wampir_maskarada

Umiejętności

2 minuty czytania

Leczenie ran

Powiązany atrybut: Mądrość

Umiejętność leczenia ran zwiększa ilość odzyskiwanych punktów zdrowia podczas użycia apteczek, dodając stopień modyfikatora do liczby uleczonych punktów zdrowia. Zaawansowane apteczki oraz apteczki reanimacyjne dodają mnożniki do umiejętności postaci, zwiększając liczbę uzdrowionych punktów życia.

Materiały wybuchowe

Powiązany atrybut: Inteligencja

Dzięki tej umiejętności można umieścić, odzyskać lub rozbroić miny. Urządzenia te mają różne stopnie trudności: niski (ST 15 do podłożenia), średni (ST 20 do podłożenia), lub wysoki (ST 25 do podłożenia). Próba rozbrojenia miny dodaje +5 do ST, a próba odzyskania dodaje +10 do ST. Nie można skorzystać z tej umiejętności, jeśli postać się jej nie nauczyła.

Naprawa

Powiązany atrybut: Inteligencja

Ta umiejętność pozwala postaci naprawiać niedziałające urządzenia, jak np. droidy, przy użyciu jednorazowych zestawów części. Liczba wymaganych części wzrasta wraz ze stopniem trudności naprawy. Umiejętność naprawy redukuje liczbę wymaganych części o 1 (do minimum 1) za każde 4 punkty umiejętności, włączając modyfikatory atrybutów. Ta umiejętność zmienia również ilość odzyskiwanych punktów życia, gdy członek drużyny będący droidem skorzysta z zestawu do naprawy, zaawansowanych zestawów do naprawy lub zestawów konstrukcyjnych, aby naprawić uszkodzenia powstałe podczas walki.

Perswazja

Powiązany atrybut: Charyzma

Tylko główna postać może używać tej umiejętności. Opcje perswazji pojawiają się w rozmowach, gdy pojawi się interesujący lub drażliwy temat, a której w inny sposób nie można by od danej postaci uzyskać. Kiedy opcja dialogowa zostanie wybrana, stopień tej umiejętności będzie porównany ze stopniem trudności żądania. Strażnik może łatwo zwiększyć nagrodę, lecz przekonanie go do opuszczenia stanowiska może stać się już trudniejsze.

Programowanie

Powiązany atrybut: Inteligencja

Umiejętność programowania pozwala postaci wkraść się do komputera używając pamięci układu logicznego jednorazowego użytku, zwanej próbnikiem komputerowym. Dzięki temu postać może wyłączyć działka, lub zalać patrolowany obszar. Im bardziej skomplikowane zadanie, tym potrzebna jest większa liczba próbników. Wysoki poziom tej umiejętności redukuje o -1 liczbę wymaganych próbników (do minimalnej liczby 1 próbnika) za każde 4 punkty umiejętności, włączając modyfikatory atrybutów.

Skradanie się

Powiązany atrybut: Zręczność

Dzięki tej umiejętności można korzystać z urządzenia do kamuflażu i wejść w tryb skradania się. Kiedy postać założy takie urządzenie oraz włączy tryb skradania się, przeciwnik musi wykonać udany test na spostrzegawczość przeciwko umiejętności skradania się postaci, w przeciwnym razie nie będzie w stanie jej wykryć, nawet gdy postać będzie stała przed nim. Postać w tym trybie może umieścić, odzyskać, lub rozbroić miny, używać komputerów, naprawiać droidy oraz otwierać drzwi i pojemniki. Kiedy ten tryb jest włączony członkowie drużyny nie wejdą automatycznie w tryb walki. Walka przerywa tryb skradania się. Bez urządzenia do kamuflażu tryb ten nie będzie działać. Urządzenia lepszej jakości dają premię do umiejętności.

Spostrzegawczość

Powiązany atrybut: Mądrość

Spostrzegawczość odpowiada za umiejętność dostrzegania przez postać obiektów oraz ukrytych wrogów. Jeśli uda się test przeciw umiejętności skradania wroga lub ST miny, wtedy wróg lub przedmiot zostanie dostrzeżony i stanie się widoczny. Spostrzegawczość jest zawsze aktywna, lecz działa najlepiej, gdy postać porusza się powoli. Bieg daje karę -5 na przejście testu.

Zabezpieczenia

Powiązany atrybut: Mądrość

Umiejętność ta wykorzystywana jest do uzyskania dostępu do elektronicznych urządzeń zabezpieczających. W momencie, gdy postać nauczy się tej umiejętności, stanie się ona jedną z domyślnych opcji na wskazanych drzwiach czy pojemnikach. Próbniki zabezpieczeń dają premię do tej umiejętności i jeśli jakiś znajduje się w plecaku, pojawi się on jako opcja użycia do otworzenia drzwi czy pojemników. Postać, która nie nauczyła się tej umiejętności, nie będzie mogła z niej skorzystać.

Źródło: gamebanshee.com

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

Wczytywanie...