Kapłan

12 minut czytania

Poziom 0

nwn, zaklęcie, spell, magia, magic Leczenie Powierzchownych Ran

Czar ten leczy wybranej istocie 4 punkty obrażeń. Czary leczące mają odwrotny efekt na nieumarłych, ponieważ zadają im takie obrażenia, jakie normalnie leczą. Aby porazić nieumarłego takim czarem, trzeba go dotknąć w walce.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Światło

Tworzy małe źródło światła nad głową osoby, na którą go rzucono. Światło przemieszcza się wraz z osobą, oświetlając niewielki obszar wokół.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Odporność

Daje chronionej osobie +1 do wszystkich rzutów obronnych.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Cnota

Dotknięta istota zyskuje 1 tymczasowy Punkt Wytrzymałości.

Poziom 1

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Błogosławieństwo

Sojusznicy na obszarze działania zyskują premię +1 do rzutów ataku i obrażeń, a także +1 do Siły Woli w testach na odparcie strachu.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Leczenie Lekkich Ran

Czar ten leczy wybranej istocie 1k8 punktów obrażeń, + 1 na poziom rzucającego czar (maksymalnie +5). Czary leczące mają odwrotny efekt na nieumarłych, ponieważ zadają im takie obrażenia, jakie normalnie leczą. Aby porazić nieumarłego takim czarem, trzeba go dotknąć w walce.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Zagłada

Ofiara tego zaklęcia ma pogorszone o 2 rzuty ataku, obrażeń, rzuty obronne, testy na Zdolności i umiejętności.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Ochrona Przed Określonym Charakterem

Podczas rzucania tego czaru, rzucający określa przed jakim charakterem chce być chroniony, złym czy dobrym. Uzyskuje premię ochronną +2 do KP, +2 do rzutów obronnych i odporność na wszelkie czary i moce mentalne istot o wybranym charakterze.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przełamanie Strachu

Na obszarze zaklęcia usuwane są wszystkie efekty działania strachu. Podczas trwania tego zaklęcia cel otrzymuje również premię +4 do rzutów obronnych przeciwko czarom wywołującym strach.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Sanktuarium

Wrogie istoty ignorują całkowicie obecność kapłana przez czas działania tego czaru.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przerażenie

Wybrana istota, która ma nie więcej niż 5 Kostek Wytrzymałości, zostaje porażona strachem i otrzymuje modyfikator -2 za morale do rzutów ataku, obrażeń, a także do rzutów obronnych.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty I

Rzucający czar przywołuje strasznego borsuka, który staje się jego wiernym sługą.

Poziom 2

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Pomoc

Osoba chroniona tym zaklęciem uzyskuje premię +1 do rzutów ataku i obrażeń, +1 do rzutów obronnych na strach, a także dodatkowe 1k8 Punktów Wytrzymałości.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Siła Byka

Siła osoby pod wpływem tego zaklęcia wzrasta o 1k4+1.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Leczenie Średnich Ran

Czar ten leczy wybranej istocie 2k8 punktów obrażeń, + 1 na poziom rzucającego czar (maksymalnie +10). Czary leczące mają odwrotny efekt na nieumarłych, ponieważ zadają im takie obrażenia, jakie normalnie leczą. Aby porazić nieumarłego takim czarem, trzeba go dotknąć w walce.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Ciemność

Wszystkie istoty na obszarze działania czaru zostają spowite obłokiem ciemności. Przez taką magiczną ciemność można patrzeć tylko dzięki Ultrawizji.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Majestat Orła

Charyzma osoby, na którą rzucono ten czar rośnie o 1k4+1.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Wytrzymałość

Kondycja istoty pod wpływem tego zaklęcia rośnie o 1k4+1.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Wykrycie Pułapek

Osoba, która rzuciła ten czar, zauważa wszystkie pułapki na obszarze objętym jego działaniem.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Lisia Przebiegłość

Inteligencja istoty poddanej działaniu tego zaklęcia rośnie o 1k4+1.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Unieruchomienie Osoby

Wybrana istota humanoidalna zostaje unieruchomiona na czas działania tego czaru.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Mniejsze Rozproszenie

Ten czar pozwala pozbawić magii jeden cel. Można go także rzucić na grupę istot, aby spróbować usunąć najpotężniejszy czar z każdej istoty. Aby rozproszenie magii powiodło się, rzucający ten czar wykonuje test rozproszenia, 1k20 + 1 na poziom (maksymalnie +5) przeciwko Stopniowi Trudności 11 + poziom czarodzieja, który rzucił rozpraszany czar.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Mniejsze Przywrócenie

Usuwa wszystkie magiczne i nadnaturalne efekty, które obniżają Cechy podstawowe, KP, rzuty ataku i obrażeń, odporność na czary i rzuty obronne.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Promień Energii Negatywnej

Promień energii negatywnej uderza w wybrany cel, zadając 1k6 obrażeń. Czar zadaje dodatkowe 1k6 obrażeń na każde 2 poziomy rzucającego ponad pierwszym, maksymalnie 5k6 na 9 poziomie. Czary energii negatywnej mają przeciwny wpływ na nieumarłych, leczą ich, zamiast zadawać obrażenia.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Mądrość Sowy

Mądrość osoby, na którą rzucono ten czar, rośnie tymczasowo o 1k4+1.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Zdjęcie Paraliżu

Sojusznicy na obszarze działania zostają uwolnieni z objęć paraliżu i zaklęć unieruchamiających.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Odporność na Żywioły

Osoba chroniona tym czarem zyskuje odporność 20/- na obrażenia od żywiołów. Czar przestaje działać po wchłonięciu 30 punktów obrażeń z jednego żywiołu.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Cisza

Ten czar tworzy strefę ciszy wokół wybranej istoty, co uniemożliwia rzucanie zaklęć wymagających werbalnych komponentów. Jeśli czar ten rzuca się na osobę, która się mu nie opiera, nie trzeba wykonywać rzutów obronnych ani testów odporności na czary.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Uderzenie Dźwięku

Wszystkie istoty na obszarze działania otrzymują 1k8 obrażeń i muszą wykonać rzut obronny na Siłę Woli albo zostaną ogłuszone na 2 rundy.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty II

Rzucający czar przywołuje strasznego wilka, który staje się jego wiernym sługą.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Ultrawizja

Istota obdarzona Ultrawizją może widzieć w całkowitych ciemnościach, lepiej niż za pomocą Widzenia w Ciemnościach. Za pomocą Ultrawizji można przejrzeć na wskroś nawet obszary objęte magiczną ciemnością.

Poziom 3

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Animacja Martwego

Animacja Martwego przywołuje nieumarłego sługę. Rodzaj przywołanego stwora zależy od poziomu rzucającego czar:

 • Poziom 1 – 5: zombie zgniłych oparów
 • Poziom 6 – 9: kościany wojownik
 • Poziom 10 i wyższy: wódz szkieletów

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Nałożenie Klątwy

Nałożenie Klątwy obniża wszystkie cechy ofiary o 2.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Oślepienie/Głuchota

Ofiara staje się ślepa i głucha.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Jasny Umysł

Ten czar usuwa efekty zaklęć Uśpienie, Zamęt, Ogłuszenie i Zauroczenie, a także chroni przed tymi zaklęciami, dopóki czar Jasnego Umysłu nie przestanie działać. Osoba chroniona tym czarem otrzymuje punkt obrażeń za każdy usunięty efekt wrogiego zaklęcia.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Zaraza

Ofiara zostaje zakażona jedną z czterech poniższych chorób, wybraną losowo: Zaćma, Krztusica, Żar Umysłu, Czerwony Ból, Dreszczyca lub Oślizgła Zagłada.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Leczenie Poważnych Ran

Czar ten leczy wybranej istocie 3k8 punktów obrażeń, + 1 na poziom rzucającego czar (maksymalnie +15). Czary leczące mają odwrotny efekt na nieumarłych, ponieważ zadają im takie obrażenia, jakie normalnie leczą. Aby porazić nieumarłego takim czarem, trzeba go dotknąć w walce.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Rozproszenie Magii

Ten czar pozwala pozbawić magii jeden cel. Można go także rzucić na grupę istot, aby spróbować usunąć najpotężniejszy czar z każdej istoty. Aby rozproszenie magii powiodło się, rzucający ten czar wykonuje test rozproszenia, 1k20 + 1 na poziom (maksymalnie +10) przeciwko Stopniowi Trudności 11 + poziom czarodzieja który rzucił rozpraszany czar.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Ujawnienie Niewidzialnych

Ten czar usuwa niewidzialność z wszystkich istot i przedmiotów.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Magiczny Krąg Ochrony przed Charakterem

W chwili rzucenia tego czaru rzucający wybiera, czy chce być chroniony przed złem, czy dobrem. Rzucający czar i wszyscy jego sojusznicy w promieniu 3 metrów otrzymują premię ochronną +2 do KP, +2 do wszystkich rzutów obronnych oraz odporność na wszystkie czary i moce mentalne używane przez istoty o wybranym charakterze.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Ochrona przed Energią Negatywną

Osoba chroniona tym czarem staje się całkowicie odporna na ataki energią negatywną, włącznie z wyssaniem cechy i poziomu.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Modlitwa

Wszyscy sojusznicy na obszarze działania zyskują +1 do ataku i obrażeń, testów umiejętności i rzutów obronnych. Wrogowie otrzymują modyfikator -1 do tych samych parametrów.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Ochrona przed Żywiołami

Wybrana osoba uzyskuje odporność na obrażenia 30/- przeciw wszystkim formom obrażeń od żywiołów. Czar przestaje działać po wchłonięciu 40 punktów obrażeń od jednego żywiołu.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Zdjęcie Ślepoty/Głuchoty

Wszyscy sojusznicy na obszarze działania odzyskują wzrok i słuch.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Zdjęcie Klątwy

Z osoby, na którą rzucono ten czar, zostają zdjęte wszelkie klątwy i ich efekty.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Uleczenie Choroby

Osoba, na którą rzucono ten czar, zostaje uleczona z wszelkich chorób.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Palące Światło

Nieumarli otrzymują 1k8 obrażeń/poziom; Konstrukty 1k6 obrażeń/poziom; a pozostali 1k8 obrażeń na każde 2 poziomy rzucającego.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty III

Rzucający czar przywołuje strasznego wilka, który staje się jego wiernym sługą.

Poziom 4

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Leczenie Krytycznych Ran

Czar ten leczy wybranej istocie 4k8 punktów obrażeń, + 1 na poziom kapłana (maksymalnie +20). Czary leczące mają odwrotny efekt na nieumarłych, ponieważ zadają im takie obrażenia, jakie normalnie leczą. Aby porazić nieumarłego takim czarem, trzeba go dotknąć w walce.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Osłona przed Śmiercią

Osoba, na którą rzucono ten czar, staje się całkowicie odporna na wszystkie czary śmierci, a także na wszelkie pokrewne im zdolności specjalne i efekty.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Odesłanie

Wszystkie znajdujące się obszarze działania czaru i należące do wrogich czarodziei i kapłanów przywołane istoty, zwierzęcy towarzysze i chowańce zostają odesłane.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Boska moc

Kapłan uzyskuje następujące premie: 1 dodatkowy Punkt Wytrzymałości na poziom, Siła wzrasta do 18 (nie zmienia się, jeśli już wcześniej wynosiła 18 lub więcej), a podstawowy atak wzrasta do wartości odpowiadającej atakowi Wojownika z tego samego poziomu.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Swoboda Ruchu

Istota poddana działaniu tego zaklęcia staje się odporna na paraliż, spowolnienie i oplątanie.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Młot Bogów

Kapłan może porazić Boskim Blaskiem grupę wrogów, zadając 1k8 obrażeń na 2 poziomy, maksymalnie 5k8 i oszołamiając ich na 1k6 rund. Wrogowie, którym uda się rzut obronny otrzymują połowę obrażeń i nie zostają oszołomieni.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Neutralizacja Trucizny

Czar ten likwiduje trucizny w organizmie istoty, na którą został rzucony.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Trucizna

Jeśli czarodziejowi uda się dotknąć wroga w walce, ofiara musi wykonać rzut na Wytrwałość albo zostanie zatruta jadem wielkiego skorpiona (obniżenie Siły 1k6 przy pierwszym i kolejnych trafieniach).

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywrócenie

Usuwa wszelkie magiczne, nadnaturalne i specjalne efekty, które obniżają Cechy podstawowe, Klasę Pancerza, rzuty ataku i obrażeń, odporność na czary, rzuty obronne i odporności na obrażenia. Neutralizuje też wyssanie poziomów, oślepienie i głuchotę.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołane Istoty IV

Rzucający czar przywołuje strasznego pająka, który staje się jego wiernym sługą.

Poziom 5

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Uderzenie Płomieni

Kolumna płomieni pochłania wszystko w obszarze działania, zadając 1k6 obrażeń na poziom (maksymalnie 15k6). Połowa obrażeń pochodzi od boskiej mocy, a połowa od ognia. Wrogowie zostają porażeni oboma rodzajami obrażeń, a sojusznicy przypadkowo złapani w obszar rażenia otrzymują rany tylko od ognia.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Uzdrawiający Krąg

Każdy sojusznik na obszarze działania czaru zostaje uleczony z 1k8 punktów obrażeń, + 1 na poziom rzucającego. Czar ten działa odwrotnie na nieumarłych, każdy nieumarły który znajdzie się w Uzdrawiającym Kręgu otrzymuje 1k8 obrażeń +1/poziom.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Ożywienie Martwych

Przywraca do życia zabitą istotę. Wskrzeszony z martwych ma 1 Punkt Wytrzymałości.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Zabicie Żyjących

Ofiara musi wykonać rzut na Wytrwałość albo zginie. Nawet jeśli rzut jest udany, ofiara otrzymuje obrażenia od energii negatywnej w wysokości 3k6 +1 na poziom rzucającego.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Odporność na Zaklęcia

Osoba chroniona tym czarem zyskuje odporność na czary równą 12 + 1 na poziom rzucającego.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty V

Rzucający czar przywołuje strasznego niedźwiedzia, który staje się jego wiernym sługą.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Prawdziwe Widzenie

Osoba obdarzona Prawdziwym Widzeniem widzi Niewidzialnych, potrafi przejrzeć za zasłony Sanktuarium, a także zawsze zauważa ukrywających się wrogów.

Poziom 6

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Bariera z Ostrzy

Bariera z Ostrzy tworzy długą na 10 metrów i szeroką na metr ścianę wirujących ostrzy. Wszyscy, którzy przechodzą przez Barierę, otrzymują 1k6 obrażeń na poziom kapłana.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Kontrola nad Nieumarłymi

Jeden nieumarły dostaje się pod kontrolę rzucającego zaklęcie, chyba że uda mu się test Siły Woli. Ofiara może mieć maksymalnie 2 Kostki na poziom kapłana.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Stworzenie Nieumarłego

Kapłan przyzywa nieumarłego. Rodzaj nieumarłego zależy od poziomu rzucającego:

 • Poniżej 11 poziomu: Ghul
 • Poziom 12 – 13: Ghast
 • Poziom 14 – 15: Zmora
 • Poziom 16 i wyższy: Widmo

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Większe Rozproszenie

Większe Rozproszenie pozwala pozbawić magii jeden cel. Można je także rzucić na grupę istot, aby spróbować usunąć najpotężniejszy czar z każdej istoty. Aby rozproszenie magii powiodło się, rzucający ten czar wykonuje test rozproszenia, 1k20 + 1 na poziom (maksymalnie +15) przeciwko Stopniowi Trudności 11 + poziom czarodzieja który rzucił rozpraszany czar.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Krzywda

Jeśli rzucający czar dotknie wroga w walce, moce energii negatywnej obniżają ilość Punktów Wytrzymałość ofiary do 1k4. Ten czar ma przeciwny wpływ na nieumarłych, ponieważ całkowicie leczy nieumarłego, zamiast wyrządzić mu krzywdę.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Leczenie

Istota, na którą rzucono ten czar, odzyskuje wszystkie stracone Punkty Wytrzymałości. Ten czar działa odwrotnie na nieumarłych. Obniża Punkty Wytrzymałości nieumarłego do 1k4, jeśli zostanie dotknięty w walce.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty VI

Rzucający czar przywołuje strasznego tygrysa, który staje się jego wiernym sługą.

Poziom 7

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Zniszczenie

Ofiara tego czaru musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość, albo zginie. Nawet jeśli rzut obronny jest udany, ofiara otrzymuje 10k6 obrażeń.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Większe Przywrócenie

Większe Przywrócenie usuwa większość tymczasowych i wszystkie stałe negatywne efekty, włącznie z wyssaniem poziomu. Nie usuwa negatywnych efektów mentalnych, ani ograniczenia ruchu. Ponadto leczy wszystkie obrażenia istoty, na którą zostało rzucone.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Regeneracja

Dopóki działa ten czar, osoba poddana jego działaniu regeneruje 6 punktów obrażeń na rundę.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Wskrzeszenie

Przywraca do życia dotkniętą istotę. Powstały z martwych ma wszystkie Punkty Wytrzymałości.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty VII

Rzucający czar przywołuje losowego wielkiego żywiołaka, który staje się jego wiernym sługą.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Słowo Wiary

Fala boskiej energii uderza we wszystkich wrogów na obszarze działania. Wrogowie zostają ogłuszeni na 1 rundę na 2 poziomy rzucającego czar. Istoty, które mają 4 lub mniej Kostek Wytrzymałości giną od razu. Wszystkie wrogie, przywołane istoty wracają do swoich Sfer.

Poziom 8

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Aura Ochrony przed Charakterem

Podczas rzucania tego czaru kapłan wybiera, czy chce być chroniony przed złem, czy dobrem. Otrzymuje premię ochronną +4 to Klasy Pancerza, całkowitą odporność na czary mentalne i zdolności specjalne podobne do takich czarów, używane przez istoty o wybranym charakterze, a także odporność na czary równą 25 przeciw zaklęciom rzucanym przez takie istoty. Ponadto istoty o wybranym charakterze otrzymują 6 + 1k8 obrażeń za każdym razem, gdy zranią kapłana w walce wręcz.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Stworzenie Potężnego Nieumarłego

Kapłan przyzywa potężnego nieumarłego. Rodzaj nieumarłego zależy od poziomu rzucającego:

 • Poniżej 15 poziomu: Wampir
 • Poziom 16 – 17: Rycerz zagłady
 • Poziom 18 – 19: Lisz
 • Poziom 20: Większa mumia

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Burza Ognia

Wszystko na obszarze działania czaru zalewa deszcz płomieni. Każda istota schwytana w szpony kataklizmu otrzymuje 1k6 obrażeń na poziom rzucającego czar (maksymalnie 20k6). Połowa obrażeń pochodzi od boskiej mocy, a połowa od ognia. Wszystkie istoty w promieniu 1,5 metra od rzucającego czar znajdują się w bezpiecznej strefie i nie otrzymują obrażeń.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Grupowe Uzdrowienie

Wszyscy sojusznicy na obszarze działania zostają uzdrowieni. Natychmiast goją się wszystkie ich obrażenia. Czary leczące mają odwrotny efekt na nieumarłych (każdy nieumarły poddany działaniu tego czaru traci wszystkie Punkty Wytrzymałości oprócz 1k4).

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty VIII

Rzucający czar przywołuje losowego większego żywiołaka, który staje się jego wiernym sługą.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Promień Słońca

Rzucający czar wzywa kulę boskiego blasku, która oślepia i parzy schwytanych w obszar działania. Nieumarłe istoty otrzymują 1k6 obrażeń na poziom rzucającego, maksymalnie 20k6. Inne potwory otrzymują 3k6 obrażeń od boskiej mocy i zostają oślepione na 3 rundy. Udany rzut na Refleks zmniejsza nieumarłym obrażenia o połowę, a innym istotom pozwala uniknąć oślepienia.

Poziom 9

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Wyssanie Energii

Ofiara traci tymczasowo 2k4 poziomy doświadczenia.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Brama

To potężne zaklęcie przywołujące otwiera portal do innej sfery, przyzywając Balora. Jeśli rzucający czar jest chroniony przez zaklęcie Ochrony przed Złem, Magiczny Krąg Ochrony przed Złem lub Aurę Ochrony przed Złem, wtedy Balor staje się wiernym i lojalnym sługą. Jeśli jednak rzucający czar nie ma takiej ochrony, Balor będzie próbował go zniszczyć.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Implozja

Kapłan tworzy wir zniszczenia, który rozdziera i momentalnie zabija wszystkie schwytane weń istoty, jeśli nie uda im się odparcie zaklęcia.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Burza Zemsty

Obszar wokół czarodzieja pochłaniają szalejące błyskawice i kwasowy deszcz. Wszyscy wrogowie co rundę otrzymują 3k6 obrażeń od kwasu. Ci, którym nie uda się rzut obronny na Refleks, otrzymują też 3k6 obrażeń od błyskawic.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty IX

Rzucający czar przywołuje losowego starego żywiołaka, który staje się jego wiernym sługą.

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...