Rzemiosło i Alchemia

4 minuty czytania

Co i Jak? Czyli o tworzeniu przedmiotów.

W NWN2 postać może tworzyć rozmaite przedmioty, takie jak mikstury, trucizny, bronie, pancerze i pułapki. Potrafi również uzyskać czystą magiczną esencję ze zwłok niektórych istot, a następnie wykorzystać ją do tworzenia magicznych przedmiotów.

Zdolności te wymagają moździerza i tłuczka, a także warsztatu alchemicznego. Aby stworzyć magiczny przedmiot, postać musi umieścić odpowiednie przedmioty w ekwipunku warsztatu alchemicznego, a potem użyć na nim moździerza i tłuczka. Jeśli użyto odpowiednich składników, a postać posiada wymaganą liczbę punktów w dziedzinie rzemiosła alchemicznego, zostanie stworzony magiczny przedmiot. Przepisy alchemiczne można znaleźć w księgach w całej grze. Uzdolnieni alchemicy potrafią uzyskać przedmioty magiczne zawierające większą moc niż te powszechnie sprzedawane przez kupców.

Więcej przepisów na mikstury i inne przedmioty tutaj.

Destylacja esencji

Zdolności tej można również używać do destylacji pięciu rodzajów esencji mistycznej, potrzebnej do tworzenia magicznych przedmiotów, przeważnie uzyskiwanej z różnych części ciała egzotycznych stworzeń. Aby pozyskać esencję z przedmiotu, postać musi tylko użyć moździerza i tłuczka na odpowiednim przedmiocie. Jeśli posiada wymaganą liczbę punktów w dziedzinie rzemiosła alchemicznego, energia zostanie wydestylowana z przedmiotu. Informację na temat liczby punktów wymaganej do przeprowadzenia destylacji, a także o ilości esencji, którą możesz w ten sposób uzyskać, znajdziesz w opisie przedmiotu.

Wytwarzanie broni

Do korzystania z umiejętności Rzemiosło: Broń potrzebne jest kowadło i młot kowalski oraz odpowiednie materiały (sztaby metalu, deski z różnych rodzajów drewna czy skóry) oraz forma odpowiedniej broni. Postać umieszcza wszystkie składniki – wraz z formą – w ekwipunku kowadła, po czym używa na kowadle specjalnej umiejętności młota kowalskiego. Jeśli postać posiada odpowiedni poziom umiejętności Rzemiosło: Broń, powstaje nowy przedmiot. Forma konkretnego rodzaju broni zawiera informacje o tym, jakiego materiału jej potrzeba. Podstawowe wymagania dotyczące umiejętności w zakresie tworzenia broni wynoszą:

Prosta broń do walki wręcz: poziom 2
Zaawansowana broń do walki wręcz: poziom 5
Egzotyczna broń do walki wręcz: poziom 8
Łuki i strzały: poziom 2
Kusze i bełty: poziom 5

Broń można tworzyć z materiałów prostych (żelazo, drewno czy skóra) lub bardziej egzotycznych, takich jak mithral czy drewno shederran. Materiały egzotyczne zwiększają wymagania w zakresie umiejętności koniecznych do stworzenia danej broni, ale zwiększają też możliwości tworzonego z nich oręża.

Żelazo: Brak modyfikatora
Drewno: Brak modyfikatora
Srebro alchemiczne: +5 poziomów
Drewno zmierzchu: +5 poziomów
Zimne żelazo: +5 poziomów
Shederran: +5 poziomów
Mroczna stal: +10 poziomów
Mithral: +10 poziomów
Zalantar: +10 poziomów
Adamant: +15 poziomów

Pamiętaj, że przy tworzeniu broni z jakiegoś materiału egzotycznego musisz użyć do produkcji tylko i wyłącznie tego surowca. Do stworzenia długiego miecza potrzeba na przykład dwóch sztab metalu; jeśli chcesz stworzyć długi miecz z mrocznej stali, to wykorzystasz do tego dwie sztaby tego materiału. Tworzenie stopów tak egzotycznych surowców wykracza poza zdolności nawet najlepszych kowali.

Wytwarzanie pancerzy

Aby posłużyć się umiejętnością Rzemiosło: Pancerz, potrzebne są kowadło i młot kowalski, a ponadto odpowiednie surowce (sztaby metali, deski i/lub skóry zwierzęce) oraz forma odpowiedniej zbroi lub tarczy. Postać umieszcza wszystkie składniki, włącznie z formą, w oknie ekwipunku kowadła, a potem używa na kowadle specjalnej zdolności młota kowalskiego. Jeśli postać ma odpowiedni poziom umiejętności Rzemiosło: Pancerz, powstanie nowy przedmiot. Forma każdej zbroi i tarczy zawiera listę wymaganych materiałów. Poziom umiejętności wymagany do wytwarzania zbroi lub tarczy jest równy premii za zbroję, jaką ma zapewniać nowo powstały przedmiot. Na przykład napierśnik zapewniający premię za zbroję +5 do KP wymaga 5. poziomu Rzemiosła: Pancerz.

Zbroje i tarcze można wytwarzać z materiałów podstawowych (żelazo, drewno, skóra) lub bardziej egzotycznych, takich jak mithral lub skóra wiwerny. Egzotyczne surowce zwiększają poziom umiejętności wymagany do wytworzenia przedmiotu, ale dają dodatkowe korzyści.

Żelazo: Brak modyfikatora
Skóra: Brak modyfikatora
Mroczna stal: +10 poziomów
Drewno zmierzchu: +5 poziomów
Mithral: +10 poziomów
Zalantar: +10 poziomów
Skóra salamandry: +12 poziomów
Adamant: +15 poziomów
Skóra umbrowego kolosa: +17 poziomów
Skóra wiwerny: +20 poziomów
Skóra czerwonego smoka: +23 poziomów

Aby utworzyć zbroję lub tarczę z egzotycznego materiału, należy wykorzystać materiał odpowiedniego rodzaju. Na przykład wykucie zbroi płytowej wymaga czterech sztab metalu. Z kolei do wytworzenia adamantowej zbroi płytowej trzeba użyć czterech sztab adamantu. Tworzenie stopów z tak niezwykłych materiałów wykracza poza możliwości nawet największych mistrzów kowalstwa.

Wytwarzanie pułapek

Rzemiosło: pułapki – Za pomocą tej umiejętności postać może łączyć różne przedmioty, wykonując rożne rodzaje pułapek. Do stworzenia pułapki będzie ci potrzebna forma na pułapki, którą możesz nabyć u wielu kupców; różne składniki związane z żywiołami (patrz niżej); dostęp do warsztatu kowala; wreszcie możliwość użycia na warsztacie młota kowalskiego.

Do stworzenia konkretnego rodzaju pułapki potrzebne będą ci odpowiednie składniki związane z żywiołami według poniższej listy:

Pułapka strugi kwasu: Butelka kwasu
Pułapka plamy kwasu: Butelka kwasu i torba nogosplotu
Pułapka energetyczna: Kryształ kwarcu
Pułapka ogniowa: Ogień alchemiczny
Pułapka lodowa: Zimny Kamień
Pułapka gazowa: Duszący pył
Święta pułapka: Woda święcona
Pułapka energii negatywnej: Obsydian
Pułapka dźwiękowa: Gromokamień
Pułapka kolczasta: Sztylet
Pułapka oplątująca: Torba nogosplotu

Dodatkowo poziom mocy pułapki jest ustalany przez ilość składników związanych z żywiołami, które wykorzystałeś podczas jej tworzenia. Poziom mocy ustala z kolei minimalną liczbę poziomów umiejętności Rzemiosło: Alchemia, które są ci potrzebne do utworzenia przedmiotu.

Pomniejsza pułapka: 1 składnik związanych z żywiołami, Rzemiosło: Alchemia na poziomie 5
Średnia pułapka: 3 składników związanych z żywiołami, Rzemiosło: Alchemia na poziomie 10
Mocna pułapka: 5 składników związanych z żywiołami, Rzemiosło: Alchemia na poziomie 15
Śmiertelna pułapka: 7 składników związanych z żywiołami, Rzemiosło: Alchemia na poziomie 20

Komentarze

0
·
Do robienia pułapek używa się Rzemiosła Pułapki, nie Alchemii.

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...