rzucaj zaklęcia poziomu mistrz za 50% kosztu many.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Ekspert

Zniszczenie oburącz

Rzucając zaklęcie zniszczenia oburącz zwiększasz jego moc.

Wymagany poziom umiejętności: 20 + profit: Nowicjusz

Fala uderzeniowa

Większość zaklęć zniszczenia rzuconych oburącz wywoła u wrogów oszołomienie.

Wymagany poziom umiejętności: 40 + profit: Zniszczenie oburącz

Mistrz run

Możesz umieszczać runy pięciokrotnie dalej niż zwykle.

Wymagany poziom umiejętności: 40 + profit: Uczeń

Szalejące płomienie (2 poziomy)

Zaklęcia ognia zadają o 25% / 50% więcej obrażeń.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 60 + profit: Nowicjusz

Intensywne płomienie

Zaklęcia ognia mogą spowodować ucieczkę celu mającego mniej niż 10% życia.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Szalejące płomienie

Dotkliwy mróz (2 poziomy)

Zaklęcia mrozu zadają o 25% / 50% więcej obrażeń.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 60 + profit: Nowicjusz

Zamrożenie

Zaklęcia mrozu mogą sparaliżować cel mający mniej niż 10% życia.

Wymagany poziom umiejętności: 60 + profit: Dotkliwy mróz

Przeszywające pioruny (2 poziomy)

Zaklęcia porażeń zadają o 25% / 50% więcej obrażeń.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 60 + profit: Nowicjusz

Dezintegracja

Zaklęcia porażeń mogą zdezintegrować cel mający mniej niż 10% życia.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Przeszywające pioruny

Alchemia

alchemia, symbol

Alchemicy mogą tworzyć magiczne mikstury i zabójcze trucizny.

Profity

Alchemik (5 poziomów)

Tworzone przez ciebie mikstury i trucizny są o 20% / 40% / 60% / 80% / 100% silniejsze.

Wymagany poziom umiejętności: brak / 20 / 40 / 60 / 80 + profit: brak

Lekarz

Uwarzone przez ciebie mikstury przywracające zdrowie, manę lub wytrzymałość są o 25% silniejsze.

Wymagany poziom umiejętności: 20 + profit: Alchemik

Dobrodziej

Uwarzone przez ciebie mikstury o pozytywnych efektach są o 25% silniejsze.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Lekarz

Empiryk (3 poziomy)

Zjedzenie składnika ujawnia dwa / trzy / cztery jego efekty.

Wymagany poziom umiejętności: 50 / 70 / 90 + profit: Dobrodziej

Truciciel

Uwarzone przez ciebie trucizny są o 25% silniejsze.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Lekarz

Skoncentrowana trucizna

Jedna trucizna wystarcza na dwa razy więcej ataków.

Wymagany poziom umiejętności: 60 + profit: Truciciel

Zielony palec

Z roślin zbierasz po dwa składniki.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Skoncentrowana trucizna

Wężowa krew

50% odporności na trucizny.

Wymagany poziom umiejętności: 80 + profit: Skoncentrowana trucizna lub Empiryk

Destylacja

Uwarzone przez ciebie mikstury nie mają skutków negatywnych, a trucizny efektów pozytywnych.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Wężowa krew

Kradzież

kradzież, symbol

Sztuka okradania niespodziewających się niczego osób. Im wyższy jej poziom, tym mniejsza szansa na wpadkę, a większa na znalezienie wartościowych łupów. Powodzenie kradzieży zależy od wagi i wartości przedmiotów, od których chcesz uwolnić naszą ofiarę.

Profity

Zwinne palce (5 poziomów)

20% / 40% / 60% / 80% / 100% premii do kradzieży.

Wymagany poziom umiejętności: brak / 20 / 40 / 60 / 80 + profit: brak

Nocny złodziejaszek

25% większa szansa na udane okradnięcie śpiących.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Zwinne palce

Zatruty

W czasie kradzieży możesz podkładać NPC'om truciznę, by ich osłabić albo zabić.

Wymagany poziom umiejętności: 40 + profit: Nocny złodziejaszek

Rzezimieszek

Kradzież złota jest o połowę łatwiejsza.

Wymagany poziom umiejętności: 40 + profit: Nocny złodziejaszek

Klucznik

Kradzież kluczy niemal zawsze kończy się sukcesem.

Wymagany poziom umiejętności: 60 + profit: Rzezimieszek

Odwrócenie uwagi

Możesz ukraść wyekwipowaną przez NPC broń.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Rzezimieszek

Doskonałe wyczucie

Możesz ukraść wyekwipowane przez NPC przedmioty.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Odwrócenie uwagi

Dodatkowe Kieszenie

Maksymalne obciążenie twojej postaci wzrasta o 100 pkt.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Nocny złodziejaszek

Lekki pancerz

lekki pancerz, symbol

Osoby wyszkolone w korzystaniu z lekkiego pancerza lepiej radzą sobie w zbrojach futrzanych, skórzanych, elfickich i szklanych.

Profity

Zwinny Obrońca (5 poziomów)

Klasa pancerza zwiększa się o 20% / 40% / 60% / 80% / 100%.

Wymagany poziom umiejętności: brak / 20 / 40 / 60 / 80 + profit: brak

Dopasowany pancerz

25% premii do klasy pancerza gdy korzystasz wyłącznie z lekkiego pancerza.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Zwinny Obrońca

Pełna swoboda działania

Lekki pancerz nie obciąża cię ani nie spowalnia.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Dopasowany pancerz

Kroczący wśród wichrów

Wytrzymałość regeneruje się o połowę szybciej, gdy korzystasz wyłącznie z lekkiego pancerza.

Wymagany poziom umiejętności: 60 + profit: Pełna swoboda działania

Pełen zestaw

Dodatkowe 25% premii do KP gdy korzystasz wyłącznie z lekkiego pancerza.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Dopasowany pancerz

Zręczne ruchy

10% szans na uniknięcie obrażeń w walce wręcz, gdy korzystasz wyłącznie z lekkiego pancerza.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Kroczący wśród wichrów lub Pełen zestaw

Otwieranie zamków

otwieranie zamków, symbol

Sztuka ta pozwala otwierać zamknięte drzwi i pojemniki szybciej i zmniejszając liczbę łamiących się wytrychów.

Profity

Nowicjusz

Łatwiej otwierasz zamki nowicjusz.

Wymagany poziom umiejętności: brak + profit: brak

Uczeń

Łatwiej otwierasz zamki uczeń.

Wymagany poziom umiejętności: 25 + profit: Nowicjusz

Czeladnik

Łatwiej otwierasz zamki czeladnik.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Uczeń

Ekspert

Łatwiej otwierasz zamki ekspert.

Wymagany poziom umiejętności: 75 + profit: Czeladnik

Mistrz

Łatwiej otwierasz zamki mistrz.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Ekspert

Szybkie dłonie

Jesteś w stanie otwierać zamki, nie narażając się na wykrycie.

Wymagany poziom umiejętności: 40 + profit: Uczeń

Woskowy klucz

Gdy otworzysz jakiś zamek, dostaniesz kopię pasującego doń klucza.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Szybkie dłonie

Żyła złota

W skrzyniach znajdujesz więcej złota.

Wymagany poziom umiejętności: 60 + profit: Czeladnik

Łowca skarbów

50% większa szansa na znalezienie specjalnych skarbów.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Żyła złota

Fach ślusarski

Próbę otwarcia zamka zaczynasz bliżej miejsca, w którym to możliwe.

Wymagany poziom umiejętności: 80 + profit: Ekspert

Niezniszczalny

Nie łamiesz wytrychów.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Fach ślusarski

Retoryka

retoryka, symbol

Sztuka perswazji pozwala na uzyskanie lepszych cen w handlu i przekonanie innych do własnych racji.

Profity

Targowanie (5 poziomów)

Ceny lepsze o 10% / 15% / 20% / 25% / 30%.

Wymagany poziom umiejętności: brak / 20 / 40 / 60 / 80 + profit: brak

Atrakcyjność

Ceny o 10% lepsze przy handlu z przedstawicielami płci przeciwnej.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Targowanie

Kupiec

Każdemu handlarzowi możesz sprzedać dowolny przedmiot.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Atrakcyjność

Inwestor

Możesz zainwestować w sklep 500 sztuk złota, by zwiększyć zasoby finansowe kupca.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Kupiec

Paser

Możesz handlować kradzionymi dobrami w każdym sklepie, w który zainwestowałeś.

Wymagany poziom umiejętności: 90 + profit: Inwestor

Mistrz handlu

Każdy handlarz na świecie zwiększa swoje zasoby złota o 1000.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Paser

Panie władzo...

Możesz przekupić strażników, by zignorowali twoje przestępstwo.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Targowanie

Perswazja

Próby perswazji są o 30% łatwiejsze.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Kupiec/p>

Zastraszanie

Dwa razy większe szanse na udane zastraszenie rozmówcy.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Perswazja

Skradanie się

skradanie się, symbol

Jest to sztuka poruszania się bez zwracania na siebie uwagi. Wyszkolone w niej osoby mogą ukryć się nawet wtedy, gdy są obserwowane, oraz skuteczniej atakują z ukrycia.

Profity

Niewykrywalność (5 poziomów)

Gdy się skradasz, wrogowie mają mniejsze szanse cię wykryć o 20% / 25% / 30% / 35% / 40%.

Wymagany poziom umiejętności: brak / 20 / 40 / 60 / 80 + profit: brak

Ciche stąpanie

Hałas generowany przez twoją zbroję jest zmniejszony o 50%.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Niewykrywalność

Lekki krok

Nie aktywujesz płyt naciskowych w pułapkach.

Wymagany poziom umiejętności: 40 + profit: Ciche stąpanie

Cichy przewrót

Skradając się możesz użyć sprintu (postać wykona przewrót w przód).

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Ciche stąpanie

Cisza

Szybkość poruszania się nie wpływa na szansę wykrycia twojej postaci.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Cichy przewrót

Wojownik cieni

Gdy w czasie walki przykucniesz, wrogowie zaczną szukać innego celu.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Cisza lub Ostrze zabójcy

Cios w plecy

Ataki z zaskoczenia wykonywane bronią jednoręczną zadają sześciokrotnie większe obrażenia.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Niewykrywalność

Zabójcza celność

Ataki z zaskoczenia wykonywane łukiem zadają trzykrotnie większe obrażenia.

Wymagany poziom umiejętności: 40 + profit: Cios w plecy

Ostrze zabójcy

Ataki z zaskoczenia wykonywane sztyletami zadają piętnastokrotnie większe obrażenia.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Zabójcza celność

Blokowanie

blokowanie, symbol

Sztuka blokowania ciosów tarczą bądź bronią. Redukuje to obrażenia i efekt oszołomienia po otrzymaniu ciosu.

Profity

Tarcza w górę (5 poziomów)

Blokowanie jest o 20% / 25% / 30% / 35% / 40% skuteczniejsze.

Wymagany poziom umiejętności: brak / 20 / 40 / 60 / 80 + profit: brak

Szybki refleks

Jeśli blokujesz, gdy wróg wykonuje potężne uderzenie, następuje spowolnienie czasu.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Tarcza w górę

Odbijanie strzał

Pociski, które trafią w tarczę, nie zadają żadnych obrażeń.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Tarcza w górę

Osłona przed żywiołami

Gdy blokujesz tarczą, obrażenia od ognia, mrozu i porażeń są zmniejszone o 50%.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Odbijanie strzał

Blok w biegu

Mając podniesioną tarczę poruszasz się szybciej.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Osłona przed żywiołami

Potężne uderzenie tarczą

Uderzając tarczą możesz wykonać potężny cios.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Tarcza w górę

Gruchnięcie tarczą

Ciosy tarczą zadają pięciokrotnie większe obrażenia.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Potężne uderzenie tarczą

Rozbrojenie tarczą

Uderzając tarczą możesz rozbroić przeciwnika.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Gruchnięcie tarczą

Szarża z tarczą

Sprint z podniesioną tarczą powali większość stojących na drodze przeciwników.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Rozbrojenie tarczą lub Blok w biegu

Broń jednoręczna

broń jednoręczna, symbol

Sztuka walki bronią jednoręczną, taką jak sztylety, miecze, buławy i topory wojenne. Wyszkoleni w niej wojownicy zadają groźniejsze ciosy.

Profity

Fechtmistrz (5 poziomów)

Bronie jednoręczne zadają o 20% / 40% / 60% / 80% / 100% więcej obrażeń.

Wymagany poziom umiejętności: brak / 20 / 40 / 60 / 80 + profit: brak

Siekierą przez łeb (3 poziomy)

Ataki toporami wojennymi wywołują krwawienie tym większe, im wyższy poziom profitu.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 60 / 90 + profit: Fechmistrz

Szermierz (3 poziomy)

Ataki mieczami mają o 10% / 15% / 20% więcej szans na krytyczny cios.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 60 / 90 + profit: Fechmistrz

Łamignat (3 poziomy)

Ataki buławami ignorują 25% / 50% / 75% pancerza.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 60 / 90 + profit: Fechmistrz

Postawa bojowa

Potężne uderzenia kosztują o 25% mniej wytrzymałości.

Wymagany poziom umiejętności: 20 + profit: Fechmistrz

Szarża krytyczna

W czasie sprintu możesz wykonać potężne uderzenie zadające podwójne obrażenia przy ciosie krytycznym.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Postawa bojowa

Okrutne uderzenie

Potężne uderzenia zadawane, gdy stoisz w miejscu, zadają o 25% więcej obrażeń i mogą zdekapitować cel.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Postawa bojowa

Paraliżujące uderzenie

Potężne ataki wykonywane zza pleców mają 25% szans na wywołanie paraliżu.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Szarża krytyczna lub Okrutne uderzenie

Podwójna nawałnica (2 poziomy)

Walcząc dwiema broniami, atakujesz o 20% / 35% szybciej.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 50 + profit: Fechmistrz

Podwójna brutalność

Gdy walczysz dwiema broniami, potężne uderzenia zadają o 50% więcej obrażeń.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Podwójna nawałnica

Broń oburęczna

broń oburęczna, symbol

Sztuka walki bronią oburęczną, taką jak wielkie miecze, topory bojowe czy młoty wojenne. Wyszkoleni w niej wojownicy zadają groźniejsze ciosy.

Profity

Barbarzyńca (5 poziomów)

Bronie oburęczne zadają o 20% / 40% / 60% / 80% / 100% więcej obrażeń.

Wymagany poziom umiejętności: brak / 20 / 40 / 60 / 80 + profit: brak

Postawa Czempiona

Potężne uderzenia bronią dwuręczną kosztują o 25% mniej wytrzymałości.

Wymagany poziom umiejętności: 20 + profit: Barbarzyńca

Głębokie rany (3 poziomy)

Twoje szanse na zadanie krytycznego ciosu mieczem oburęcznym wzrastają o 10% / 15% / 20%.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 60 / 90 + profit: Barbarzyńca

Rozczłonkowanie (3 poziomy)

Im większy poziom perka, tym większe krwawienie trafionego przeciwnika.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 60 / 90 + profit: Barbarzyńca

Miazga (3 poziomy)

Ataki młotami bojowymi ignorują 25% / 50% / 75% pancerza przeciwnika.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 60 / 90 + profit: Barbarzyńca

Wielka szarża krytyczna

W czasie sprintu możesz wykonać potężne uderzenie zadające podwójne obrażenia przy ciosie krytycznym.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Postawa Czempiona

Dewastujący Cios

Potężne uderzenia zadawane, gdy stoimy w miejscu, zadają o 25% więcej obrażeń i mogą zdekapitować cel.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Postawa Czempiona

Zamaszyste cięcie

Potężne ataki wykonywane z zamachu ranią wszystkich stojących przed tobą wrogów.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Dewastujący Cios lub Wielka szarża krytyczna

Mistrz wojny

Potężne ataki wykonywane w tył mają 25% szans na wywołanie paraliżu.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Zamaszyste cięcie

Łucznictwo

łucznictwo, symbol

Łucznik wyszkolony jest w sztuce walki na odległość. Im wyższy poziom tej umiejętności, tym bardziej mordercze są uderzenia strzał.

Profity

Silniejsze napięcie (5 poziomów)

Łuki zadają o 20% / 40% / 60% / 80% / 100% więcej obrażeń.

Wymagany poziom umiejętności: brak / 20 / 40 / 60 / 80 + profit: brak

Sokoli wzrok

Wciśnięcie przycisku odpowiedzialnego za blok, gdy masz napięty łuk, spowoduje przybliżenie celu.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Silniejsze napięcie

Pewna ręka (2 poziomy)

Gdy dokonujesz przybliżenia celu, czas spowalnia się o 25% / 50%.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 60 + profit: Sokoli wzrok

Potężny strzał

Strzały mają 50% szans na oszołomienie trafionych wrogów (z wyłączeniem najsilniejszych).

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Sokoli wzrok

Szybki strzał

Łuk napinasz o 30% szybciej.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Potężny strzał

Strzał krytyczny (3 poziomy)

Szansa na krytyczny cios jest zwiększona o 10% / 15% / 20%.

Wymagany poziom umiejętności: 30 / 60 / 90 + profit: Silniejsze napięcie

Dyscyplina strzelecka

Z ciał wrogów odzyskujesz dwukrotnie więcej strzał.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Strzał krytyczny

Tropiciel

Nawet gdy trzymasz napięty łuk, poruszasz się szybciej.

Wymagany poziom umiejętności: 60 + profit: Dyscyplina strzelecka

To zaboli (Strzał w dziesiątkę)

15% szans na sparaliżowanie celu na kilka sekund.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Szybki strzał lub Tropiciel

Kowalstwo

kowalstwo, symbol

Sztuka tworzenia nowej broni i pancerza, a także ulepszania niezaklętych przedmiotów.

Profity

Kowalstwo stalowe

Możesz wytwarzać stalowe przedmioty i je ulepszać.

Wymagany poziom umiejętności: brak + profit: brak

Kowalstwo elfów

Możesz wytwarzać elfie przedmioty i je ulepszać.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Kowalstwo stalowe

Wiedza o pancerzach

Możesz wytwarzać zbroje łuskowe i płytowe oraz je ulepszać.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Kowalstwo elfów

Kowalstwo szklane

Możesz wytwarzać szklane przedmioty i je ulepszać.

Wymagany poziom umiejętności: 90 + profit: Wiedza o pancerzach

Kowalstwo krasnoludów

Możesz wytwarzać krasnoludzkie przedmioty i je ulepszać.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Kowalstwo stalowe

Kowalstwo orków

Możesz wytwarzać orkowe przedmioty i je ulepszać.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Kowalstwo krasnoludów

Kowalstwo ebonowe

Możesz wytwarzać ebonowe przedmioty i je ulepszać.

Wymagany poziom umiejętności: 80 + profit: Kowalstwo orków

Kowalstwo daedr

Możesz wytwarzać daedryczne przedmioty i je ulepszać.

Wymagany poziom umiejętności: 90 + profit: Kowalstwo ebonowe

Magiczny kowal

Możesz ulepszać zaklęte przedmioty.

Wymagany poziom umiejętności: 60 + profit: Kowalstwo stalowe

Smocza zbroja

Możesz wytwarzać smoczą zbroję i ją ulepszać.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Kowalstwo daedr lub Kowalstwo szklane

Ciężki pancerz

ciężki pancerz, symbol

Osoby wyszkolone w korzystaniu z ciężkiego pancerza lepiej radzą sobie w zbrojach żelaznych, stalowych, krasnoludzkich, orkowych, ebonowych i daedrycznych.

Profity

Pancernik (5 poziomów)

Klasa pancerza zwiększa się o 20% / 40% / 60% / 80% / 100%.

Wymagany poziom umiejętności: brak / 20 / 40 / 60 / 80 + profit: brak

Żelazne pięści

Ciężkie rękawice dodają bonusowe obrażenia (równe swojej KP), gdy walczysz bez broni.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Pancernik

Miękkie lądowanie

Gdy korzystasz wyłącznie z ciężkiego pancerza, odnosisz tylko połowę obrażeń od upadków.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Żelazne pięści

Krzepa

Ciężki pancerz nie obciąża cię ani nie spowalnia.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Miękkie lądowanie

Dopasowane blachy

25% premii do KP, gdy korzystasz wyłącznie z ciężkiego pancerza.

Wymagany poziom umiejętności: 30 + profit: Pancernik

Mocna głowa

Gdy korzystasz wyłącznie z ciężkiego pancerza, jesteś dwukrotnie rzadziej oszałamiany podczas walki.

Wymagany poziom umiejętności: 50 + profit: Dopasowane blachy

Pełen zestaw

Dodatkowe 25% premii do KP, gdy korzystasz wyłącznie z ciężkiego pancerza.

Wymagany poziom umiejętności: 70 + profit: Mocna głowa

Odbijanie ciosów

10% szans na odbicie we wroga obrażeń w walce wręcz, gdy korzystasz wyłącznie z ciężkiego pancerza.

Wymagany poziom umiejętności: 100 + profit: Pełen zestaw

Komentarze

0
·
Poproszę jeszcze opisu umiejętności dla wilkołaków (Dawnguard)

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...