The Elder Scrolls IV: Oblivion

12 minut czytania

Naciśnij tyldę ( ~ ), znajdziesz ją na klawiaturze nad tabulatorem, aby uruchomić konsolę i wpisać kody. Jeśli okaże się, że nie działają to znaczy, że musisz dodać linie „dev” lub „-devuser” do skrótu uruchamiającego grę (tak, będzie najprościej).

Kod – skutek

tgm – nieśmiertelność, jeśli akurat na nic nie nacelowałeś
tcl – przechodzenie przez ściany
tfh – pełna pomoc (pełna regenaracja zdrowia, many, zmęczenia)
help – wypisuje listę komend konsolowych
lock WARTOŚĆ – zamyka wybrane drzwi zamkiem o poziomie trudności 1-100
unlock – otwiera wyberane drzwi
kill – zabija postać na którą nacelowałeś
coc NAZWA – teleportuje cię do wskazanego miejsca
modpcs UMIEJĘTNOŚĆ, WARTOŚĆ – dodaje ci określoną ilość punktów w danej umiejętności
modpca ATRYBUT, WARTOŚĆ – dodaje ci określoną ilość punktów w danym atrybucie
AdvLevel – awansujesz na wyższy poziom
AdvSkill – zwiększa poziom umiejętności
CompleteQuest – kończy aktualnie wykonywany quest
caqs – kończy wszystkie etapy questa
psb – uzyskujesz wszystkie czary
ToggleMapMarkers – odkrywa wszystkie lokacje na mapie
Sexchange – zmienia płeć
showclassmenu – zmienia klasę
showbirthsignmenu – zmiana znaku zodiaku
player.setlevel WARTOŚĆ – zmienia level twojej postaci w zakresie 1-255
tai – włącza/wyłącza sztuczną inteligencję
tcai – włącza/wyłącza sztuczną inteligencję przeciwników
player.additem 0000000f 1000 – dostajesz 1000 złota
player.additem 0000000a 100 – dostajesz 100 wytrychów
player.additem 0000000b 100 – dostajesz 100 kościanych kluczy
player.additem 0000000c 100 – dostajesz 100 młotków do naprawiania
player.additem X Y – uzyskujesz przedmiot X (kody przedmiotów poniżej) w liczbe Y sztuk

Uwaga! Pamiętaj, że uzywając kodów możesz doprowadzić do sytuacji w której ukończyć zadania których jeszcze nie dostałeś, tym samym nie będziesz mógł ich wykonać. By sprawdzic czy dany przedmiot zakończy quest, którego nie wziąłeś musisz dokonać quicksave'a przed użyciem kodu (jeśli przyzwałeś przedmiot questowy to po prostu wczytaj grę).

Oto lista przedmiotów

0002299C ElvenCuirass ARMO Elven Cuirass
0002299D ElvenGreaves ARMO Elven Greaves
0002299E ElvenGauntlets ARMO Elven Gauntlets
0002299F ElvenBoots ARMO Elven Boots
000229A0 ElvenShield ARMO Elven Shield
000229A1 ElvenHelmet ARMO Elven Helmet
000229A2 SteelCuirass ARMO Steel Cuirass
000229A3 SteelGreaves ARMO Steel Greaves
000229A4 SteelHelmet ARMO Steel Helmet
000229A5 SteelBoots ARMO Steel Boots
000229A6 LowerShirt01 CLOT Blacksmith's Apron
000229A7 LowerPants01 CLOT Blacksmith's Pants
000229A8 LowerShoes01 CLOT Rough Leather Shoes
000229A9 LeatherBracer ARMO Leather Bracer
000229AA LowerShirt02 CLOT Dark Green Shirt
000229AB LowerPants02 CLOT Laced Leather Pants
000229AC LowerShoes02 CLOT Stitched Leather Shoes
000229AD MiddleShirt01 CLOT Brown Shirt
000229AE MiddlePants01 CLOT Light Brown Linens
000229AF MiddleShoes01 CLOT Pigskin Shoes
000229B0 UpperShirt01 CLOT Green Brocade Doublet
000229B1 UpperPants01 CLOT Green Silk Garment
000229B2 UpperShoes01 CLOT Green Velvet Shoes
000ADD4E ImperialDragonBootsHeavy ARMO Imperial Dragon Boots
000ADD50 ImperialDragonCuirassLight ARMO Imperial Dragon Cuirass
000ADD51 ImperialDragonGauntletsHeavy ARMO Imperial Dragon Gauntlets
000ADD52 ImperialDragonGreavesHeavy ARMO Imperial Dragon Greaves
000ADDA2 ImperialDragonHelmetHeavy ARMO Imperial Dragon Helmet
000ADDA3 ImperialDragonBootsLight ARMO Imperial Dragon Boots
000ADDAA ImperialDragonCuirassHeavy ARMO Imperial Dragon Cuirass
000CA152 UniqueWeapHatred WEAP Battleaxe of Hatred
000CA153 UniqueStaffApotheosis WEAP Apotheosis
000CA154 UniqueWeapAcid WEAP Akavari Sunderblade
000CA155 UniqueWeapAkavari WEAP Akavari Warblade
000CA156 UniqueWeapBlindness WEAP Bow of Infliction
000CA157 UniqueClubSubmission WEAP Truncheon of Submission
000CA158 UniqueWeaponKorbansSaber WEAP Captain Kordan's Saber
000CA159 UniqueWeapCleaver WEAP Destarine's Cleaver
0001FED0 EmperorGauntlets ARMO Emperor's Gauntlets
0001FED1 EmperorGreaves ARMO Emperor's Greaves
0001FED2 EmperorHelmet ARMO Emperor's Helmet
0001FECE EmperorBoots ARMO Emperor's Boots
0000552C EnchClothingRobeShieldGrand CLOT Aegis Robe
0000552D EnchClothingPantsFortifyMagicka CLOT Fortify Magicka Pants
00005530 EnchClothingShirtlShield CLOT Vest of Warding
00005519 EnchClothingRobeShieldPetty CLOT Robe of Deflection
0000551C EnchClothingRobeShieldLesser CLOT Robe of Warding
00005527 EnchClothingRobeShieldCommon CLOT Robe of Protection
00005529 EnchClothingRobeShieldGreater CLOT Robe of Defense
00048981 EnchClothingPantsAcrobatics CLOT Acrobatics Pants
00048982 EnchClothingShirtlLightArmor CLOT Light Armor Vest
00048983 EnchClothingShirtMarksman CLOT Marksman Quilted Doublet
00048984 EnchClothingShirtMerchantile CLOT Mercantile Black Outfit
00048985 EnchClothingShirtSecurity CLOT Security Russet Felt Shirt
00048986 EnchClothingShoesSneak CLOT Sneak Blue Suede Shoes
00048987 EnchClothingShirtSpeechcraft CLOT Speechcraft Green Brocade Doublet
00048989 EnchClothingShirtResistDisease CLOT Resist Disease Burgundy Linen Shirt
0004898A EnchClothingPantsResistFire CLOT Resist Fire Burgundy Linens
0004898B EnchClothingShirtResistNormalWeapons CLOT Resist Normal Weapons Quilted Doublet
0004898C EnchClothingShirtResistPoison CLOT Resist Poison Blue & Green Outfit
0004898F EnchClothingShoesWaterwalking CLOT Waterwalking Gold Trimmed Shoes
00048990 EnchClothingRobeChameleon CLOT Lesser Chameleon Robe
00048991 EnchClothingShoesFeather CLOT Feather Shoes
00048992 EnchClothingPantsFortifyFatigue CLOT Fortify Fatigue Pants
000CA10F UniqueDwarvenCuirassJuggernaut ARMO Dondoran's Juggernaut
000CA110 UniqueElvenCuirassLegacy ARMO Birthright of Astalon
000CA111 UniqueChainBootsMerchant ARMO Boots of the Swift Merchant
000CA112 UniqueFurGreavesMonkey ARMO Monkeypants
000CA113 UniqueGlassBootsQuicksilver ARMO Quicksilver Boots
000CA114 UniqueSteelGauntletsRasheedasSpecial ARMO Rasheda's Special
000CA116 UniqueAkavariShieldTowerOfTheNine ARMO Tower of the Nine
000CA117 UniqueAkavariCuirassApocalypse ARMO Aegis of the Apocalypse
000CA118 UniqueEbonyGauntetsAtronach ARMO Hands of the Atronach
000CA119 UniqueDwarvenHelmDelver ARMO Helm of the Deep Delver
000CA11A UniqueIronGauntletsDrunkard ARMO Fists of the Drunkard
000CA11B UniqueOrcishHelmFerocity ARMO Helm of Ferocity
000CA11C UniqueOrcishGaunletsHunger ARMO Gauntlets of Gluttony
000CA11D UniqueScrollSacrifice BOOK Chronicle of Sacrifice
000CA11E UniqueScrollPurileBanter BOOK Document of Purile Banter
000CA11F UniqueScrollFireNexus BOOK Annal of the Fire Nexus
000CA120 UniqueScrollStorms BOOK Stormrider Scroll
000CA121 UniqueClothingHoodDruid CLOT Cowl of the Druid
000CA122 UniqueClothingShirtArtisan CLOT Apron of the Master Artisan
000CA123 UniqueClothingShirtBard CLOT Vest of the Bard
000CA124 UniqueClothingHoodSeer CLOT Veil of the Seer
000CA125 UniqueClothingPantsSilverTongues CLOT Imperial Breeches
000CA126 UniqueRingTransmuter CLOT Ring of Transmutation
000CA127 UniqueClothingRobeCreativity CLOT Robe of Creativity
000CA128 UniqueRingWortcraft CLOT Ring of Wortcraft
000CA129 UniqueClothingHoodGatherer CLOT Mantle of the Woodsman
000CA12A UniqueRingUnseen CLOT Spectre Ring
000CA12B UniqueClothingBootsAthlete CLOT Nistor's Boots
000CA12C UniqueClothingHoodDiplomat CLOT Councilor's Hood
0018AE4B ImperialPalaceBoots ARMO Imperial Watch Boots
0018AE4C ImperialPalaceCuirass ARMO Imperial Watch Cuirass
0018AE4D ImperialPalaceGauntlets ARMO Imperial Watch Gauntlets
0018AE4E ImperialPalaceGreaves ARMO Imperial Watch Greaves
0018AE4F ImperialPalaceHelmet ARMO Imperial Watch Helmet
0002C212 EnchDaedricHelmetDetectLife ARMO Inquisitor's Helmet
0002C214 EnchDaedricGauntletsDetectLife ARMO Inquisitor's Gauntlets
0002C215 EnchDaedricBootsFeather ARMO Boots of the Thrall
0002C217 EnchDaedricGauntletsFortStrength ARMO Gauntlets of Brutality
0002C218 EnchDaedricCuirassFortEndurance ARMO Cuirass of Fortitude
0002C21A EnchDaedricGreavesFortFatigue ARMO Deathmarch Greaves
0002C21B EnchDaedricCuirassFortHealth ARMO Cuirass of the Undefeated
0002C21D EnchDaedricGauntletsFortArmorer ARMO Warforger's Gauntlets
0002C21E EnchDaedricBootsFortAthletics ARMO Boots of the Taskmaster
0002C220 EnchDaedricShieldFortBlock ARMO Dwarvenskin Shield
0002C221 EnchDaedricGauntletsFortHandtoHand ARMO Gauntlets of Punishment
0002C223 EnchDaedricCuirassFortHeavyArmor ARMO Cuirass of the Blood Legion
0002C224 EnchDaedricGauntletsLight ARMO Moonshadow Gauntlets
0002C226 EnchDaedricShieldLight ARMO Moonshadow Shield
0002C227 EnchDaedricShieldReflectDamage ARMO Shield of Vengence
0002C228 EnchDaedricShieldReflectSpell ARMO Shield of Animus
0002C229 EnchDaedricGreavesResistFire ARMO Flamewalker Greaves
0002C233 EnchDaedricGauntletsResistFrost ARMO Nordslayer Gauntlets
0002C235 EnchDaedricHelmetResistMagicka ARMO Mageslayer's Helmet
0002C239 EnchDaedricGreavesResistParalysis ARMO Slavemaster's Greaves
0002C23B EnchDaedricCuirassResistPoison ARMO Cuirass of the Pit Viper
0002C23F EnchDaedricBootsResistShock ARMO Boots of the Storm
0002C244 EnchDaedricShieldShield ARMO Monolithic Shield
0002C245 EnchDaedricShieldShockShield ARMO Stormlord's Shield
0002C247 EnchDaedricGreavesSpellAbsorption ARMO Magebane Greaves
0002C24E EnchDaedricHelmetWaterbreathing ARMO Helmet of the Flood
0003633F GlassHelmet ARMO Glass Helmet
00036340 GlassGauntlets ARMO Glass Gauntlets
00036341 GlassBoots ARMO Glass Boots
00036342 GlassGreaves ARMO Glass Greaves
00036343 GlassCuirass ARMO Glass Cuirass
00036344 GlassShield ARMO Glass Shield
00036345 DwarvenHelmet ARMO Dwarven Helmet
00036346 DwarvenGauntlets ARMO Dwarven Gauntlets
00036347 DwarvenBoots ARMO Dwarven Boots
00036348 DwarvenGreaves ARMO Dwarven Greaves
00036349 DwarvenCuirass ARMO Dwarven Cuirass
0003634A DwarvenShield ARMO Dwarven Shield
0003634B OrcishHelmet ARMO Orcish Helmet
0003634C OrcishGauntlets ARMO Orcish Gauntlets
0003634D OrcishBoots ARMO Orcish Boots
0003634E OrcishGreaves ARMO Orcish Greaves
0003634F OrcishCuirass ARMO Orcish Cuirass
00036350 OrcishShield ARMO Orcish Shield
00036351 EbonyHelmet ARMO Ebony Helmet
00036352 EbonyGauntlets ARMO Ebony Gauntlets
00036353 EbonyBoots ARMO Ebony Boots
00036354 EbonyGreaves ARMO Ebony Greaves
00036355 EnchEbonyCuirassResistPoison ARMO Viperbane Cuirass
00036356 EbonyShield ARMO Ebony Shield
00036357 DaedricHelmet ARMO Daedric Helmet
00036358 DaedricGauntlets ARMO Daedric Gauntlets
00036359 DaedricBoots ARMO Daedric Boots
0003635A DaedricGreaves ARMO Daedric Greaves
0003635B DaedricCuirass ARMO Daedric Cuirass
0003635C DaedricShield ARMO Daedric Shield
000977BC ArenaChainmailHelmet ARMO Chainmail Helmet
000977BD ArenaOrcishShield ARMO Orcish Shield
000977BE ArenaFurShield ARMO Fur Shield
000977BF ArenaLeatherShield ARMO Leather Shield
000977C0 ArenaMithrilShield ARMO Mithril Shield
000977C1 ArenaElvenShield ARMO Elven Shield
000977C2 ArenaSteelShield ARMO Steel Shield
000977C3 ArenaSteelLongsword WEAP Steel Longsword
000977C4 ArenaSilverMace WEAP Silver Mace
000977C5 ArenaSilverShortsword WEAP Silver Shortsword
000977C6 ArenaIronBow WEAP Iron Bow
000977C7 ArenaSilverLongsword WEAP Silver Longsword
000977C8 ArenaIronWarAxe WEAP Iron War Axe
000977C9 ArenaAkaviriLongSword WEAP Akaviri Katana
000977CA ArenaDwarvenClaymore WEAP Dwarven Claymore
000977CB ArenaGlassWarHammer WEAP Glass Warhammer
000977CC ArenaElvenBow WEAP Elven Bow
000977CD ArenaElvenLongSword WEAP Elven Long Sword
000977CE ArenaEbonyMace WEAP Ebony Mace
000977CF ArenaEbonyWarAxe WEAP Ebony War Axe
000977D0 ArenaEbonyBow WEAP Ebony Bow
000977D1 ArenaIronLongsword WEAP Iron Longsword
000977D2 ArenaSilverBattleAxe WEAP Silver BattleAxe
00098417 EnchRingResistDiseaseJadeTopaz CLOT Ring of Fortitude
00098418 EnchRingResistDiseaseJadeRuby CLOT Grand Ring of Fortitude
00098419 EnchRingResistFireBrass CLOT Base Ring of Firewalking
0009841A EnchRingResistFireBrassPearl CLOT Ring of Firewalking
0009841B EnchRingResistFireBrassTopaz CLOT Grand Ring of Firewalking
0009841C EnchRingResistFrostSilver CLOT Base Ring of the North
0009841D EnchRingResistFrostSilverRuby CLOT Ring of the North
0009841E EnchRingResistFrostSilverSapphire CLOT Grand Ring of the North
0009841F EnchRingResistMagickaEbony CLOT Base Ring of Nihilism
00098420 EnchRingResistMagickaEbonyEmerald CLOT Ring of Nihilism
00098421 EnchRingResistMagickaEbonyDiamond CLOT Grand Ring of Nihilism
00098422 EnchRingResistNormalWeaponsGold CLOT Base Ring of Steelskin
00098423 EnchRingResistNormalWeaponsGoldSapphire CLOT Ring of Steelskin
00098424 EnchRingResistNormalWeaponsGoldEmerald CLOT Grand Ring of Steelskin
00098425 EnchRingResistParalysisJadeSapphire CLOT Base Ring of Freedom
00098426 EnchRingResistParalysisSilverSapphire CLOT Ring of Freedom
00098427 EnchRingResistParalysisGoldSapphire CLOT Grand Ring of Freedom
00098428 EnchRingResistPoisonSilverEmerald CLOT Base Ring of the Viper
00098429 EnchRingResistPoisonGoldEmerald CLOT Ring of the Viper
0009842A EnchRingResistPoisonEbonyEmerald CLOT Grand Ring of the Viper
0009842B EnchRingResistShockCopper CLOT Base Ring of Storms
0009842C EnchRingResistShockCopperPearl CLOT Ring of Storms
0009842D EnchRingResistShockCopperTopaz CLOT Grand Ring of Storms
00098437 EnchRingShieldCopper CLOT Base Ring of Aegis
00098438 EnchRingShieldCopperPearl CLOT Ring of Aegis
00098439 EnchRingShieldCopperTopaz CLOT Grand Ring of Aegis
0009843A EnchRingShockShieldCopper CLOT Base Ring of Shock Shield
0009843B EnchRingShockShieldCopperPearl CLOT Ring of Shock Shield
0009843C EnchRingShockShieldCopperTopaz CLOT Grand Ring of Shock Shield
0009843D EnchAmuletSpellAbsorptionCopper CLOT Base Amulet of Absorption
0009843E EnchAmuletSpellAbsorptionSilver CLOT Amulet of Absorption
0009843F EnchAmuletSpellAbsorptionJeweled CLOT Grand Amulet of Absorption
00098440 EnchNecklaceWaterbreathingCopper CLOT Base Necklace of the Sea
00098441 EnchNecklaceWaterbreathingSilver CLOT Grand Necklace of the Sea
00098442 EnchNecklaceWaterbreathingJeweled CLOT Necklace of the Sea
00098443 EnchNecklaceWaterwalkingBronze CLOT Base Necklace of Seawalking
00098444 EnchNecklaceWaterwalkingJade CLOT Necklace of Seawalking
00098445 EnchNecklaceWaterwalkingGold CLOT Grand Necklace of Seawalking
00098446 EnchRingofPerfection CLOT Ring of Perfection
00098447 EnchRingofStamina CLOT Ring of Stamina
00098448 EnchRingofWar CLOT Ring of War
00098449 EnchRingofTreachery CLOT Ring of Treachery
0009844A EnchRingofWizardry CLOT Ring of Wizardry
0009844B EnchRingMundane CLOT Mundane Ring
0009844C EnchRingFlame CLOT Flame Ring
0009844D EnchRingFrost CLOT Frost Ring
0009844E EnchRingStorm CLOT Storm Ring
0009844F EnchRingofVitality CLOT Ring of Vitality
00098450 EnchRingElemental CLOT Elemental Ring
00098452 EnchNecklaceofSwords CLOT Necklace of Swords
00098453 EnchAmuletofAxes CLOT Amulet of Axes
00098454 EnchRingSorcerers CLOT Sorcerer's Ring
00098455 EnchRingofThieves CLOT Ring of Thieves
00098456 EnchRingofSkimming CLOT Ring of Skimming
00098457 EnchAcrobatsAmulet CLOT Acrobat's Amulet
00098458 EnchRingoftheIronFist CLOT Ring of the Iron Fist
0009845B EnchAmuletReflectSpellJade CLOT Amulet of Reflection
0009845C EnchAmuletReflectSpellGold CLOT Grand Amulet of Reflection
0009845D EnchRingResistDiseaseJade CLOT Base Ring of Fortitude
00038510 BlackwoodCuirass ARMO Blackwood Cuirass
00038511 BlackwoodGauntlets ARMO Blackwood Gauntlets
00038512 BlackwoodGreaves ARMO Blackwood Greaves
00038513 BlackwoodHelmet ARMO Blackwood Helmet
00038514 BlackwoodBoots ARMO Blackwood Boots
000387A6 EnchElvenWarhammerAbsFatigue WEAP Warhammer of Siphoning
000387A7 EnchElvenMaceAbsFatigue WEAP Mace of Siphoning
000387A8 EnchEbonyMaceAbsHealth WEAP Mace of Feeding
000387A9 EnchEbonyWarhammerAbsHealth WEAP Warhammer of Feeding
000387AA EnchSilverDaggerAbsMagicka WEAP Dagger of Depletion
000387AB EnchSilverShortswordAbsMagicka WEAP Shortsword of Depletion
000387AC EnchSilverLongswordAbsMagicka WEAP Longsword of Depletion
000387AD EnchSilverMaceAbsMagicka WEAP Mace of Depletion
000387AE EnchSilverBattleaxeAbsMagicka WEAP Battle Axe of Depletion
000387AF EnchSilverWaraxeAbsMagicka WEAP War Axe of Depletion
000387B0 EnchSilverWarhammerAbsMagicka WEAP Warhammer of Depletion
000387B1 EnchIronMaceBurden WEAP Mace of Weight
000387B2 EnchIronWarhammerBurden WEAP Warhammer of Weight
000387B3 EnchSteelWarhammerBurden WEAP Warhammer of Strain
000387B4 EnchSteelMaceBurden WEAP Mace of Strain
000387B5 EnchDwarvenWarhammerBurden WEAP Akaviri Warhammer Burden
000387B6 EnchDwarvenMaceBurden WEAP Mace of Burden
000387B7 EnchElvenMaceBurden WEAP Mace of Overload
000387B8 EnchElvenWarhammerBurden WEAP Warhammer of Overload
000387B9 EnchGlassWarhammerBurden WEAP Warhammer of Encumbrance
000387BA EnchGlassMaceBurden WEAP Mace of Encumbrance
000387BB EnchEbonyWarhammerBurden WEAP Warhammer of Excess
000387BC EnchEbonyMaceBurden WEAP Mace of Excess
000387BD EnchDaedricWarhammerBurden WEAP Warhammer of Deadweight
000387BE EnchDaedricMaceBurden WEAP Mace of Deadweight
000389E6 EnchDwarvenDaggerDamIntelligence WEAP Dagger of Enfeeblement
000389E7 EnchDwarvenShortswordDamSpeed WEAP Shortsword of Enfeeblement
000389E8 EnchDwarvenLongswordDamAgility WEAP Longsword of Enfeeblement
000389E9 EnchDwarvenMaceDamWillpower WEAP Mace of Enfeeblement
000389EA EnchDwarvenWarhammerDamStrength WEAP Warhammer of Enfeeblement
000389EB EnchDwarvenWaraxeDamLuck WEAP War Axe of Enfeeblement
0003A856 WeapSteelBattleAxeFine WEAP Fine Steel Battle Axe
0003A857 WeapSteelBowFine WEAP Fine Steel Bow
0003A858 WeapSteelClaymoreFine WEAP Fine Steel Claymore
0003A859 WeapSteelDaggerFine WEAP Fine Steel Dagger
0003A85A WeapSteelLongswordFine WEAP Fine Steel Longsword
0003A85B WeapSteelMaceFine WEAP Fine Steel Mace
0003A85C WeapSteelShortswordFine WEAP Fine Steel Shortsword
0003A85D WeapSteelWarAxeFine WEAP Fine Steel War Axe
0003A85E WeapSteelWarhammerFine WEAP Fine Steel Warhammer
0003A85F WeapIronBattleAxeFine WEAP Fine Iron Battle Axe
0003A860 WeapIronBowFine WEAP Fine Iron Bow
0003A861 WeapIronClaymoreFine WEAP Fine Iron Claymore
0003A862 WeapIronDaggerFine WEAP Fine Iron Dagger
0003A863 WeapIronLongswordFine WEAP Fine Iron Longsword
0003A864 WeapIronMaceFine WEAP Fine Iron Mace
0003A865 WeapIronShortswordFine WEAP Fine Iron Shortsword
0003A866 WeapIronWarAxeFine WEAP Fine Iron War Axe
0003A867 WeapIronWarhammerFine WEAP Fine Iron Warhammer
0003B3FF EnchElvenBattleAxeAbsFatigue WEAP Battle Axe of Siphoning
0003B400 EnchElvenWarAxeAbsFatigue WEAP War Axe of Siphoning
0003B401 EnchEbonyWarAxeAbsHealth WEAP War Axe of Feeding
0003B402 EnchEbonyBattleAxeAbsHealth WEAP Battle Axe of Feeding
0003B403 EnchDaedricBattleAxeAbsMagicka WEAP Battle Axe of Transmogrify
0003B404 EnchDaedricMaceAbsMagicka WEAP Mace of Transmogrify
0003B405 EnchDaedricWarAxeAbsMagicka WEAP War Axe of Transmogrify
0003B406 EnchDaedricWarHammerAbsMagicka WEAP Warhammer of Transmogrify
0003B407 EnchDwarvenBattleAxeDisArmor WEAP Battle Axe of Decay
0003B408 EnchDwarvenWarAxeDisArmor WEAP War Axe of Decay
0003B409 EnchElvenWarAxeDisArmor WEAP War Axe of Dissolution
0003B40A EnchElvenBattleAxeDisArmor WEAP Battle Axe of Dissolution
0003B40B EnchGlassWarAxeDisArmor WEAP War Axe of Fracturing
0003B40C EnchDaedricBattleAxeDisArmor WEAP Battle Axe of Putrification
0003B40D EnchDaedricWarAxeDisArmor WEAP War Axe of Putrification
0003B40E EnchEbonyBattleAxeDisArmor WEAP Battle Axe of Rending
0003B40F EnchEbonyWarAxeDisArmor WEAP War Axe of Rending
0001C6CD WeapIronClaymore WEAP Iron Claymore
0001C6CE IronHelmet ARMO Iron Helmet
0001C6CF IronBoots ARMO Iron Boots
0001C6D0 IronGreaves ARMO Iron Greaves
0001C6D1 IronCuirass ARMO Iron Cuirass
0001C6D2 IronGauntlets ARMO Iron Gauntlets
0001C6D3 ChainmailCuirass ARMO Chainmail Cuirass
0001C6D4 ChainmailBoots ARMO Chainmail Boots
0001C6D5 ChainmailGreaves ARMO Chainmail Greaves
0001C6D6 ChainmailGauntlets ARMO Chainmail Gauntlets
0001C6D7 ChainmailHelmet ARMO Chainmail Helmet
0001C6D8 SteelGauntlets ARMO Steel Gauntlets
0003CCFE EnchEbonyClaymoreTempest WEAP Tempest
0003CCFF EnchDwarvenBattleAxeHazards WEAP Axe of Hazards
0003CD01 EnchElvenClaymoreImmolator WEAP Immolator
0003CD02 EnchGlassShortswordWounding WEAP Sword of Wounding
0003CD04 EnchElvenBowDragonsBow WEAP Dragon's Bow
0003CD05 EnchGlassClaymoreBoreal WEAP Boreal
0003CD06 EnchElvenBowBlizzard WEAP Blizzard Bow
0003CD07 EnchSilverWarAxeGhost WEAP Ghost Axe
0003CD08 EnchElvenBowStorm WEAP Storm Bow
0003D7B7 EnchDwarvenDaggerDisWeapon WEAP Dagger of Fragments
0003D7B8 EnchDwarvenClaymoreDisWeapon WEAP Claymore of Fragments
0003D7B9 EnchDwarvenLongSwordDisWeapon WEAP Longsword of Fragments
0003D7BA EnchDwarvenShortSwordDisWeapon WEAP Shortsword of Fragments
0003D7BB EnchElvenClaymoreDisWeapon WEAP Claymore of Brittleness
0003D7BC EnchElvenDaggerDisWeapon WEAP Dagger of Brittleness
0003D7BD EnchElvenLongSwordDisWeapon WEAP Long Sword of Brittleness
0003D7BE EnchElvenShortswordDisWeapon WEAP Shortsword of Brittleness
0003D7BF EnchGlassClaymoreDisWeapon WEAP Claymore of Fracturing
0003D7C0 EnchGlassDaggerDisWeapon WEAP Dagger of Fracturing
0003D7C1 EnchGlassLongswordDisWeapon WEAP Longsword of Fracturing
0003D7C2 EnchGlassShortswordDisWeapon WEAP Shortsword of Fracturing
0003D7C3 EnchEbonyClaymoreDisWeapon WEAP Claymore of Shattering
0003D7C4 EnchEbonyDaggerDisWeapon WEAP Dagger of Shattering
0003D7C5 EnchEbonyLongswordDisWeapon WEAP Longsword of Shattering
0003D7C6 EnchEbonyShortswordDisWeapon WEAP Shortsword of Shattering
0003D7C7 EnchDaedricClaymoreDisWeapon WEAP Claymore of Disintegration
0003D7C8 EnchDaedricDaggerDisWeapon WEAP Dagger of Disintegration
0003D7C9 EnchDaedricLongswordDisWeapon WEAP Longsword of Disintegration
0003D7CA EnchDaedricShortswordDisWeapon WEAP Shortsword of Disintegration
0003D7CB EnchSilverBattleAxeDispel WEAP Battle Axe of Dispel
0003D7CC EnchSilverClaymoreDispel WEAP Claymore of Dispel
0003D7CD EnchSilverDaggerDispel WEAP Dagger of Dispel
0003D7CE EnchSilverLongswordDispel WEAP Longsword of Dispel
0003D7CF EnchSilverMaceDispel WEAP Mace of Dispel
0003D7D0 EnchSilverShortswordDispel WEAP Shortsword of Dispel
0003D7D1 EnchSilverWarAxeDispel WEAP War Axe of Dispel
0003D7D2 EnchSilverWarhammerDispel WEAP Warhammer of Dispel
0003D7D3 EnchSteelBattleAxeDraEndurance WEAP Battle Axe of Diminishing
0003D7D4 EnchSteelDaggerDraIntelligence WEAP Dagger of Diminishing
0003D7D5 EnchSteelLongswordDraAgility WEAP Longsword of Diminishing
0003D7D6 EnchSteelMaceDraWillpower WEAP Mace of Diminishing
0003D7D7 EnchSteelShortswordDraSpeed WEAP Shortsword of Diminishing
0003D7D8 EnchSteelWarAxeDraLuck WEAP War Axe of Diminishing
0003D7D9 EnchSteelWarhammerDraStrength WEAP Warhammer of Diminishing
0003D7DA EnchIronClaymoreDraFatigue WEAP Claymore of Weariness
0003D7DB EnchIronDaggerDraFatigue WEAP Dagger of Weariness
0003D7DC EnchIronLongswordDraFatigue WEAP Longsword of Weariness
0003D7DD EnchIronShortswordDraFatigue WEAP Shortsword of Weariness
0003D7DE EnchDwarvenClaymoreDraHealth WEAP Claymore of Pain
0003D7DF EnchDwarvenDaggerDraHealth WEAP Dagger of Pain
0003D7E0 EnchDwarvenLongSwordDraHealth WEAP Longsword of Pain
0003D7E1 EnchDwarvenShortSwordDraHealth WEAP Shortsword of Pain
0003D7E2 EnchSilverBattleAxeDraMagicka WEAP Battle Axe of Sapping
0003D7E3 EnchSilverClaymoreDraMagicka WEAP Claymore of Sapping
0003D7E4 EnchSilverDaggerDraMagicka WEAP Dagger of Sapping
0003D7E5 EnchSilverLongswordDraMagicka WEAP Longsword of Sapping
0003D7E6 EnchSilverMaceDraMagicka WEAP Mace of Sapping
0003D7E7 EnchSilverShortswordDraMagicka WEAP Shortsword of Sapping
0003D7E8 EnchElvenClaymoreDraMagicka WEAP Claymore of Depletion
0003D7E9 EnchElvenDaggerDraMagicka WEAP Dagger of Depletion
0003D7EA EnchElvenLongSwordDraMagicka WEAP Long Sword of Depletion
0003D7EB EnchElvenShortswordDraMagicka WEAP Shortsword of Depletion
0003DAE7 EnchIronBattleAxeEmber WEAP Battle Axe of Embers
0003DAE9 EnchIronBowEmber WEAP Bow of Embers
0003DAEA EnchIronClaymoreEmber WEAP Claymore of Embers
0003DAEB EnchIronDaggerEmber WEAP Dagger of Embers
0003DAEC EnchIronLongswordEmber WEAP Longsword of Embers
0003DAED EnchIronMaceEmber WEAP Mace of Embers
0003DAEE EnchIronShortswordEmber WEAP Shortsword of Embers
0003DAEF EnchIronWarAxeEmber WEAP War Axe of Embers
0003DAF0 EnchIronWarhammerEmber WEAP Warhammer of Embers
0003DAF1 EnchSteelBattleAxeEmber WEAP Quality Battle Axe Ember
0003DAF2 EnchSteelBowEmber WEAP Bow of Burning
0003DAF3 EnchSteelClaymoreEmber WEAP Claymore of Burning
0003DAF4 EnchSteelDaggerEmber WEAP Dagger of Burning
0003DAF5 EnchSteelLongswordEmber WEAP Longsword of Burning
0003DAF6 EnchSteelMaceEmber WEAP Mace of Burning
0003DAF7 EnchSteelShortswordEmber WEAP Shortsword of Burning
0003DAF8 EnchSteelWarAxeEmber WEAP War Axe of Burning
0003DAF9 EnchSteelWarhammerEmber WEAP Warhammer of Burning
0003DAFA EnchDwarvenBattleAxeFlame WEAP Battle Axe of Scorching
0003DAFB EnchDwarvenBowFlame WEAP Bow of Scorching
0003DAFC EnchDwarvenClaymoreFlame WEAP Claymore of Scorching
0003DAFD EnchDwarvenDaggerFlame WEAP Dagger of Scorching
0003DAFE EnchDwarvenLongSwordFlame WEAP Longsword of Scorching
0003DAFF EnchDwarvenMaceFlame WEAP Mace of Scorching
0003DB00 EnchDwarvenShortSwordFlame WEAP Shortsword of Scorching
0003DB01 EnchDwarvenWarAxeFlame WEAP War Axe of Scorching
0003DB02 EnchDwarvenWarHammerFlame WEAP Warhammer of Scorching
0003DB03 EnchElvenBattleAxeBlaze WEAP Battle Axe of Flames
0003DB04 EnchElvenBowBlaze WEAP Bow of Flames
0003DB05 EnchElvenClaymoreBlaze WEAP Claymore of Flames
0003DB06 EnchElvenDaggerBlaze WEAP Dagger of Flames
0003DB07 EnchElvenLongSwordBlaze WEAP Long Sword of Flames
0003DB08 EnchElvenMaceBlaze WEAP Mace of Flames
0003DB09 EnchElvenShortswordBlaze WEAP Shortsword of Flames
0003DB0A EnchElvenWarAxeBlaze WEAP War Axe of Flames
0003DB0B EnchElvenWarHammerBlaze WEAP Warhammer of Flames
0003DB0C EnchGlassBattleAxeBlaze WEAP Battle Axe of Fire
0003DB0D EnchGlassBowBlaze WEAP Bow of Fire
0003DB0E EnchGlassClaymoreBlaze WEAP Claymore of Fire
0003DB0F EnchGlassDaggerBlaze WEAP Dagger of Fire
0001DA82 ElfPonytail HAIR Windbound
0003DB10 EnchGlassLongswordBlaze WEAP Longsword of Fire
0001DA83 ElfBraid HAIR Wind Braids
0003DB11 EnchGlassMaceBlaze WEAP Mace of Fire
0003DB12 EnchGlassShortswordBlaze WEAP Shortsword of Fire
0003DB13 EnchGlassWarAxeBlaze WEAP War Axe of Fire
0003DB14 EnchGlassWarHammerBlaze WEAP Warhammer of Fire
0003DB15 EnchEbonyBattleAxeScorch WEAP Battle Axe of the Blaze
0003DB16 EnchEbonyBowScorch WEAP Bow of the Blaze
0003DB17 EnchEbonyClaymoreScorch WEAP Claymore of the Blaze
0003DB18 EnchEbonyDaggerScorch WEAP Dagger of the Blaze
0003DB19 EnchEbonyLongswordScorch WEAP Longsword of the Blaze
0003DB1A EnchEbonyMaceScorch WEAP Mace of the Blaze
0003DB1B EnchEbonyShortswordScorch WEAP Shortsword of the Blaze
0003DB1C EnchEbonyWarAxeScorch WEAP War Axe of the Blaze
0003DB1D EnchEbonyWarHammerScorch WEAP Warhammer of the Blaze
0003DB1E EnchDaedricBattleAxeScorch WEAP Battle Axe of the Inferno
0003DB1F EnchDaedricBowScorch WEAP Bow of the Inferno
0003DB20 EnchDaedricClaymoreScorch WEAP Claymore of the Inferno
0003DB21 EnchDaedricDaggerScorch WEAP Dagger of the Inferno
0003DB22 EnchDaedricLongswordScorch WEAP Longsword of the Inferno
0003DB23 EnchDaedricMaceScorch WEAP Mace of the Inferno
0003DB24 EnchDaedricShortswordScorch WEAP Shortsword of the Inferno
0003DB25 EnchDaedricWarAxeScorch WEAP War Axe of the Inferno
0003DB26 EnchDaedricWarHammerScorch WEAP Warhammer of the Inferno
0003DB73 EnchIronClaymoreShiver WEAP Claymore of Frost
0003DB74 EnchIronDaggerShiver WEAP Dagger of Frost
0003DB75 EnchIronLongswordShiver WEAP Longsword of Frost
0003DB76 EnchIronMaceShiver WEAP Mace of Frost
0003DB77 EnchIronShortswordShiver WEAP Shortsword of Frost
0003DB78 EnchIronWarAxeShiver WEAP War Axe of Frost
0003DB79 EnchIronWarhammerShiver WEAP Warhammer of Frost
0003DB7A EnchSteelBattleAxeShiver WEAP Quality Battle Axe Shiver
0003DB7B EnchSteelBowShiver WEAP Bow of Numbing
0003DB7C EnchSteelClaymoreShiver WEAP Claymore of Numbing
0003DB7D EnchSteelDaggerShiver WEAP Dagger of Numbing
0003DB7E EnchSteelLongswordShiver WEAP Longsword of Numbing
0003DB7F EnchSteelMaceShiver WEAP Mace of Numbing
0003DB80 EnchSteelShortswordShiver WEAP Shortsword of Numbing
0003DB81 EnchSteelWarAxeShiver WEAP War Axe of Numbing
0003DB82 EnchSteelWarhammerShiver WEAP Warhammer of Numbing
0003DB8F EnchIronBattleAxeShiver WEAP Battle Axe of Frost
0003E9AE Dremora2KynvalGreaves ARMO Dremora Kynval Greaves
0003E9AF Dremora3KynreeveBoots ARMO Dremora Kynreeve Boots
0003E9B0 Dremora3KynreeveCuirass ARMO Dremora Kynreeve Cuirass
0003E9B1 Dremora3KynreeveGreaves ARMO Dremora Kynreeve Greaves
0003E9B2 Dremora3KynreeveShield ARMO Dremora Kynreeve Shield
0003E9B3 Dremora4KynmarcherBoots ARMO Dremora Kynmarcher Boots
0003E9B4 Dremora4KynmarcherCuirass ARMO Dremora Kynmarcher Cuirass
0003E9B5 Dremora4KynmarcherGreaves ARMO Dremora Kynmarcher Greaves
0003E9B6 Dremora5MarkynazBoots ARMO Dremora Markynaz Boots
0003E9B7 Dremora5MarkynazCuirass ARMO Dremora Markynaz Cuirass
0003E9B8 Dremora5MarkynazGreaves ARMO Dremora Markynaz Greaves
0003E9B9 Dremora0ChurlBoots ARMO Dremora Churl Boots
0003E9BA Dremora1CaitiffBoots ARMO Dremora Caitiff Boots
0003E9BB Dremora2KynvalBoots ARMO Dremora Kynval Boots
0003E9BC Dremora0ChurlGreaves ARMO Dremora Churl Greaves
0003E9BD Dremora0ChurlCuirass ARMO Dremora Churl Cuirass
0003E9BE Dremora1CaitiffCuirass ARMO Dremora Caitiff Cuirass
0003E9BF Dremora1CaitiffGreaves ARMO Dremora Caitiff Greaves
0003E9C0 Dremora1CaitiffShield ARMO Dremora Caitiff Shield
0003E9C1 Dremora2KynvalCuirass ARMO Dremora Kynval Cuirass
0003E9C2 DremoraMace WEAP Dremora Mace
0003E9C3 DremoraLongSword WEAP Dremora Longsword
0003E9C4 DremoraClaymore WEAP Dremora Claymore

Komentarze

0
·
Potrzebuje kod na wskrzeszenie NPC?? zabilem go wie wiedzac ze pozniej bedzie mi do misji://
0
·
Wskazujesz postać, klikając na nią. Potem w konsoli (przywoływanej tyldą) pisz resurrect .
0
·
jaki jest kod na daedryczny hełm bo mi nie wchodzi
0
·
napiszcie jak należy wpisywać te kody bo próbuję i nic
0
·

Przejdź do cytowanego postu Użytkownik ktoś dnia niedziela, 14 lutego 2010, 20:18 napisał

napiszcie jak należy wpisywać te kody bo próbuję i nicCytat

Naciśnij tyldę ( ~ ), znajdziesz ją na klawiaturze nad tabulatorem, aby uruchomić konsolę i wpisać kody. Jeśli okaże się, że nie działają to znaczy, że musisz dodać linie „dev” lub „-devuser” do skrótu uruchamiającego grę (tak, będzie najprościej).


Tylda to przycisk tuż nad Tab. Nie wiem czego próbowałeś/aś.
0
·
Naciskasz tyldę i wpisujesz player.additem 0002299F 3
jeśli to wpiszesz to dostajesz trzy pary elfickich butów
0
·
CompleteQuest nie działa...
Wyskakuje błąd, żeby podać jakiś parametr...
0
·
BŁAGAM NAPISZCIE KOD JAK OŻYWIĆ JORUNDRA !!! MISJA DWIE STRONY MEDALU. BYŁEM Z NIM WCZEŚNIEJ W CELI I GO ZABIŁEM NIE CHCĄCY. POMOCY!
0
·

Przejdź do cytowanego postu Użytkownik Courun Yauntyrr dnia poniedziałek, 4 stycznia 2010, 13:13 napisał

Wskazujesz postać, klikając na nią. Potem w konsoli (przywoływanej tyldą) pisz resurrect .


Spróbuj tego co wcześniej napisał Cou.
0
·
jest jakiś kod na zaprzestanie szukania mnie przez strażników? nie chcą tej kasy z kodów
0
·
jak mogę odebrać miecz umbra bez zabijania właściciela, po jej zabiciu próbowałem kod resurrect i nic, więc jak mogę to zrobić? plis pomocy
0
·
pomocy
co zrobic jeśli nie działają kody na otwieranie i zamykanie drzwi?
gdzie można znależć cieniopędowe wino??
prosze pomocy /
0
·
Wie ktoś jaki jest kod na Umbre ? Bo tutaj coś znaleźć nie mogę.
0
·
Do kodu CompleteQuest trzeba dodac nazwe misji. coc testinghall-kod na miejsce gdzie mozna znalesc wszystkie rzeczy z gry a takze wiele wiecej np: testowanie stworow.
0
·
Nie wie ktoś jaki jest kod na buty krzyżowca? mam buga w Oblivionie i w ogóle nie mogę rozpocząć nawet rozpocząć próby pod kaplicą, nie ma takiej opcji dialogowej
0
·

Przejdź do cytowanego postu Użytkownik gość dnia niedziela, 13 marca 2011, 16:14 napisał

Nie wie ktoś jaki jest kod na buty krzyżowca? mam buga w Oblivionie i w ogóle nie mogę rozpocząć nawet rozpocząć próby pod kaplicą, nie ma takiej opcji dialogowej


Cytat

player.AddItem 08000EBB 1


Co do buga - to nie temat na takie rzeczy, pytaj w odpowiednim miejscu.
0
·
czy da sie odzyskać umbre??
bo oddałem temu deadrycznemu Bogowi....
0
·
JAK WISYWAĆ TE KODY NA PIENIĄDZE BO NIE WIEM
PTOSZE POMOSY!!!!!!!!
0
·
mam prośbę do kogokolwiek z zainstalowanym oblivionem. z niewiadomej przyczyny w mojej wersji gry nie pojawia się konsola, choć próbowałem większości rad z różnych forów, nawet zainstalowałem na innym komputerze żeby specjalnie wpisać jeden kod... i nic.
otóż chciałbym żeby ktoś wpisał kod na swoim komputerze i odesłał mi save spowrotem. konkretnie chodzi o dodanie do ekwipunku 4 grand soul gems które są potrzebne do skończenia questu z wyleczeniem z wampiryzmu! niestety nie mogę znaleźc kamieni od dłuższego czasu, postać wampira znacznie mi to utrudnia i gra niestety przez to straciła swój urok.
gdyby ktoś był zainteresowany załadowaniem mojego savegame, wpisaniem kodu, zapisaniem i odesłaniem plików- proszę o kontakt na gg 5019860
0
·
"sytuacji w której ukończyć zadania których jeszcze nie dostałeś"

CO?!
0
·
"jest jakiś kod na zaprzestanie szukania mnie przez strażników? nie chcą tej kasy z kodów"

Nie, oni wezmą pieniądze. Jak nie biorą, to masz unikatowego buga.
0
·
"mam prośbę do kogokolwiek z zainstalowanym oblivionem. z niewiadomej przyczyny w mojej wersji gry nie pojawia się konsola, choć próbowałem większości rad z różnych forów, nawet zainstalowałem na innym komputerze żeby specjalnie wpisać jeden kod... i nic.
otóż chciałbym żeby ktoś wpisał kod na swoim komputerze i odesłał mi save spowrotem. konkretnie chodzi o dodanie do ekwipunku 4 grand soul gems które są potrzebne do skończenia questu z wyleczeniem z wampiryzmu! niestety nie mogę znaleźc kamieni od dłuższego czasu, postać wampira znacznie mi to utrudnia i gra niestety przez to straciła swój urok.
gdyby ktoś był zainteresowany załadowaniem mojego savegame, wpisaniem kodu, zapisaniem i odesłaniem plików- proszę o kontakt na gg 5019860"

Patrzcie no, głupiec nowy! NIE DA SIĘ TAK, Oblivion to gra z za dużą swobodą, nikt nie ma IDENTYCZNEJ postaci i IDENTYCZNYCH zdolności, IDENTYCZNEJ klasy, wykonanych questów, ilości pieniędzy, lockpicków itp.
0
·
BŁAGAM NAPISZCIE KOD JAK OŻYWIĆ JORUNDRA !!! MISJA DWIE STRONY MEDALU. BYŁEM Z NIM WCZEŚNIEJ W CELI I GO ZABIŁEM NIE CHCĄCY. POMOCY!"

Nie capsuj/shiftuj. Co do problemu... Resurrect kod i ożyje.
0
·
wykorzystałem kod na buty krzyżowca i nic mi to niedało
0
·
Kiedy chce rozmawiać z babką o butach krzyżowca to w opcjach dialogowych ma tylko PLOTKI. Prosze pomóżcie!
0
·
Próbowałem kodu na dalszą faze questa ale nic nie pomogło
0
·
Tabelka mi się nie włącza.Próbowałem już wszystkiego. A kiedy wpisuję "dev" albo "-devue" wyskakuje mi błąd:
Określona w polu obiekt docelowy nazwa D:/GRY/OblivionLauncher.exe"-devuse" jest nieprawidłowa.
Upewnij się, czy ścieżka i nazwa pliku są poprawne.

Co mam robić?!?!
0
·
Jaki mamy kod na Argoniańskie Serce (mały mess-up i zapominalstwo = Scartail już nie daje serca, a agent - żyje (kody - zabawa))
0
·
Mam pewien problem, konsola mi sie nie chce otworzyc i nie wiem jak wpisac tą linie „-devuser” do lini komend, moze ktoś mki pomóc??
0
·
Klikasz na ikonę gry (na pulpicie) prawym przyciskiem myszy, wybierasz "Właściwości". Otwiera się okno, w którym masz rubrykę "Element docelowy". Tam dopisujesz "-devuser" (bez "..." rzecz jasna) i gotowe.
0
·
Zrobil;em tak jak mowiles teraz nie moge w ogole wlaczyc gry, mozna temu jakos zaradzic??
0
·
dobra gra mi sie juz wlącza ale konsola dalej sie nie pojawia niestety, prubowalem kazdej komendy dev z "..." i bez i tak samo z devuser i nic niestety ;/
0
·
Jest jakis kod na postawienie npc jak w skyrim player.placeatme (kod) ?
0
·
Wejdźcie sobie na Oblivion.pl tam jest wszystko lepiej opisane
0
·
Greater Convalescence - 000C7661
Greater Dispel - 000A9832
Greater Dispel Other - 000A9835
Greater Fortify Agility - 000A9809
Greater Fortify Endurance - 000A980A
Greater Fortify Fatigue - 0003C406
Greater Fortify Health - 000A9821
Greater Fortify Intelligence - 000A980B
Greater Fortify Luck - 000A980C
Greater Fortify Magicka - 0003C409
Greater Fortify Personality - 000A980D
Greater Fortify Speed - 000A980E
Greater Fortify Strength - 000A980F
Greater Fortify Willpower - 000A9810
Greater Life Detection - 000A97DA
Greater Magicka Drain - 0003C3E4
Greater Soul Trap - 000AA050
0
·
Oblivion,,dev"(devuser) tak mam zrobic czy inaczej?
0
·
Jeśli ktoś nie wie jak aktywować konsole w obku - tu ma odpowiedź poniżej
Prawidłowe wpisanie -dev
[ "X:\Bethesda Softworks\Oblivion\Oblivion.exe" -dev ]

Błędne wpisanie -dev
[ "X:\Bethesda Softworks\Oblivion\OblivionLauncher.exe" -dev ]

X - Litera dysku + std. lokalizacja instalacji, każdy może mieć inaczej

Aczkolwiek ów komenda -dev jest zbędna przy obse_loader(konsola działa bez tej komendy).

Ludzie co mają problem z martwymi NPC ważnymi dla misji, polecam moda a nie kody.
Czar do kupienia w Chorrol(Gildia magów - Redgard).
Link : http://oblivion.nexus...om/mods/18340/
Plik esp należy wgrać do katalogu Data i aktywować mod chociażby przez OblivionLauncher.exe

Jedyne co mi z kodów się przydało to przywołanie Orka(Shum gro-Yarug) w Skingrad. Zbugowany NPC który nie dość ze Potrafi spaść z mostu i wpaść pod mapę, co utrudnia wykonanie misji dla Gildii Złodziei(nie można się zatrudnić jako robal do wyżywiania więźniów i zawiesza misje) lub uniemożliwia kupno Domu w Skingrad.
player.placeatme 00028FB6 - rozwiązuje problem.
0
·
.::POSTAĆ GRACZA::.
TGM lub ToggleGodMode - <Włącza / Wyłącza> nieśmiertelność
ResetHealth - Odnawia ilość zdrowia do maksimum
advlevel - Zyskujesz jeden poziom doświadczenia
player.setlevel [LICZBA] - Wpisz liczbę od 1 do 255 by zmienić poziom doświadczenia postaci
advskill [UMIEJĘTNOŚĆ] [LICZBA] - Podnosi wybraną umiejętność o konkretną ilość poziomów
ModPCS [UMIEJĘTNOŚĆ] [LICZBA] - Dodaje określoną liczbę punktów do wybranej umiejętności (Skill)
ModPCA [ATRYBUT] [LICZBA] - Dodaje określoną liczbę punktów do wybranego atrybutu (Attributes)
ShowBirthSignMenu - Zmiana znaku zodiaku postaci gracza (Birthsign)
ShowClassMenu - Zmiana klasy postaci gracza (Class)
SexChange - Zmiana płci postaci gracza (Gender)
ShowRaceMenu - Edycja imienia, rasy oraz wyglądu postaci gracza
psb - Otrzymujesz wszystkie zaklęcia
SetPCFame - Gracz staje się sławny
SetPCInfamy - Zniesławia gracza
player.payfine - Likwiduje nagrody wyznaczone za postać gracza (Strażnicy zaprzestają ataków)
player.setcrimegold [LICZBA] - Wpisz liczbę by wyznaczyć nagrodę za swoją postać (0 - Likwiduje nagrodę)
hairtint [red / green / blue] - Zmiana koloru włosów postaci gracza (Kolejno - Czerwony / Zielony / Niebieski)
Player.CreateFullActorCopy - Tworzy identyczną kopię postaci gracza (Można sprawdzić samego siebie w walce)
Player.RemoveAllItems - Usuwa wszystkie przedmioty, które posiada gracz
PRID Player - Zaznacza gracza jako cel (Przydatne w połączeniu z niektórymi kodami)

.::POSTACIE POBOCZNE (NPC / POTWORY)::.
TAI - <Włącza / Wyłącza> sztuczną inteligencję postaci (AI)
TDETECT - Wyłącza detekcję sztucznej inteligencji (AI)
tcai - <Wyłącza / Włącza> "Combat AI" (Przeciwnicy przestaną się bronić)
kill - Zabija zaznaczony cel
Killall - Zabija wszystko na danej mapie (Nie zaleca się używania tego kodu na otwartej przestrzeni gdyż może to uniemożliwić dalszą grę)
resurrect - Wskrzeszenie zaznaczonego NPC / Potwora
StopCombat - Wybrana postać zaprzestaje walki; Zacznie walczyć ponownie, jeżeli znajdzie odpowiedni cel
SetActorFullName [NAZWA] - Zmiana imienia zaznaczonego NPC
CreateFullActorCopy - Tworzy kopię zaznaczonego NPC (Kopiuje także ekwipunek i atrybuty zaznaczonej postaci)
DeleteFullActorCopy - Usuwa zaznaczoną kopię postaci utworzoną z pomocą kodu "CreateFullActorCopy"
SetCrimeGold [LICZBA] - Wpisz liczbę by wyznaczyć nagrodę za zaznaczoną postać
SetAV Aggression 100 - Zaznaczony cel atakuje każdą nielubianą postać bez ostrzeżenia
RemoveAllItems - Usuwa wszystkie przedmioty zaznaczonego celu
Look [NAZWA] - Zaznaczona postać patrzy w kierunku przedmiotu określonego kodem
StopLook - Wyłącza działanie poprzedniego kodu
UnEquipItem [NAZWA] - Zaznaczona postać przestaje używać przedmiotu określonego w kodzie
SetBarterGold [LICZBA] - Wpisz liczbę by określić ilość złota jaką posiada zaznaczona postać.::ZADANIA::.
CompleteQuest - Kończysz aktualne zadanie z pozytywnym skutkiem
player.completequest - Usuwa aktualne zadanie (Nie zostaje ono ukończone)
caqs - Zalicza wszystkie zadania na konkretnej mapie
completeallqueststages - Zalicza wszystkie rozpoczęte zadania
movetoqt - Natychmiastowa teleportacja gracza do celu aktualnego zadania
showquestlog [0 / 1] - <Ukrywa / Pokazuje> kompletny wpis zadania
showfullquestlog [NUMER ZADANIA] - Pokazuje pełny wpis konkretnego zadania
showquesttargets - Pokazuje cele aktualnego zadania

.::PODSTAWOWE PRZEDMIOTY::.
player.additem 0000000F [LICZBA] - Wpisz dowolną liczbę by otrzymać konkretną ilość złota
player.additem 0000000a [LICZBA] - Wpisz dowolną liczbę by otrzymać wytrychy (Lockpicks)
player.additem 0000000b [LICZBA] - Wpisz dowolną liczbę by otrzymać kościane klucze (Skeleton keys)
player.additem 0000000c [LICZBA] - Wpisz dowolną liczbę by otrzymać młotki naprawcze (Repair hammers)

.::GRAFIKA::.
TT - Drzewa
TLV - Liście
TLL - LOD terenu
TS - Niebo
TWR - Promienie wodne
TG - Trawa
TWF - Widok szkieletowy
TWS - Woda

.::KAMERA::.
TFC - Można dowolnie poruszać się kamerą po mapie
TFOW - <Włącza / Wyłącza> mgłę (fog of war)
setcamerafov [LICZBA] - Wpisz dowolną liczbę by zmienić pole widzenia (Domyślnie - 75)
FOV [LICZBA] - Wpisz dowolną liczbę by zmienić kąt widzenia (Domyślnie - 75)
POV [LICZBA] - Wpisz dowolną liczbę by zmienić kąt widzenia kamery (Domyślnie - 75)

.::RÓŻNE::.
ShowSpellMaking - Wywołuje ekran tworzenia zaklęć
TCL - <Wyłącza / Włącza> przenikanie przez obiekty
coc toddtest - Teleportuje gracza na deweloperskie tereny testowe
coc testinghall - Teleportuje gracza do miejsca w którym sa wszystkie przedmioty, potwory i postacie NPC występujące w grze
SetItemValue [LICZBA] - Wpisz dowolną liczbę by zmienić wartość zaznaczonego przedmiotu
setweight [LICZBA] - Wpisz dowolną liczbę by zmienić wagę zaznaczonego przedmiotu
setscale [LICZBA] - Wpisz dowolną liczbę by zmienić wielkość zaznaczonego przedmiotu (Domyślnie - 1)
unlock - Otwiera namierzony obiekt (zamknięta skrzynia, drzwi itp.)
lock [LICZBA] - Wpisz liczbę od 1 do 100 by zamknąć <skrzynię / drzwi> zamkiem o konkretnym poziomie skomplikowania
DuplicateAllItems [NAZWA OBIEKTU] - Kopiuje wszystkie przedmioty zaznaczonego celu (Postać, skrzynia itp.)
do obiektu określonego w dalszej części kodu
PlaceAtMe [NAZWA] - Tworzy przed graczem wybrany przedmiot, postać NPC lub potwora
set timescale to [LICZBA] - Wpisz dowolną liczbę by zmienić szybkość upływu czasu w grze (Domyślnie - 30; Czas rzeczywisty - 1)
tmm 1 - <Pokazuje / Ukrywa> wszystkie oznaczenia na mapie
ShowSubtitle - <Włącza / Wyłącza> napisy podczas rozmów z NPC
TM - <Wyłącza / Włącza> elementy interfejsu gry (HUD)
PCB - Czyści buffer pamięci (Uwalnia zajętą pamięć) TDT - Wyświetla dodatkowe informacje (np. Liczbę FPS)
SSG - Tworzy okienko z wykresem rozgrywki
help - Wyświetla listę komend w konsoli
tfh - Włącza pełną pomoc
savegame [NAZWA] - Zapisuje stan gry pod wybraną nazwą
qqq - Natychmiastowe wyjście z gry

TO SĄ WSZYSTKIE KODY !!!
0
·
chcecie powalczyć a nie macie z kim podsune wam pomysł wbijcie na konsolke zaznaczcie kogoś i wpiszcie placeatme 0001e64e reszte zobaczycie sami a kto chętny odpowiedzi to wam powiem przywołacie Mehrenusa Dagona
0
·
chcecie powalczyć a nie macie z kim podsune wam pomysł wbijcie na konsolke zaznaczcie kogoś i wpiszcie placeatme 0001e64e reszte zobaczycie sami a kto chętny odpowiedzi to wam powiem przywołacie Mehrenusa Dagona
0
·
Mam pytanie, wspiałem kod na LV czyli AdvLevel i po tym kodzie nie idzie mi lv wogóle, np. nie dostaje doswiadczenia przez zabijanie potworów i tym podobne. Prosze o pomoc, z góry dzieki
0
·
Hmm... nie jestem pewien o co pytasz. Tu nie ma doświadczenia za zabijanie potworów. Wypełniają się za to paski biegłości używanej broni, noszonego aktualnie rodzaju zbroi itp. Jeśli masz duże umiejętności, to dalej bardzo wolno idzie. Może o to chodzi?
0
·
Nie, bo zaczne np. Nową gre, i latam po tych kanałach, zrobie pierwszą misje z amuletem i caly czas mam 0 Doswiadczenia, po wpisaniu tego kodu AdvLevel.. Wczesniej zrobilem 2 misje i tez nic ..
0
·
cześć ja mam taki problem że nie wiem jak pisać duże litery w kodach jak tam np jest RESETHEALTH CAPS LOCK NIE DZIAŁA WIĘC CO NACISKAM BY ZMIENIĆ Z MAŁEJ LITERY NA DUŻĄ PROSZE O POMOC IW MIARE MOŻLIWOŚCI SZYBKĄ ODPOWIEDZ DZIĘKUJE I POZDRAWIAM ''SABA''
0
·
Przedmioty
ktoś to przetłumacz na polski ?! Potrzebuje kamieni duszy!
0
·
bebe
0
·
Świnka z klasą? To ostatnie wątpliwe.
0
·

Przejdź do cytowanego postu Użytkownik Gość_...........* dnia niedziela, 20 czerwca 2010, 15:09 napisał

pomocy
co zrobic jeśli nie działają kody na otwieranie i zamykanie drzwi?
gdzie można znależć cieniopędowe wino??
prosze pomocy /


wina szukaj w starych fortach
0
·

Przejdź do cytowanego postu Użytkownik Gość_SABA* dnia piątek, 13 stycznia 2017, 17:15 napisał

cześć ja mam taki problem że nie wiem jak pisać duże litery w kodach jak tam np jest RESETHEALTH CAPS LOCK NIE DZIAŁA WIĘC CO NACISKAM BY ZMIENIĆ Z MAŁEJ LITERY NA DUŻĄ PROSZE O POMOC IW MIARE MOŻLIWOŚCI SZYBKĄ ODPOWIEDZ DZIĘKUJE I POZDRAWIAM ''SABA''nie da się pisać z caps lockiem w kodach
0
·
Kody na ps3
0
·
a jak przyzwac menchuresa dagona
0
·
Jaki jest kod na kamienie dusz

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...