Magia Pierwotna

2 minuty czytania

Mag ma władzę nad ziemią i niebem.

Magia Pierwotna

kamienna pięść Kamienna Pięść

Mag miota kamiennym pociskiem, uderzającym z ogromną siłą.

 • Typ: aktywowana
 • Użycie: 15s
 • Wymagania: Poziom 2
 • Obrażenia fizyczne: 4x
 • Siła fizyczna: 4x

kamienna pięść Pięść Golema

Gęstość Kamiennej Pięści znacznie wzrasta. Czar ten zadaje teraz potężne obrażenia, szczególnie przeciw wrogom zdezorientowanych przez łotrzyka.

 • Typ: ulepszenie
 • Wymagania: Poziom 6; Magia Pierwotna: 2 pkt.
 • Obrażenia fizyczne: +2x
 • Obrażenia fizyczne: 200% przeciw ZDEZORIENTOWANYM celom
 • Siła fizyczna: +2x
 • Siła fizyczna: 200% przeciw ZDEZORIENTOWANYM celom

łańcuch błyskawic Łańcuch Błyskawic

Mag przypala swój cel błyskawicą. Łuki elektryczne strzelają w innych, pobliskich wrogów.

 • Typ: aktywowana
 • Użycie: 20s
 • Wymagania: Poziom 2
 • Efekt: Błyskawica przeskakuje 2 razy
 • Obrażenia od elektryczności: 3.14x
 • Siła żywiołu: 2x
 • Rozmiar: 2m

łańcuch błyskawic Reakcja Łańcuchowa

Łańcuch Błyskawic przeskakuje teraz pomiędzy większą liczbą wrogów i uderza w CHWIEJĄCE SIĘ cele, zadając im dodatkowe obrażenia elektryczne.

 • Typ: ulepszenie
 • Wymagania: Poziom 6; Magia Pierwotna: 2 pkt.
 • Efekt: Błyskawica przeskakuje +2 razy
 • Obrażenia od elektryczności: 600% przeciw celom CHWIEJĄCYM SIĘ
 • Siła żywiołu: 200% przeciw celom CHWIEJĄCYM SIĘ
 • Rozmiar: +2m

skalny pancerz Skalny Pancerz

Mag zostaje pokryty warstwą skały, chroniącą go przed obrażeniami, póki zaklęcie to pozostaje aktywne.

 • Typ: podtrzymywana
 • Rezerwa: 10% many
 • Odnowienie: 45s
 • Wymagania: Poziom 3
 • Pancerz: +25%

zamiana w kamień Zamiana w Kamień

Mag zamyka wroga w kamieniu, co na pewien czas zatrzymuje przeciwnika w miejscu. Przez czas działania tego zaklęcia, cel staje się bardziej odporny na obrażenia.

 • Typ: aktywowana
 • Użycie: 30 pkt. many
 • Odnowienie: 45s
 • Wymagania: Poziom 4; Kamienna Pięść
 • Szansa paraliżu: 100% przeciw dowolnemu wrogowi
 • Odporność wroga na obrażenia: +50%

zamiana w kamień Wysuszenie

Zamiana w Kamień teraz sprawia, że większość wrogów staje się mniej odporna na ciosy oraz KRUCHA.

 • Typ: ulepszenie
 • Wymagania: Poziom 8; Magia Pierwotna: 3 pkt.
 • Odporność wroga na obrażenia: -30% (=20%)
 • Szansa na KRUCHOŚĆ: 20% przeciw normalnym przeciwnikom

burza Burza

Magiczne gromy spadają na wrogów na dużym obszarze pola bitwy.

 • Typ: aktywowana
 • Użycie: 30s
 • Wymagania: Poziom 5; Łańcuch Błyskawic
 • Obrażenia od elektryczności: 0.6x co 4s
 • Siła żywiołu: 2x
 • Czas trwania: 20s
 • Wielkość: 15m

burza Dwukrotny Cios

Gniew Burzy staje się znacznie groźniejszy: błyskawice dużo częściej uderzają w wyznaczony obszar.

 • Typ: ulepszenie
 • Wymagania: Poziom 9; Magia Pierwotna: 3 pkt.
 • Częstotliwość błyskawic: -2s

galwanizm Galwanizm

Mag w pełni opanowuje moce ziemi i nieba. Zadaje większe obrażenia elektryczne i poznaje skuteczniejsze formy zaklęć skalnych z tej szkoły.

 • Typ: bierna
 • Wymagania: Poziom 7; Zamiana w Kamień; Burza; Magia Pierwotna: 7 pkt.
 • Obrażenia fizyczne: 125% do Kamiennej Pięści
 • Pancerz: 125% do Skalnego Pancerza
 • Czas trwania: 125% do Zamiany w Kamień
 • Obrażenia od elektryczności: +25%
 • Tempo regeneracji many: +10

Komentarze

0
·
Gdy nasz DPS skończy drzewko Magii Żywiołów, możemy się zainteresować również tym. Nie jest tak potężne, ale nadal zadaje sporo obrażeń.

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...