Chronologia Kara-Tur

14 minut czytania

Następująca chronologia jest bardzo nieścisła, jednak można próbowac skorygować pewne niedokładności. W zasadzie nie mam dostępu do dodatku "Horda". Jeśli ktokolwiek posiada dostęp do tego podręcznika, prosiłbym o kontakt w celu skorygowania nieścisłości. Poza tym zawarte są tutaj "oficjalne" daty wydarzeń które były podane w materiałach TSR. Dodatkowo pracuje nad kilkoma wydarzeniami z mojej własnej kampanii, ich tutaj nie dołoże by nie mieszać jeszcze bardziej w i tak zakręconej chronologi.

Wykaz kalendarzy uzywanych w ponizszej chronologii

Kalendarz Shou Lung

Daty są brane od Roku Zero, z przewagą sprawozdań Nung Fu. Kronikarz T`u Lung takze używał kalendarza Shou jako punktu odniesienia dla swych kronik Oczy T`u Lunga; jego naród kontynuuje legendę o Nung Fu, z ich północnymi sąsiadami nie więcej niż z obrzydzeniem które jest zabłąkane od prawdziwej ścieżki i który będzie w przyszłości kruszyć się, zostawiając naród Nung Funga do medioracji ziem Shou. Jak widac po cytacie T'Lung byl czlowiekiem opetanym ).

Kalendarz Wa

Kalendarz Wa jest używany od czasów pierwszego cesarza dynastii Goshukara. Imperatorzy uznali ze wydarzenia są zapisywane tylko przy ich erze, imieniu i roku. Na przykład,mówi się że małżeństwo Samona "Węża przypada na 23 rok Kuni, w czasie panowania Cesarza Nagazane.

Kalendarz Kozakura

Kalendarz Kozakuran uzywa 60 letniego cyklu by utrzymać prawidłowośc w datowaniu. Liczba przed cięciem jest rokiem, natomiast druga liczba, po cięciu jest kolejnym cyklem. Tak więc, 1119 przedstawia rok 19-y cyklu 11-ego, i jest 619 lata po roku 1 1. 11 jest wstąpieniem pierwszego ludzkiego imperatora, Mori.

Dalereckoning Standardowy kalendarz

Dalelands w Zachodnim Faerunie jest liczony od czasu wyprostowania Stałego Kamienia w lesie Cormanthor. To jest interesujace pod warunkiem że DM może krzyżować się z liniami czasowymi spotykanymi na Zachodzie. Brak wszelkiego konkretnego punktu przecięcia wydarzeń (czasem innych w obu kalendarzach) roztrzygnięto przez datowanie podręcznika Kara-tur tak by zgadzał się z datami z oryginalnego szarego podręcznika FR. Tak więc, 1357 DR jest równy 2607 rokowi w kalendarzu Shou. Daty DR dla wydarzeń z okresu "Wojen Hordy są zamieszczone tylko w oficjalnych materiałach TSR(chyba że podręcznik "Horda" – do którego nie miałem dostępu posiada wydarzenia odnotowane w kalendarzu Shou) tak więc tamte daty zależa od dokładności wyboru datowania o którym wspomniałem wcześniej.

Do datowania wydarzeń użyto następującego wzorca. Na poczatku daty są podawane zgodnie z kalendarzem Shou; druga skolei według kalendarza Kozakuran; trzecia natomiast według kalendarza Wa (z umieszczeniem słowa "Wa"); ostatecznie czwarta i ostatnia data jest dawana dla DR z Faerunu. DR jest włączany do DMs więc łatwo może określać rozstrzygać co się zdarzyło przy podobnych czasach w zachodzie. Zaznaczam że tylko kalendarz Shou i DR wydają się zawierać wszystkie wydarzenia, anstomiast kalendarz Kozakuran i Wu dają tylko zaopatrywane na daty zawierające wydarzenia w tych narodach.

Przykład

1177 (1 1) (345 Wa) {-73 DR} – Każde wydarzenie jest poprzedzane przez uwagę wyszczególniający naród co daje najlepsze rezultaty. Poza tym wydarzenia często są dwukrotnie wymienione, zgodnie z tym jak to ukazał każdy naród. W niektórych przypadkach, szczególnie mając do czynienia z Kozakuran wzajemne oddziaływanie między Shou Lung i Wa, spowodowało że chronologia ma sprzeczne ze sobą daty. W takim przypadku pokazałem dwie wersje dat dla takich nieznanych "plam" w chronologi wydarzeń.

Chronologia Kara-Tur

[Wa] Poświęcony Wa oraz Moonlight Arrow; emblematy królewskiego urzedu są przekazane Cesarzowi Kochi przez ducha Wa. Pozwala to mu na założenie wymagań dla całej wyspy9troche bez sensu ale tak to się tłumaczy). (412-ty rok Chisho Wa)

[Wa] Imperator Kochi umiera. Zaczyan siewojna Duchów. Ludzkie dusze są rozdzielone ich uczucia dzielą się na dwie strony. Jedna z frakcji popiera ludzi podczas gdy druga popiera duchy. Korobokuru usiłuje pozostawać neutralny, jendak w ostateczności opowada się po stronie duchów. Hengeyokai biorą wielkie zachwycenie w konczeniu się zamieszania i walczą dla obu stron z równym rozpaczą(). W rezultacie tego, wyspa Wa zostaje zniszczona i podzielona między małe klany które tocża ze sobą nieustające wojny. Wiek Kochiego, Pana Brzoskwiniowego Drzewa, staje się romantycznym ideałem, po którym każdy szlachcić próbuje podjąć się niemożliwego zadania jakim jest kierowanie całą wyspą. (1-wszy rok Koyo Wa)

[Wa] Cesarz Kasada odzyskuje Moonlit Arrow od ducha góry Yakamashi i zdobywa kontrole nad całym Wa. Południowi korobokuru popierająwyciągają żądania w stosunku do ich północnych braci. Kasada zostaje uznany za pierwszgo cesarza od czasów Kochiego, ale odmawia wyznaczenia ery w obiawie przez złymi znakami jakich doznał. (23-ci rok Kuni Wa)

[Wa] podróżując shukenja Samon jest zmuszony do szukania schronienia w chacie prostego wieśniaka w czasie szalejącej zamieci. Wstępując do chaty poznaje córkę wieśniaka – dziewczynę oczywistej urody i gracji. Podczas tej nocy zapomina on o swym przeznaczeniu i zaleca się do kobiety. Przez kolejne trzy noce kontunuuje zwoje zaloty, aż w końcu w trzecią noc zostają małżeństwem. Ale świtem odkrywa on że jego nowa żona przybrałą swoją prawdziwą forme wielkiego węża. Doprowadzony do szałenśtwa przez przerażenie i wyrzuty sumienia zbiega w góry i do teraz jego dusza wędruje pośród górskich szczytów. 0 {-1250 DR}

[Shou] Nung Fu wynosi na piedestał władzy, prostego wieśniaka, któremu ofiarnowano Emblematy Prawa przez półlegendarnych Dziewięciu Podróżnych. 120 {-1130 DR}

[ShouTu] najwcześniejsze zapisy o kulcie Czarnego Leoparda. Historia kultu mówi że Czarny Leopart i jego zwolennicy są wieczni i nieśmiertelni,i miało rady od Dziewięciu Podróżnych kiedy oni rządzili ziemiami Kara-Tur. Jest to najwcześniejsza pisemna wzmianka kultu, zaznaczającą że miał on swoje świątynie wzdłuż rzeki Fenghsintzu. Ich najważniejszą świątynią był Durkon. c221-580 {-1029 DR to -670 DR}

[Ziemie Hordy] W czaszach dynasti Li wojownicy Shou zdobywają ziemie od gór Koryaz do rzeki Rusj i gór Khazari. Później Kalmyks nadciągają z Hagga Shan i spychają Shou spowrotem do serva Chukei Plateu. W tym okresie buntownicy Khazari wykożystują słąbość Shou i ogłaszają niepodleglość. kalmykanie z powodu sprzeczek tracą możliwość na dalsze sukcesy i na dodatek pojawia się Copper Demon of Tros który zagarnia wschodnie tereny Cesarstwa Kalmyków. Pozostałości Kalmyków dzielą się na dwie grupy północną znaną jako Kora Shan i na tamtą która leży na południe od nich. 221 {-1029 DR}

[Shou] Śmierć Nung Fu. Jego praprawnuk(dobrze tłumacze wyraz greatgrandson) zostaje pierwszym cesarzem Chin z dynsti Li(dynastia Might). 320 {-930 DR}

[ShouTu] Kult Czarnego Leoparta osiąga swoją szczytową pozycje, docierając do mocy Kio Ton Mu(magia z leczeniem) wzbudzają większe obawy i szacunek niż cesarz Shou Lung w swoich ziemiach T'u Lung. 382 {-868 DR}

[Shou] Unifikacja zachodnich prowincji pod Emblematami Królewskiej Władzy, scesarstkie symbole władzy. 395 {-855 DR}

[Shou] Zgniecenie powstania Morskich Lordów w prowincji Karatin jednoczy wszystkich pod Emblematami Królewskiej Władzy. 408 {-842 DR}

[Shou] Siódmy cesarz Chin ogłasza wielkie "Zbieranie wody , próba nawodnienia wszystkich ziem przy pomocy głównych rzek Shou Lung podważa autorytet Emblematów Królewskiej Władzy. 411 {-839 DR}

[Shou] Poddanie się plemienia Szarej Sowy na północy zapewniło stałośći bezpieczeństwo północnej granicy Cesarstwa. 413 {-837 DR}

[Shou] Agenci cesarza Chin odkrywają Impossible Palace of Silver Domes(Niemożliwy Pałac Srebrnych Sklepień) w północnych regionach prowincji Arkarin. 414 {-836 DR}

[ShouTu] Bitwa "Nieprzeniknionej Ciemności" na stokach Fenghsintzu. Połączone południowe plemiona pod wodzą Kio Ton Mu wyzywają do walki siły generała Wo Can. Całą walka zostałą stoczona pod okryciem czaru ciemnośći, a legendy mówią że Kio Ton Mu przyzwał niebezpieczne zwierzęta od innej strony świata by pomagały mu. W końcu siły armi Wo Cana zmusiły południowe plemiona do ucieczki. Wielki południowy uczony – Po Nih zginął w tej bitwie, pchnięty włóćznią gdy pisał sprawozdanie dla głównej światyni w Durkon. 420 {-830 DR}

[ShouTu] Siły Wo Cana niszczą świątynie Kultu Czarnego Leoparda w Durkon.Zapiski mówią że światynia sama zanużyła się w najgłębsze czeluście ziemi. Uważa się że Kin Ton Mu został zabity lub zbiegł do odległych krain. Jedna z legend w niektórych ziemiach mówi że wysoki kapłan podróżował niewidoczny w dół Fenghsintzu i stworzył wyjście ku morzu. Ta destrukcja świątyni Kultu Czarnego Leoparda w ustachsidłach rzeki kończy opór w południowych prowincjach (które potem staną się T'u Lung). Przywódcy Kultu Czarnego Leoparda nie znaleziono i uważa się zę został zniszczony przez stwory które sam przyzwał. 435 {-815 DR}

[ShouTu] Shou Lung zakłada "18-ście garnizonów T'u na ziemiach T'u Lung. Te bazy wojskowe są podstaowym instrumentem w ustaleniu urzędu Shou w południowych regionach. -[Shou] Początek "Wojny Szlachty. 440 {-810 DR}

[Shou] Nurt filozoficzny "Ścieżki Oświecenia pojawia się najpierw w Szorstkim Kamieniu, powyżej wideł rzeki Hungtse River. Mierniki mierzace glebokosc rzeki Hungste są wysadzane do stałego granitu (byly budowane warstwowo) przez czerwonawe pioruny w czasie burzy ognia która przeszła przez cały kontynent.(sprwadź to zdanie!!!). Chociaż niebiosa pałający ogniem błyskawic, przyroda i ludzie zamieszkujący okolice Hungtse są nienaruszeni. Przodkowie cesarza początkowo zaprzeczać tym naukom.

[Shou] "Wojna Szlachty zakończyła się, biurokracja wchodzi na do codziennego życia państwa. 580 {-670 DR}

[Shou] Ostatnio cesarz Chin z dynasti Li umiera bez następcy. Wzywając swych przodków, przekazuje władzę swemu doradcy Wu Jenowi, który jest zwolennikiem "Ścieżek Oświecenia. Doradca staje się pierwszym Cesarzem Chin z dynasti Ho (Peace -pokojowej). 581 {-669 DR}

[ShouTu] Pierwszy cesarz Chin z dynasti Ho inicjuje "Organizację Oświecenia w której upatruje on "Ścieżkę Oświecenia jako jedyną wiarę w Shou Lung. "Czas Zatwierdzeń zaczyna się, jako rywalizacja wiar między sobą w biurokracji, wśród motłochu a w końcu także na polach bitewnych gdzie oddziały świątynne ścierają się ze sobą w małych wojnach domowych. W T'u Lung, pomiędzy rywalizującymi świątyniami i wyznawcami wiar dochodzi do licznych krwawych walk. 585 – 640 {-665 to -610 DR}

[Tabot] "Lata Mrozu w Tabot, podczas których 15 oddziałów świątynnych zbiega przed prześladowaniami w Shou Lung i udaje się do gór które staną się Tabot. 601 {-649 DR}

[Shou] Niemożliwy Pałac Srebrnych Sklepień(Impossible Palace of the Silver Domes) znika. to co zostalo przemianowano na "The Field of Burnished Bronze(Pola Wypolerowanego Brąz). 630 {-620 DR}

[Shou] Pierwszy cesarz Chin wraz z synem ginie w tajemniczych okolicznościach. Jego wnuk zostaje kolejnym cesarzem Chin i ogłasza "Czas dzielenia się jedzeniem. Oddziały świątynne zostają wyjęte spod prawa i stają się wolne religijnie. "Ścieżka Oświecenia pozostaje oficjalną religią. 631 {-619 DR}

[Shou] Stolica cesarstwa zostaje przeniesiona z Hsi-Feng do Hai Sheng(które przemianowano na Kirin). 646 {-604 DR}

[Tabot] Sojusz oddziałów Światynnych i pogańskich miast-państw które są an nizinach pokonuje inwazyjne wojska Shou Lung dynasti Ho w bitwie Tsagang. Po bitwie traktat pokojowy między mnichami a nizinnymi miastami-państwami tworzy Tabot. 703 {-547 DR}

[Shou] Pierwsze realacje o pojawiniu się Szarych Gigantów, ogromnych humanoidalnych figur ubranych w maskujące szare stroje, którym towarzyszyła nieprzenikniona mgła. Duże trzęsienie ziemi niszczy prowincję w której wcześniej ich dostrzeżono. 830 {-420 DR}

[Shou] Ostatni z cesarzy dynsti Ho jest upokorzony przed pojawieniem się morskiej armii prowincji Karatin. Władca tej prowincji sięga po tron i zostaje pierwszym cesarzem z dynasti Hai(Ocean). 833 (1 Wa) {-417 DR}

[Wa] Kiedy linia kasada upada z braku następcy, ustalana jest regencja w czasie której zaczynają się poszukiwani odpowiedniego krewnego na następce.W końcu ród Goshukara zostaje wybrany i Goshukara zoastaje osadzony na tronie cesarskim. 835 (3 Wa) {-415 DR}

[Wa] Regent Toda no Nagamori próbuje obalić cesarza by nie stracić swych wpływów w radziesądzie. Spisek zostaje odkryty a wszyscy którzy brali w nim udział zostają zabici lub pochwyceni. Rodzinny klan regenta zostaje rozproszony. Będąc niezdolnym z powodu tradycji do stracenia ex-regenta, Cesarz nakazuje Wu Jenowi wymyślenie najstraszniejszego losu jaki tylko przyjdzie mu do głowy. Stworzyli oni Cele Wiecznośći(Cell of Perpetuity) gdzie Toda no Nagamori marnieje az pod dzień dzisiejszy. 856 (24 Wa) {-394 DR}

[Shou] Odkrycie Wa przez Cham Hag "Żeglarza. -[Wa] Ambasador Króla Zachodnich Ziem(Shou Lung), Cham Ko Hag, przybywa do Wa. Zostaje doprowadzony przed oblicze cesarza Tsuba. Odjeżdzając obiecuje przywieźć wiele darów od Króla Zachodnich Ziem. 837 {-413 DR}

[Tabot] Nieudana próba inwazji Tabot przez Shou Lung. 858 {-392 DR}

[Shou] Szarzy Giganci zostają dostrzezeni w Królestwie. 859 {-391 DR} -[Shou] Pierwszy Cesarz Chin wmira wraz z służbą domową umiera z powodu plagi dżumy. Młody wnuk cesarza cudem przeżył, tak samo jak siostra cesarza. Ona maskuje się jako cesarz, w tej pułapce biurokracji w czym pomagają Jej dobre duchy, do czasu aż wnuk będzie an tyle dorosły by przejąć władzę. Następnie siostra cesarza ujawnia swą prawdziwą tożsamość i znika z miasta – więcej już nikt jej nie widział. Jej panowanie jest uznawane jako rządy drugiego cesarza, natomiast panowanie jej wnuka jako rządy trzeciego cesarza z dynasti Hai. Od tego czasu, jeśli żaden z męskich potomków jest w wieku niepozwalającym mu na objęcie rządów, zgodnie z zwyczajem jego miejsce do czasu osiągnięcia pełnoletności przejmuje źeńska następczyni. Niezależnie od płeci rządy są sprawowane tak jakby były kierowane przez cesarza. -[Tabot] PLaga dżumy zmusza Shou Lung do zaprzestania prób kolejnej inwazji Tabot. 869 {-381 DR}

[Shou] Stolica zostaje przeniesiona do Kuo Te'lung. 894 {-356 DR}

[Tabot] Inwazja Shou Lung jest bardzo owocna, i doprowadza do podboju wszystkich północnych terenów Tabot (patrz wyzej traktat miedzy mnichami a nizinnymi spolecznosciami). W bitwie o Lokar Pass Shou zostają pokonani przez nędzną armie Tabot wspartą przez pięciu magicznych "Kryształowych Wojowników Ji". Dzień ten jest nazywany "Crystal Day"(kryształowym dniem) w Tabot i obchodzony jako święto w klasztorach. 935 {-315 DR}

[Shou/Tu] Hu Ling Do pisze swoje słynne kroniki Hsao. Jego pisma zachęcają silnych stronników do najazdu na poludniowe ziemie. 970 (138 Wa) {-280 DR} -[Shou] W wyniku aktywność piratów na morzu Celestial, szósty cesarz Chin z dynasti Hai proklamuje "Scattering of Winds"(rozpraszanie wiatrów), w którym żąda przysięgi wierności dla cesarza od dygnitarzy wojskowych Wa. Jednak oni odmawiają, a cesarz zaczyna gromadzić flotę.

[Wa] Król Zachodnich Ziemi obraża cesarza Jaspisowego Tronu Gokami kiedy jego emisariusz żąda pokłonu całego Wa. Oni bezszczelnie zasugerowali że cesarz zachęcił Wako do aktywnej działalności grabieżczej na lini brzegowej Shou Lung. Wielki radca Środkowego Nobunaga rozkazał by stracić wszystkich poza jednym emisariuszem. Jedyny pozostały przy życiu dostał odmowę jakichkolwiek odpowiedź i został posłany spowrotem do Shou Lung. Kroniki odnotywują to jako początek wojny Omi. 972 (140 Wa) {-278 DR} -[Wa] Słysząc raporty że Król Zachodnich Ziem groamdzi ogromną flotę, wielki radca środkowego Nobunaganu przygotowywuje obrone Wa. Mistrz ninja Fukio zostaje wysłany do Shou Lung by złożyć sprawozdanie i być gotowym do uderzenia. Nadmorskie miasta są fortyfikowane i rozpoczyna się wielki program budowy zamków. Te prace wymagają ogromnych nakładów z Cesarskiego Skarbca dlatego Nobunaga zrzuca większy ciężar nakładów na lokalnych wodzów(obiecując nagordy w ziemi i złocie po zakończeniu wojny). 973 (141 Wa) {-277 DR}

[Wa] Oko sprawiedliwości Kaiana widzi Palace of the Sea Lord(pałac wodnych lordów) w głębinach zatoki Komei. Tam nawracał on Lorda OCeanu na "Ściężkę Oświecenia". 975 (143 Wa) {-275 DR}

[Shou] Wielokrotne ataki na rozmaite twierdze Wa kończą się zdobyciem północy i południa. Szósty cesarz Chin posuwa się ku centrum z wojskami lądowymi i zjednoczoną flotą. -[Wa] Wojna Omi zaczyna się na poważnie gdy Król Zachodnich Ziem najechał Wa z flotą 100,000 statków. Fortyfikacje Nobunaga są najsilniejsze w poprzek centralnej części Wa i tereny oparły się inwazji. jednakże daimyowie północnych i południowych ziem, które były bardzo opodatkowane zdradzają garnizony Wa na łąskę najeźdźców. Żołnierze Shou Lung zaczynają marsz ku stolicy. Na północy jedynie Nakamaru pozostaje niezdobyte dzięki sprytowi generała Yoshibei. Siły Shou Lung zatrzymują się przed umocnionymi posiadłościami które kształtuje główną obronę miasta. 976 (144 Wa) {-274 DR} -[Shou] Śmierć szóstego cesarza Chin i jego rady w bitwie z Wa. Podczas gdy siły lądowe zmusiły do wycofania się wojska Wa, flota cesarska wplywa na mielizny ukryte przez dweomercrafty(cokolwiek to jest) lordów Wu Jen którzy są wierni Wa(jednak nie jestem pewnien czy nie powinno byc ze omijaja te rafy a nie ze wpadaja na nie). Pilot okrętowny, iminiem Rourke odzyskuje Insygnia Królewskiej Włądzy jednak zostaje zabity w czasie powortu do Królewskiego Miasta. Emblematy znikneły i zaczyna się Czarny Cykl Lat(Black cykl of Years). -[Wa] W tedy Wu Jen Kira i konfederacja czarodziejów przygotowywują sprytną zasadzkę na Króla Ziem Zachodnich który jest na pokłądzie swego statku admiralskiego. Przez ich czary statek zostaje otoczony rafą. Porwany przez przywołany za pomocą magii sztorm, okręt admiralski wpada na rafy i zostaje połamany. Zanim Cesarz Wu Jen zdołał bezpiecznie oddalić się, ninja Fukio który był w przebraniu na statku przez dwa lata zaatakował. Cesarz Chin został zabity. Niemal natychmiast najpotężniejsi generałowie opuszczają Wa by walczyć o tron Shou Lung. Siły Shou Lung są pogrążone w powikłąniach swych dowódców(sprawdz to zdanie). Fukio znika w wraku statku. Jedni twierdzą żę zginął inni że Kira nagrodził go nadzwyczaj długim życiem i włądzą za jego służbę. 976 (144 Wa) {-273 DR}

[Wa] Generał Yoshibei przerwał oblężenie Nakamaru i odzyskał prowincję. Gubernator Shou Lung który rządził północnymi ziemiami zaoferował pokój Yoshibei. Odcięty od komunikacji z południem Yoshibei przyjmuje układ i ogłasza się Sengokudaimyo(zwierzchnikiem) prowincji. Przez następne 100 lat wyspa Wa jest wstrząsana przez sporadyczne walki. Na początku prowadzone są one pomiędzy szlachtą Wa a gubernatorami Shou Lung. Pomomo żę szlachta jest w stanie zepchnąc gubernatorów i ich siły spowrotem, to nigdy nie udaje się im pokonać ich w pełni. Shou Lung rekrutują nowe oddziały z ludności wiejskiej i bornią ich ziem. Z czasem coraz bardziej upodobniają siedo Wa, dopóki nie są niemal identyczni z ich poddanymi. Z czasem cesarze Shou Lung powracają, jednak ich gubernatorzy są bardziej oddani cesarzowi i daimyos Wa niż cesarzowi Shou Lung. 976-1025 {-273 to -225 DR}

[Shou/Tu] Cykl Czarnych Lat (lata zawieruch). W T'u Lung było to spowodowane przez ciągle najazdy z południa, wtargnięcia drobnych władyków z północy, powodziami jakie nawiedzily Fenghsintzu i nieurodzajem. Jedynie w regionach gdzie lokalni lordowie pozostali przy władzy, zachowane są pozory porządku. Chodzi o feudalnych lordów, od których południowi baronowie dostali pozwolenie na rządzenie. Pierwsza oficjalna wzmianka w kronikach klanów Wai i Yang o tym że kształtowały niedawną historie narodu T'u Lung. 980 {-270 DR}

[Shou] Szarzy Giganci są dostrzegani w całym cesarstwie. Plony w tych latach są niskie a na przybrzeżne niziny spada wiele nieszczęść. 985 {-265 DR}

[Shou] Przestępcza rodzina w Kain Shan przejmuje władzę w mieście i ogłasza jego suwerenność. Takie miasta-państwa były powszechne w czasie Cyklu Czarnych Lat, jednak Kain Shan pozostaje w połowie niepodległe do dziś, dzięki pomocy i popraciu Wo Mai, szlachty z pobliskiej prowincji, w ich przygodach(nie wiem jak oddać temu sens). 1004 {-246 DR}

[Shou] Niemożliwy Pałac Srebrnych Sklepień(Impossible Palace of the Silver Domes) pojawia się na okres dwóch tygodni poczym znika. 1010 {-240 DR}

[Shou] koniec rządzów Copper Demon of Tros, który trzymał duże połacia zachodu w swojej niewoli przez osiem lat, rządzac w straszny sposób. Potwór zostaje zabity przez Siedmu Bohaterów i Siedmu Nieludzi. Wo Mai jest jednym z tych Bohaterów. c1025-1100: {-225 to -150 DR}

[Hordelands] upadek Copper Demon of Tros oznacza powrót do życia Shou. Północny Kalmyks staje się lennem Shou, tak samo robi Khazari, Solon i Semphar. Południowy Kalmyks, teraz nazwany Surenem, kontynuuje opró ale są ciagle wypierani an zachód gdzie walczą z krainą Raumathar. 1025 {-225 DR}

[Shou] Koniec Cyklu Czarnych Lat wraz z koronacją Wo Mai, szlachcica żadajacego spatku Nung Fu dla siebie. Wo Mai odzyskuje Insygnia Królewskiej Władzy z krypt pod Królewskim Miastem, odnawia armię oraz przymierza z innymi szlachcicami, i niszczy zbuntowane prowincje, pozostające poza prawem. Wo Mai staje siępierwszym cesazem Chin z dynasti Koa(wysokiej). 1026 {-224 DR}

[Shou/Tu] pokonując ostatnie plemiona okupujace południowy Shou Lung pozwala cesarzowi odtworzyć jego władze na południu. Pierwsze wzmianki o Kulcie Czarnego Leoparda jako tajemnej społeczności pracującej nad pomocą dla chłopów przemiszczonych przez zaalarmowane wojska. 1072 (240 Wa) {-178 DR}

[Shou] Drugi cesarz Chin przy swojej przewadze ogłasza "Spreading of Knowledge"(rozprzestrzenianie się wiedzy) zwane także "Opening of Wa"(otwarciem Wa). Wa przetrwało Cykl Czarnych Lat w stanie partyzanckiej wojny w stosunku do nadbrzeżnych gubernatorów Shou Lung. Wydano rozkazy by uspokajać i zmieniać kierunek ludności Shou Lung(dziwne zdanie). -[Wa] Siły Shou Lung powróciły i rozpoczeły ponowny podbój wyspy. Na początku nowi najeżdżcy próbowali starym rodą Shou Lung które pozostały na wyspie. Rodizny te szybko odkryły że straciły na znaczeniu i wpływach pod nowymi zwierzchnictwem. Większość odmówiła i stanełą po stronie rozmaitych daimyo Wa. Opór jest duchowy ale z skazany na niepowodzenie(psakoś to sie dziwne tłumaczy). Wieki działąń wojennych zniszczyły państwo Wa, pozostawiając cesarza i Wielkich Doradców jako niewiele więcej jak pionki. Skuceni i niezdolni do współpracy daimyo są łatwo pokonywani przez dobrze zorganizowane oddziały najeźdzców. c1100-1330: {-150 to 80 DR }

[Ziemie Hordy] Narfell i Raumather niszczą się wzajemnie w "Wielkim Pożarze.". Suren wykożystuje to by odsunąć Raumatharan od stepów(o ile Steppe znacyz step:). Kontynuując swe postępy, barbarzyńska horda grabi większą część współczesnego Narfell zanim zostaje powstrzymana. 1175 {-75 DR}

[Shou/Tu] Lordowie wywodzący siez dynasti Ho, któzy żyją w T`u Lung domawiają zakwaterowania wojsk Cesarza i przejmują kontrole and morskim maistem Asua. Oddziały Shou spędzają cztery miesiące zmniejszajac obronność miasta, i kolejne dwa lata tropiąc i pokonując przywódców klanu. Zgodnie z cesarskim dekretem większość klanu Ho zostaje zabita. Niektórzy członkowie przetrwali i odbudowali klan. Okrucieństwo Shou w tym czasie było bardzo rozpowszechnione na baronów i tutejszą ludność. 1177 (1/1) {-73 DR}

[Kozakura] Droga do wladzy Moriego, pierwszego cesarza ludu Kozakuran 1271 (2/34) {21 DR}

[Kozakura] Książe Miki rozpoczyna kampanie mającą na celu podbój północnego korobokuru. 1282 (2/45) {32 DR}

[Kozakura] Północny korobokurur jest grabiony z Todaijo, twierdza księcia Mikkiego. On i wszyscy jego zwolennicy zostają zabici. Wódz korobokurów – Inoyep rozpoczyna odzyskiwanie ziem, utraconych na rzecz księcia Mikkiego. 1284 (2/47) {34 DR}

[Kozakura] Cesarz Itonin prowadzi armię przecwiko północnemu korobokurowi. W środku kampanii Inoyep zostaje zdradziecko zamordowany przez jednego ze swych podwładnych – Akarweop. Cesarz Itonin akceptuje ofertę pokojową Akarweopa. Na pokojowej naradzie, Akarweop i jego zwolennicy zostają zamordowani. Władza w północnym karakorurze zostaje zniszczona. 1310 (3/13) {60 DR}

[Kozakura] Chiro no Maasate zakłada karakourską kolonie na Tenmei. 1330 {80 DR}

[Shou] Inwazja konnych barbarzyńców. Piąty cesarz Chin z dynasti Kao zmusza ich do ucieczki w bitwie Srebrnych Łąk(Silver Grassland. -[Ziemie Hordy] Suren podbija osłabione prowincej Shou które nadal są poza prawem. Khazari i Ra-Khati są grabione, Semphar który jest odcięty od Shou Lung ogłasza niezależność. Znów skłócone plemiona Surenu, powoli tracą kontrole nad swymi zdobyczami. 1384 {134 DR}

[Shou] marynarz Wan Ko Hei odkrywa Kozakuran, i jest przedstawiony cesarzowi Koshu w stolicy Kozakuranu – Fukama. Zaznaczam różnice z datowaniem Kozokuran. 1490 (6/13) {240 DR}

[Kozakura] ostatni opór korobokuran zostaej złamany. Północne ziemie oficjalnie ogłosiły przynależność do Cesarstwa. 1499 (6/22) {249 DR}

[Kozakura] Pierwsi wysłannicy Shou Lung osiągają cesarską stolice Fukame. Historycy Shou Lung twierdzą że to jest data "odkrycia" Kozakura. Widać tutaj wcześniejsze datowanie u Shou. 1501 (669 Wa) {251 DR}

[Shou] Lokalni wodozwie Wa obalają rządzących nimi gubernatorów Shou Lung, i w następstwie rebelii niszczą wiele rzeczy Shou Lung. Wojan domowa wstrząsa wyspą przez ponad 200 lat, zanim nie powstał stały rząd, ale wielu drobnych włądców pozostaje zjednoczonych w wojnie przeciwko "najeźdźcą spoza wyspy". 1503 {252 DR}

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...