Moce Psioniczne

7 minut czytania

underrail

Kontrola Umysłu

Przepalenie Nerwów (Neural Overload)

Mały ładunek elektryczny przepala centralny system nerwowy organicznego celu, zadając mu 10-11 obrażeń od elektryczności. Obrażenie zwiększają się o 10% za każdy punkt inteligencji powyżej 5.

Przed tymi obrażeniami nie chronią tarcze ani standardowe środki ochrony przed elektrycznością, ale mogą zostać obniżone przez Stanowczość

 • Wymagany poziom umiejętności: 0
 • Wymagana ilość punktów akcji: 18
 • Wymagane Psi: 15
 • Zasięg: 6
 • Nauka: Ezra w SGS

Przerażenie (Frighten)

Umieszczasz w umyśle celu przerażające kreaturę, która wywołuje u przeciwnika przerażenie.

 • Wymagany poziom umiejętności: 30
 • Wymagana ilość punktów akcji: 15
 • Wymagane Psi: 40
 • Zasięg: 3
 • Nauka: Ezra w SGS
 • Odnawianie: 8 tur

Bilokacja (Bilocation)

Tworzy karykaturalne odbicie ludzkiego przeciwnika, którego jedynym celem jest zabić oryginał. Odbicie jest odporne na wszystkie fizyczne obrażenia i zadaje X (zależnie od wysokości umiejętności Kontrola Umysłu) obrażeń mentalnych przechodzących przez wszystkie tarcze i odporności. Odbicie utrzymuje się przez cztery tury.

 • Wymagany poziom umiejętności: 35
 • Wymagany poziom atrybutu: Siła Woli na 7 poziomie
 • Wymagana ilość punktów akcji: 35
 • Wymagane Psi: 60
 • Zasięg: 12
 • Nauka: Tajemnicze Filary (Mysterious Pillars) na Cichej Wyspie (Silent Isle)
 • Odnawianie: 7 tur

Załamanie Nerwowe (Mental Breakdown)

Ogłusza cel na trzy tury i obniża jego stanowczość o 50%. Jeżeli na cel zostanie rzucona ofensywna moc kontroli umysłu, jej efekt zostanie zdublowany, ale przerwie działanie załamania nerwowego.

 • Wymagany poziom umiejętności: 40
 • Wymagana ilość punktów akcji: 10
 • Wymagane Psi: 60
 • Zasięg: 5
 • Nauka: Ezra w SGS
 • Odnawianie: 8 tur

Psioniczne Zakłocanie (Psi-cognitive Interruption)

Niszczy od 25 do 75 punktów psi celu, zadając mu obrażenia równe ilości punktów w umiejętności Kontrola Umysłu razy ilość zniszczonych punktów. Przed tymi obrażeniami nie chronią tarcze ani standardowe środki ochrony, ale mogą zostać obniżone przez stanowczość celu.

Na cel zostaje nałożone trwające trzy tury zahamowanie psi, nie pozwalające mu na używanie mocy psionicznych ani regenerację punktów psi.

 • Wymagany poziom umiejętności: 55
 • Wymagana ilość punktów akcji: 20
 • Wymagane Psi: 25
 • Zasięg: 10
 • Nauka: Psioniczny Mentor możliwy do kupienia u Śledczego Kiro w Instytucie Tchortistów lub znalezienie go jako losowy łup
 • Odnawianie: 5 tur

Rozwścieczenie (Enrage)

Wprawia cel w trwającą cztery furię, przez co jest zmuszony do atakowania wszystkiego w okolicy.

 • Wymagany poziom umiejętności: 35
 • Wymagana ilość punktów akcji: 35
 • Wymagane Psi: 59
 • Zasięg: 5
 • Nauka: Psioniczny Mentor możliwy do kupienia u Alizy Boudreau w Skrzyżowaniu Koleji(Rail Crossing) lub znalezienie go jako losowy łup
 • Odnawianie: 8 tur

Pseudo-przestrzenna Projekcja (Pseudo-spartial Projection)

W umysłach twoich przeciwników w twoim pobliżu na pięć tur pojawia się pięć kopii twojej postaci. Za każdym razem, gdy ktoś próbuję cię zaatakować, istnieje szansa (zależna od stanowczości atakującego), że uderzenie trafi w kopię i ją rozmyje.

Ta moc nie wpływa na maszyny i przeciwników obdarzonych prawdziwym widzeniem.

 • Wymagany poziom umiejętności: 65
 • Wymagana ilość punktów akcji: 30
 • Wymagane Psi: 25
 • Zasięg: 0
 • Nauka: Psioniczny Mentor możliwy do kupienia u Phyllis w Oculusie lub znalezienie go jako losowy łup
 • Odnawianie: 8 tur

Zakłócenia Neurowizualne (Neurovisual Disruption)

Znikasz z pola widzenia celu, uniemożliwiając mu wykrywanie przez 2 tury i automatycznie przechodzisz do trybu skradania. Percepcja celu zostaje obniżona o 5, a wykrywanie o 50% na pięć tur.

Użycie tej mocy pozbawia cię wszystkich punktów ruchu i akcji. Nie wpływa na maszyny i przeciwników obdarzonych prawdziwym widzeniem. Można użyć tylko w czasie walki.

 • Wymagany poziom umiejętności: 70
 • Wymagana ilość punktów akcji: 10
 • Wymagane Psi: 40
 • Zasięg: 5
 • Nauka: Psioniczny Mentor możliwy do kupienia u Ezry w SGS w późniejszych etapach gry lub znalezienie go jako losowy łup
 • Odnawianie: 10 tur

Psychokinetyka

Pięść Telekinetyczna (Telekinetic Punch)

Telekinetyczna siła uderza w cel, zadając mu od 9 do 10 obrażeń i ogłuszając go na jedną turę pod warunkiem, że uda mu się przejść rzut na hart. Wpływa tylko na cele organiczne.

 • Wymagany poziom umiejętności: 0
 • Wymagana ilość punktów akcji: 15
 • Wymagane Psi: 50
 • Zasięg: 5
 • Nauka: Bisson w SGS
 • Odnawianie: 3 tury

Pole Mocy (Force Field)

Umieszcza nieprzepuszczalną barierę w wyznaczonym miejscu na dwie tury.

 • Wymagany poziom umiejętności: 25
 • Wymagana ilość punktów akcji: 15
 • Wymagane Psi: 30
 • Zasięg: 7
 • Obszar działania: 1
 • Nauka: Bisson w SGS
 • Odnawianie: 8 tur

Elektrokineza (Electrokinesis)

Z twoich dłoni wylatuje elektryczny pocisk, zadający pierwszemu celowi od 16 do 29 obrażeń elektrycznych i ogłuszający go na jedną turę, przeskakujący następnie na kolejny cel (pod warunkiem, że posiada pełną odporność na obrażenia elektryczne). Pocisk może przeskoczyć pomiędzy celami do czterech razy, tracąc z każdym skokiem piętnaście procent oryginalnych obrażeń. Może wielokrotnie uderzyć w ten sam cel, ale potrzebuje przynajmniej dwóch celów, aby zadziałać. Tylko pierwotny cel zostanie ogłuszony.

 • Wymagany poziom umiejętności: 30
 • Wymagana ilość punktów akcji: 39
 • Wymagane Psi: 35
 • Zasięg: 8
 • Nauka: Bisson w SGS

Wydzielanie Mocy (Force Emission)

Po aktywacji tej mocy, twoje ataki pięściami i rękawicami zadaję dodatkowe obrażenia mechaniczne w zakresie od 9 do 17 punktów obrażeń, ale każdy atak kosztuje pięć punktów psi.

 • Wymagany poziom umiejętności: 35
 • Wymagane Psi: 5
 • Zasięg: Pięść
 • Nauka: Bisson w SGS

Pole Zakłócające (Disruptive Field)

Wokół celu na dwie tury tworzy się pole zakłócające, obniżające o pięćdziesiąt procent celność używanej broni palnej i miotanej, niezależnie od jej typu.

 • Wymagany poziom umiejętności: 40
 • Wymagana ilość punktów akcji: 10
 • Wymagane Psi: 10
 • Zasięg: 12
 • Nauka: Psioniczny Mentor możliwy do znalezienia w Opuszczonym Magazynie na południe od Skrzyżowania Koleji (Rail Crossing)
 • Odnawianie: 4 tury

Odcisk Elektrokinetyczny (Electrokinetic Imprint)

We wskazanym miejscu powstaje elektrokinetyczny odcisk zadający osobie, która na niego wjedzie, od 40 do 120 obrażeń elektrycznych i wywołujący u celu ogłuszenie na dwie tury. Nie możesz wywołać kolejnego odcisku dopóki istnieje poprzedni.

 • Wymagany poziom umiejętności: 45
 • Wymagana ilość punktów akcji: 10
 • Wymagane Psi: 15
 • Zasięg: 5
 • Nauka: Psioniczny Mentor znajdujący się w bazie Skrytych (Lurkers) położnej na wschód od bazy Wolnych Dronów (Free Drones)
 • Odnawianie: 3 tury

Telekinetyczny Pomocnik (Telekinetic Proxy)

Z twojego ciała wychodzi Telekinetyczny Pomocnik, pędzący do wskazanego miejsca i zadający każdemu przeciwnikowi na swojej drodze od 25 do 40 obrażeń mechanicznych. Przywołuje nowego pomocnika w sytuacji, gdy dotychczasowy jest nieobecny, znajduje się zbyt daleko lub napotka na swojej drodze jakieś trudności.

Telekinetyczny Pomocnik powtórzy wykorzystanie wszystkich twoich mocy telekinetycznych na wrogu w zasięgu jego działania. Pomocnik jest przywoływany na trzy tury, ale za każdym razem, gdy się poruszy albo powtórzy twoją akcję, licznik jest resetowany.

 • Wymagany poziom umiejętności: 55
 • Wymagana ilość punktów akcji: 110
 • Wymagane Psi: 10
 • Zasięg: 10
 • Obszar działania: 3
 • Nauka: Psioniczny Mentor możliwy do kupienia u Heidi w Głównym Mieście (Core City), Anastasi w Forcie Apogee (Fort Apogee) lub znalezienie go jako losowy łup
 • Odnawianie: 1 tura

Implozja (Implosion)

Zadaje celowi obrażenia równe 35 % jego aktualnego zdrowia. Obrażeń nie powstrzymują konwencjonalne środki ochrony ani tarcze, ale nigdy nie staną się obrażeniami krytycznymi.

 • Wymagany poziom umiejętności: 70
 • Wymagana ilość punktów akcji: 30
 • Wymagane Psi: 50
 • Zasięg: 5
 • Nauka: W domu koło miejsca przebywania Balora w obozie Żelaznych Łbów (Ironheads)
 • Odnawianie: 5 tur

Metatermika

Kriokineza (Cryokinesis)

Materializujesz i ciskasz w cel lodowym soplem, zadającym celowi od 9 do 10 obrażeń od zimna i od 7 do 8 obrażeń mechanicznych. Pocisk nakłada na cel karę w postaci Zmarznięcia obniżającą jego ilość punktów ruchu o dziesięć na dwie tury. Karę można nałożyć do trzech razy. Siła uderzenia pocisków jest niska.

 • Wymagany poziom umiejętności: 0
 • Wymagana ilość punktów akcji: 25
 • Wymagane Psi: 15
 • Zasięg: 12
 • Nauka: Quinton w SGS

Pyrokineza (Pyrokinesis)

Materializujesz kulę niezwykle gorącego gazu, która mknie w wskazanym kierunku. Każdy znajdujący się w zasięgu wybuchu otrzymuje od 30 do 42 obrażeń od gorąca.

 • Wymagany poziom umiejętności: 25
 • Wymagana ilość punktów akcji: 35
 • Wymagane Psi: 40
 • Zasięg: 10
 • Obszar działania: 2
 • Nauka: Quinton w SGS
 • Odnawianie: 3 tur

Kriozastój (Cryostasis)

Cel zostaje schwytany w pułapkę kriozastoju, unieruchamiającą go na dwie tury plus jeden za każde Zamrożenie utrzymujące się na celu. Jakiekolwiek obrażenia zadane celowi przerwą Kriozastój.

Efekty mocy mogą zostać osłabione bądź zmniejszone dzięki odporności na zimno.

 • Wymagany poziom umiejętności: 35
 • Wymagana ilość punktów akcji: 10
 • Wymagane Psi: 65
 • Zasięg: 6
 • Nauka: Quinton w SGS
 • Odnawianie: 8 tur

Pirokinetyczny Strumień (Pyrokinetic Stream)

Wytwarzasz strumień ognia, skierowany w wskazany punkt, zadający od 8 do 13 obrażeń od ognia wszystkim przeciwnikom stojącym w w linii działania. Strumień trafia cel trzykrotnie plus dodatkowy atak za każde niezużyte dziesięć punktów ruchu i niezużytych punktów psi pozostających po pierwszym wywołaniu mocy.

 • Wymagany poziom umiejętności: 35
 • Wymagana ilość punktów akcji: 20
 • Wymagane Psi:25
 • Zasięg: 6
 • Nauka: Quinton w SGS
 • Odnawianie: 3 tury

Kriokinetyczna Kula (Cryokinetic Orb)

Wystrzeliwujesz duża kulę lodu, roztrzaskującą się przy uderzeniu w cel co powoduje wystrzelenie odłamków lodu we wszystkich kierunkach. Każdy odłamek zadaje od 18 do 33 obrażeń od zimna i od 20 do 41 obrażeń mechanicznych i nakłada na cel karę zamrożenia.

Zamrożeni wrogowie przez dwie tury mają obniżoną o dziesięć ilość punktów ruchu. Efekt można nałożyć trzy razy.

Z powodu roztapiania się odłamków, cele w pobliżu miejsca uderzenia mogą zostać trafione kilkakrotnie, a cele znajdujące się dalej nie zostaną trafione ani razu.

Każdy odłamek ma pięćdziesiąt procent szansy na wywołanie krwawienia zadającego sto procent początkowych obrażeń mechanicznych przez trzy tury.

 • Wymagany poziom umiejętności: 40
 • Wymagana ilość punktów akcji: 28
 • Wymagane Psi: 60
 • Zasięg: 10
 • Obszar działania: 5
 • Nauka: Psioniczny Mentor znajdujący się w małym budynku naprzeciwko Bazy Czarnych Pełzaczy (Black Crawlers) w Głównym Mieście (Core City)
 • Odnawianie: 3 tury

Destabilizacja Termodynamiczna (Thermodynamic Destabilization)

Cel przez dwie tury znajduje się w stanie termodynamicznej destabilizacji. Jeżeli w przeciągu tych tur zostanie zniszczony, wybuchnie, zadając otaczającym go celom obrażenia równe ilości punktów życia, jakie posiadał w chwili użycia na nim mocy.

 • Wymagany poziom umiejętności: 50
 • Wymagana ilość punktów akcji: 20
 • Wymagane Psi: 30
 • Zasięg: 10
 • Nauka: Psioniczny Mentor możliwy do kupienia u Estelle w Odlewni (Foundry) lub znalezienia jako losowy łup
 • Odnawianie: 5 tur

Krio-Tarcza (Cryo-Shield)

Wokół ciebie pojawia się pięć zamrożonych tafli lodu. Za każdym razem, gdy bohater zostanie zaatakowany w walce wręcz, istnieje pięćdziesiąt procent szans, że jedna z tafli zablokuje cios i zostanie zniszczona. Tarcze utrzymują się przez osiem tur lub do momentu zniszczenia.

 • Wymagany poziom umiejętności: 55
 • Wymagana ilość punktów akcji: 25
 • Wymagane Psi: 20
 • Nauka: Psioniczny Mentor się w biurku Holloway'a w Stacji Dolos (Dolos Center)
 • Odnawianie: 10 tur

Aura Egzotermiczna (Exothermic Aura)

Stajesz się niewrażliwy na obrażenia od ognia, a wokół ciebie pojawią się płomienie. Efekty utrzymują się przez cztery tury, ale płomienie nie pojawią się w ostatniej turze.

Przeciwnicy znajdujący się w twoim ogniu otrzymują obrażenia od ognia równe od 6 do 15 procent ich maksymalnego zdrowia plus dodatkowo od 7 do 29 w zależności od intensywności ognia w miejscu ich stania. Przeciwnik poruszający się przez ogień otrzymuje tylko jedną trzecią obrażeń.

 • Wymagany poziom umiejętności: 70
 • Wymagana ilość punktów akcji: 25
 • Wymagane Psi: 40
 • Nauka: Psioniczny Mentor znajdujący się Lochu Evelyn w Odlewni (Foundry)
 • Odnawianie: 12 tur

Komentarze

0
·
Spoko artykuł. Fajnie, że ta spoko gierka doczekała się w końcu jakiegoś artykułu na game exe.
Poprawcie mnie jednak, ale w Core City chyba nie było Black Eels-ów . Oni mają siedzibę w Junkyard ( Złomowisko ) .
Expedition dodaje jeszcze czwartą szkołę Temporal Manipulation.
0
·
Dzięki za czujność. Pomyliłem Black Crawlers z Black Eels.

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...