wampir_maskarada

Maxson Disk

1 minuta czytania

Maxson

Z mojego rozkazu, jako pełniącego obowiązki dowódcy po przedwczesnej śmierci płk. Roberta Spindela w czasie obecnego kryzysu, cały zespół ochronny bazy zostaje przeniesiony do schronu w Lost Hill.

Niniejsza dyrektywa dotyczy także rodzin oficerów i żołnierzy.

O ile inaczej nie zarządzi uprawniony przedstawiciel Departamentu Wojny, niniejszy rozkaz obowiązuje w zapisanym tu brzmieniu.

Operatyw 1: Cały personel wojskowy, wraz z rodzinami, ma opuścić bazę do godziny 08:00, 25 PAŹ 2077. Cały ten personel, podróżując pod moim dowództwem, uda się do bazy Lost Hill. Nie udziela się zwolnień.

Operatyw 2: Cały personel cywilny otrzymuje nakaz pozostania na terenie bazy, w oczekiwaniu na rozkazy z ich właściwej struktury dowodzenia.

Operatyw 3: Wyposażenie, uznane za konieczne do zapewnienia przetrwania personelu wojskowego bazy, ma zostać natychmiast pobrane z magazynów. Właściwe zezwolenia będą wydane później, o ile czas pozwoli.

Operatyw 4: Wszystkie przepisy kodeksów wojskowych będą surowo egzekwowane wobec personelu wojskowego oraz cywilnego, uczestniczącego w operacjach wojskowych.

Operatyw 5: Do momentu ustanowienia stabilnego i autoryzowanego kanału łączności z Departamentem Wojny, powyższe polecenia będą miały pierwszeństwo przed wszelkimi wcześniej wydanymi rozkazami.

Kpt. Maxson
24 PAŹ 2077

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

Wczytywanie...