Druid

10 minut czytania

Poziom 0

nwn, zaklęcie, spell, magia, magic Leczenie Powierzchownych Ran

Czar ten leczy wybranej istocie 4 punkty obrażeń. Czary leczące mają odwrotny efekt na nieumarłych, ponieważ zadają im takie obrażenia, jakie normalnie leczą. Aby porazić nieumarłego takim czarem, trzeba go dotknąć w walce.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Światło

Tworzy małe źródło światła nad głową osoby, na którą go rzucono. Światło przemieszcza się wraz z osobą, oświetlając niewielki obszar wokół.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Odporność

Daje chronionej osobie +1 do wszystkich rzutów obronnych.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Cnota

Dotknięta istota zyskuje 1 tymczasowy Punkt Wytrzymałości.

Poziom 1

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Leczenie Lekkich Ran

Czar ten leczy wybranej istocie 1k8 punktów obrażeń, + 1 na poziom rzucającego czar (maksymalnie +5). Czary leczące mają odwrotny efekt na nieumarłych, ponieważ zadają im takie obrażenia, jakie normalnie leczą. Aby porazić nieumarłego takim czarem, trzeba go dotknąć w walce.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Wytrzymałość na Żywioły

Istota chroniona tym czarem zyskuje odporność na obrażenia 10/- przeciw wszelkim rodzajom obrażeń od żywiołów. Czar przestaje działać, jeśli pochłonie 20 punktów obrażeń z jednego żywiołu.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Oplątanie

Gąszcz błyskawicznie rosnącej roślinności oplata wszystkie istoty na obszarze działania. Ofiary, którym nie uda się odparcie czaru, nie mogą się przemieszczać, chociaż nadal mogą walczyć i rzucać czary. Ci, którym uda się wykonać rzut na Refleks, mają ruch zmniejszony o połowę.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Śliskość

Warstwa śliskiego oleju i tłuszczu pokrywa obszar działania czaru. Każda istota na tym obszarze może się przewrócić lub zmniejszeniu ulegnie jej prędkość ruchu.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Uśpienie

Usypia istoty o łącznej ilości Kostek 4 + 1k4. W pierwszej kolejności działa na istoty o najmniejszej ilości kostek. Istoty o 5 lub więcej Kostkach są odporne na ten czar.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty I

Rzucający czar przywołuje strasznego borsuka, który staje się jego wiernym sługą.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Ultrawizja

Istota obdarzona Ultrawizją może widzieć w całkowitych ciemnościach, lepiej niż za pomocą Widzenia w Ciemnościach. Za pomocą Ultrawizji można przejrzeć na wskroś nawet obszary objęte magiczną ciemnością.

Poziom 2

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Korowa Skóra

Korowa Skóra utwardza skórę, dając premię do Klasy Pancerza za pancerz naturalny. Premia zależy od poziomu druida:

  • Poziom 1 – 6: +3
  • Poziom 7 – 12: +4
  • Poziom 13 i wyższy: +5

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Siła Byka

Siła osoby pod wpływem tego zaklęcia wzrasta o 1k4+1.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Zauroczenie Osoby lub Zwierzęcia

Reputacja czarodzieja poprawia się w oczach ofiary tego zaklęcia o 50%.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Płonące Bicze

Druid może uderzyć wroga płonącymi biczami, które zadają 2k6 obrażeń od ognia, + 1k6 na każde 3 poziomy druida ponad 3.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Unieruchomienie Zwierzęcia

Wybrane zwierzę zostaje unieruchomione na czas działania tego czaru.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Mniejsze Rozproszenie

Ten czar pozwala pozbawić magii jeden cel. Można go także rzucić na grupę istot, aby spróbować usunąć najpotężniejszy czar z każdej istoty. Aby rozproszenie magii powiodło się, rzucający ten czar wykonuje test rozproszenia, 1k20 + 1 na poziom (maksymalnie +5) przeciwko Stopniowi Trudności 11 + poziom czarodzieja, który rzucił rozpraszany czar.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Mniejsze Przywrócenie

Usuwa wszystkie magiczne i nadnaturalne efekty, które obniżają Cechy podstawowe, KP, rzuty ataku i obrażeń, odporność na czary i rzuty obronne.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Odporność na Żywioły

Osoba chroniona tym czarem zyskuje odporność 20/- na obrażenia od żywiołów. Czar przestaje działać po wchłonięciu 30 punktów obrażeń z jednego żywiołu.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty II

Rzucający czar przywołuje strasznego dzika, który staje się jego wiernym sługą.

Poziom 3

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Wezwanie Błyskawic

Wszyscy wrogowie na obszarze działania czaru otrzymują 1k6 obrażeń na poziom druida, maksymalnie 10k6.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Zaraza

Ofiara zostaje zakażona jedną z czterech poniższych chorób, wybraną losowo: Zaćma, Krztusica, Żar Umysłu, Czerwony Ból, Dreszczyca lub Oślizgła Zagłada.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Leczenie Średnich Ran

Czar ten leczy wybranej istocie 2k8 punktów obrażeń, + 1 na poziom rzucającego czar (maksymalnie +10). Czary leczące mają odwrotny efekt na nieumarłych, ponieważ zadają im takie obrażenia, jakie normalnie leczą. Aby porazić nieumarłego takim czarem, trzeba go dotknąć w walce.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Dominacja, Zwierzę

Wybrane zwierzę tymczasowo staje się wiernym i lojalnym sługą druida.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Neutralizacja Trucizny

Czar ten likwiduje trucizny w organizmie istoty, na którą został rzucony.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Trucizna

Jeśli czarodziejowi uda się dotknąć wroga w walce, ofiara musi wykonać rzut na Wytrwałość albo zostanie zatruta jadem wielkiego skorpiona (obniżenie Siły 1k6 przy pierwszym i kolejnych trafieniach).

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Ochrona przed Żywiołami

Wybrana osoba uzyskuje odporność na obrażenia 30/- przeciw wszystkim formom obrażeń od żywiołów. Czar przestaje działać po wchłonięciu 40 punktów obrażeń od jednego żywiołu.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Uleczenie Choroby

Osoba, na którą rzucono ten czar, zostaje uleczona z wszelkich chorób.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty III

Rzucający czar przywołuje strasznego wilka, który staje się jego wiernym sługą.

Poziom 4

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Leczenie Poważnych Ran

Czar ten leczy wybranej istocie 3k8 punktów obrażeń, + 1 na poziom rzucającego czar (maksymalnie +15). Czary leczące mają odwrotny efekt na nieumarłych, ponieważ zadają im takie obrażenia, jakie normalnie leczą. Aby porazić nieumarłego takim czarem, trzeba go dotknąć w walce.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Rozproszenie Magii

Ten czar pozwala pozbawić magii jeden cel. Można go także rzucić na grupę istot, aby spróbować usunąć najpotężniejszy czar z każdej istoty. Aby rozproszenie magii powiodło się, rzucający ten czar wykonuje test rozproszenia, 1k20 + 1 na poziom (maksymalnie +10) przeciwko Stopniowi Trudności 11 + poziom czarodzieja który rzucił rozpraszany czar.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Uderzenie Płomieni

Kolumna płomieni pochłania wszystko w obszarze działania, zadając 1k6 obrażeń na poziom (maksymalnie 15k6). Połowa obrażeń pochodzi od boskiej mocy, a połowa od ognia. Wrogowie zostają porażeni oboma rodzajami obrażeń, a sojusznicy przypadkowo złapani w obszar rażenia otrzymują rany tylko od ognia.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Swoboda Ruchu

Istota poddana działaniu tego zaklęcia staje się odporna na paraliż, spowolnienie i oplątanie.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Unieruchomienie Potwora

Wybrany potwór zostaje unieruchomiony na czas działania tego czaru.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Kamienna Skóra

Ten czar daje odporność na obrażenia 10/+5. Może pochłonąć 10 punktów obrażeń z walki na poziom rzucającego, maksymalnie 100.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty IV

Rzucający czar przywołuje strasznego pająka, który staje się jego wiernym sługą.

Poziom 5

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przebudzenie

Wybrany zwierzęcy towarzysz druida uzyskuje +4 do Siły, +4 do Kondycji, +1k10 do Mądrości i +2 do rzutów ataku, dopóki pozostaje po stronie druida.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Leczenie Krytycznych Ran

Czar ten leczy wybranej istocie 4k8 punktów obrażeń, + 1 na poziom kapłana (maksymalnie +20). Czary leczące mają odwrotny efekt na nieumarłych, ponieważ zadają im takie obrażenia, jakie normalnie leczą. Aby porazić nieumarłego takim czarem, trzeba go dotknąć w walce.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Osłona przed Śmiercią

Osoba, na którą rzucono ten czar, staje się całkowicie odporna na wszystkie czary śmierci, a także na wszelkie pokrewne im zdolności specjalne i efekty.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Lodowa Nawałnica

Wszystkie istoty na obszarze działania otrzymują 3k6 obrażeń obuchowych i 2k6 obrażeń od zimna. Lodowa Nawałnica zadaje dodatkowe 1k6 obrażeń od zimna na 3 poziomy rzucającego czar.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Zabicie Żyjących

Ofiara musi wykonać rzut na Wytrwałość albo zginie. Nawet jeśli rzut jest udany, ofiara otrzymuje obrażenia od energii negatywnej w wysokości 3k6 +1 na poziom rzucającego.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Odporność na Zaklęcia

Osoba chroniona tym czarem zyskuje odporność na czary równą 12 + 1 na poziom rzucającego.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty V

Rzucający czar przywołuje strasznego niedźwiedzia, który staje się jego wiernym sługą.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Ściana Ognia

Ten czar tworzy kurtynę ognia, która zadaje 4k6 obrażeń każdemu, kto próbuje przez nią przejść.

Poziom 6

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Ochrona przed Energią

Istota chroniona tym czarem zyskuje odporność na obrażenia 40/- przeciw wszelkim rodzajom obrażeń od żywiołów. Czar przestaje działać, jeśli pochłonie 60 punktów obrażeń z jednego żywiołu.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Większe Rozproszenie

Większe Rozproszenie pozwala pozbawić magii jeden cel. Można je także rzucić na grupę istot, aby spróbować usunąć najpotężniejszy czar z każdej istoty. Aby rozproszenie magii powiodło się, rzucający ten czar wykonuje test rozproszenia, 1k20 + 1 na poziom (maksymalnie +15) przeciwko Stopniowi Trudności 11 + poziom czarodzieja który rzucił rozpraszany czar.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Ulepszona Kamienna Skóra

Daje czarodziejowi odporność na obrażenia 20/+5. Czar pochłania 10 punktów obrażeń z walki na poziom rzucającego czar, maksymalnie 150. Po pochłonięciu takiej ilości obrażeń, znika.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Uzdrawiający Krąg

Każdy sojusznik na obszarze działania czaru zostaje uleczony z 1k8 punktów obrażeń, + 1 na poziom rzucającego. Czar ten działa odwrotnie na nieumarłych, każdy nieumarły który znajdzie się w Uzdrawiającym Kręgu otrzymuje 1k8 obrażeń +1/poziom.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Regeneracja

Dopóki działa ten czar, osoba poddana jego działaniu regeneruje 6 punktów obrażeń na rundę.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty VI

Rzucający czar przywołuje strasznego tygrysa, który staje się jego wiernym sługą.

Poziom 7

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Aura Witalności

Wszyscy sojusznicy na obszarze działania czaru otrzymują premię + 4 do Siły, Kondycji i Zręczności.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Pełzająca Zagłada

Druid przywołuje hordę gryzących i żądlących owadów, które zadają 1k6 obrażeń. W każdej kolejnej rundzie spędzonej wśród rozwścieczonych insektów, obrażenia rosną o przyrost 1k6 (a więc w pierwszej rundzie jest to 1k6, w drugiej 2k6, w trzeciej 4k6, w czwartej 7k6 i tak dalej). Czar działa dopóki nie minie jego czas trwania lub dopóki owady nie zadadzą łącznie 1000 obrażeń.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Burza Ognia

Wszystko na obszarze działania czaru zalewa deszcz płomieni. Każda istota schwytana w szpony kataklizmu otrzymuje 1k6 obrażeń na poziom rzucającego czar (maksymalnie 20k6). Połowa obrażeń pochodzi od boskiej mocy, a połowa od ognia. Wszystkie istoty w promieniu 1,5 metra od rzucającego czar znajdują się w bezpiecznej strefie i nie otrzymują obrażeń.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Krzywda

Jeśli rzucający czar dotknie wroga w walce, moce energii negatywnej obniżają ilość Punktów Wytrzymałość ofiary do 1k4. Ten czar ma przeciwny wpływ na nieumarłych, ponieważ całkowicie leczy nieumarłego, zamiast wyrządzić mu krzywdę.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Leczenie

Istota, na którą rzucono ten czar, odzyskuje wszystkie stracone Punkty Wytrzymałości. Ten czar działa odwrotnie na nieumarłych. Obniża Punkty Wytrzymałości nieumarłego do 1k4, jeśli zostanie dotknięty w walce.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty VII

Rzucający czar przywołuje losowego wielkiego żywiołaka, który staje się jego wiernym sługą.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Prawdziwe Widzenie

Osoba obdarzona Prawdziwym Widzeniem widzi Niewidzialnych, potrafi przejrzeć za zasłony Sanktuarium, a także zawsze zauważa ukrywających się wrogów.

Poziom 8

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Palec Śmierci

Ofiara czaru musi zdać rzut obronny na Wytrwałość, albo zginie. Nawet jeśli odparcie czaru się powiedzie, ofiara otrzymuje 3k6 obrażeń +1 na poziom rzucającego czar.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Równowaga Natury

Wszystkim wrogom na obszarze działania spada odporność na czary, o 1k4 na każde 5 poziomów druida. Wszyscy sojusznicy na obszarze działania zostają wyleczeni z 3k6 punktów obrażeń, +1 punkt na poziom druida.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przeczucie

Przeczucie pozwala rzucającemu czar zerknąć na chwilę w przyszłość. To daje mu odporność na obrażenia 30/+5 i pochłania 10 punktów obrażeń na poziom rzucającego.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty VIII

Rzucający czar przywołuje losowego większego żywiołaka, który staje się jego wiernym sługą.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Promień Słońca

Rzucający czar wzywa kulę boskiego blasku, która oślepia i parzy schwytanych w obszar działania. Nieumarłe istoty otrzymują 1k6 obrażeń na poziom rzucającego, maksymalnie 20k6. Inne potwory otrzymują 3k6 obrażeń od boskiej mocy i zostają oślepione na 3 rundy. Udany rzut na Refleks zmniejsza nieumarłym obrażenia o połowę, a innym istotom pozwala uniknąć oślepienia.

Poziom 9

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Rój Żywiołów

Druid przyzywa żywiołaka powietrza o 24 Kostkach Wytrzymałości, który staje się jego wiernym sługą aż do śmierci lub dopóki nie minie czas działania zaklęcia. Jeśli przed upłynięciem 24 godzin od rzucenia czaru żywiołak powietrza zginie, na jego miejsce natychmiast przybywa żywiołak wody, także o 24 Kostkach. W razie jego śmierci zastępuje go żywiołak ziemi, a potem ognia. Jeśli żywiołak ognia też zginie, żaden nowy się już nie pojawi.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Grupowe Uzdrowienie

Wszyscy sojusznicy na obszarze działania zostają uzdrowieni. Natychmiast goją się wszystkie ich obrażenia. Czary leczące mają odwrotny efekt na nieumarłych (każdy nieumarły poddany działaniu tego czaru traci wszystkie Punkty Wytrzymałości oprócz 1k4).

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Zmiana Kształtu

Czarodziej zmienia się w przerażającą istotę. Może zamienić się w Czerwonego Smoka, Ognistego Olbrzyma, Balora, Slaada Śmierci lub Żelaznego Golema.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Burza Zemsty

Obszar wokół czarodzieja pochłaniają szalejące błyskawice i kwasowy deszcz. Wszyscy wrogowie co rundę otrzymują 3k6 obrażeń od kwasu. Ci, którym nie uda się rzut obronny na Refleks, otrzymują też 3k6 obrażeń od błyskawic.

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Przywołanie Istoty IX

Rzucający czar przywołuje losowego starego żywiołaka, który staje się jego wiernym sługą.

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...