Atuty Klasowe

12 minut czytania

Każda klasa dysponuje pewnymi zdolnościami, które poważnie różną ją od innych. Zdolności te stanowią nieodłączny element klasy twojej postaci; ich doskonalenie będzie bardzo pomocne.

Atuty Epickiego Mistycznego Łucznika

nwn, sou, atut, feat, klasowy, class, specialny, special Zaklęcie Strzały

Wielce doświadczony łucznik może zakląć swoją strzałę jeszcze potężniejszą magią, przez co zadaje ona więcej obrażeń.

Uzyskiwany: na 11. poziomie
Korzyści:
Poziom 11: premia +6
Poziom 13: premia +7
Poziom 15: premia +8
Poziom 17: premia +9
Poziom 19: premia +10
Poziom 21: premia +11
Poziom 23: premia +12
Poziom 25: premia +13
Poziom 27: premia +14
Poziom 29: premia +15
Użycie: automatycznie

Atuty Epickiego Zabójcy

nwn, sou, atut, feat, klasowy, class, specialny, special Atak Śmierci

Specjalny atak z zaskoczenia w wykonaniu epickiego Zabójcy jest w stanie zabić nawet bardzo wymagających przeciwników.

Uzyskiwany: na 11. poziomie
Korzyści:
Poziom 11: +6k6
Poziom 13: +7k6
Poziom 15: +8k6
Poziom 17: +9k6
Poziom 19: +10k6
Poziom 21: +11k6
Poziom 23: +12k6
Poziom 25: +13k6
Poziom 27: +14k6
Poziom 29: +15k6
Użycie: automatycznie

nwn, sou, atut, feat, klasowy, class, specialny, special Odporność na Trucizny

Ogromne doświadczenie w dziedzinie toksyn nabyte przez epickiego Zabójcę daje mu możliwość uniknięcia działania wielu śmiertelnych trucizn.

Uzyskiwany: na 12. poziomie
Korzyści:
Poziom 12: +6 do rzutów na Wytrwałość przeciwko truciznom
Poziom 14: +7 do rzutów na Wytrwałość przeciwko truciznom
Poziom 16: +8 do rzutów na Wytrwałość przeciwko truciznom
Poziom 18: +9 do rzutów na Wytrwałość przeciwko truciznom
Poziom 20: +10 do rzutów na Wytrwałość przeciwko truciznom
Poziom 22: +11 do rzutów na Wytrwałość przeciwko truciznom
Poziom 24: +12 do rzutów na Wytrwałość przeciwko truciznom
Poziom 26: +13 do rzutów na Wytrwałość przeciwko truciznom
Poziom 28: +14 do rzutów na Wytrwałość przeciwko truciznom
Poziom 30: +15 do rzutów na Wytrwałość przeciwko truciznom
Użycie: automatycznie

Atuty Epickiego Czarnego Strażnika

nwn, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Atak z Zaskoczenia

Wyspecjalizowany Czarny Strażnik potrafi wyprowadzić śmiercionośny atak wykorzystujący nieuwagę wroga.

Uzyskiwany: na 13. poziomie
Korzyści:
Poziom 13: +4k6
Poziom 16: +5k6
Poziom 19: +6k6
Poziom 22: +7k6
Poziom 25: +8k6
Poziom 28: +9k6
Użycie: automatycznie

nwn, czar, zaklęcie, spell, magia, magic Zaklęcie: Przywołanie Biesa

Za każde 5 poziomów Czarnego Strażnika powyżej 10 przywołany bies otrzymuje +2 KW, jego Naturalny Pancerz zwiększa się o 2, a Siła i Inteligencja wzrastają o 1.

Atuty Epickiego Tancerza Cieni

nwn, sou, atut, feat, klasowy, class, specialny, specjalny Przywołanie Cienia

Przywołana postać otrzyma dodatkowo +2 do KW za każde 3 poziomy po osiągnięciu 9 poziomu.

Użycie: po uaktywnieniu

nwn, sou, atut, feat, klasowy, class, specialny, specjalny Unik Cienia

Więź jaką nawiązał epicki Tancerz Cieni z mrokiem jest wyjątkowo silna, dzięki czemu odnosi on jeszcze mniej obrażeń przez 5 rund, lecz premia do ukrycia się i KP nie zmienia się.

Uzyskiwany: na 15. poziomie. Trzy razy dziennie.
Korzyści:
Poziom 15: redukcja obrażeń 12/+4, premia do ukrycia się 20%, KP +4
Poziom 20: redukcja obrażeń 14/+5, premia do ukrycia się 20%, KP +4
Poziom 25: redukcja obrażeń 16/+6, premia do ukrycia się 20%, KP +4
Poziom 30: redukcja obrażeń 18/+7, premia do ukrycia się 20%, KP +4
Użycie: po uaktywnieniu

Atuty Czempiona Torma

nwn, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Nakładanie Rąk

Święta moc Paladyna może zostać użyta do leczenia ran.

Uzyskiwany: na 1. poziomie
Korzyści: Jeśli Czempion dysponuje dodatnim modyfikatorem Charyzmy, może leczyć, przywracając liczbę PW równą modyfikatorowi Charyzmy pomnożonemu przez poziom klasy.
Użycie: po uaktywnieniu. Raz dziennie.

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Święta Obrona

Oddanie Czempiona Torma jego bóstwu owocuje boską opatrznością i ochroną zapewniającą premie do wszystkich rzutów obronnych.

Uzyskiwany: na 2. poziomie
Korzyści:
Poziom 2: +1
Poziom 4: +2
Poziom 6: +3
Poziom 8: +4
Poziom 10: +5
Użycie: automatycznie

nwn, atut, feat, klasowy, class, specialny, special Zniszczenie Zła

Dzięki mocy swego boskiego patrona Czempion może przypuści święty atak niszczący wrogów o złym charakterze.

Uzyskiwany: na 2. poziomie
Korzyści: Czempion dodaje swój dodatni modyfikator Charyzmy (jeśli go ma) do najbliższego rzutu ataku wręcz i dodaje premię obrażeń równą swojemu poziomowi. Jeśli cel ataku nie ma złego charakteru, Zniszczenie Zła nie odnosi żadnego skutki i zostaje zmarnowane.
Użycie: po uaktywnieniu. Raz dziennie.

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Boski Gniew

Czempion Troma może skorzystać z mocy swego bóstwa, by uzyskać premię do ataku, obrażeń, rzutów obronnych przez ilość rund równą modyfikatorowi z Charyzmy oraz redukcję obrażeń.

Uzyskiwany: na 5. poziomie
Korzyści:
Poziom 5: premie +3, redukcja obrażeń 5/+1
Poziom 10: premie +5, redukcja obrażeń 5/+1
Użycie: po uaktywnieniu

Atuty Epickiego Czempiona Torma

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Święta Obrona

Wielkie oddanie epickiego Czempiona Torma jego bóstwu owocuje jeszcze większą boską opatrznością i ochroną zapewniającą premie do wszystkich rzutów obronnych.

Uzyskiwany: na 12. poziomie
Korzyści:
Poziom 12: +6
Poziom 14: +7
Poziom 16: +8
Poziom 18: +9
Poziom 20: +10
Poziom 22: +11
Poziom 24: +12
Poziom 26: +13
Poziom 28: +14
Poziom 30: +15
Użycie: automatycznie

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Boski Gniew

Epicki Czempion Troma, dzięki swej żarliwiej wierze, może skorzystać z mocy swego bóstwa, by uzyskać jeszcze większą premię do ataku, obrażeń, rzutów obronnych przez ilość rund równą modyfikatorowi z Charyzmy oraz redukcję obrażeń.

Uzyskiwany: na 15. poziomie
Korzyści:
Poziom 15: premie +7, redukcja obrażeń 10/+2
Poziom 20: premie +9, redukcja obrażeń 15/+3
Poziom 25: premie +11, redukcja obrażeń 20/+4
Poziom 30: premie +13, redukcja obrażeń 25/+5
Użycie: po uaktywnieniu

Atuty Krasnoludzkiego Obrońcy

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Pozycja Obronna

Kiedy wymaga tego sytuacja Krasnoludzki Obrońca może stać się "bastionem nie do zdobycia".

Uzyskiwany: na 1. poziomie.
Korzyści:
Poziom 1: premia +2 do Siły, +4 do Kondycji, +2 do wszystkich rzutów obronnych i +4 do premii uników do KP, raz dziennie
Poziom 3: premia +2 do Siły, +4 do Kondycji, +2 do wszystkich rzutów obronnych i +4 do premii uników do KP, 2 razy dziennie
Poziom 5: premia +2 do Siły, +4 do Kondycji, +2 do wszystkich rzutów obronnych i +4 do premii uników do KP, 3 razy dziennie
Poziom 7: premia +2 do Siły, +4 do Kondycji, +2 do wszystkich rzutów obronnych i +4 do premii uników do KP, 4 razy dziennie
Poziom 9: premia +2 do Siły, +4 do Kondycji, +2 do wszystkich rzutów obronnych i +4 do premii uników do KP, 5 razy dziennie
Użycie: po uaktywnieniu

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Czujność Obrony

Wyćwiczony w boju krasnoludzki wojownik jest świadom wiecznego zagrożenia na polu bitwy, więc o wiele trudniej jest go zaskoczyć.

Uzyskiwany: na 2. poziomie.
Korzyści:
Poziom 2: zachowanie premii modyfikatora Zręczności do KP, nawet w chili zaskoczenia
Poziom 5: przeciwnicy nie mogą wykorzystać premii wynikającej z oflankowania
Poziom 10: +1 do rzutów obronnych na Refleks przy unikaniu pułapek
Użycie: automatycznie

nwn, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Zmniejszenie Obrażeń

Krasnoludzki Obrońca uzyskuje umiejętność bagatelizowania części obrażeń otrzymanych przy każdym ciosie lub ataku.

Uzyskiwany: na 6. poziomie.
Korzyści:
Poziom 6: zmniejszenie obrażeń o 3 punkty
Poziom 10: zmniejszenie obrażeń o 6 punkty
Użycie: automatycznie

Atuty Epickiego Krasnoludzkiego Obrońcy

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Pozycja Obronna

Epicki Krasnoludzki Obrońca nie męczy się już tak bardzo napinając swe mięśnie i stając się "bastionem", więc może korzystać częściej z tej techniki.

Uzyskiwany: na 11. poziomie.
Korzyści:
Poziom 11: 6 razy dziennie
Poziom 13: 7 razy dziennie
Poziom 15: 8 razy dziennie
Poziom 17: 9 razy dziennie
Poziom 19: 10 razy dziennie
Poziom 21: 11 razy dziennie
Poziom 23: 12 razy dziennie
Poziom 25: 13 razy dziennie
Poziom 27: 14 razy dziennie
Poziom 29: 15 razy dziennie
Użycie: po uaktywnieniu

nwn, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Zmniejszenie Obrażeń

Coraz większa odporność krasnoludzkiego weterana pozwala na dość pokaźne redukowanie otrzymywanych obrażeń.

Uzyskiwany: na 14. poziomie.
Korzyści:
Poziom 14: zmniejszenie obrażeń o 9 punkty
Poziom 18: zmniejszenie obrażeń o 12 punkty
Poziom 22: zmniejszenie obrażeń o 15 punkty
Poziom 26: zmniejszenie obrażeń o 18 punkty
Poziom 30: zmniejszenie obrażeń o 21 punkty
Użycie: automatycznie

Atuty Bladego Mistrza

nwn, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Kościana Skóra

Postać z czasem upodabnia się do nieumarłego, przez co zyskuje premię do KP.

Uzyskiwany: na 1. poziomie.
Korzyści:
Poziom 1: +2 KP
Poziom 4: +4 KP
Poziom 8: +6 KP
Użycie: automatycznie

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Ożywienie Martwych

Blady Mistrz potrafi wykorzystać swoje nekromantyczne zdolności do przyzwania nieumarłego sługi.

Uzyskiwany: na 2. poziomie. Raz dziennie.
Korzyści:
Poziom 2: Zombie Tyranognilec
Poziom 5: Szkielet Wojownik
Poziom 8: Szkielet Wódz
Użycie: po uaktywnieniu

nwn, sou, atut, feat, klasowy, class, specialny, specjalny Widzenie w Ciemności

Przyzwyczajona do nocnego błądzenia po cmentarzach i kryptach postać przystosowała swój wzrok do lepszego widzenia w słabym świetle.

Uzyskiwany: na 3. poziomie.
Użycie: automatycznie

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Przywołanie Nieumarłego

Blady Mistrz może przywołać potężniejszego Nieumarłego.

Uzyskiwany: na 4. poziomie. 2 razy dziennie.
Korzyści:
Poziom 4: Ghul
Poziom 6: Cień
Poziom 7: Ghast
Poziom 8: Zmora
Poziom 9: Upiór
Użycie: po uaktywnieniu

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Wigor Nie-śmierci

Pomimo ciągłej utraty życia i transformacji w Nieumarłego Blady Mistrz tryska energią nekromantycznego pochodzenia.

Uzyskiwany: na 5. poziomie
Korzyści: +3 PW na każdy kolejny poziom, aż do 10.
Użycie: automatycznie

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Wszczep Nieumarłych

Ramię postaci zostaje zastąpione ramieniem Nieumarłego, którego dotyk może sparaliżować przeciwnika

Uzyskiwany: na 6. poziomie
Korzyści:
Poziom 6: 2 razy dziennie
Poziom 8: 3 razy dziennie
Użycie: po uaktywnieniu

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Twardy jak Kość

Transformacja w Nieumarłego prawie dobiega końca, przez co Blady Mistrz staje się odporny na unieruchomienie, paraliż i ogłuszenie.

Uzyskiwany: na 7. poziomie
Użycie: automatycznie

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Przywołanie Większego Nieumarłego

Twory nekromancji są już całkowicie podporządkowane woli Bladego Mistrza i może on przyzwać jeszcze potężniejszego martwego sługę.

Uzyskiwany: na 9. poziomie. Raz dziennie.
Korzyści:
Poziom 9: Mumia Wojownik
Poziom 10: Widmo
Użycie: po uaktywnieniu

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Nieumarłe Mistrzostwo

Transformacja dokonała się w pełni, a Blady Mistrz stał się odporny na TK.

Uzyskiwany: na 10. poziomie
Użycie: automatycznie

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Dotyk Mistrza Nieumarłych

Ramię postaci zostaje zastąpione śmiercionośnym ramieniem nieumarłego, które potrafi zabić samym tylko dotykiem.

Uzyskiwany: na 10. poziomie. 3 razy dziennie.
Korzyści: Przeciwnik zginie, jeżeli nie powiedzie mu się rzut na Wytrwałość (ST 17).
Użycie: po uaktywnieniu

Atuty Epickiego Bladego Mistrza

nwn, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Kościana Skóra

Kości epickiej postaci, pomimo udanej transformacji, wciąż stają się coraz twardsze, przez co zyskuje jeszcze większą premię do KP.

Uzyskiwany: na 12. poziomie.
Korzyści:
Poziom 12: +8 KP
Poziom 16: +10 KP
Poziom 20: +12 KP
Poziom 24: +14 KP
Poziom 28: +16 KP
Użycie: automatycznie

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Wszczep Nieumarłych

Korzystanie z paraliżującej mocy ramienia nie jest już tak wyczerpujące dla epickiego Bladego Mistrza, więc może korzystać z tej zdolności o wiele częściej.

Uzyskiwany: na 13. poziomie
Korzyści:
Poziom 13: 4 razy dziennie
Poziom 16: 5 razy dziennie
Poziom 19: 6 razy dziennie
Poziom 22: 7 razy dziennie
Poziom 25: 8 razy dziennie
Poziom 28: 9 razy dziennie
Użycie: po uaktywnieniu

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Wigor Nie-śmierci

Pomimo ciągłej utraty życia i transformacji w Nieumarłego Blady Mistrz tryska energią nekromantycznego pochodzenia.

Uzyskiwany: na 15. poziomie
Korzyści: +5 PW na każde kolejne 5 poziomów, aż do 30.
Użycie: automatycznie

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Przywołanie Większego Nieumarłego

Potężne twory nekromancji są już całkowicie podporządkowane woli epickiego Bladego Mistrza i może on przyzwać na swe usługi jeszcze potężniejszą martwą istotę.

Uzyskiwany: na 12. poziomie. Raz dziennie.
Korzyści:
Poziom 12: Wampir Łotrzyk
Poziom 14: Większy Bodak
Poziom 16: Władca Ghuli
Poziom 18: Wampir Mag
Poziom 20: Szkielet Czarnego Strażnika
Poziom 22: Lisz
Poziom 24: Władca Liszy
Poziom 26: Alhoon
Poziom 28: Stary Alhoon
Poziom 30: Demilisz
Użycie: po uaktywnieniu

Atuty Ucznia Czerwonego Smoka

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Smocza Zbroja

Postać upodabnia się do gada. Na jej skórze tworzy się cienka warstwa mało widocznych łusek, które zapewniają premię do naturalnego pancerza.

Uzyskiwany: na 1. poziomie
Korzyści:
Poziom 1: +1
Poziom 5: +2
Poziom 8: +3
Poziom 10: +4
Użycie: automatycznie

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Zwiększenie Kostek Wytrzymałości

Uczeń Czerwonego Smoka coraz bardziej odkrywa swe smocze jestestwo, przez co postać zmienia dotychczasowe KW na te o większej wartości, przy czym zwiększanie PW nie działa na poziomy już zdobyte.

Uzyskiwany: na 1. poziomie
Korzyści:
Poziom 1: k6
Poziom 4: k8
Poziom 6: k10
Użycie: automatycznie

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Smocze Zdolności

Smocza transformacja prowadzi nie tylko do zmiany wyglądu postaci, ale również i wewnętrznej struktury, przez Uczeń czerwonego Smoka zyskuje premie do różnych atrybutów.

Uzyskiwany: na 2. poziomie
Korzyści:
Poziom 2: +2 do Siły
Poziom 4: +2 do Siły
Poziom 7: +2 do Kondycji
Poziom 9: +2 do Inteligencji
Poziom 10: +4 do siły, +2 do Charyzmy
Użycie: automatycznie

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Smocze Zionięcie

Wraz z rozwojem swej gadziej natury Uczeń Czerwonego Smoka potrafi skorzystać z typowej dla swego mistrza zdolności – zionięcia ogniem.

Uzyskiwany: na 3. poziomie. Raz dziennie.
Korzyści:
Poziom 3: obrażenia od ognia 2k10, ST 19
Poziom 7: obrażenia od ognia 4k10, ST 19
Poziom 10: obrażenia od ognia 6k10, ST 19
Użycie: po uaktywnieniu

nwn, sou, atut, feat, klasowy, class, specialny, specjalny nwn, sou, atut, atuty, feat nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Półsmok

Transformacja dokonuje się w pełni, a postać zyskuje typowo smocze odporności i zdolności – Widzenie w Ciemności, niewrażliwość na ogień, paraliż oraz uśpienie.

Uzyskiwany: na 10. poziomie
Użycie: automatycznie

Atuty Epickiego Ucznia Czerwonego Smoka

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Zwiększenie Kostek Wytrzymałości

Uczeń Czerwonego Smoka staje się prawdziwym dziedzicem smoczej spuścizny, zwiększajac swoje KW do k12, przy czym zwiększanie PW nie działa na poziomy już zdobyte.

Uzyskiwany: na 11. poziomie
Użycie: automatycznie

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Smocze Zionięcie

Krtań postaci upodobniła się tak budową do gadziej, że nie odczuwa już temperatury wynikajacej z tworzenia płomienia, przez co może pluć jeszcze potężniejszym ogniem.

Uzyskiwany: na 13. poziomie. Raz dziennie.
Korzyści:
Poziom 13: obrażenia od ognia 7k10, ST 19
Poziom 14: obrażenia od ognia 7k10, ST 20
Poziom 16: obrażenia od ognia 8k10, ST 20
Poziom 18: obrażenia od ognia 8k10, ST 21
Poziom 19: obrażenia od ognia 9k10, ST 21
Poziom 22: obrażenia od ognia 10k10, ST 22
Poziom 25: obrażenia od ognia 11k10, ST 22
Poziom 26: obrażenia od ognia 11k10, ST 23
Poziom 28: obrażenia od ognia 12k10, ST 23
Poziom 30: obrażenia od ognia 12k10, ST 24
Użycie: po uaktywnieniu

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Smocza Zbroja

Podobnie jak u smoków łuski epickiego Ucznia Czerwonego Smoka z wiekiem twardnieją i stają się jeszcze mocniejsze, dając premię do naturalnej KP.

Uzyskiwany: na 15. poziomie
Korzyści:
Poziom 15: +5
Poziom 20: +6
Poziom 25: +7
Poziom 30: +8
Użycie: automatycznie

Atuty Zmiennokształtnego

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Większa Zwierzęca Postać

Zmiennokształtny potrafi przetransformować się w różnorakie istoty, duplikując ich wygląd oraz zdolności i odporności.

Uzyskiwany: na 1. poziomie. 3 razy dziennie.
Korzyści:
Poziom 1: Smocze Pisklę
Poziom 3: Gargulec, Harpia, Minotaur
Poziom 5: Bazyliszek, Kosarz, Mantikora
Poziom 10: Łupieżca Umysłów, Monstrualny Tygrys, Meduza
Użycie: po uaktywnieniu

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Nieskończona Większa Zwierzęca Postać

Zmiennokształtny potrafi przetransformować się w różnorakie istoty, duplikując ich wygląd oraz zdolności i odporności bez limitu dziennego.

Uzyskiwany: na 4. poziomie. Nieskończenie wiele razy dziennie.
Korzyści:
Poziom 4: Smocze Pisklę
Poziom 7: Gargulec, Harpia, Minotaur
Poziom 10: Bazyliszek, Kosarz, Mantikora
Użycie: po uaktywnieniu

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Postać Humanoidalna

Prócz metamorfozy w zwierzęta Zmiennokształtny potrafi duplikowac również wygląd humanoidalnych istot.

Uzyskiwany: na 7. poziomie. 3 razy dziennie.
Korzyści: Zamiana w Drowa Wojownika, Jaszczuroczłeka Mistrza Bicza lub Komando Koboldów.
Użycie: po uaktywnieniu

Atuty Epickiego Zmiennokształtnego

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Nieskończona Postać Humanoidalna

Prócz metamorfozy w zwierzęta Zmiennokształtny potrafi duplikowac również wygląd humanoidalnych istot bez limitu dziennego.

Uzyskiwany: na 13. poziomie. Nieskończenie wiele razy dziennie.
Korzyści: Zamiana w Drowa Wojownika, Jaszczuroczłeka Mistrza Bicza lub Komando Koboldów.
Użycie: po uaktywnieniu

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Nieskończona Większa Zwierzęca Postać

Zmiennokształtny potrafi przetransformować się w różnorakie istoty, duplikując ich wygląd oraz zdolności i odporności bez limitu dziennego.

Uzyskiwany: na 16. poziomie. Nieskończenie wiele razy dziennie.
Korzyści:
Poziom 16: Łupieżca Umysłów, Monstrualny Tygrys, Meduza
Użycie: po uaktywnieniu

Atuty Mistrza Broni

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Wybrana Broń

Mistrz Broni wiąże się mocno z jednym typem oręża. Wszystkie kolejne umiejętności postaci będą odnosić się właśnie do tej broni.

Uzyskiwany: na 1. poziomie
Użycie: automatycznie

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Obrażenia KI

Postać potrafi skoncentrować siłę tak, by zadać maksymalne obrażenia.

Uzyskiwany: na 1. poziomie. Raz dziennie na poziom.
Użycie: po uaktywnieniu

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Zwiększony Mnożnik

Mnożnik TK wybranej broni zostaje zwiększony o 1 (np. z x2 na x3).

Uzyskiwany: na 5. poziomie
Użycie: automatycznie

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Nadzwyczajna Ulubiona Broń

Postać dysponująca tym atutem jest szczególnie utalentowana do władania określoną bronią, zyskując +1 premii ataku.

Uzyskiwany: na 5. poziomie
Użycie: automatycznie

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Trafienie Krytyczne KI

Szansa na zadanie TK wybraną bronią zostaje zwiększona o 2 (np. z 18-20 na 16-20).

Uzyskiwany: na 7. poziomie
Użycie: automatycznie

Atuty Epickiego Mistrza Broni

nwn, hotu, atut, feat, klasowy, class, specjalny, special Epicka Nadzwyczajna Ulubiona Broń

Postać dysponująca tym atutem jest szczególnie utalentowana do władania określoną bronią, zyskując +1 premii ataku. Ten atut łączy się z atutem Nadzwyczajna Ulubiona Broń.

Uzyskiwany: na 13. poziomie
Korzyści:
Poziom 13: +1
Poziom 16: +2
Poziom 19: +3
Poziom 22: +4
Poziom 25: +5
Poziom 28: +6
Użycie: automatycznie

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

Wczytywanie...