Kleryk

19 minut czytania

Poziom 0

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Cnota

Dotknięta istota zyskuje 1 tymczasowy Punkt Wytrzymałości ponad wartość maksymalną.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Leczenie Powierzchownych Ran

Czar ten leczy wybranej istocie 4 punkty obrażeń. Czary leczące mają odwrotny efekt na nieumarłych – zadają im tyle obrażeń, ile u innych leczą. Aby porazić nieumarłego takim czarem, trzeba go dotknąć w walce.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Odporność

Daje chronionej osobie +1 do wszystkich rzutów obronnych.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Zadawanie Powierzchownych Ran

Jeśli rzucającemu czar uda się trafić przeciwnika atakiem dotykowym, ofiara otrzymuje punkt obrażeń. Czar ten ma przeciwny wpływ na nieumarłych – leczy, zamiast zadawać obrażenia.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Światło

Tworzy małe źródło światła nad głową osoby, na którą go rzucono. Światło przemieszcza się wraz z osobą, oświetlając niewielki obszar dookoła.

Poziom 1

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Boskie Względy

Rzucający zyskuje premię +1 na każde trzy poziomy (przynajmniej +1, maksymalnie +3) do rzutów na atak i obrażenia od broni.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Błogosławieństwo

Wszyscy sojusznicy na obszarze działania zyskują premię +1 do rzutów na atak i obrażenia, a także +1 do Siły Woli w rzutach obronnych przeciwko strachowi.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Leczenie Lekkich Ran

Czar ten leczy wybranej istocie 1k8 punktów obrażeń, + 1 na każdy poziom czarującego (maksymalnie +5). Czary leczące mają odwrotne działanie na nieumarłych – zadają im tyle obrażeń, ile u innych leczą. Aby porazić nieumarłego takim czarem, trzeba go dotknąć w walce.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Magiczna Broń

Czar nadaje dotkniętej broni premię +1 za ulepszenia.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Ochrona przed Wybranym Charakterem

Podczas rzucania tego czaru, rzucający określa przed jakim charakterem chce być chroniony, złym czy dobrym. Uzyskuje premię ochronną +2 do KP, +2 do rzutów obronnych i odporność na wszelkie czary i moce mentalne istot o wybranym charakterze.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Przerażenie

Wybrana istota, która ma nie więcej niż 5 Kostek Wytrzymałości, zostaje porażona strachem i otrzymuje modyfikator -2 do rzutów ataku, obrażeń, a także do rzutów obronnych. Jeśli cel wykona udany rzut obronny, zostanie przestraszony tylko na jedną rundę.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Przełamanie Strachu

Na obszarze zaklęcia usuwane są wszystkie efekty działania strachu. Podczas trwania tego zaklęcia cel otrzymuje również premię +4 do rzutów obronnych przeciwko czarom wywołującym strach.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Przywołanie Istoty I

Rzucający czar przywołuje Wilka, który staje się jego wiernym sługą.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Sanktuarium

Przez czas działania tego czaru wrogie istoty ignorują całkowicie obecność osoby, na którą został nałożony. Efekt czaru zostaje przerwany w momencie rzucenia przez cel zaklęcia, wykonania ataku lub innego wrogiego posunięcia.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Siła Byka

Siła osoby, na którą rzucono ten czar, rośnie o +4.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Tarcza Entropii

Wokół rzucającego pojawia się magiczne pole, dzięki któremu wszyscy wrogowie mają 20% ryzyko chybienia atakami dystansowymi.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Tarcza Wiary

Cel uzyskuje premię ochronną +2 do Klasy Pancerza, dodatkowo +1 za każde 6 poziomów rzucającego czar (maksymalnie +5).

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Wykrywanie Nieumarłych

Rzucający może wykryć aurę otaczającą nieumarłe istoty, co spowoduje wyświetlenie na mapie pozycji wszystkich nieumarłych w zasięgu 20 metrów.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Wytrzymałość na Żywioły

Istota chroniona tym czarem zyskuje odporność na obrażenia 10/- przeciw wszelkim rodzajom żywiołów. Czar przestaje działać, jeśli pochłonie 20 punktów obrażeń od jednego żywiołu.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Zadawanie Lekkich Ran

Jeśli rzucającemu czar uda się trafić przeciwnika atakiem dotykowym, ofiara otrzymuje 1k8 punktów obrażeń, +1 na poziom rzucającego (maksymalnie +5). Czar ten ma przeciwny wpływ na nieumarłych – leczy, zamiast zadawać obrażenia.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Zagłada

Istota będąca celem zaklęcia otrzymuje modyfikator -2 do wszystkich rzutów na atak i obrażenia, rzutów obronnych, testów umiejętności i zdolności.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Zguba

Zguba wywołuje wśród wrogów strach i zwątpienie. Otrzymują oni modyfikator -1 do rzutów ataku i -1 do rzutów obronnych na strach.

Poziom 2

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Ciemność

Wszystkie istoty na obszarze działania czaru zostają spowite obłokiem ciemności, który mogą przebić wzorkiem jedynie dzięki Ultrawizji.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Cisza

Ten czar tworzy strefę ciszy wokół wybranej istoty, co uniemożliwia rzucanie zaklęć wymagających werbalnych komponentów. Jeśli czar ten rzuca się na osobę, która się mu nie opiera, nie trzeba wykonywać rzutów obronnych ani testów odporności na czary.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Leczenie Średnich Ran

Czar ten leczy wybranej istocie 2k8 punktów obrażeń, + 1 na każdy poziom czarującego (maksymalnie +10). Czary leczące mają odwrotny efekt na nieumarłych – zadają im tyle obrażeń, ile u innych leczą. Aby porazić nieumarłego takim czarem, trzeba go dotknąć w walce.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Lisia Przebiegłość

Inteligencja osoby, na którą rzucono ten czar, rośnie o +4.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Majestat Orła

Charyzma osoby, na którą rzucono ten czar, rośnie o +4.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Mniejsze Przywrócenie

Usuwa wszystkie magiczne i nadnaturalne efekty, które obniżają cechy podstawowe, KP, rzuty ataku i obrażeń, odporność na czary i rzuty obronne. Zaklęcie to nie usuwa efektów klątwy i choroby.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Mniejsze Rozproszenie

Ten czar pozwala pozbawić magii jeden cel. Można go także rzucić na grupę istot, aby spróbować usunąć najpotężniejszy czar z każdej istoty. Aby rozproszenie magii powiodło się, rzucający ten czar wykonuje test rozproszenia, 1k20 + 1 na poziom (maksymalnie +5) przeciwko Stopniowi Trudności 11 + poziom czarodzieja, który rzucił rozpraszany czar.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Mądrość Sowy

Mądrość osoby, na którą rzucono ten czar, rośnie o +4.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Niedźwiedzia Wytrzymałość

Kondycja osoby, na którą rzucono ten czar, rośnie o +4.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Ochrona Innych

Cel zaklęcia otrzymuje premię za odbicia +1 do KP i premię za odporność +1 do rzutów obronnych. Dodatkowo cel odnosi tylko połowę obrażeń (zaokrąglane w górę) z dowolnego źródła, które powoduje obniżenie PW. Paladyn ponosi pozostałe obrażenia. Zaklęcie nie ma wpływu na szkodliwe efekty niezwiązane z obniżeniem PW, takie jak efekty uroków, tymczasowe obniżenie zdolności, obniżenie poziomu czy śmierć, choć premia do KP i do rzutów obronnych wciąż działa.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Odporność na Żywioły

Osoba chroniona tym czarem zyskuje odporność na obrażenia 20/- przeciw wszystkim formom energii . Czar przestaje działać po wchłonięciu 30 punktów obrażeń od jednego rodzaju energii.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Pomoc

Cel zaklęcia zyskuje premię +1 do rzutów na atak, +1 do rzutów obronnych przeciwko strachowi oraz premię 1k8 do maksymalnej wartości PW +1 na poziom (maksymalnie +10).

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Pośmiertne Wspomnienie

Cel odnosi obrażenia od negatywnej energii w wysokości 2k4 punktów. Jeśli zadane obrażenia są śmiertelne, cel zostaje unicestwiony, a ty zyskujesz 1k8 tymczasowych PW i premię +2 do Siły. Efekty wielokrotnego zastosowania zaklęcia nie kumulują się.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Przywołanie Istoty II

Rzucający czar przywołuje Monstrualnego Borsuka, który staje się jego wiernym sługą.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Siła Byka

Siła osoby, na którą rzucono ten czar, rośnie o +4.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Uderzenie Dźwięku

Wszystkie istoty na obszarze działania czaru otrzymują 1k8 obrażeń i muszą wykonać rzut obronny na Siłę Woli albo zostaną ogłuszone na 2 rundy.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Unieruchomienie Osoby

Wybrana istota humanoidalna zostaje unieruchomiona na czas działania tego czaru. W każdej kolejce ofiara może złamać efekt działania zaklęcia, wykonując udany rzut na Siłę Woli.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Usunięcie Paraliżu

Sojusznicy na obszarze działania zostają uwolnieni z objęć paraliżu i zaklęć unieruchamiających.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Zadawanie Średnich Ran

Jeśli rzucającemu czar uda się trafić przeciwnika atakiem dotykowym, ofiara otrzymuje 2k8 punktów obrażeń, +1 na poziom rzucającego (maksymalnie +10). Czar ten ma przeciwny wpływ na nieumarłych – leczy, zamiast zadawać obrażenia.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Znajdowanie Pułapek

Osoba, która rzuciła ten czar, zauważa wszystkie pułapki na obszarze objętym jego działaniem.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Żyjąca Śmierć

Zaklęcie powoduje fizyczną przemianę celu przypominającą proces poprzedzający powstanie zombie. Cel nie staje się nieumarłym, jednak jego procesy życiowe zostają tymczasowo wstrzymane bez widocznych efektów ubocznych. Cel podczas działania zaklęcia nie ulega atakom z zaskoczenia i trafieniom krytycznym – tak, jakby był nieumarłym.

Podczas działania zaklęcia Charyzma celu spada o 4 (nie niżej niż do 1).

Poziom 3

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Animacja Martwego

Rzucający przywołuje nieumarłego sługę – szkielet lub zombie. Rodzaj przywołanego stwora jest ustalany losowo, a czarujący nie ma nań wpływu.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Broń Wstrząsowa

To zaklęcie nadaje broni obuchowej dodatkową celność, zwiększając obszar jej zagrożenia krytycznego. Działanie zaklęcia nie kumuluje się z atutem Ulepszonego Trafienia Krytycznego.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Glif Ochronny

Kleryk tworzy małą strefę magiczną, która wykrywa przechodzące istoty. Po aktywacji pola wybucha ono, zadając 1k8 obrażeń od dźwięku na każde dwa poziomy czarującego wszystkim istotom na obszarze działania (maksymalnie 5k8). Glif znika po aktywacji.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Leczenie Poważnych Ran

Czar ten leczy wybranej istocie 3k8 punktów obrażeń, + 1 na każdy poziom czarującego (maksymalnie +15). Czary leczące mają odwrotny efekt na nieumarłych – zadają im tyle obrażeń, ile u innych leczą. Aby porazić nieumarłego takim czarem, trzeba go dotknąć w walce.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Magiczna Szata

Nadaje dotkniętej zbroi premię do KP +1 na każde 4 poziomy czarującego (maksymalnie +5).

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Magiczny Krąg Ochrony

W chwili rzucenia tego czaru rzucający wybiera, czy chce być chroniony przed złem, czy dobrem. Rzucający czar i wszyscy jego sojusznicy w promieniu 3 metrów otrzymują premię ochronną +2 do KP, +2 do wszystkich rzutów obronnych oraz odporność na wszystkie czary i moce działające na umysł, używane przez istoty o wybranym charakterze.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Modlitwa

Wszyscy sojusznicy na obszarze działania zyskują +1 do ataku i obrażeń, testów umiejętności i rzutów obronnych. Wrogowie otrzymują modyfikator -1 do tych samych parametrów.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Nałożenie Klątwy

Nałożenie Klątwy obniża wszystkie cechy ofiary o 2.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Ochrona przed Żywiołami

Wybrana osoba uzyskuje odporność na obrażenia 30/- przeciw wszystkim formom energii. Czar przestaje działać po wchłonięciu 40 punktów obrażeń od jednego rodzaju energii.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Oślepienie/Głuchota

Ofiara staje się ślepa i głucha.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Palące Światło

Kleryk razi cel promieniem palącego światła. Zadane obrażenia zależą od rodzaju wroga:

 • Nieumarli: 1k8 na poziom rzucającego, maksymalnie 10k8,
 • Konstrukt: 1k6 na 2 poziomy rzucającego, maksymalnie 5k6,
 • Inni: 1k8 na 2 poziomy rzucającego, maksymalnie 5k8.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Przywołanie Istoty III

Rzucający czar przywołuje Monstrualnego Wilka, który staje się jego wiernym sługą.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Rozproszenie Magii

To zaklęcie pozwala podjąć próbie pozbawienia celu wszystkich magicznych efektów. Czar można też rzucić na grupę istot, próbując tym samym usunąć najpotężniejszy efekt z każdej istoty. Aby usunąć efekt, czarujący wykonuje test rozproszenia, 1k20 + 1 na poziom czarującego (maksymalnie +10) przeciwko Stopniowi Trudności 11 + poziom czarującego, który rzucił rozpraszany czar.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Ujawnienie Niewidzialnych

Ten czar usuwa niewidzialność z wszystkich istot i przedmiotów znajdujących się na obszarze jego działania.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Uleczenie Choroby

Osoba, na którą rzucono ten czar, zostaje uleczona z wszelkich chorób.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Usunięcie Klątwy

Z osoby, na którą rzucono ten czar, zostają zdjęte wszelkie klątwy i ich efekty.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Usunięcie Oślepienia/Głuchoty

Wszyscy sojusznicy na obszarze działania czaru odzyskują wzrok i słuch.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Zadawanie Poważnych Ran

Jeśli rzucającemu czar uda się trafić przeciwnika atakiem dotykowym, ofiara otrzymuje 3k8 punktów obrażeń, +1 na poziom rzucającego (maksymalnie +15). Czar ten ma przeciwny wpływ na nieumarłych – leczy, zamiast zadawać obrażenia.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Zakażenie

Ofiara zostaje zakażona jedną chorobą losowo wybraną z poniższego zestawu:

 • Zaćma – obniżenie Siły o 1k4,
 • Krztusica – obniżenie Mądrości o 1k4,
 • Żar Umysłu – Obniżenie Inteligencji o 1k6,
 • Czerwony Ból – Obniżenie Siły o 1k6,
 • Dreszczyca – Obniżenie Zręczności o 1k8,
 • Oślizgła Zagłada – Obniżenie Kondycji o 1k4.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Ślepowidzenie

Cel zyskuje zdolność widzenia niewidzialnych istot (podobnie jak po rzuceniu zaklęcia Zauważenie Niewidzialnego) i nie otrzymuje kar za działanie i walkę w całkowitych ciemnościach.

Poziom 4

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Boska Moc

Kleryk zyskuje następujące premie: 1 dodatkowy Punkt Wytrzymałości na poziom czarującego, premia +6 do Siły, Podstawowa Premia do Ataku wzrasta do wartości odpowiadającej PPA Wojownika z tego samego poziomu.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Leczenie Krytycznych Ran

Czar ten leczy wybranej istocie 4k8 punktów obrażeń, + 1 na każdy poziom czarującego (maksymalnie +20). Czary leczące mają odwrotne działanie na nieumarłych – zadają im tyle obrażeń, ile u innych leczą. Aby porazić nieumarłego takim czarem, trzeba go dotknąć w walce.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Młot Bogów

Kleryk może porazić boskim blaskiem grupę wrogów, zadając 1k8 obrażeń na 2 poziomy rzucającego, maksymalnie 5k8. Wrogowie, którym nie uda się odparcie czaru, zostają także oszołomieni na 1k6 rund.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Najmniejsza Opończa Zaklęć

Tworzy wokół rzucającego barierę, która pochłania wszystkie zaklęcia i zdolności związane z magią. Zanim zniknie, może wchłonąć 1k4 + 4 poziomy zaklęć.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Neutralizacja Trucizny

Czar ten neutralizuje trucizny w organizmie istoty, na którą został rzucony.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Odesłanie

Wszystkie znajdujące się na obszarze działania czaru i należące do wrogich czarujących przywołane istoty, zwierzęcy towarzysze i chowańce zostają odesłane.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Osłona przed Śmiercią

Istota, na którą rzucono ten czar, staje się odporna na wszystkie czary, zdolności i efekty związane z wyssaniem energii, energią negatywną czy śmiercią.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Potężniejsza Magiczna Broń

Czar nadaje dotkniętej broni premię +1 za ulepszenia za każde 4 poziomy czarującego (maksymalnie +5). Czar można rzucić bezpośrednio na broń lub na wybraną istotę, w ten sposób zaczarowując jej główną broń.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Przywołanie Istoty IV

Rzucający czar przywołuje Monstrualnego Dzika, który staje się jego wiernym sługą.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Przywrócenie

Usuwa wszelkie magiczne, nadnaturalne i specjalne efekty, które obniżają cechy, KP, odporność na czary i obrażenia oraz utrudniają rzuty na atak i obrażenia. Neutralizuje też wyssanie poziomów, oślepienie i głuchotę, ale nie efekty klątwy lub choroby.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Próba Odporności

To zaklęcie pozwala poznać dokładną naturę i słabe punkty magicznej ochrony pojedynczej istoty, zapewniając premię +10 do testów poziomu czarującego, aby złamać odporność tej istoty na zaklęcia.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Swoboda Ruchu

Istota poddana działaniu tego zaklęcia staje się odporna na zaklęcia i efekty związane z paraliżem, spowolnieniem i oplątaniem.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Trucizna

Jeśli czarującemu uda się dotknąć wroga w walce, ofiara musi wykonać rzut na Wytrwałość albo zostanie zatruta jadem wielkiego skorpiona (obniżenie Siły 1k6 przy pierwszym i kolejnych trafieniach).

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Zadawanie Krytycznych Ran

Jeśli rzucającemu czar uda się trafić przeciwnika atakiem dotykowym, ofiara otrzymuje 4k8 punktów obrażeń, +1 na poziom rzucającego (maksymalnie +20). Czar ten ma przeciwny wpływ na nieumarłych – leczy, zamiast zadawać obrażenia.

Poziom 5

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Bitewna Fala

Kleryk tworzy aurę, która wykrada wrogom energię. Po wejściu w jej obręb przeciwnicy otrzymują karę sytuacyjną -2 do rzutów obronnych oraz rzutów na atak i obrażenia. Czarujący uzyskuje po rzuceniu zaklęcia premię sytuacyjną +2 do rzutów obronnych oraz rzutów na atak i obrażenia, a także dodatkowy atak w każdej rundzie (nie sumuje się z efektami Przyspieszenia).

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Krąg Zagłady

Wszyscy wrogowie na obszarze działania czaru zostają porażeni energią negatywną, która zadaje 1k8 obrażeń + 1 na każdy poziom czarującego. Czary energii negatywnej mają odwrotny wpływ na nieumarłych – leczą ich, zamiast ranić.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Mniejsza Opończa Zaklęć

To zaklęcie tworzy wokół rzucającego zaporę, która pochłania wszystkie czary i zdolności podobne do czarów. Może ona wchłonąć 1k6+6 poziomów czarów.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Odporność na Czary

Osoba chroniona tym czarem zyskuje odporność na czary równą 12 + 1 na poziom rzucającego. Jeśli cel posiadał wyższą odporność na czary, zaklęcie to nie odniesie żadnego skutku.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Ożywienie Martwych

Przywraca do życia zabitą istotę. Wskrzeszony z martwych ma 1 Punkt Wytrzymałości.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Potęga Sprawiedliwości

Powiększa Kleryka o 50%. Zyskuje on premię +4 do Siły, premię +2 do Kondycji i premię za naturalny pancerz +2 do KP. Otrzymuje karę za rozmiar -1 do ataku i -1 do KP. Wszystkie bronie do walki wręcz wyrządzają o +3 większe obrażenia. Dodatkowo zyskuje redukcję obrażeń 3/zło (jeśli posiada dobry lub neutralny charakter) lub 3/dobro (jeśli posiada zły charakter). Na poziomie 12. redukcja obrażeń wzrasta do 6, a na poziomie 15. – do 9. Pamiętaj, że efekty zaklęć powiększających nigdy nie kumulują się z efektami podobnych zaklęć.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Prawdziwe Widzenie

Osoba, na którą zostało nałożone to zaklęcie, widzi niewidzialnych, potrafi przejrzeć za zasłony Sanktuarium, a także zawsze zauważa ukrywających się wrogów.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Przywołanie Istoty V

Rzucający czar przywołuje Mastiffa Cieni, który staje się jego wiernym sługą.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Uderzenie Płomieni

Kolumna płomieni pochłania wszystko w obszarze działania, zadając 1k6 obrażeń na poziom czarującego (maksymalnie 15k6). Połowa obrażeń pochodzi od boskiej mocy, a połowa od ognia. Wrogowie zostają porażeni oboma rodzajami obrażeń, a sojusznicy przypadkowo złapani w obszar rażenia otrzymują rany tylko od ognia.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Uzdrawiający Krąg

Zaklęcie leczy 1k8 punktów obrażeń, + 1 na poziom rzucającego (maksymalnie +25). W pierwszej kolejności leczeni są członkowie drużyny (niezależnie od odległości od czarującego), a następnie losowo wybrane cele znajdujące się na obszarze działania czaru. Zaklęcia leczące wywierają odwrotny skutek na nieumarłych. Podlega spontanicznemu czarowaniu.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Życzenie Śmierci

Ofiara musi wykonać rzut na Wytrwałość albo zginie. Nawet jeśli rzut jest udany, ofiara otrzymuje obrażenia od energii negatywnej w wysokości 3k6 +1 na poziom rzucającego.

Poziom 6

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Bariera z Ostrzy

Bariera z Ostrzy tworzy długą na 10 metrów i szeroką na metr ścianę wirujących ostrzy. Wszyscy, którzy przechodzą przez barierę, otrzymują 1k6 obrażeń na każdy poziom czarującego (maksymalnie 15k6).

Barierę Ostrzy można również rzucić jako ścianę ostrzy otaczających czarującego na okręgu o średnicy 10 metrów. Wszyscy, którzy przechodzą przez barierę, otrzymują 1k6 obrażeń na każdy poziom czarującego (maksymalnie 15k6). Przy takim użyciu zaklęcia trwa ono dwukrotnie krócej (6 sekund na każde dwa poziomy czarującego).

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Ciało z Kamienia

Rzucający zyskuje redukcję obrażeń 10/adamant i premię za ulepszenia +4 do Siły, ale dostaje też karę -4 do Zręczności i porusza się dwa razy wolniej. Ryzyko zepsucia czaru wynosi 50%, otrzymuje też karę -8 do testów pancerza. Zyskuje również odporność na oślepienie, trafienia krytyczne, obniżenie zdolności, głuchotę, chorobę, elektryczność, truciznę, ogłuszenie i oślepienie. Odnosi dwa razy mniejsze obrażenia od wszelkiego rodzaju kwasu i ognia.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Grupowe Leczenie Średnich Ran

To zaklęcie leczy 2k8 punktów obrażeń +1 punkt na poziom czarującego (maksymalnie +30). W pierwszej kolejności leczeni są członkowie drużyny (niezależnie od odległości od czarującego), a następnie losowo wybrane cele znajdujące się na obszarze działania czaru. Zaklęcia leczące wywierają odwrotny skutek na nieumarłych. Podlega spontanicznemu czarowaniu.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Grupowe Zadawanie Średnich Ran

To zaklęcie wyrządza obrażenia w wysokości 2k8 punktów +1 punkt na poziom czarującego (maksymalnie +30) jednej wrogo nastawionej istocie na poziom czarującego. Efekt jest skoncentrowany na Kleryku, a następne cele są wybierane według odległości od niego. Podlega spontanicznemu czarowaniu.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Kontrola nad Nieumarłym

Jedna nieumarła istota o maksymalnie 2 Kostkach Wytrzymałości na poziom czarującego dostaje się pod jego kontrolę – chyba, że uda jej się rzut obronny na Siłę Woli.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Krzywda

Dotyk Kleryka zadaje 10 punktów obrażeń od energii negatywnej na każdy poziom rzucającego (maksymalnie 150). Jeśli cel wykona udany rzut obronny na Siłę Woli, otrzymuje tylko połowę obrażeń, a jego energia życiowa nie może spaść poniżej 1. To zaklęcie wywiera przeciwny efekt na nieumarłych, poprawiając ich stan zdrowia.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Niewrażliwość na Energię

Ten czar zapewnia istocie odporność na jeden z pięciu rodzajów energii: kwas, zimno, elektryczność, ogień lub dźwięk.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Przywołanie Istoty VI

Rzucający czar przywołuje Monstrualnego Niedźwiedzia, który staje się jego wiernym sługą.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Sojusznik ze Sfer

Przywołuje do pomocy Pozasferowca. Rodzaj Pozasferowca zależy od charakteru:

 • Zły: Sukub,
 • Neutralny: Sylfida,
 • Dobry: Niebiański Niedźwiedź.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Stworzenie Nieumarłego

Rzucający przywołuje nieumarłą istotę – Ghasta, Mumię lub Upiora. Rodzaj przywołanego stwora jest ustalany losowo, a czarujący nie ma nań wpływu.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Uzdrowienie

Cel odzyskuje 10 PW na poziom rzucającego (maksymalnie 150) i zostaje wyleczony z następujących efektów: oślepienie, zamęt, oszołomienie, głuchota, choroba, ogłupienie, szaleństwo, mdłości, otrucie i ogłuszenie. Zaklęcia leczące wywierają odwrotny skutek na nieumarłych. Warunkiem zadania obrażeń nieumarłemu jest udany dotyk w walce.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Większe Rozproszenie

Większe Rozproszenie pozwala pozbawić magii jeden cel. Można je także rzucić na grupę istot, aby spróbować usunąć najpotężniejszy czar z każdej istoty. Aby rozproszenie magii powiodło się, rzucający ten czar wykonuje test rozproszenia, 1k20 + 1 na poziom (maksymalnie +15) przeciwko Stopniowi Trudności 11 + poziom czarodzieja, który rzucił rozpraszany czar.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Wygnanie

Zaklęcie niszczy wszystkie przywołane istoty, chowańce, zwierzęcych towarzyszy i Pozasferowców na obszarze działania czaru. Możesz w ten sposób wygnać stworzenia o maksymalnej sumie Kostek Wytrzymałości nie przekraczającej dwukrotności twojego poziomu.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Śmierć Nieumarłych

Ten czar zabija nieumarłych o sumie KW do 1k4 na poziom czarującego (maksymalnie 20k4). Czar w pierwszej kolejności niszczy tych nieumarłych, którzy posiadają najmniej KW, a jeśli nieumarli mają tyle samo KW, czar niszczy najpierw tych, którzy są najbliżej epicentrum zaklęcia.

Poziom 7

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Grupowe Leczenie Poważnych Ran

To zaklęcie leczy 3k8 punktów obrażeń +1 punkt na poziom czarującego (maksymalnie +35). W pierwszej kolejności leczeni są członkowie drużyny (niezależnie od odległości od czarującego), a następnie losowo wybrane cele znajdujące się na obszarze działania czaru. Zaklęcia leczące wywierają odwrotny skutek na nieumarłych. Podlega spontanicznemu czarowaniu.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Grupowe Zadawanie Poważnych Ran

To zaklęcie wyrządza 3k8 punktów obrażeń +1 punkt na poziom czarującego (maksymalnie +35) jednej wrogiej istocie na poziom czarującego. Efekt jest skoncentrowany na tobie, a następne cele są wybierane według odległości od ciebie. Podlega spontanicznemu czarowaniu.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Niematerialna Podróż

Czarujący staje się niematerialny i żadna istota nie może go wykryć. Zaatakowanie lub wykonanie jakiejkolwiek innej wrogiej akcji przerywa działanie czaru.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Opończa Zaklęć

Tworzy wokół czarującego zaporę, która pochłania wrogie czary i moce. Zanim zniknie, może pochłonąć 1k8+8 poziomów czarów.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Przywołanie Istoty VII

Rzucający czar przywołuje Wielkiego Żywiołaka, który staje się jego wiernym sługą.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Regeneracja

Dopóki działa ten czar, istota poddana jego działaniu odzyskuje 10% swojej maksymalnej energii na rundę.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Słowo Wiary

Fala boskiej energii uderza we wszystkich wrogów na obszarze działania czaru. Wrogowie zostają ogłuszeni na 1 rundę na 2 poziomy rzucającego czar. Istoty, które mają 4 lub mniej Kostek Wytrzymałości giną od razu. Wszystkie wrogie przywołane istoty wracają do swoich Sfer.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Większe Przywrócenie

Większe Przywrócenie usuwa większość tymczasowych i wszystkie stałe negatywne efekty, włącznie z wyssaniem poziomu. Nie usuwa negatywnych efektów mentalnych, ani ograniczenia prędkości ruchu. Ponadto leczy wszystkie obrażenia istoty, na którą zostało rzucone.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Wskrzeszenie

Przywraca do życia dotkniętą istotę. Wskrzeszony ma wszystkie Punkty Wytrzymałości.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Zniszczenie

Ofiara tego czaru musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość, albo zginie. Nawet jeśli rzut obronny jest udany, ofiara otrzymuje 10k6 boskich obrażeń.

Poziom 8

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Aura Ochrony przed Charakterem

Podczas rzucania tego czaru Kleryk wybiera, czy chce być chroniony przed złem, czy dobrem. Otrzymuje premię ochronną +4 to Klasy Pancerza, całkowitą odporność na czary działające na umysł i zdolności specjalne podobne do takich czarów, używane przez istoty o wybranym charakterze, a także odporność na czary równą 25 przeciw zaklęciom rzucanym przez takie istoty. Ponadto istoty o wybranym charakterze otrzymują 1k8+6 punktów obrażeń za każdym razem, gdy zranią Kleryka w walce wręcz.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Burza Ognia

Wszystko na obszarze działania czaru zalewa deszcz płomieni. Każda ofiara otrzymuje 1k6 obrażeń na poziom czarującego (maksymalnie 20k6). Połowa obrażeń pochodzi od boskiej mocy, a połowa od ognia.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Grupowe Leczenie Krytycznych Ran

To zaklęcie leczy 4k8 punktów obrażeń +1 punkt na poziom czarującego (maksymalnie +40). W pierwszej kolejności leczeni są członkowie drużyny (niezależnie od odległości od czarującego), a następnie losowo wybrane cele znajdujące się na obszarze działania czaru. Zaklęcia leczące wywierają odwrotny skutek na nieumarłych. Podlega spontanicznemu czarowaniu.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Grupowe Zadawanie Krytycznych Ran

To zaklęcie zadaje 4k8 punktów obrażeń od energii negatywnej +1 punkt na poziom czarującego (maksymalnie +40) jednej wrogiej istocie na poziom czarującego. Efekt jest skoncentrowany na tobie, a następne cele są wybierane według odległości od ciebie. Podlega spontanicznemu czarowaniu.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Promień Słońca

Rzucający czar wzywa kulę boskiego blasku, która oślepia i parzy schwytanych w obszar działania. Nieumarłe istoty otrzymują 1k6 obrażeń na poziom rzucającego, maksymalnie 20k6. Inne potwory otrzymują 3k6 obrażeń od boskiej mocy i zostają oślepione na 3 rundy. Udany rzut na Refleks zmniejsza nieumarłym obrażenia o połowę, a innym istotom pozwala uniknąć oślepienia.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Przywołanie Istoty VIII

Rzucający czar przywołuje Większego Żywiołaka, który staje się jego wiernym sługą.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Stworzenie Potężnego Nieumarłego

Rzucający przywołuje potężnego Wampira – wojownika lub czarnoksiężnika. Rodzaj przywołanego stwora jest ustalany losowo, a czarujący nie ma nań wpływu.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Trzęsienie Ziemi

Kleryk wywołuje wokół siebie gwałtowne trzęsienie ziemi, które zadaje wszystkim istotom na obszarze działania 1k6 obrażeń na poziom czarującego (maksymalnie 10k6). Trzęsienie ziemi nie ma wpływu na rzucającego.

Poziom 9

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Brama

To potężne zaklęcie przywołujące otwiera portal do Niższych Sfer, przyzywając Rogatego Diabła, który będzie walczyć po stronie Kleryka.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Burza Zemsty

Obszar wokół czarującego pochłaniają szalejące błyskawice i kwasowy deszcz. Wszyscy wrogowie co rundę otrzymują 3k6 obrażeń od kwasu. Ci, którym nie uda się rzut obronny na Refleks, otrzymują też 3k6 obrażeń od błyskawic i zostają ogłuszeni na jedną rundę.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Eteryczność

Rzucającego spowija widmowa poświata, która zapewnia ochronę przed obrażeniami 20/magia, całkowicie chroni go przed czarami 2 lub niższego poziomu, a także zapewnia zasłonę.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Grupowe Uzdrowienie

Działa identycznie jak zaklęcie Uzdrowienie, przy czym efekt wpływa na grupę istot w zasięgu czaru.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Implozja

Kleryk tworzy wir zniszczenia, który rozdziera i momentalnie zabija wszystkie schwytane weń istoty, o ile nie wykonają udanego rzutu obronnego.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Przywołanie Istoty IX

Rzucający czar przywołuje losowego Starego Żywiołaka, który staje się jego wiernym sługą.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Wieczny Wróg Nieumarłych

Czarujący i wszyscy jego sprzymierzeńcy na obszarze działania otrzymują następujące premie: odporność na obrażenia od energii negatywnej, odporność na wyssanie energii, odporność na obniżenie cech, odporność na trucizny oraz odporność na choroby.

nwn2, spell, zaklęcie, czar, magia Wyssanie Energii

Istota będąca celem tego zaklęcia traci na stałe 2k4 poziomów doświadczenia.

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...