Umiejętności specjalne

10 minut czytania

Lista:

Zwarcie

Walka Ofensywna I

Bohater, który przyjmie ofensywny styl walki, będzie próbował jak najszybciej zapędzić przeciwnika w kozi róg, zadając mu jak najwięcej ciosów. Wybór tego stylu daje bohaterowi premię do wartości ataku (WA). Agresywny styl walki jest męczący, a każdy atak będzie kosztował punkty wytrzymałości. Nie można równocześnie z nim uruchomić postawy defensywnej.

Efekt: +2 WA

Koszt: 2 PW za atak w bitwie

Wymagania: Bazowa WA 7

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza / Bijatyka / Topory i buławy / Szable / Miecze / Włócznie / Kostury / Dwuręczne topory/buławy / Miecze dwuręczne

PD: 100

Walka Ofensywna II

Bohater, który przyjmie ofensywny styl walki, będzie próbował jak najszybciej zapędzić przeciwnika w kozi róg, zadając mu jak najwięcej ciosów. Wybór tego stylu daje bohaterowi premię do wartości ataku (WA). Agresywny styl walki jest męczący, a każdy atak będzie kosztował punkty wytrzymałości. Nie można równocześnie z nim uruchomić postawy defensywnej.

Efekt: +4 WA

Koszt: 4 PW za atak w bitwie

Wymagania: Bazowa WA 8, Walka Ofensywna I

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza / Bijatyka / Topory i buławy / Szable / Miecze / Włócznie / Kostury / Dwuręczne topory/buławy / Miecze dwuręczne

PD: 200

Walka Ofensywna III

Bohater, który przyjmie ofensywny styl walki, będzie próbował jak najszybciej zapędzić przeciwnika w kozi róg, zadając mu jak najwięcej ciosów. Wybór tego stylu daje bohaterowi premię do wartości ataku (WA). Agresywny styl walki jest męczący, a każdy atak będzie kosztował punkty wytrzymałości. Nie można równocześnie z nim uruchomić postawy defensywnej.

Efekt: +6 WA

Koszt: 6 PW za atak w bitwie

Wymagania: Bazowa WA 9, Walka Ofensywna I i II

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza / Bijatyka / Topory i buławy / Szable / Miecze / Włócznie / Kostury / Dwuręczne topory/buławy / Miecze dwuręczne

PD: 300

Walka Defensywna I

Przyjęcie tej postawy zwiększa zdolności obronne postaci, dając jej premię do wartości parowania (WP). Walka defensywna jest męcząca, przez co postać z każdym parowaniem traci pewną liczbę punktów wytrzymałości. Nie można jednocześnie przyjąć postawy ofensywnej.

Efekt: +2 WP

Koszt: 2 PW za każde parowanie

Wymagania: Bazowa WP 6

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza / Bijatyka / Topory i buławy / Szable / Miecze / Włócznie / Kostury / Dwuręczne topory/buławy / Miecze dwuręczne

PD: 100

Walka Defensywna II

Przyjęcie tej postawy zwiększa zdolności obronne postaci, dając jej premię do wartości parowania (WP). Walka defensywna jest męcząca, przez co postać z każdym parowaniem traci pewną liczbę punktów wytrzymałości. Nie można jednocześnie przyjąć postawy ofensywnej.

Efekt: +4 WP

Koszt: 4 PW za każde parowanie

Wymagania: Bazowa WP 7, Walka Defensywna I

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza / Bijatyka / Topory i buławy / Szable / Miecze / Włócznie / Kostury / Dwuręczne topory/buławy / Miecze dwuręczne

PD: 200

Walka Defensywna III

Przyjęcie tej postawy zwiększa zdolności obronne postaci, dając jej premię do wartości parowania (WP). Walka defensywna jest męcząca, przez co postać z każdym parowaniem traci pewną liczbę punktów wytrzymałości. Nie można jednocześnie przyjąć postawy ofensywnej.

Efekt: +6 WP

Koszt: 6 PW za każde parowanie

Wymagania: Bazowa WP 8, Walka Defensywna I i II

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza / Bijatyka / Topory i buławy / Szable / Miecze / Włócznie / Kostury / Dwuręczne topory/buławy / Miecze dwuręczne

PD: 300

Mocny Cios

Mocny cios to potężne uderzenie wymierzone w głowę przeciwnika, które może zadać poważne obrażenia.

Efekt: PO x2

Koszt: 20 PW

Wymagania: SI 12

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Topory i buławy / Szable / Miecze / Włócznie / Kostury / Dwuręczne topory/buławy / Miecze dwuręczne

PD: 200

Cios Gniewu

Cios Gniewu to najpotężniejszy atak. Powoduje olbrzymie obrażenia, ale wymaga wielkiej siły i wytrzymałości.

Efekt: PO x3, przeciwnik musi wykonać test SI, inaczej przewróci się na ziemię.

Koszt: 30 PW

Wymagania: BUD 15, Bazowa WA 9, Mocny Cios, Obalenie, Walka Ofensywna I, Walka Ofensywna II

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Topory i buławy / Dwuręczne topory/buławy / Miecze dwuręczne

PD: 200

Szeroki Cios

Szeroki Cios to obronne uderzenie wymierzone w wielu atakujących.

Koszt: 25 PW

Wymagania: SI 15, BUD 12, Mocny Cios, Walka Ofensywna I

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Topory i buławy / Szable / Miecze / Kostury / Dwuręczne topory/buławy / Miecze dwuręczne

PD: 100

Mistrzowska Parada

Ta prosta parada uniemożliwia przeciwnikowi trafienie bohatera w następnej turze walki.

Efekt: W kolejnych 15 turach walki wszystkie manewry parowania i uników będą udane.

Koszt: 15 PW

Wymagania: Bazowa WP 8

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza / Bijatyka / Topory i buławy / Szable / Miecze / Włócznie / Kostury / Dwuręczne topory/buławy / Miecze dwuręczne

PD: 200

Bariera Ostrzy

Bariera Ostrzy to zaawansowana technika parowania, pozwalająca bohaterowi wykonać w ciągu następnych 15 tur walki 4 dodatkowe parady i bronić się przed przeważającymi siłami.

Efekt: 4 dodatkowe parady w ciągu 15 TW

Koszt: 20 PW

Wymagania: Mistrzowska Parada, Walka Defensywna I

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza / Bijatyka / Topory i buławy / Szable / Miecze / Włócznie / Kostury / Dwuręczne topory/buławy / Miecze dwuręczne

PD: 100

Młyniec

Ta zaawansowana technika pozwala obrócić energię ciosu przeciwnika w potężny kontratak. Impet klingi przeciwnika zostaje pochłonięty i przeciwstawiony mu w jednym płynnym, niszczycielskim ruchu.

Efekt: Wszystkie manewry parowania i uniku w kolejnych 15 turach walk będą zawsze udane; kontratak bohatera nie może zostać sparowany.

Koszt: 25 PW

Wymagania: Bazowa WP 9, Mistrzowska Parada, Bariera Ostrzy, Walka Defensywna I i II

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza / Bijatyka / Topory i buławy / Szable / Miecze / Włócznie / Kostury / Dwuręczne topory/buławy / Dwuręczne miecze

PD: 200

Finta

Mylący cios, w którym atakujący zmienia kąt ataku, by ominąć zasłonę przeciwnika. Finta zmniejsza wartość pancerza obrońcy i utrudnia mu parowanie.

Efekt: WP -4, WPanc -2

Koszt: 13 PW

Wymagania: ZWI 12

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza / Topory i buławy / Szable / Miecze / Włócznie / Kostury / Dwuręczne miecze

PD: 150

Precyzyjny Cios

Precyzyjny cios wymierzony jest w czułe i najbardziej nieosłonięte miejsce na ciele przeciwnika. Jedyną obroną przed pchnięciem jest parowanie.

Efekt: WP -4, ignoruje WPanc, +1 Rana

Koszt: 17 PW

Wymaga: Finta

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza / Miecze / Włócznie

PD: 100

Zabójcze Pchnięcie

Zabójcze Pchnięcie to potężne uderzenie wymierzone w nieosłonięty punkt ciała przeciwnika. Zabójczego Pchnięcia praktycznie nie można sparować, a trafienie powoduje poważne obrażenia. To męczący atak, wymagający punktów wytrzymałości.

Efekt: WP -6, PO x2, ignoruje WPanc, +2 Rany

Koszt: 30 PW

Wymagania: ODW 15, Finta, Precyzyjny Cios, Walka Ofensywna I

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza / Włócznie

PD: 200

Nawałnica Ostrzy

Ta agresywna technika pozwala bohaterowi zadać trzy ciosy jeden za drugim, z których tylko jeden może zostać sparowany.

Efekt: 3 ataki, tylko pierwszy atak może zostać sparowany.

Koszt: 21 PW

Wymagania: Bazowa WA 8, Finta, Walka Ofensywna I

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza / Szable / Miecze / Włócznie / Kostury

PD: 100

Przewrócenie

Przewrócenie może wytrącić przeciwnika z równowagi. Nie zadaje mu obrażeń. Broniący się może wykorzystać połowę Zwinności (ZWI), by zapobiec upadkowi.

Efekt: Test ZWI/2 lub utrata 2 TW, ataku nie można sparować.

Koszt: 22 PW

Wymagania: SI 12, Finta, Walka Ofensywna I

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Włócznie / Kostury

PD: 100

Krwawienie

Postaci uzbrojone w broń kłującą, taką jak noże, sztylety czy rapiery, mogą zadawać poważne rany, celując w słabe punkty w pancerzu przeciwnika. Rany te będą krwawić i powodować obrażenia co rundę.

Efekt: Ignoruje KP; atak nie może zostać sparowany i powoduje pojawienie się krwawiącej przez 3 rundy rany, zadając (poziom/2) PO (min. 1 PO).

Koszt: 20 PW

Wymagania: Ataku można użyć tylko wtedy, gdy walczy się bronią z kategorii "Sztylety" lub "Broń szermiercza"

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza

PD: 200

Berserk

Postać ogarnia szał, przez co zwiększa się siła jej ataków. Jednocześnie spada jej zdolność do parowania.

Efekt: Co 2 rundy przez 10 kolejnych rund: WA +1, PO +1, WP -1

Koszt: 10 PW i 5 PW co 2 rundy

Wymagania: brak

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza / Bijatyka / Topory i buławy / Szable / Miecze / Włócznie / Kostury / Dwuręczne topory/buławy / Miecze dwuręczne

PD: 50

Obelgi

Postać stara się zwrócić uwagę wroga, wypuszczając w jego kierunku tyradę przekleństw i obelg. Jeśli się to powiedzie, przeciwnik porzuci swój aktualny cel i zaatakuje postać.

Efekt: Rzucający obelgi przykuwa uwagę przeciwnika.

Koszt: 10 PW

Wymagania: brak

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Sztylety / Broń szermiercza / Bijatyka / Topory i buławy / Szable / Miecze / Włócznie / Kostury / Dwuręczne topory/buławy / Miecze dwuręczne

PD: 100

Na dystans

Strzał Mierzony

Łucznik skupia się na celu i wybiera słaby punkt w pancerzu przeciwnika. Atak ten ignoruje połowę wartości pancerza (WPanc) przeciwnika.

Efekt: WPanc/2

Koszt: 15 PW

Wymagania: Bazowa WD 7

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Łuk / Kusza

PD: 150

Mistrzostwo w Przeładowaniu

Lata doświadczenia nauczyły postać bardzo szybko przeładowywać kuszę. Umiejętność ta nie zużywa punktów wytrzymałości i po zakupieniu jest stale włączona.

Efekt: Przeładowanie kuszy zajmuje o jedną akcję mniej.

Koszt: brak

Wymagania: Bazowa WD 8, Strzał Mierzony

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Kusza

PD: 200

Grad Strzał

Ten atak pozwala łucznikowi wystrzelić do celu dwie strzały naraz. Celność każdego strzału sprawdza się osobno, podobnie jak zadane obrażenia.

Efekt: Wystrzeliwuje dwie strzały; przeciwnik uzyskuje karę –4 do WU

Koszt: 20 PW

Wymagania: Bazowa WD 8, Strzał Mierzony

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Łuk

PD: 200

Snajper

Łucznik skupia się na celu i wybiera słaby punkt w pancerzu przeciwnika. Wartość pancerza (WPanc) celu jest ignorowana, a strzelec automatycznie zadaje ranę.

Efekt: ignoruje WPanc, +1 Rana

Koszt: 22 PW

Wymagania: Bazowa WD 8, Strzał Mierzony

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Łuk / Kusza

PD: 300

Strzelectwo Wyborowe

Strzelectwo Wyborowe pozwala łucznikowi skupić pełną uwagę na celu i skierować strzałę w nieosłonięte miejsce. Strzelectwo Wyborowe to dla łucznika gra va banque, może bowiem zabić przeciwnika na miejscu, lecz bardzo wyczerpuje strzelca.

Efekt: 2x PO, ignoruje WPanc, +2 Rany

Koszt: 27 PW

Wymagania: Bazowa WD 9, Snajper

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Łuk / Kusza

PD: 300

Rzut Mierzony

Atakujący uważnie przymierza się i próbuje trafić w nieosłonięty obszar ciała. Wartość pancerza ofiary zmniejsza się o połowę.

Efekt: WPanc/2

Koszt: 7 PW

Wymagania: Bazowa WD 7

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Broń miotana

PD: 50

Deszcz Żelaza

Ten atak pozwala bohaterowi rzucić do czterech noży lub gwiazdek w kierunku celu. Sukces i zadane obrażenia sprawdza się dla każdego rzutu.

Efekt: 4 rzuty nożami; PO oblicza się osobno, przeciwnik otrzymuje karę –8 do WU

Koszt: 19 PW

Wymagania: ZWI 14, ZRĘ 14, Bazowa WD 8, Rzut Mierzony

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Broń miotana

PD: 100

Mocny Rzut

Atakujący wkłada całą swą siłę w jeden potężny atak z dystansu, zadający przy trafieniu podwójne obrażenia.

Efekt: PO x2

Koszt: 19 PW

Wymagania: SI 15, Bazowa WD 8, Rzut Mierzony

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Broń miotana

PD: 100

Mistrzowski Rzut

Mistrzowski Rzut to niezwykle potężny atak – sama siła uderzenia może rzucić przeciwnika na ziemię. Atak zadaje poważne obrażenia, a cel upada na ziemię, jeśli nie obroni się testem połowy Siły (SI). Atak ten wyczerpuje rzucającego.

Efekt: 2 x PO; test SI albo powalenie na 2 TW

Koszt: 25 PW

Wymagania: SI 15, Bazowa WD 8, Rzut Mierzony, Mocny Rzut

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: Broń miotana

PD: 150

Obrona

Wytrzymałość I

Postać jest na tyle wytrzymała, że wyczerpujące manewry w trakcie walki nie męczą jej zbytnio. Umiejętność ta daje postaci niewielką premię do Wytrzymałości.

Efekt: WT +6

Wymagania: BUD 12

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: ---

PD: 150

Wytrzymałość II

Postać jest na tyle wytrzymała, że wyczerpujące manewry w trakcie walki nie męczą jej zbytnio. Umiejętność ta daje postaci premię do Wytrzymałości.

Efekt: WT +12

Wymagania: BUD 13, Wytrzymałość I

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: ---

PD: 300

Wytrzymałość III

Postać jest na tyle wytrzymała, że wyczerpujące manewry w trakcie walki nie męczą jej zbytnio. Umiejętność ta daje postaci sporą premię do Wytrzymałości.

Efekt: WT +18

Wymagania: BUD 14, Wytrzymałość I i II

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: ---

PD: 450

Uniki I

Postać z tą umiejętnością specjalną nauczyła się efektywniej poruszać podczas walki i potrafi unikać większości ataków, zamiast parować je mieczem bądź tarczą.

Efekt: WU +2

Wymagania: ZWI 12

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: ---

PD: 150

Uniki II

Postać z tą umiejętnością specjalną nauczyła się efektywniej poruszać podczas walki i potrafi unikać większości ataków, zamiast parować je mieczem bądź tarczą.

Efekt: WU +4

Wymagania: ZWI 13, Uniki I

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: ---

PD: 300

Uniki III

Postać z tą umiejętnością specjalną jest mistrzem w sztuce poruszania się w trakcie walki. Potrafi unikać większości ataków, zamiast parować je mieczem bądź tarczą.

Efekt: WU +6

Wymagania: ZWI 13, Uniki I i II

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: ---

PD: 450

Używanie Zbroi I

Choć ciężka zbroja chroni właściciela przed obrażeniami, znacznie zmniejsza też jego zwinność i zdolność do walki. Efektywnego korzystania ze zbroi trzeba się nauczyć. Wojownicy, którzy posiedli tę pasywną umiejętność, otrzymują małą premię do swojej wartości obciążenia.

Efekt: -1 OB

Wymagania: SI 12

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: ---

PD: 150

Używanie Zbroi II

Choć ciężka zbroja chroni właściciela przed obrażeniami, znacznie zmniejsza też jego zwinność i zdolność do walki. Efektywnego korzystania ze zbroi trzeba się nauczyć. Wojownicy, którzy posiedli tę pasywną umiejętność, otrzymują premię do swojej wartości obciążenia.

Efekt: -2 OB

Wymagania: SI 13, Używanie Zbroi I

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: ---

PD: 300

Używanie Zbroi III

Choć ciężka zbroja chroni właściciela przed obrażeniami, znacznie zmniejsza też jego zwinność i zdolność do walki. Efektywnego korzystania ze zbroi trzeba się nauczyć. Wojownicy, którzy posiedli tę pasywną umiejętność, otrzymują sporą premię do swojej wartości obciążenia.

Efekt: -3 OB

Wymagania: SI 14, Używanie zbroi I i II

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: ---

PD: 450

Walka z tarczą I

Ta umiejętność specjalna pozwala postaciom walczyć przy użyciu jednoręcznej broni i tarczy. Postać może skorzystać z tarczy, by odbijać, parować i blokować ataki przeciwnika.

Efekt: +2 do parowania tarczą; postać może sparować 2 ataki

Wymagania: Bazowa WP 6

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: ---

PD: 150

Walka z tarczą I

Ta umiejętność specjalna pozwala postaciom walczyć przy użyciu jednoręcznej broni i tarczy. Postać może skorzystać z tarczy, by odbijać, parować i blokować ataki przeciwnika.

Efekt: +4 do parowania tarczą; postać może sparować 2 ataki

Wymagania: Bazowa WP 7, Walka z Tarczą I

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: ---

PD: 300

Walka z tarczą III

Ta umiejętność specjalna czyni z postaci mistrza walki przy użyciu jednoręcznej broni i tarczy. Postać może skorzystać z tarczy, by odbijać, parować i blokować ataki przeciwnika.

Efekt: +6 do parowania tarczą; postać może sparować 2 ataki

Wymagania: Bazowa WP 8, Walka Tarczą I i II

Umiejętności związane z wykorzystywaną bronią: ---

PD: 450

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...