Atuty

19 minut czytania

underrail

Atuty Pierwszego Stopnia

underrail Biegłość (Expertise)

Wszystkie niekrytyczne obrażenia zadawane przez broń palną, kusze i w walce w zwarciu, otrzymują bonusowe obrażenia mechaniczne równe twojemu obecnemu poziomowi.

underrail Zwinny (Nimble)

Redukuje karę za noszenie ciężkiego pancerza o 15%. Zapewnia bonus w wysokości 15% do uników i uchylania się, jeżeli twoja kara za pancerz wynosi 0.

underrail Ninja Złodziej (Ninja Looter)

Skraca o 50% czas wymagany na przeprowadzenie kradzieży kieszonkowej. Oprócz tego zapewnia zmniejszenie poziomu podejrzliwości o 25%, kiedy bohater skrada się.

underrail Oportunista (Opportunist)

Zwiększa o 25% obrażenia zadawane nieruchomym, ogłuszonym i obezwładnionym celom za pomocą broni, pięści i noży do rzucania. Bonus przeciwko celom spowolnionym wynosi 15%.

underrail Spakowany Szczurogar (Pack Rathound)

Zwiększa udźwig o 50.

underrail Paranoik (Paranoia)

Każdy chce cię dorwać, a ty dobrze o tym wiesz. Wykrywanie zostaje zwiększone o 20%, inicjatywa o 5, a szansa na zadanie tobie krytycznych obrażeń jest zmniejszona o 3%. Oprócz tego twoje ataki wyprowadzane za pomocą pięści i broni dostają bonus do zadawanych obrażeń w wysokości 30%, jeżeli ich celem jest skradający się wróg.

underrail Szybkie Kieszenie (Quick Pockets)

Zapewnia dodatkowe miejsce na przedmiot podręczny oraz zmniejsza czas na założenia przedmiotu o 50%.

underrail Lekkomyślność (Recklessness)

Zwiększa twoją szansę na trafienie krytyczne wszystkimi broniami o 7%, ale zwiększa również możliwość na zadanie tobie krytycznych obrażeń o 3%.

underrail Wścibskość (Snooping)

Na potrzeby odnajdowania ukrytych przejść i innych sekretów, twoja percepcja wzrasta o 3 punkty.

underrail Wymierzony Strzał (Aimed Shot)

Zdobywasz możliwość wykonania wymierzonego strzału za pomocą każdej broni dystansowej, który zawsze zada obrażenia krytyczne.

Odnawianie: 3 tury

Wymagania: Umiejętność Spluwy lub Kusze na 10 poziomie, Percepcja na poziomie 6.

underrail Wygięty Pancerz (Armor Sloping)

Zmniejsza karę za pancerz wynikającą z użycia metalowej płyty jako komponentu podczas tworzenia pancerza o 35% (atut ten można wybrać kilkakrotnie)

Wymagania: Umiejętność Mechanika na poziomie 15, Inteligencja na poziomie 6.

underrail Włamywacz (Burglar)

Zmniejsza czas potrzebny do otworzenia zamka za pomocą wytrychu lub zhakowania go o 75%. Otrzymujesz również dodatkowe 10 punktów do umiejętności skradania, jeżeli znajdujesz się w zamieszkanym obszarze.

Wymagania: Umiejętność Otwierania Zamków lub Hakowania na poziomie 15, Zręczność na poziomie 7.

underrail Modniś (Clothier)

Jakość komponentów używanych podczas tworzenia przedmiotów wzrasta o 20%. Dotyczy to wszystkich dziedzin rzemiosła.

Wymagania: Umiejętność Krawiectwa na poziomie 15, Inteligencja na poziomie 7.

underrail Zahartowanie (Conditioning)

Zmniejsza wszystkie obrażenia mechaniczne, cieplne i od zimna o 10%. Plus 1% za każdy punkt kondycji powyżej 5.

Wymagania: Kondycja na poziomie 5.

underrail Medyk (Doctor)

Możesz wyleczyć wszystkie rany za pomocą bandaży. Oprócz tego wszystkiego wykorzystywane przedmioty leczące są o 25% skuteczniejsze.

Wymagania: Umiejętność Biologi na poziomie 15.

underrail Szybki Metabolizm (Fast Metabolism)

Wszystkie użyte przez ciebie środki leczenia są skuteczniejsze o 25%, a regeneratory psi przywracają o 25 punktów psi więcej.

Wymagania: Kondycja na poziomie 6.

underrail Maniak Spluw (Gun Nut)

Zwiększa górny limit obrażeń wykonanej przez ciebie broni o 15%.

Wymagania: Umiejętność Mechaniki na poziomie 15, Inteligencja na poziomie 7.

underrail Rewolwerowiec (Gunslinger)

Zmniejsza ilość punktów akcji wymaganych do korzystania z pistoletów o 3 i zwiększa twoją inicjatywę o 7, jeżeli dzierżysz jeden w dłoni. Wpływa tylko na broń palną.

Wymagania: Umiejętność Spluw na poziomie 15, Zręczność na poziomie 7.

underrail Ciężkie Uderzenie (Heavy Punch)

Specjalny atak w walce w zwarciu przeprowadzany za pomocą pięści lub rękawic bojowych, zadający 180% podstawowych obrażeń, ale kosztujący 2 razy więcej niż zwykły atak wręcz.

Wymagania: Umiejętność Walki w zwarciu na poziomie 15, Siła na poziomie 5.

underrail Zabiłeś go i uciekłeś (Hit and Run)

Za każdym razem, gdy przeciwnik zginie z twojej dłoni lub broni dystansowej liczba twoich punktów ruchu powraca do wartości 25 (nie może przekroczyć maksymalnej liczby twoich punktów ruchu), jeżeli ich ilość była poniżej tej liczby.

Wymagania: Zwinność na poziomie 7.

underrail Ciężki Twardziel (Juggernaut)

Twoja maksymalna ilość punktów zdrowia jest zwiększona o 25%, jeżeli nosisz pancerz, którego kara jest równa 50% lub więcej.

Wymagania: Siła na poziomie 7, Kondycja na poziomie 7.

underrail Strzelec wyborowy (Marksman)

Używanie specjalnych bełtów nie przynosi ci kary w postaci dodatkowego zużycia punktów akcji.

Wymagania: Umiejętność Kusze na poziomie 15, Zręczność na poziomie 5.

underrail Zarządzanie Mocą (Power Management)

Wszystkie urządzenia elektroniczne, które stworzysz posiadają o 35% większą pojemność.

Wymagania: Umiejętność Elektroniki na poziomie 15, Inteligencja na poziomie 7.

underrail Garbarz (Skinner)

Wszystkie skóry używane przez ciebie w rzemiośle mają jakość zwiększoną o 20%.

Wymagania: Umiejętność Krawiectwa na poziomie 15, Inteligencja na poziomie 7.

underrail Sprint (Sprint)

Zdobywasz umiejętność Sprint dającą ci dodatkowe 30 punktów ruchu przez dwie tury. Nie można z niej korzystać w czasie skradania.

Odnawianie: 10 tur.

Wymagania: Zwinność na poziomie 6.

underrail Stoicyzm (Stoicism)

Każde stracone 4% maksymalnego zdrowia daje 1% odporności na wszystkie obrażenia.

Wymagania: Kondycja na poziomie 7, Siła Woli na poziomie 7.

underrail Ogień zaporowy (Suppressive Fire)

Przeciwnicy znajdujący się w twojej linii ataku (niezależnie od tego czy zostali trafieni czy nie) mają obniżoną szansę na trafienie za pomocą broni dystansowych o 10%, liczbę punktów akcji zmniejszoną o 5 i liczbę punktów ruchu zmniejszoną o 10 na 1 turę.

Wymagania: Umiejętność Spluwy na poziomie 10.

underrail Pewny krok (Sure Step)

Kolczatki i kałuże kwasu nie czynią ci szkód.

Wymagania: Zwinność, Zwinność na poziomie 5.

underrail Instynkt Przetrwania (Survival Instincts)

Jeżeli twoje zdrowie spadnie poniżej 30% twoja szansa na trafienie krytyczne za pomocą broni, ataków pięściami i mocami psionicznymi wzrasta o 30%.

Wymagania: Kondycja na poziomie 9.

underrail Gruba czaszka (Thick Skull)

Dzięki temu atutowi ataki wywołujące ogłuszenie sprawią, że zacznie kręcić ci się w głowie, co zredukuje twoją liczbę punktów akcji o 15, ale będziesz mógł wciąż działać.

underrail Wszechstronność (Versatility)

Twoja efektywność obejmująca spluwy, kusze lub walkę w zwarciu wynosi 60% wartość najwyżej wymaksowanej umiejętności.

Wymagania: Inteligencja 5.

Atuty Drugiego Stopnia

underrail Materialna Projekcja (Corporeal Projection)

Wszystkie obrażenia telekinetyczne są zwiększone o 5% za każdy punkt siły powyżej 5.

Wymagania: Siła na poziomie 6, Umiejętność Psychokinezy na poziomie 20, Moce psioniczne, Pięść Telekinetyczna i Wydzielanie Mocy.

underrail Rozmontowanie (Disassemble)

Ten atut zapewnia ci schemat pozwalający na demontowanie przedmiotów oznaczonych jako rozmontowywalne, dzięki czemu zdobywasz składniki, z jakich je zbudowano. Jakość odzyskanych komponentów wynosi 90% ich oryginalnej jakości.

Wymagania: Umiejętność Elektroniki bądź Mechaniki na poziomie 20, Inteligencja na poziomie 7.

underrail Intruz (Interloper)

Zwiększa prędkość poruszania się podczas skradania o 30% i pozwala na zachowanie 15 punktów ruchu, jeżeli rozpoczniesz walkę w czasie skradania.

Wymagania: Umiejętność Skradania na poziomie 20, Zwinność na poziomie 7.

underrail Psychoza (Psychosis)

Zwiększa szanse na zadanie trafienia krytycznego za pomocą mocy psionicznych o 15%, ale koszt ich użycia wzrasta o 20%.

Wymagania: Dowolna umiejętność psioniczna na poziomie 20, Atut Psioniczny Potencjał.

Blokuje: Atut Opanowanie

underrail Oklep (Pummel)

Możesz wykonać specjalny atak młotkiem, który zadaje 50% obrażeń i nie bierze pod uwagę progu obrażeń, ale pozwala wytrącić z równowagi żywe cele na 2 tury, jeżeli trafi. Uniki takich postaci zostają wtedy zredukowane do 0.

Wymagania: Walka w zwarciu 20.

Odnawianie: 3 tury.

underrail Opanowanie (Tranquility)

Jeżeli posiadasz 100% zdrowia ilość punktów akcji potrzebnych do użycia wszystkich mocy psionicznych jest zmniejszona o 5.

Wymagania: Dowolna umiejętność psioniczna na poziomie 20, Atut Psioniczny Potencjał.

Blokuje: Atut Psychoza

underrail Krzyk (Yell)

Z twojego gardła wydobywa się przerażający okrzyk mający szansę na zredukowanie gotowości bojowej otaczających cię wrogów. Wszystkie umiejętności bojowe twoich wrogów są obniżone o 35% twojego obecnego poziomu zastraszania na trzy tury.

Odnawianie: 10 tur.

Wymagania: Umiejętność Zastraszania na poziomie 20.

Atuty Trzeciego Stopnia

underrail Uraz Mózgu (Cerebral Trauma)

Podstawowe obrażenia zadawane przez Przepalenie Nerwów wzrastają o 20%. Oprócz tego każdy wróg zaatakowany tą mocą traci 10% ich maksymalnej ilości punktów psionicznych.

Wymagania: Umiejętność Kontrola Umysłu na poziomie 25, Moc Psioniczne Przepalanie Nerwów.

underrail Kopniak poniżej pasa (Dirty Kick)

Ten atut pozwala na wykonania specjalnego ataku w walce w zwarciu, zadającego zwiększone obrażenia i ogłuszającego przeciwnika na 1 turę. Jeżeli celem jest mężczyzna rasy ludzkiej, zostaje on ogłuszony na dwie tury.

Ten atak możesz wykonać niezależnie od tego, jaką broń dzierżysz. Obrażenia wzrastają wraz z wzrostem obrażeń zadawanych przez twoje pięści.

Odnawianie: 6 tur.

Wymagania: Umiejętność Walka w zwarciu na poziomie 25.

underrail Przestrzelenie Rzepki (Kneecap Shot)

Atak wykonany za pomocą pistoletu, kuszy lub pistoletu maszynowego, który oprócz normalnych obrażeń wywołuje u celu krwawiącą ranę zadającą 75 % obrażeń oryginalnego ataku przez 3 kolejne tury, plus 5% dodatkowych punktów obrażeń za każdy punkt percepcji.

Oprócz tego cel traci wszystkie swoje punkty ruchu na trzy tury (wciąż jednak może się poruszać wykorzystując punkty akcji).

Działa tylko na cele organiczne (te z kolanami).

Odnawianie: 5 tur

Wymagania: Umiejętność Spluw lub Kusz na poziomie 25, Percepcja na poziomie 7.

underrail Błyskawiczne Ciosy (Lightning Punches)

Obniża koszt punktów akcji potrzebnych do przeprowadzenia ataku za pomocą pięści lub rękawic bojowych o 2, jeżeli kara za twój pancerz jest mniejsza niż 20%.

Wymagania: Umiejętność Walki w Zwarciu na poziomie 25, Zręczność na poziomie 8.

underrail Punktowy Strzał (Point Shot)

Możesz przeprowadzić szybki atak za pomocą pistoletów, pistoletów maszynowych i karabinów maszynowych, kosztujący połowę wymaganych punktów akcji, ale za cenę obniżonej celności.

Wymagania: Umiejętność Spluw na poziomie 25, Percepcja na poziomie 6, Zręczność na poziomie 6.

underrail Szybkie Zakładanie (Quick Tinkering)

Po aktywacji ten atut pozwala na natychmiastowe uzbrojenie pułapki, nawet w czasie walki, bez zużywania punktów akcji.

Wymagania: Umiejętność Pułapki na poziomie 25, Zręczność na poziomie 7.

underrail Niezawodny Cel (Steadfast Aim)

Zwiększa szansę na trafienie krytyczne z pistoletu o 0.5% za każdy punkt akcji powyżej 10 wymagany do przeprowadzenia ataku.

Wymagania: Umiejętność Spluw na poziomie 25, Siła na poziomie 6, Zręczność na poziomie 6.

underrail Wstrętna Broń (Vile Weaponry)

Za każdym razem, gdy wywołasz krwawiącą ranę za pomocą lodowej broni, ulepszenia pancerza lub pułapki, zatruwasz powstałą ranę, przez co wszystkie obrażenia zadane celowi będą zwiększone o 10%, a wszystkie środki lecznicze będą o 25% mniej wydajne. Ten efekt można zsumować 3 razy.

Wymagania: Umiejętność Biologi na poziomie 10. Umiejętność Kusz, Walki w Zwarciu lub Pułapek na poziomie 25.

underrail Mistrz Kuźni (Weaponsmith)

Wszystkie wykonane przez ciebie noże i młoty bojowe mają zwiększoną o 5% szansę na zadanie trafienia krytycznego.

Wymagania: Umiejętność Mechaniki na poziomie 25, Inteligencja na poziomie 6.

Atuty Czwartego Stopnia

underrail Fletcher (Bowyer)

Kusze stworzone przez ciebie dostają 35% bonus do obrażeń krytycznych.

Wymagania: Inteligencja 7, Mechanika 30.

underrail Ogień Wstrząsowy (Concussive Shots)

Za każdym razem, gdy twoje bełty zadają obrażenia mechaniczne istnieje 40% szansa na wywołanie zawrotów głowy u celu, co obniży jego punkty akcji o 15, a punkty ruchu o 30 na 1 turę.

Wymagania: Umiejętność Kusz na poziomie 30.

underrail Okulawiający Cios (Crippling Strike)

Specjalny atak wykonany za pomocą pięści, rękawic bojowych lub noży zadający 150% normalnych obrażeń i obniżający siłę celu o 2, jeżeli atak przebije pancerz. Efekty utrzymują się przez 5 tur. Można je zsumować 3 razy.

Działą tylko na cele organicznego.

Odnawianie: 1 tura.

underrail Mistrz Ucieczek (Escape Artis)

Zdobywasz umiejętność usuwającą z ciebie wszystkie unieruchamiające cię efekty.

Odnawianie: 2 tury.

Wymagania: Umiejętność Uników na poziomie 30.

underrail Grenadier (Grenadier)

Zmniejsza czas potrzebny do ponownego użycia granatów odłamkowych, eksplodujących i zapalających o 2 tury, a czas potrzebny do ponownego użycia granatów specjalnych zostaje zmniejszony o 3 tury.

Wymagania: Umiejętność Broń Miotana na poziomie 30, Zręczność na poziomie 6.

underrail Medytacja (Meditation)

Maksymalna ilość punktów psionicznych wzrasta o 25.

Wymagania: Dowolna umiejętność psioniczna na poziomie 50, Siła Woli na poziomie 7, Inteligencja na poziomie 5, Atut Opanowanie.

underrail Mentalne Zmiażdżenie (Mental Subversion)

Każda ofensywna moc psioniczna wpływająca na mózg, przy trafieniu w cel obniża jego stanowczość o kilka procent, ale można ten efekt nakładać wielokrotnie aż do 75%.

Wymagania: Umiejętność Kontroli Umysłu na poziomie 30, Siła Woli na poziomie 6, Moc Psioniczna, Przepalanie Nerwów lub Przerażenie.

underrail Termodynamiczność (Thermodynamicity)

Po użyciu mocy psionicznej opartej na ogniu zyskujesz termodynamiczność, przez co koszt punktów akcji potrzebnych do użycia mocy opartej na lodzie zmniejsza się o 50% i na odwrót.

Nieużywany efekt zanika po dwóch turach.

Wymagania: Umiejętność Metatermika na poziomie 30, Moc Psioniczna Pirokineza, Moc Psioniczna Kriokineza.

underrail Ekspert od Pułapek (Trap Expert)

Zmniejsza czas potrzebny do uzbrojenia pułapki o 60%, zwiększa trudność ich wykrycia przez wroga o 25%.

Wymagania: Umiejętność Pułapki na poziomie 30, Zręczność na poziomie 30.

Atuty Piątego Stopnia

underrail Balistyka (Ballistics)

Kamizelki typu carrier otrzymują dodatkowy próg obrażeń przeciwko obrażeniom mechanicznym wynoszący 3, jeżeli są używane w czasie rzemiosła.

Wymagania: Umiejętność Krawiectwo na poziomie 35, Inteligencja na poziomie 6.

underrail Kuloodporny (Deflection)

Jeżeli nie jesteś uzbrojony lub walczysz za pomocą rękawic bojowych, twoje uniki otrzymują bonus w postaci 30% twojej umiejętności walki w zwarciu.

Wymagania: Umiejętność Walka w Zwarciu na poziomie 35, Zręczność na poziomie 6.

underrail Hipertoksyczność (Hypertoxicity)

Wszystkie obrażenia zadawane przez twoje trucizny są zwiększone o 100%.

Wymagania: Umiejętność Biologia na poziomie 35.

underrail Ostatni Żywy (Last Stand)

Ten atut zapewnia ci umiejętność, która po aktywowaniu na dwie tury przywraca ci pełnie zdrowia. Po upływie tego czasu twoje zdrowie spadnie do 1 punktu życia.

Odnawianie: 10 tur

Wymagania: Kondycja na poziomie 9 oraz 5 poziom bohatera.

underrail Piroman (Pyromaniac)

Za każdym razem kiedy trafisz przeciwnika za pomocą mocy psionicznej opartej na ogniu istnieje szansa na podpalenie go przez co, przez trzy kolejne tury będzie otrzymywał 100% oryginalnych obrażeń.

Podpalenie żywych istot wprowadzi ich oczywiście w stan paniki.

Wymagania: Umiejętność Metatermika na poziomie 35, Moc Psioniczna Pirokineza.

underrail Kupiec (Salesman)

Zwiększa ilość dóbr, jaką kupcy chcą od ciebie nabyć o 1% na 1 punkt umiejętności handlu.

Wymagania: Umiejętność Handel na poziomie 35

underrail Snajper (Snipe)

Atut zapewnia specjalny atak wykonywany za pomocą kusz i karabinów snajperskich, zadający 225% podstawowych obrażeń plus dodatkowe obrażenia równe 1% za 1 punkt umiejętności skradania. Ten atak można przeprowadzić tylko podczas skradania. Ten atak nie kończy się trafieniem krytycznym.

Odnawianie: 3 tury

Wymagania: Umiejętność Spluw lub Kusz na poziomie 35, umiejętność Skradania na poziomie 30, Percepcja na poziomie 10, Atut Mierzony Strzał.

underrail Zasadzka (Ambush)

Podczas atakowania oświetlonego celu z mroku za pomocą broni dystansowej, ignorujesz połowę czujności celu, a twoja szansa na trafienie krytyczne wzrasta o 20% plus 0.3% za każdy punkt umiejętności skradania.

Wymagania: Umiejętność Skradania na poziomie 40., Percepcja na poziomie 6.

underrail Brudny Cios (Cheap Shots)

Zwiększa obrażenia krytyczne zadawane w walce w zwarciu o 50% i zwiększa o 15% szansę na obezwładnienie celu na 1 turę.

Wymagania: Umiejętność Walki w Zwarciu na poziomie 40, Zręczność na poziomie 6, Inteligencja na poziomie 5.

underrail Odkrycie Słabości (Expose Weakness)

Możesz wykonać specjalny atak w walce w zwarciu, który zadaje normalne obrażenia, obniża odporność i próg obrażeń celu o 50% przez 2 tury.

Odnawianie: 4 tury.

Wymagania: Umiejętność Walka w Zwarciu na poziomie 40, Inteligencja na poziomie 5.

underrail Stylowa Praca Nóg (Fancy Footwork)

Przy zadaniu ciosu w walce w zwarciu, w zależności od twojej kary za pancerz możesz otrzymać nawet 8 punktów ruchu. Liczba twoich punktów ruchu nie może przekroczyć dwu krotności twojej podstawowej liczby punktów ruchu.

Wymagania: Umiejętność Walki w Zwarciu na poziomie 40, Umiejętność Uników na poziomie 40.

underrail Szalony Chemik (Mad Chemist)

Efekty wyzwalane przy trafieniu celu twoim chemicznym pistoletem są dwukrotnie silniejsze.

Wymagania: Umiejętność Chemii na poziomie 40, Inteligencja na poziomie 7.

underrail Premedytacja (Premeditation)

Po aktywowaniu tej umiejętności koszt psionicznych potrzebnych do rzucenia kolejnej mocy spada o 50%, koszt punktów akcji o 100%, a maksymalny zasięg mocy wzrasta o 3. Zasięg nie wzrasta dla mocy podtrzymywanych.

Odnawianie: 5 tur.

Wymagania: Dowolna umiejętność psioniczna na poziomie 40, Inteligencja na poziomie 6, Atut Potencjał Psioniczny.

underrail Psychostatyczna Elektryczność (Psychostatic Electricity)

Kiedy trafisz cel za pomocą mocy psionicznej opartej na elektryczności nakładasz na niego karę zwiększającą szansę na wykonanie trafienia krytycznego o 5% na dwie tury. Efekt ten można zsumować 5 razy.

Wymagania: Umiejętność Psychokinezy na poziomie 40, Moc Psioniczna Elektrokineza lub Odcisk Elektrokinetyczny.

underrail Niesamowity Unik (Uncanny Dodge)

Atut zapewnia możliwość uniknięcia dwóch zwykłych lub specjalnych ataków podczas walki w zwarciu, plus dodatkowy unik za każde 30 punktów umiejętności unik.

Odnawianie: 5 tur

Wymagania: Umiejętność Uników na poziomie 40, Zwinność na poziomie 8.

underrail Wrestling (Wrestling)

Kiedy trafisz cel za pomocą pięści lub rękawicy bojowej istnieje 50% na zmniejszenie ilości punktów ruchu celu o 8, punktów akcji o 3 i szansę na trafienie za pomocą broni dystansowej o 7%. Te efekty można zsumować do 5 razy.

Wymagania: Walka w Zwarciu na poziomie 40.

underrail Neurologia (Neurology)

Wszystkie wykonane przez ciebie opaski psioniczne dają ci dodatkowe 15 punktów psionicznych.

Wymagania: Umiejętność Biologia na poziomie 35

underrail Rozsądny Fizyk (Practical Physicist)

Szansę na trafienie krytyczne za pomocą broni energetycznych wzrasta o 25%.

Wymagania: Umiejętność Elektronika na poziomie 35, Inteligencja na poziomie 7.

underrail Pełna automatyka (Full-Auto)

Możesz wystrzelić dwa dodatkowe pociski w czasie strzelania serią, jeśli starczy ci sił na opanowanie odrzutu.

Wymagania: Umiejętność Spluw na poziomie 40, Siła na poziomie 7.

underrail Hipotermia (Hypothermia)

Twoje moce kriokinezy i kriostazy przy trafieniu obniżają kondycję celu o 1. Ten efekt można zsumować do pięciu razy i utrzymuje się on przez 24 tury.

Efekty mogą zostać zniwelowane przez odporność na zimno, a cele które są odporne na zmarznięcie i zamrożenie są równie odporne na efekty hipotermii.

Wymagania: Umiejętność Metatermiki na poziomie 40, Moc Psioniczna Kriokineza lub Kriostaza.

underrail Udoskonalona walka bez broni (Improved Unarmed Combat)

Zwiększa obrażenia bez broni o 20%, dodatkowo przy takich atakach daje 5% szansy na ogłuszenie celu na 1 turę.

Wymagania: Walka w zwarciu 35.

underrail Przyszpilenie (Pinning)

Twoje noże do rzucania mają 35% szansę na przyszpilenie żywego celu do ziemi na 1 turę.

Wymagania: Zręczność 7, Broń miotana 40.

underrail Ugotowany Strzał (Cooked Shot)

Zapewnia ci specjalny atak przy pomocy pistoletu wystrzeliwujący olbrzymią chemiczną paciaję we wskazane miejsce, która zadaje normalne obrażenia wszystkim w obszarze działania.

Ten atut wymaga 150% punktów akcji przeznaczonych na atak.

Wymagania: Zręczność 5, Spluwy 35, Chemia 25.

Odnawianie: 2 tury.

Atuty Ósmego Stopnia

underrail Łamacz Kości (Bone Breaker)

Trafienia krytyczne za pomocą broni obuchowych łamią żebra celu, jeśli zadane obrażenia będą co najmniej równe 4% maksymalnego zdrowia celu. Przeciwnik z złamanymi żebrami odnosi 25% dodatkowych obrażeń mechanicznych ze wszystkich stron.

Efekt utrzymuje się przez 3 tury i można go zsumować do 2 razy. Działa tylko na cele, które mają żebra.

Wymagania: Umiejętność Walki w Zwarciu na poziomie 45, Siła na poziomie 7.

underrail Za Trzy Punkty (Three-Pointer)

Twoje granaty mają 10% szansy na zadanie obrażeń krytycznych. Szansa wzrasta o 2% za każdy punkt zręczności powyżej 7.

Wymagania: Umiejętność Bronie Miotane na poziomie 45, Zręczność na poziomie 7.

underrail Indukcja Kriogeniczna (Cryogenic Induction)

Czas trwania efektów nakładanych przez twoje moce psioniczne oparte na lodzie jest wydłużony o jedną turę. Zyskujesz również możliwość rozbijania wrogów schwytanych w kriostazie, jeżeli atak zabiera więcej niż połowę obecnego zdrowia celu. Atak rozbijający może zostać przeprowadzony tylko za pomocą ataków opartych na lodzie lub mechanicznych.

Wymagania: Umiejętność Metatermika na poziomie 50, Moc Psioniczna Kriostaza.

underrail Manewry Uchylające (Evasive Maneuvers)

Atut zapewnia umiejętność pozwalającą na zamienienie dodanie trzykrotnej wartości twojej obecnej ilości punktów ruchu do twojego uchylania na dwie tury.

Odnawianie: 3 tury.

Wymagania: Umiejętność Uchylanie na poziomie 50, Zwinność na poziomie 6.

underrail Garda (Guard)

Masz 35% szansy na zablokowanie ataku w zwarciu zadającego obrażenia równe dwu krotności twojej siły. Ta umiejętność nie działa w przypadku, gdy jesteś ogłuszony czy w inny sposób ubezwłasnowolniony.

Wymagania: Umiejętność Walka w Zwarciu na poziomie 50, Siła na poziomie 7. Bohater musi być na 8 poziomie doświadczenia.

underrail Psioniczny Świr (Psionic Mania)

Atut ten zapewnia ci możliwość wykonania ataku za pomocą mocy psionicznej, który automatycznie jest trafieniem krytycznym. Użycie tej mocy zabierze ci 15 punktów życia, ale nie zabije cię.

Odnawianie: 5 tur

Wymagania: Dowolna umiejętność psioniczna na poziomie 50, Siła Woli na poziomie 8, Atut Psychoza.

underrail Gwałtowny Ogień (Rapid Fire)

Uzyskujesz możliwość gwałtownego wystrzelenia trzech pocisków z dowolnej broni palnej prócz karabinu snajperskiego, strzały te mają gorszą celność niż normalne i zużywają o połowę więcej punktów akcji niż zwykły atak.

Odnawianie: 2 tury.

Wymagania: Umiejętność Spluwy na poziomie 50.

underrail Rzeźnik (Ripper)

Obrażenia krytyczne zadawane przez noże i noże do miotania wzrastają o 1% za każdy brakujący 1% zdrowia wroga. Ten bonus łączy się z podstawowymi obrażeniami krytycznymi.

Wymagania: Umiejętność Walki w Zwarciu lub Bronie Miotane na poziomie 50.

underrail Specnaz (Spec Ops)

Redukuje koszt punktów akcji potrzebnych do przeprowadzenia ataku serią za pomocą pistoletu maszynowego z 300% do 200%. Oprócz tego czas potrzebny do ponownego użycia granatów błyskowych jest obniżony o jedną turę.

Wymagania: Umiejętność Spluwy na poziomie 50, Zwinność na poziomie 6.

underrail Specjalne Podejście (Special Tactics)

Dzięki temu atutowi zdobywasz umiejętność, która po aktywacji usunie koszt użycia punktów akcji potrzebnych do przeprowadzenia ataku za pomocą specjalnego bełtu. Tą umiejętność można aktywować tylko poza walką.

Odnawianie: 30 sekund.

Wymagania: Umiejętność Kusze na poziomie 50, Inteligencja na poziomie 6.

underrail Żądza Krwi (Taste for Blood)

Za każdym razem, gdy zaatakujesz krwawiący cel za pomocą walki w zwarciu, twoje obrażenia zadawane w niej wzrosną o 5% za każdą krwawiącą ranę celu. Ten efekt może się zsumować do 10 razy. Zabójcze ciosy zadane żywym celom dadzą ci dodatkowy atak, niezależnie od tego ile ran posiada cel.

Ten efekt zniknie po 1 turze jeżeli nikogo nie zaatakujesz.

underrail Śmiertelny Rzut (Fatal Throw)

Noże do rzucania zawsze zadają obrażenia krytyczne przeciwnikom mającym poniżej 25% zdrowia. Zabicie przeciwnika za pomocą noża do rzucania przywraca 18 punktów akcji (tylko raz na turę).

Wymagania: Umiejętność Bronie Miotane na poziomie 60, Zręczność na poziomie 8.

Atuty Dziewiątego Stopnia

underrail Podrzynacz Gardeł (Cut-Throat)

Podczas skradania możesz wykonać potężny atak za pomocą noża wymierzony w plecy wroga. Atak ten przechodzi przez wszystkie tarcze i odporności, wywołuje u celu krwawiącą ranę zadającą dodatkowe 800% obrażeń przez 3 tury i ogłusza go na ten sam czas.

Odnawianie: 6 tur

Wymagania: Umiejętność Walka w Zwarciu na poziomie 55, Umiejętność Skradania na poziomie 45, Zręczność na poziomie 10.

underrail Telekinetyczne Falowanie (Telekinetic Undulation)

Jeżeli podczas poruszania twój telekinetyczny pomocnik zada obrażenia przeciwnikowi istnieje 50% szansy, że celowi przez 1 turę będzie kręciło się w głowie.

Wymagania: Siła Woli na poziomie 5, Moc Psioniczna Telekinetyczny Pomocnik.

Atuty Dziesiątego Stopnia

underrail Błyskawica (Blitz)

Zdobywasz umiejętność pozwalającą na natychmiastową zamianę wszystkich punktów ruchu na punkty akcji, dając ci 1 punkt akcji za 3 punkty ruchu. Możesz maksymalnie zyskać w ten sposób 20 punktów akcji.

Odnawianie: 10 tur

Wymagania: Zwinność na poziomie 10. Bohater musi być na 10 poziomie.

underrail Skupiony Ogień (Concentrated Fire)

Każde trafienie z serii wystrzelonej z karabinu maszynowego zwiększa obrażenia zadane przez kolejne pociski o 10%. Efekt ten można zsumować do 10 razy i utrzymuje się on do końca tury.

Wymagania: Umiejętność Spluwy na poziomie 60, Percepcja na poziomie 8.

underrail Strzelec Wyborowy (Sharpshooter)

Zwiększa obrażenia krytyczne zadane za pomocą pistoletów, kusz i karabinów snajperskich o 30%, jeżeli jesteś w pełni skupiony.

Wymagania: Umiejętność Spluwy lub Kusze na poziomie 60, Percepcja na poziomie 10, Atut Wymierzony Strzał.

Atuty Jedenastego Stopnia

underrail Kombos (Combo)

Jeżeli w czasie jednej tury nieprzerwanie zadałeś trzykrotnie obrażenia za pomocą pięści lub rękawic bojowych jednemu celowi, trzeci atak zada dwukrotne obrażenia i będzie miał 20% szansy na ogłuszenie wroga na jedną turę.

Wymagania: Umiejętność Walka w Zwarciu na poziomie 65, Zręczność na poziomie 8.

underrail Neuronowe Dopalenie (Neural Overclocking)

Obrażenia krytyczne zadawane za pomocą wszystkich mocy psionicznych są zwiększone o 30%.

Wymagania: Dowolna umiejętność psioniczna na poziomie 65, Siła Woli na poziomie 10, Atut Psioniczny Potencjał.

Atuty Dwunastego Stopnia

underrail Egzekucja (Execute)

Zdobywasz możliwość przeprowadzenia z bliska specjalnego ataku za pomocą pistoletu, który zadaje 250% zwykłych obrażeń przeciwko ogłuszonym i obezwładnionym wrogom. Tego ataku nie można przeprowadzić za pomocą pistoletów zadających obrażenia kilku celom naraz.

Odnawianie: 5 tur.

Wymagania: Umiejętność Spluwy na poziomie 70, Atut Oportunista.

Atuty Trzynastego Stopnia

underrail Potężne Krytyki (Critical Power)

Za każdy 1% ataku krytycznego za pomocą broni lub pięści powyżej 100% zyskujesz dodatkowe 1.5% obrażeń krytycznych.

Wymagania: Umiejętność Walka w Zwarciu, Spluwy lub Kusze na poziomie 75.

underrail Zabójcza Siła (Deadly Snares)

Twoje ataki za pomocą kusz zawsze kończą się trafieniem krytycznym, jeśli cel utknął w sidłach na niedźwiedzie lub kwasowej pułapce.

Wymagania: Umiejętność Kusz na poziomie 75, Umiejętność Pułapek na poziomie 50, Percepcja na poziomie 10.

underrail Żywiołowe Bełty (Elemental Bolts)

Wszystkie obrażenia zadawane za pomocą elektrycznych, kwasowych lub ognistych bełtów specjalnych są zwiększone o 100%.

Wymagania: Umiejętność Kusze na poziomie 75.

underrail Kontrola Losu (Locus of Control)

Stałeś się panem swojego przeznaczenia.

Użycie tej umiejętności usuwa i daje ci niewrażliwość na efekty ogłuszenia, strachu, kontroli umysłu i oślepienia na trzy tury.

Kiedy ten efekt jest aktywny możesz użyć jakiekolwiek mocy kontroli umysłu w obszarze działania umiejętności, ale przerwie to działanie Kontroli Losu.

Odnawianie: 15 tur.

Wymagania: Umiejętność Kontrola Umysłu na poziomie 75, Siła Woli na poziomie 10, Atut Psioniczny Potencjał.

underrail Super Uderzenie (Super Slam)

Zdobywasz umiejętność pozwalającą na wykonanie specjalnego ataku za pomocą młota bojowego, zadającego normalne obrażenia plus 20% maksymalnego zdrowia atakującego, przekształconych w obrażenia mechaniczne.

Odnawianie: 3 tury.

Wymagania: Umiejętność Walki w Zwarciu na poziomie 75, Siła na poziomie 75.

underrail Komandos (Commando)

Zabicie wroga za pomocą ataku serią zapewni ci dodatkowy atak serią możliwy do przeprowadzenia w tej samej turze. Ten bonus można zdobyć raz na każdą turę.

Wymagania: Umiejętność Spluwy na poziomie 80.

underrail Wypatroszenie (Eviscerate)

Atut zapewnia możliwość przeprowadzenia specjalnego ataku za pomocą noża, który usuwa z celu wszystkie krwawiące rany i zadaje 50% dodatkowych obrażeń za każdą usuniętą ranę.

Odnawianie: 1 tura.

Wymagania: Umiejętność Walki w Zwarciu na poziomie 80, Zręczność na poziomie 8.

underrail Zapasowa Kosa (Split Spare)

Podczas rzutu nożem, miotasz dodatkową sztukę w najbliższy cel znajdujący się w zasięgu ataku.

Wymagania: Umiejętność Bronie Miotane na poziomie 80, Zręczność na poziomie 10.

Atuty Osiemnastego Stopnia

underrail Ciężarowiec (Heavyweight)

Dodajesz swoją karę za pancerz do obrażeń krytycznych zadawanych za pomocą młotów bojowych, rękawic bojowych lub ataków za pomocą pięści.

Wymagania: Umiejętność Walka w Zwarciu na poziomie 100, Siła na poziomie 10.

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...