wampir_maskarada

Charakterystyka społeczeństw

3 minuty czytania

Kochana Aleksandro…

W końcu udało zebrać mi się informacje, na których tak bardzo Ci zależało. Zapoznałem się nieco z mentalnością społeczeństwa Cesarstwa Adun i Dominum Pani oraz poglądami na sprawy niektóre. Przejdę od razu do rzeczy, gdyż ostatni to mój pergamin.

Lud Cesarstwa należy do niezwykle podzielonych. Ową barierę stanowi głownie przynależność rasowa, wytworzyło się tam coś w rodzaju kast. Najniższą, tak to nazwę, warstwą społeczną są krasnoludy i wszystkie rasy karłowate, kolejną ludzie zaś elfy z Talani postawione są na samym szczycie. Mimo że Księga Praw mówi o równości każdej istoty, niezależnie od zawodu czy rasy, pośród społeczeństwa wykształcił się właśnie taki podział. Ogólne nastroje tych wszystkich grup nie są zbyt pomyślne, jednak nikt nikomu w drogę nie wchodzi. Żadna z grup nie prowokuje jakichkolwiek konfliktów dla własnego spokoju.

Władza dzieli się następująco:

Cesarz

Władca absolutny. Nie ma w całym Cesarstwie osoby która mogłaby jawnie podważyć jego zdanie, zaś wyższą władzę sprawują jedynie bogowie.

Namiestnik Cesarski

Jest to urzędnik reprezentujący wolę cesarza. Najprościej mówiąc namiestnik jest jego reprezentantem tam, gdzie sam udać się nie może.

Książę / Księżna

Członkowie Rady Cesarskiej, zazwyczaj zarządcy jednego z głównych regionów Cesarstwa. Stanowisko to przysługuje Głowom Wielkich Domów Cesarstwa które mają wiele do powiedzenia w tematach politycznych, dyplomatycznych oraz gospodarczych.

Markiz / Markiza

Owy tytuł przypisuje się Głowom Domów, które są zbyt słabe lub ich wpływy są ograniczone. Markiz pod swoim władaniem ma ziemię należącą do rodu, którą mógłby nawet spalić gdyby miał taką zachciankę.

Baron / Baronowa

Tytuł arystokratyczny, nadawany zazwyczaj aktywnym społecznie i politycznie członkom Domów Szlacheckich i Wielkich Domów Cesarskich, osobom piastującym wysokie urzędnicze stanowiska.

Kawaler / Dama

Tytuł ten mogą zdobyć mieszczanie wyróżniający się na tle ogółu swą aktywnością społeczną. Wniosek z tego, że osoby nie wywodzące się ze szlachty mogą pozyskać ten tytuł pod warunkiem, że są naprawdę aktywne.

Mieszczanin / Mieszczanka

Obywatel Cesarstwa Adun.

Prawo nadawania tytułów arystokratycznych i szlacheckich posiada tylko i wyłącznie Cesarz. Cesarz ma również prawo zdegradować osobę w hierarchii (arystokratę nie niżej niż do mieszczanina). Tutaj pięknie klaruje się zasada „każdemu wedle zasług”. Osoby szkodzące Cesarstwu zostaną ukarane, zaś szlachetni i pracowici wynagrodzeni.

Można się tutaj natknąć na naprawdę wielkie zróżnicowanie wyznaniowe, głównymi wyznaniami w cesarstwie są kulty Zanne, Hatora i Nes’ye.

Jeżeli chodzi zaś o nas, półelfy, mielibyśmy trochę problemów z odnalezieniem się tutaj. Oczywistym jest to, że czystokrwiste elfy spoglądałyby na nas z góry, teoretycznie mielibyśmy tutaj równe prawa, aczkolwiek niezwykle trudno byłoby nam tutaj osiągnąć sukces na arenie politycznej czy też w jakiejś innej dziedzinie.

Nie ma też tutaj niewolnictwa. Władca wychodzi z założenia, że niewola osłabiałaby potęgę cesarstwa, odwrotnie jednak jest w Dominium Pani, gdzie niewolnictwo jest sprawą normalną. Niewolić można Shuanów, Elfy Selivarskie i Białe Ogry.

Większość społeczeństwa w odróżnieniu od Cesarstwa stanowią tutaj ludzie, co nie zmienia faktu, że w Dominium jest „wielkim workiem”, w którym można znaleźć przedstawicieli każdej z ras i profesji wykonywanych. Cała zbieranina pojednana jest ze sobą za pośrednictwem Kroczącej, która sprawuje władzę w Dominium za pośrednictwem Najwyższej Kapłanki.

Hierarchia w Dominium Pani dzieli się w sposób następujący:

Hrabia / Hrabina

Najwyżej postawiona osobistość hierarchii społecznej. Hrabia Miecza jest dowódcą Legionu Miecza natomiast Hrabia Akary jest zarządcą prowincji Akara. Tylko oni mają prawo przewodzić legionom państwowym i mogą należeć do kolegiów kapłańskich, inaczej nazywając, doradców Arcykapłanek. Tym tytułem szczycić się jedynie mogą głowy najbardziej wpływowych rodzin szlacheckich.

Baron / Księżna

Miano przeznaczone jedynie dla osób należących do znaczących rodów szlacheckich albo przewodzącym pomniejszymi rodzinami. Baronowie zarządzają mniejszymi obszarami terenów zwanymi Okręgami. Baron pełni również funkcję egzekutora, kiedy dana istota skazana zostanie przez Sprawiedliwych.

Kawaler / Dama

Najniższe miejsce na drabinie szlacheckiej zajmują Kawalerowie. Pod ich władaniem znajdują się najmniejsze ziemie, zwane Hastadiami. Mają oni ułatwiony dostęp do stanu duchownego. Kawaler to coś w rodzaju zaściankowej szlachty. Tytuł ten otrzymać mogą osoby należące do mniejszych rodów bądź wolni szlachcice nie posiadający ziemi i majątku.

Rycerz / Rycerka

Miano to nadawane jest obywatelom, którzy zasłużyli się swą działalnością na rzecz państwa, jest to tytuł głównie wojskowy. Rycerzy jednak nie dotyczą wszelakie przywileje nadane szlachcie. Mają jednak ułatwiony dostęp do urzędów wszelakich i zapewniony byt poprzez dożywotnią pensję.

Dodatkowo istnieje duża liczba urzędów, najważniejsze z nich to stanowisko Arcymaga, Generała ( zawiadującego armią lądową i morską ) oraz Skarbnik.

Wszyscy zapewnione mają równouprawnienie i wolność, jeżeli tylko przestrzegają prawa, wykonują swoją pracę i podatki płacą, zaś religią główną jest tutaj kult Kroczącej. Istnieją tutaj też inne odłamy, jednak wpajana jest filozofia Kroczącej od lat najmłodszych. W Dominium znajdują się też prawa chroniące nas przed objawami nietolerancji.

Zrobiłem, co zrobić miałem, jednak wybór co dalej, pozostawiam Tobie, moja droga Aleksandro.

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

Wczytywanie...