„Fallout: New Vegas” – dlaczego wojna się nigdy nie zmienia?

fallout: new vegas

„Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia…”, każdy fan cRPG dobrze zna tą znamienną sentencje i wypowiadający je, zachrypnięty głos Rona Perlmana. Ów cytat oraz klimatyczne intro, tłumaczące w zgrabny sposób powody prowadzące do nuklearnej zagłady ludzkości, w okamgnieniu obrosły zasłużonym kultem. Takim, że żadna produkcja sygnowana znaczkiem „Fallout” w nazwie, po prostu nie może się obejść bez innego wprowadzenia, a każda próba ingerencji, czy to w formę wstępu czy zmiany osoby dubbingującej, kończy się wiecznym narzekaniem i paleniem okolicznych wsi przez rozwścieczonych fanów. Oj… tak, ile się o cnotliwości swoich matek musieli nasłuchać pan Mirosław Baka i osoby odpowiedzialne za lokalizacje „Fallout Tactics” w naszym kraju, pisać nie muszę.

Wartość marketingowa tych słów, również ma swoją niekwestionowaną moc i, w sposób iście magiczny, przyciąga pieniądze. Jeżeli by tak nie było, to z jakiego powodu Bethesda opatentowała ten cytat ponad dwa lata temu? Ekscentryczny kaprys? Nie wydaję mi się.

Dość jednak o przeszłości i czas skupić się na przyszłości. Za niewiele ponad dwa miesiące dane nam będzie odwiedzić Nowe Vegas – stolicę hazardu, rozpusty i grzechów wszelakich, w zrujnowanym uniwersum „Fallout”. Jak się rozpocznie ta przygoda? Jakie słowa padną? Cóż, znamy już odpowiedź na to pytanie. Serwis Fallout Corner odkrył, za pomocą detektywistycznych zagrywek, wrodzonej dociekliwości i czujności, tekst intra do „Fallout: New Vegas”. Jest również nagranie głosu pana Perlmana, ale z racji pewnej dozy konspiracji i tajnych sztuczek, jego jakość pozostawia sporo do życzenia. No, ale darowanemu koniowi…

Pełen tekst:

„War. War never changes. When atomic fire consumed the earth, those who survived did so in great, underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across ruins of the old world to build new societies, establish new villages, form new tribes. As decades passed, what had been the American southwest united beneath the flag of the New California Republic, dedicated to old world values, democracy and the rule of law.

As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east, seeking territory and wealth, in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world and a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and set it east to occupy the Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves, forged in the conquest of 86 tribes: Caesar's Legion.

Four years have passed since the Republic held the Dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the River, they gathered strength. Campfires burned, training drums beat.

Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business under the control of its mysterious overseer, Mr. House and his army of rehabilitated Tribals and police robots.

You are a courier, hired by the Mojave Express, to deliver a package to the New Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn…for the worst.”

Ekspresowe tłumaczenie autorstwa Wiktula:

„Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia. Gdy atomowy ogień pochłonął ziemię, ci którzy przetrwali, zdołali tego dokonać, dzięki wielkim podziemnym schronom. Gdy je otwarto, ich mieszkańcy rozeszli się pośród ruin starego świata by zbudować nowe społeczeństwa, założyć nowe osady, uformować nowe plemiona. Z upływem dekad to, co było niegdyś południowo-wschodnią Ameryką, zjednoczyło się pod flagą Nowej Republiki Kalifornii, dedykowanej wartościom starego świata, demokracji i praworządności.

Wraz z Republiką wzrastały jej potrzeby. Skauci rozeszli się po wschodzie w poszukiwaniu ziemi i bogactw, w suchym oraz bezlitosnym bezkresie Pustyni Mojave. Powrócili z opowieściami o mieście nietkniętym przez wojnę, która zmieniła w popiół resztę świata i o wielkim murze otaczającym Rzekę Kolorado. NRK zmobilizowała swą armię i wysłała ją na wschód, by okupować Zaporę Hoovera i przywrócić ją do stanu używalności. Lecz pod inną flagą, po drugiej stronie Kolorado, powstała nowa społeczność. Olbrzymia armia niewolników, wykuta w podboju 86 plemion: Legion Cesarski.

Minęły cztery lata odkąd Republika przejęła Zaporę, tuż przed atakiem Legionu. Legion nie wycofał się. Po drugiej stronie rzeki gromadził swe siły. Płonęły ogniska, rozbrzmiewały bębny.

Pośród tego wszystkiego Arena Nowego Vegas pozostała otwarta dla biznesu kontrolowanego przez tajemniczego nadzorcę, Pana House'a i jego armię zrehabilitowanych Współplemieńców i policyjnych robotów.

Jesteś kurierem, wynajętym przez Mojave Express do dostarczenia paczki do Areny Nowego Vegas. Wyglądająca na łatwą robota z przesyłką, zmieniła się nagle... na gorsze.”

Podziękowania dla Wiktula za tłumaczenie i Nie wiema, który raczył podzielić się tą wieścią na łamach Trzynastego Schronu.

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Wczytywanie...