Tworzenie run

10 minut czytania

Tworzenie run

tworzenie run, umiejętności

Typ: Włączana
Zasięg: Postać
Kosz użycia: 0
Ponowne użycie: 0 s
Wymagania: Poziom 20

Postać poznała podstawowe techniki tworzenia inskrypcji z lyrium, co pozwala jej tworzyć proste runy.

Ulepszone tworzenie run

tworzenie run, umiejętności

Typ: Ulepszenie

Wymagania: Poziom 22

Postać poznała dokładniejsze metody rycia starożytnych symboli, dzięki czemu jest w stanie tworzyć wymyślne runy drugiego poziomu.

Ekspert tworzenia run

tworzenie run, umiejętności

Typ: Ulepszenie

Wymagania: Poziom 24

Zbadawszy dogłębnie historię wczesnych tevinterskich rycin, postać zdobyła umiejętność tworzenia potężnych run trzeciego poziomu.

Mistrz tworzenia run

tworzenie run, umiejętności

Typ: Ulepszenie

Wymagania: Poziom 26

Postać należy do czołowych fereldeńskich znawców ikonografii, a jej umiejętności pozwalają na tworzenie runy czwartego poziomu.

Runy Broni

Obrazek Poziom Nazwa Składniki Obrys
tworzenie run, runy broni I Czeladnicza runa ognia 1x nowicjuszowska runa ognia
1x pusty kamień runiczny
automatycznie
tworzenie run, runy broni I Czeladnicza runa lodu 1x nowicjuszowska runa lodu
1x pusty kamień runiczny
automatycznie
tworzenie run, runy broni I Czeladnicza runa dwimerytu 1x nowicjuszowska runa dwimerytu
1x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
Octham (Amarant)
tworzenie run, runy broni I Czeladnicza runa paraliżu 1x nowicjuszowska runa paraliżu
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni I Czeladnicza runa błyskawic 1x nowicjuszowska runa błyskawic
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni I Czeladnicza runa zimnego żelaza 1x nowicjuszowska runa zimnego żelaza
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
Glassric (Amarnt)
tworzenie run, runy broni I Czeladnicza runa tężyzny 1x nowicjuszowska runa tężyzny
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni I Czeladnicza runa srebrnorytu 1x nowicjuszowska runa srebrnorytu
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
Glassric (Amarant)
tworzenie run, runy broni I Czeladnicza runa spowolnienia 1x nowicjuszowska runa spowolnienia
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
Octham (Amarant)
tworzenie run, runy broni I Runa wrogości 1x nowicjuszowska runa niewrażliwości
1x nowicjuszowska runa srebrnorytu
1x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Glassric (Amarant)
tworzenie run, runy broni I Ekspercka runa ognia 2x czeladnicza runa ognia
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni I Ekspercka runa lodu 2x czeladnicza runa lodu
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni I Ekspercka runa dwimerytu 2x czeladnicza runa dwimerytu
1x pusty kamień runiczny
Octham (Amarant)
tworzenie run, runy broni I Ekspercka runa paraliżu 2x czeladnicza runa paraliżu
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
Octham (Amarant)
tworzenie run, runy broni I Ekspercka runa błyskawic 2x czeladnicza runa błyskawic
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni I Ekspercka runa zimnego żelaza 2x czeladnicza runa zimnego żelaza
1x pusty kamień runiczny
Glassric (Amarant)
tworzenie run, runy broni I Ekspercka runa tężyzny 2x czeladnicza runa tężyzny
1x pusty kamień runiczny
Glassric (Amarant)
tworzenie run, runy broni I Ekspercka runa srebrnorytu 2x czeladnicza runa srebrnorytu
1x pusty kamień runiczny
Glassric (Amarant)
tworzenie run, runy broni I Ekspercka runa spowolnienia 2x czeladnicza runa spowolnienia
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
Octham (Amarant)
tworzenie run, runy broni II Runa intensywności 1x czeladnicza runa błyskawic
1x czeladnicza runa zimnego żelaza
2x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Barman (Pod Koroną i Lwem)
tworzenie run, runy broni II Mistrzowska runa ognia 2x ekspercka runa ognia
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni II Mistrzowska runa lodu 2x ekspercka runa lodu
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni II Mistrzowska runa dwimerytu 2x ekspercka runa dwimerytu
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Octham (Amarant)
tworzenie run, runy broni II Mistrzowska runa paraliżu 2x ekspercka runa paraliżu
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Octham (Amarant)
tworzenie run, runy broni II Mistrzowska runa błyskawic 2x ekspercka runa błyskawic
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni II Mistrzowska runa zimnego żelaza 2x ekspercka runa zimnego żelaza
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Glassric (Amarant)
tworzenie run, runy broni II Mistrzowska runa tężyzny 2x ekspercka runa tężyzny
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Glassric (Amarant)
tworzenie run, runy broni II Mistrzowska runa srebrnorytu 2x ekspercka runa srebrnorytu
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Glassric (Amarant)
tworzenie run, runy broni II Mistrzowska runa spowolnienia 2x ekspercka runa spowolnienia
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Octham (Amarant)
tworzenie run, runy broni III Runa żywiołów 1x ekspercka runa ognia
1x ekspercka runa lodu
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
zwoje (Kal'Hirol)
tworzenie run, runy broni III Arcymistrzowska runa ognia 2x mistrzowska runa ognia
4x substancja do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni III Arcymistrzowska runa lodu 2x mistrzowska runa lodu
4x substancja do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
książki (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni III Arcymistrzowska runa dwimerytu 2x mistrzowska runa dwimerytu
4x substancja do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Yuriah (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni III Arcymistrzowska runa paraliżu 2x mistrzowska runa paraliżu
4x substancja do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Octham (Amarant)
tworzenie run, runy broni III Arcymistrzowska runa błyskawic 2x mistrzowska runa błyskawic
4x substancja do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Yuriah (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni III Arcymistrzowska runa zimnego żelaza 2x mistrzowska runa zimnego żelaza
4x substancja do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Glassric (Amarant)
tworzenie run, runy broni III Arcymistrzowska runa tężyzny 2x mistrzowska runa tężyzny
4x substancja do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
książki (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni III Arcymistrzowska runa srebrnorytu 2x mistrzowska runa srebrnorytu
4x substancja do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Yuriah (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni III Arcymistrzowska runa spowolnienia 2x mistrzowska runa spowolnienia
4x substancja do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Octham (Amarant)
tworzenie run, runy broni IV Runa pędu 1x mistrzowska runa nawałnicy
1x mistrzowska runa tężyzny
4x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
skrzynia w pobliżu doków (Czarne Mokradła)
tworzenie run, runy broni IV Mistrzowska runa ognia 2x arcymistrzowska runa ognia
5x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
zwoje (Dzielnica Kupców Kal'Hirol)
tworzenie run, runy broni IV Mistrzowska runa lodu 2x arcymistrzowska runa lodu
5x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
książki (Kopalnia Srebrnorytu)
tworzenie run, runy broni IV Mistrzowska runa dwimerytu 2x arcymistrzowska runa dwimerytu
5x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Yuriah po wprowadzeniu dwóch ulepszeń (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni IV Mistrzowska runa paraliżu 2x arcymistrzowska runa paraliżu
5x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
zwoje (Główna Sala Kal'Hirol)
tworzenie run, runy broni IV Mistrzowska runa błyskawic 2x arcymistrzowska runa błyskawic
5x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Yuriah (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni IV Mistrzowska runa zimnego żelaza 2x arcymistrzowska runa zimnego żelaza
5x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
zwoje (Główna Sala Kal'Hirol)
tworzenie run, runy broni IV Mistrzowska runa tężyzny 2x arcymistrzowska runa tężyzny
5x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
sterta książek w sekretnym pomieszczeniu (Kopania Srebrnorytu)
tworzenie run, runy broni IV Mistrzowska runa srebrnorytu 2x arcymistrzowska runa srebrnorytu
5x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Yuriah po wprowadzeniu dwóch ulepszeń (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni IV Mistrzowska runa spowolnienia 2x arcymistrzowska runa spowolnienia
5x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
brak
tworzenie run, runy broni IV Patronacka runa ognia 2x mistrzowska runa ognia
6x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
zwoje (Dzielnica Kupców Kal'Hirol)
tworzenie run, runy broni IV Patronacka runa lodu 2x mistrzowska runa lodu
6x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
książki (Kopalnia Srebrnorytu)
tworzenie run, runy pancerza IV Patronacka runa dwimerytu 2x mistrzowska runa dwimerytu
6x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Yuriah po wprowadzeniu wszystkich ulepszeń (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni IV Patronacka runa paraliżu 2x mistrzowska runa paraliżu
6x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
zwoje (Główna Sala Kal'Hirol)
tworzenie run, runy broni IV Patronacka runa błyskawic 2x mistrzowska runa błyskawic
6x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Yuriah po wprowadzeniu wszystkich ulepszeń (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy broni IV Patronacka runa zimnego żelaza 2x mistrzowska runa zimnego żelaza
6x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
zwoje (Główna Sala Kal'Hirol)
tworzenie run, runy broni IV Patronacka runa tężyzny 2x mistrzowska runa tężyzny
6x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
sterta książek (Kopalnia Srebrnorytu)
tworzenie run, runy broni IV Patronacka runa srebrnorytu 2x mistrzowska runa srebrnorytu
6x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
brak
tworzenie run, runy broni IV Patronacka runa spowolnienia 2x mistrzowska runa spowolnienia
6x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
skrzynia w pobliżu doków (Czarne Mokradła)

Runy Pancerza

Obrazek Poziom Nazwa Składniki Obrys
tworzenie run, runy pancerza I Czeladnicza runa krzepy 1x nowicjuszowska runa krzepy
1x pusty kamień runiczny
automatycznie
tworzenie run, runy pancerza I Czeladnicza runa bariery 1x nowicjuszowska runa bariery
1x pusty kamień runiczny
brak
tworzenie run, runy pancerza I Czeladnicza runa nawałnicy 1x nowicjuszowska runa nawałnicy
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy pancerza I Czeladnicza runa niewrażliwości 1x nowicjuszowska runa niewrażliwości
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
Octham (Amarant)
tworzenie run, runy pancerza I Czeladnicza runa rezerwy 1x nowicjuszowska runa rezerwy
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
Glassric (Amarant)
tworzenie run, runy pancerza I Runa pilności 1x nowicjuszowska runa nawałnicy
1x runa wrogości
1x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
skrzynia w pobliżu doków (Czarne Mokradła)
tworzenie run, runy pancerza I Ekspercka runa krzepy 2x czeladnicza runa krzepy
1x pusty kamień runiczny
Glassric (Amarant)
tworzenie run, runy pancerza I Ekspercka runa bariery 2x czeladnicza runa bariery
1x pusty kamień runiczny
brak
tworzenie run, runy pancerza I Ekspercka runa nawałnicy 2x czeladnicza runa nawałnicy
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy pancerza I Ekspercka runa niewrażliwości 2x czeladnicza runa niewrażliwości
1x pusty kamień runiczny
Octham (Amarant)
tworzenie run, runy pancerza I Ekspercka runa rezerwy 2x czeladnicza runa rezerwy
1x pusty kamień runiczny
Glassric (Amarant)
tworzenie run, runy pancerza II Runa wytrzymałości 2x czeladnicza runa krzepy
1x czeladnicza runa tężyzny
2x substancja do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Yuriah (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy pancerza II Mistrzowska runa krzepy 2x ekspercka runa krzepy
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Glassric (Amarant)
tworzenie run, runy pancerza II Mistrzowska runa bariery 2x ekspercka runa bariery
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
brak
tworzenie run, runy pancerza II Mistrzowska runa nawałnicy 2x ekspercka runa nawałnicy
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy pancerza II Mistrzowska runa niewrażliwości 2x ekspercka runa niewrażliwości
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Octham (Amarant)
tworzenie run, runy pancerza II Mistrzowska runa rezerwy 2x ekspercka runa rezerwy
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
Glassric (Amarant)
tworzenie run, runy pancerza III Runa wzmocnienia 1x ekspercka runa rezerwy
1x ekspercka runa dwimerytu
3x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Octham (Amarant)
tworzenie run, runy pancerza III Arcymistrzowska runa krzepy 2x mistrzowska runa krzepy
4x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Glassric (Amarant)
tworzenie run, runy pancerza III Arcymistrzowska runa bariery 2x mistrzowska runa bariery
4x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
brak
tworzenie run, runy pancerza III Arcymistrzowska runa nawałnicy 2x mistrzowska runa nawałnicy
4x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy pancerza III Arcymistrzowska runa niewrażliwości 2x mistrzowska runa niewrażliwości
4x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Octham (Amarant)
tworzenie run, runy pancerza III Arcymistrzowska runa rezerwy 2x mistrzowska runa rezerwy
4x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Yuriah (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy pancerza IV Runa uników 1x mistrzowska runa nawałnicy
1x mistrzowska runa błyskawicy
4x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Ambasadorka Cera (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy pancerza IV Mistrzowska runa krzepy 2x arcymistrzowska runa krzepy
5x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
skrzynia (Dzielnica KupcówKal'Hirol)
tworzenie run, runy pancerza IV Mistrzowska runa bariery 2x arcymistrzowska runa bariery
5x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
brak
tworzenie run, runy pancerza IV Mistrzowska runa nawałnicy 2x arcymistrzowska runa nawałnicy
5x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
zwoje (Głębokie Ścieżki)
tworzenie run, runy pancerza IV Mistrzowska runa niewrażliwości 2x arcymistrzowska runa niewrażliwości
5x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
zwoje (Kal'Hirol)
tworzenie run, runy pancerza IV Mistrzowska runa rezerwy 2x arcymistrzowska runa rezerwy
5x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Yuriah po wprowadzeniu wszystkich ulepszeń (Twierdza Czuwania)
tworzenie run, runy pancerza IV Patronacka runa krzepy 2x mistrzowska runa krzepy
6x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
skrzynia (Dzielnica Kupców Kal'Hirol)
tworzenie run, runy pancerza IV Patronacka runa bariery 2x mistrzowska runa bariery
6x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
brak
tworzenie run, runy pancerza IV Patronacka runa nawałnicy 2x mistrzowska runa nawałnicy
6x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
zwoje (Głębokie Ścieżki)
tworzenie run, runy pancerza IV Patronacka runa niewrażliwości 2x mistrzowska runa niewrażliwości
6x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
skrzynia (Kal'Hirol)
tworzenie run, runy pancerza IV Patronacka runa rezerwy 2x mistrzowska runa rezerwy
6x roztwór do wytrawiania
1x pusty kamień runiczny
Yuriah po wprowadzeniu wszystkich ulepszeń (Twierdza Czuwania)

Komentarze

0
·
Przydałby się opis każdej runy.

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...