Technolog

12 minut czytania

Technolog jest specjalistą w posługiwaniu się bronią palną. Ze względu na zamiłowanie do technologicznych nowinek, poprawia wydajność swej broni często w zaskakujący sposób. Zwalcza swych wrogów za pomocą technologii, jest zdolnym konstruktorem pułapek, bomb i dron, nie pogardzi również dobrą zasadzką.

gadgeteer, technolog, mythos, drzewko umiejętności, screen, marksmangadgeteer, technolog, mythos, drzewko umiejętności, screen, grenadiergadgeteer, technolog, mythos, drzewko umiejętności, screen, tinker
Drzewka Umiejętności Technologa

Umiejętności

Specjalizacje:


Strzelec Wyborowy

gadgeteer, technolog, mythos, umiejętność, napalm, screen, marksman, napalmgadgeteer, technolog, mythos, umiejętność, piercing barrage, screen, marksman, przebijająca fala
Strzelec Wyborowy używający umiejętności Napalm i Przebijająca Fala

Modyfikator

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Modyfikuje twoją broń palną, zwiększając szybkość przeładowań.

Efekt:

 • Szybkość strzałów zwiększona o 6%
 • Szansa na Trafienie Krytyczne zwiększona o 1%
 • Szybkość strzałów zwiększona o 1%

Efekt następnego poziomu

Efekt:

 • Szybkość strzałów zwiększona o 9%

Przebijająca Fala

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Twoje naboje są ulepszone o specjalne głowice i mogą teraz przebić twoich przeciwników, trafiając kilka celów na raz.

Wymagania: Karabin

Koszt Mana: 3.0

Efekt:

 • 9% premii do obrażeń na strzał
 • 2 naboje na salwę
 • 3% szansy na Truciznę
 • 1% premii do obrażeń do Przebijającej Fala
 • 1 rykoszet
 • Zasięg zwiększony o 1
 • Koszt Many +1 do Przebijającej Fala
 • 1% szansy na Roztrzaskanie
 • 2 fragmenty
 • 5% obrażeń od Przebijającej Fali na fragment
 • 3% dodatkowych obrażeń do Przebijającej Fali

Efekt następnego poziomu

Koszt Mana: 4.0

Efekt:

 • 12% premii do obrażeń na strzał
 • 3 naboje na salwę

Szybkie Przeładowanie

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Specjalna taśma z nabojami pozwala twej broni palnej oddawać strzały bez potrzeby przeładowania.

Wymagania: Karabin

Koszt Mana: 0.3

Efekt:

 • 10% premii do obrażeń
 • Szybkość strzałów zwiększona o 20%
 • Zasięg zwiększony o 25%
 • 1% szansy na Ogłuszenie
 • Czas trwania Ogłuszenia 1 sek.
 • 5% dodatkowych obrażeń na nabój
 • +5% Many do Szybkiego Przeładowania

Efekt następnego poziomu

Koszt Mana: 0.3

Efekt:

 • 15% premii do obrażeń
 • Szybkość strzałów zwiększona o 30%
 • Zasięg zwiększony o 30%

Czarny Proch

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Zwiększa zasięg twojej broni palnej.

Efekt:

 • Zasięg strzału zwiększony o 5%

Efekt następnego poziomu

Efekt:

 • Zasięg strzału zwiększony o 10%

Poszukujący Strzał

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Zdalnie sterowany nabój odszukuje twych przeciwników. Zadajesz swą bronią palną obrażenia od elektryczności.

Wymagania: Karabin

Koszt Mana: 1.1

Efekt:

 • 10% premii do obrażeń od elektryczności
 • 3 naboje na salwę
 • 4% szansy na Ogłuszenie
 • Czas trwania Ogłuszenia 2 sek.
 • 5% premii do obrażeń do Poszukującego Strzału
 • 1 dodatkowy nabój na salwę
 • Koszt Many +15%
 • Czas odnowy zmniejszony o 5%

Efekt następnego poziomu

Koszt Mana: 2.3

Efekt:

 • 15% premii do obrażeń od elektryczności
 • 3 naboje na salwę

Werwa

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Szybkie zabijanie potworów zwiększa twoje morale, ulepszając twoje umiejętności ataku i obrony.

Efekt:

 • Zwiększa Współczynnik Obrony o 7% na zabicie
 • Zwiększa Współczynnik Ataków o 7% na zabicie
 • Czas trwania 8 sek.
 • Szansa na Trafienie Krytyczne zwiększona o 2%
 • 2% dodatkowej premii do Współczynnika Obrony
 • 2% dodatkowej premii do Współczynnika Ataków
 • Dodatkowy czas trwania 2 sek.

Efekt następnego poziomu

Efekt:

 • Zwiększa Współczynnik Obrony o 9% na zabicie
 • Zwiększa Współczynnik Ataków o 9% na zabicie
 • Czas trwania 8 sek.

Boczna Fala

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Dalsza modyfikacja twej broni palnej powoduje, że Przebijająca Fala odbija się rykoszetem od ścian i przeszkód, zatruwając twoje cele.

Efekt:

 • 3% szansy na Zatrucie
 • 1% premii do obrażeń do Przebijającej Fali
 • 1 rykoszet
 • Zasięg zwiększony o 1
 • Koszt Many do Przebijającej Fali +1

Efekt następnego poziomu

Efekt:

 • 4% szansy na Zatrucie
 • 3% premii do obrażeń do Przebijającej Fali
 • 2 rykoszety
 • Zasięg zwiększony o 1
 • Koszt Many do Przebijającej Fali +2

Ogłuszające Przeładowanie mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Dzięki dodatkowej modyfikacji, trafienia mogą teraz ogłuszyć twój cel.

Efekt:

 • 1% szansy na Ogłuszenie
 • Czas trwania Ogłuszenia 1 sek.

Efekt następnego poziomu

Efekt:

 • 2% szansy na Ogłuszenie
 • Czas trwania Ogłuszenia 1 sek.

Napalm

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Strzały twojego karabinu ogarniają twych przeciwników płomieniami. Cele w pobliżu odnoszą obrażenia od żaru bijącego od ognia.

Wymagania: Karabin

Koszt Mana: 3.3

Efekt:

 • 15% premii do obrażeń
 • Zasięg – promień 1 m
 • Czas trwania 1 sek.
 • 12% obrażeń od Napalmu na salwę
 • 3 salwy płomieni
 • Zasięg – promień 1 m
 • +5% Many do Napalmu
 • 10% premii do obrażeń do Napalmu
 • 4% premii do obrażeń do Dzikiego Ognia
 • 1 dodatkowa salwa Dzikiego Ognia
 • +5% Many do Napalmu

Efekt następnego poziomu

Koszt Mana: 3.3

Efekt:

 • 17% premii do obrażeń
 • Zasięg – promień 1 m
 • Czas trwania 1 sek.

Ogłuszające Eksplozje

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Wystrzały twego karabinu są bardzo głośne i zadają dodatkowe obrażenia pobliskim celom.

Wymagania: Karabin

Koszt Mana: 3.1

Efekt:

 • 22% premii do obrażeń
 • Obrażenia zwiększone o 11%
 • 10% szansy na Ogłuszenie
 • Czas trwania Ogłuszenia 1 sek.
 • +5% Many do Ogłuszających Eksplozji

Efekt następnego poziomu

Koszt Mana: 3.1

Efekt:

 • 33% premii do obrażeń

Przytłaczający Ogień

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Trafienia twojego karabinu ogłuszają twych przeciwników.

Efekt:

 • 4% szansy na Ogłuszenie
 • Czas trwania Ogłuszenia 2 sek.

Efekt następnego poziomu

Efekt:

 • 5% szansy na Ogłuszenie
 • Czas trwania Ogłuszenia 2 sek.

Krytyczne Modyfikacje

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Dalsze modyfikacje broni palnej podnoszą szansę na trafienie krytyczne i zwiększają szybkość strzałów.

Efekt:

 • Szansa na Trafienie Krytyczne zwiększona o 1%
 • Szybkość strzałów zwiększona o 1%

Efekt następnego poziomu

Efekt:

 • Szansa na Trafienie Krytyczne zwiększona o 2%
 • Szybkość strzałów zwiększona o 2%

Szósty Zmysł

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Odkrywasz słabe punkty twoich przeciwników. Szansa na zadanie trafień krytycznych znacznie wzrasta.

Efekt:

 • Szansa na Trafienie Krytyczne zwiększona o 2%
 • 2% dodatkowej premii do Współczynnika Obrony
 • 2% dodatkowej premii do Współczynnika Ataków
 • 2 sek dodatkowego czasu trwania efektu

Efekt następnego poziomu

Efekt:

 • Szansa na Trafienie Krytyczne zwiększona o 3%
 • 3% dodatkowej premii do Współczynnika Obrony
 • 3% dodatkowej premii do Współczynnika Ataków
 • 2 sek dodatkowego czasu trwania efektu

Śmiercionośne Kawałki

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Przebijająca Fala roztrzaskuje się na niezmiernie szybkie, śmiercionośne fragmenty szrapnela.

Efekt:

 • 1% szansy na Roztrzaskanie
 • 2 fragmenty
 • 5% obrażeń od Przebijającej Fali na fragment
 • 3% dodatkowych obrażeń do Przebijającej Fali

Efekt następnego poziomu

Efekt:

 • 2% szansy na Roztrzaskanie
 • 3 fragmenty
 • 7% obrażeń od Przebijającej Fali na fragment
 • 5% dodatkowych obrażeń do Przebijającej Fali

Dziki Ogień

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Salwy ognia ogarniają pobliskich przeciwników płonących w Napalmie.

Efekt:

 • 12% obrażeń od Napalmu na salwę
 • 3 salwy płomieni
 • Zasięg – promień 1 m
 • +5% Many do Napalmu

Efekt następnego poziomu

Efekt:

 • 17% obrażeń od Napalmu na salwę
 • 3 salwy płomieni
 • Zasięg – promień 1 m
 • +10% Many do Napalmu

Dzwonienie w Uszach

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Większa ilość decybeli zwiększa zadawane obrażenia i może ogłuszyć twych przeciwników.

Efekt:

 • 11% premii do obrażeń
 • 10% szansy na Ogłuszenie
 • Czas trwania Ogłuszenia 1 sek.
 • +5% Many do Ogłuszających Eksplozji

Efekt następnego poziomu

Efekt:

 • 22% premii do obrażeń
 • 20% szansy na Ogłuszenie
 • Czas trwania Ogłuszenia 1 sek.
 • +10% Many do Ogłuszających Eksplozji

Przenikliwy Ogień

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Ulepszona broń pozwala ci zadać większe obrażenia i umożliwia szybsze przeładowanie twego Poszukującego Strzału.

Efekt:

 • 5% premii do obrażeń do Poszukującego Strzału
 • 1 dodatkowy nabój na salwę
 • Koszt Many +15%
 • Czas odnowy zmniejszony o 5%

Efekt następnego poziomu

Efekt:

 • 10% premii do obrażeń do Poszukującego Strzału
 • 1 dodatkowy nabój na salwę
 • Koszt Many +20%
 • Czas odnowy zmniejszony o 10%

Przeładowanie Strzelca Wyborowego

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Udoskonalenie twojego projektu zwiększa śmiercionośny efekt Szybkiego Przeładowania.

Efekt:

 • 5% dodatkowych obrażeń na nabój
 • +5% Many do Szybkiego Przeładowania

Efekt następnego poziomu

Efekt:

 • 7% dodatkowych obrażeń na nabój
 • +8% Many do Szybkiego Przeładowania

Parzący Żar

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, marksman

Wysokorozwinięta wersja napalmu.

Efekt:

 • 10% premii do obrażeń do Napalmu
 • 4% premii do obrażeń do Dzikiego Ognia
 • 1 dodatkowa salwa Dzikiego Ognia
 • +5% Many do Napalmu

Efekt następnego poziomu

Efekt:

 • 12% premii do obrażeń do Napalmu
 • 5% premii do obrażeń do Dzikiego Ognia
 • 1 dodatkowa salwa Dzikiego Ognia
 • +10% Many do Napalmu

Grenadier

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier, bauble trapmythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier, verwirrung
Grenadier używający umiejętności Błyszcząca Pułapka i Irytujący Oślepiający Wybuch

Oślepiający Wybuch

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Wybuch tego granatu oślepia i dezorientuje przeciwników na dużym terenie, ograniczając skuteczność ich trafień.

Koszt Mana: 3.2

Efekt:

 • Współczynnik Ataku zmniejszony o 34%
 • Czas trwania 5 sek.
 • 10% szansy na czasowe oddziaływanie na przeciwników
 • Czas trwania oddziaływania 5 sek.
 • 5% Many do Oślepiającego Wybuchu
 • Oślepiający Wybuch jest o 4% bardziej efektywny w redukcji Współczynnika Ataku
 • 2% Many do Oślepiającego Wybuchu

Błyszcząca Pułapka

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Błyszcząca Pułapka rzucona w pobliże przeciwników przyciąga na siebie ich ataki.

Koszt Many: 5.5

Efekt:

 • Wchłanianie obrażeń zwiększone o 20%
 • Zadaje 10% obrażeń
 • 5% Many do Błyszczącej Pułapki
 • Wchłonięte obrażenia zwiększone o 10%
 • 30-50 pkt. obrażeń od Ognia w promieniu na wybuch
 • 5% Many do Błyszczącej Pułapki

Trujący Granat

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

W miejscu wybuchu granatu unosi się cuchnąca chmura, dławiąc i zatruwając przeciwników w pobliżu.

Koszt Many: 2.2

Cooldown: 0.5 sek.

Efekt:

 • 41% szansy na sek. na Zatrucie
 • 4 pkt. obrażeń od Trucizny na sek.
 • Dodatkowo 5% redukcji PŻ wywołane Zatruciem
 • 50% szansy na wypuszczenie pnącza
 • 3-4 pkt. obrażeń od Trucizny
 • Uwalnia 5 pnączy
 • 5% Many do Trującego Granatu
 • Szansa na wywołanie Zatrucia zwiększona o 6%
 • 8% więcej obrażeń zadanych Trującym Granatem

Lustrzana Błyszcząca Pułapka

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Błyszcząca Pułapka zadaje teraz obrażenia atakującym ją celom.

Efekt:

 • Zadaje 10% obrażeń
 • 5% Many do Błyszczącej Pułapki

Efekt następnego poziomu

Efekt:

 • Zadaje 20% obrażeń
 • 7% Many do Błyszczącej Pułapki

Płomienna Pułapka

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Ta pułapka emituje ścianę płomieni prostopadłą do kierunku rzutu, tworząc efektywna zaporę ognia w korytarzach i pomieszczeniach zamkniętych.

Koszt Many: 3.9

Cooldown: 1.5 sek.

Efekt:

 • 3-5 pkt. obrażeń od Ognia na sek.
 • Szerokość 4 m
 • 20% szansy na Wybuch
 • 25-30% obrażeń od Płomiennej Pułapki na pocisk
 • Uwalnia 4 pociski
 • 10% Many do Płomiennej Pułapki
 • Zwiększa obrażenia od Płomiennej Pułapki o 25%
 • Zwiększa obrażenia od Pułapki Płomiennego Kręgu o 25%
 • 20% Many do Płomiennej Pułapki

Efekt następnego poziomu

Koszt Many: 5.2

Cooldown: 1.5 sek.

Efekt:

 • 5-5 pkt. obrażeń na sek.
 • Szerokość 4 m

Atak Bagnetem

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Atakujesz stojącego w pobliżu przeciwnika karabinem. Często udaje mu się uniknąć twego ataku, lecz każde trafienie zadaje poważne obrażenia.

Wymagania: Karabin

Koszt Many: 2.5

Efekt:

 • Zadaje 17 do 26 pkt. obrażeń
 • 12% szansy na Ogłuszenie przeciwnika na 3 sek.

Bomba Zapadkowa

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Po rzuceniu, przytwierdza się do podłoża i wybucha po wykryciu obecności przeciwników w pobliżu.

Koszt Many: 3.3

Cooldown: 1.0 sek.

Efekt:

 • 15-30 pkt. obrażeń
 • Zasięg – promień 2 m
 • Wyzwalacz 4 sek.
 • 2-8 pkt. obrażeń od Przebicia
 • Uwalnia 5 fragmentów
 • 50% premii do obrażeń do Bomby Zapadkowej
 • 10% Many do Bomby Zapadkowej

Bomba Uciszająca

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Przeciwnicy znajdujący się w pobliżu wybuchu mogą zostać uciszeni i nie będą mogli użyć żadnych umiejętności specjalnych.

Koszt Many: 5.0

Efekt:

 • 11% szansy na Uciszenie
 • Zwiększa szansę na Uciszenie wywołane Bombą Uciszającą o 15%
 • Dodatkowe 15 sek. do czasu trwania
 • Czas trwania 5 sek.

Trujący Szrapnel

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Po wybuchu, uwalnia trujące pnącza, które wywołują obrażenia i zatruwają przeciwników poza pierwotnym zasięgiem granatu.

Efekt:

 • 50% szansy na uwolnienie pnączy
 • 3-4 pkt. obrażeń od Trucizny
 • Uwalnia 5 pnączy
 • 5% Many do Trującego Granatu

Irytujący Oślepiający Wybuch

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Środek drażniący został dodany do twego Oślepiającego Wybuchu, powodując, że przeciwnicy atakują się nawzajem.

Efekt:

 • 10% szansy na czasowe oddziaływanie na przeciwników
 • Czas trwania oddziaływania 5 sek.
 • 5% Many do Oślepiającego Wybuchu

Wybuchowa Błyszcząca Pułapka

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Po przyciągnięciu do siebie przeciwników, Błyszcząca Pułapka wybucha wywołując dewastującą eksplozję.

Efekt:

 • Wchłanianie obrażeń zwiększone o 10%
 • 30-50 pkt. obrażeń od Ognia w promieniu na wybuch
 • 5% Many do Błyszczącej Pułapki

Pułapka Płomiennego Kręgu

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Twoja Płomienna Pułapka wystrzeliwuje teraz ogniste pociski, zadające obrażenia pobliskim przeciwnikom.

Efekt:

 • 20% szansy na Wybuch
 • 25-30% obrażeń od Płomiennej Pułapki na pocisk
 • Uwalnia 4 pociski
 • 10% Many do Płomiennej Pułapki

Ciało ze Stali

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Współczynnik Obrony wzrasta na określony czas.

Koszt Mana: 3.0

Cooldown: 40.0 sek.

Efekt:

 • Skuteczność obrony wzrasta o 20. Współczynnik Obrony i Uników wzrastają wraz ze skutecznością obrony.
 • Czas trwania 15 sek.

Roztrzaskująca Bomba Zapadkowa

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Twoja Bomba Zapadkowa wypełniona jest ostrymi żyletkami, które podczas wybuchu zasypują przeciwników śmiercionośnymi odłamkami.

Efekt:

 • 2-8 pkt. obrażeń od Przebicia
 • Uwalnia 5 fragmentów

Ulepszony Oślepiający Wybuch

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Współczynnik ataków przeciwników pod wpływem Oślepiającego Wybuchu zostaje ograniczona.

Efekt:

 • Oślepiający Wybuch jest o 4% bardziej efektywny w redukcji Współczynnika Ataku
 • 2% Many do Oślepiającego Wybuchu

Ulepszona Bomba Uciszająca

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Szansa na wywołanie efektu Bomby Uciszającej i czas jego trwania zostają zwiększone.

Efekt:

 • Zwiększa szansę na Uciszenie wywołane Bombą Uciszającą o 15%
 • Dodatkowe 15 sek. do czasu trwania

Ulepszona Bomba Zapadkowa

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Kolejne modyfikacje zwiększają efektywność twojej Bomby Uciszającej.

Efekt:

 • 50% premii do obrażeń do Bomby Zapadkowej
 • 10% Many do Bomby Zapadkowej

Ulepszona Płomienna Pułapka

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Ogólna efektywność twojej Płomiennej Pułapki zwiększa się.

Efekt:

 • Zwiększa obrażenia od Płomiennej Pułapki o 25%
 • Zwiększa obrażenia od Pułapki Płomiennego Kręgu o 25%
 • 20% Many do Płomiennej Pułapki

Ulepszony Trujący Granat

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, grenadier

Zwiększa prawdopodobieństwo wywołania efektu Trującego Granatu.

Efekt:

 • Szansa na wywołanie Zatrucia zwiększona o 6%
 • 8% więcej obrażeń zadanych Trującym Granatem
 • 5% Many do Trującego Granatu

Mistrz Pocisków

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker, wieżyczka energetyczna, lightning turretmythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker, supression widget, przytłaczający odłamek, tesla widget, odłamek energetyczny
Mistrz Pocisków używający umiejętności Wieżyczka Energetyczna, Przytłaczający Odłamek i Energetyczny Odłamek

Przytłaczający Odłamek

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Uwalnia do 3 unieruchamiających dron, ograniczających prędkość poruszania się twoich przeciwników.

Koszt Mana: 1.0

Cooldown: 0.3 sek.

Efekt:

 • Prędkość poruszania zmniejszona o 5%
 • Czas trwania 21 sek.

Efekt następnego poziomu

Koszt Mana: 1.0

Cooldown: 0.3 sek.

Efekt:

 • Prędkość poruszania zmniejszona o 5%
 • Czas trwania 21 sek.

Bomba Energetyczna

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Bomba z 5 sekundowym lontem, która eksploduje przy najbliższym przeciwniku, zadając obrażenia kolejnym przeciwnikom w pobliżu.

Koszt Mana: 2.0

Cooldown: 0.3 sek.

Efekt:

 • Zasięg ognia w promieniu 7-13

Elektryczny Odłamek

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Ruchomy pocisk o określonym czasie trwania, która za pomocą strumienia energii wysysa życie z pobliskich przeciwników.

Koszt Mana: 2.0

Cooldown: 0.3 sek.

Efekt:

 • 1-1 obrażeń od Elektryczności
 • maks. 1 odłamek
 • Czas trwania 10 sek.

Wieżyczka Energetyczna

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Umieść ten pocisk, by przywołać błyskawice, które zostaną wystrzelone w losowo wybranym kierunku.

Koszt Mana: 3.0

Efekt:

 • 4-7 obrażeń od Elektryczności na strzał
 • 5 serii

Ognisty Strażnik

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Umieść ten pocisk, by zaatakować przeciwników serią płomieni.

Koszt Mana: 3.0

Cooldown: 1.0 sek.

Efekt:

 • 2-3 obrażeń od Ognia na serię
 • 10 serii

Odłamek Galwaniczny

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Dzięki temu wolno poruszającemu się odłamkowi możesz teraz zadawać obrażenia od Elektryczności.

Koszt Mana: 2.0

Efekt:

 • 5% premii do obrażeń od Elektryczności
 • maks. 1 odłamek
 • Czas trwania 10 sek.

Flota Przytłoczenia

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Zwiększa liczbę Przytłaczających Odłamków, które są aktywne naraz.

Efekt:

 • 1 dodatkowy odłamek
 • 3% Many do Przytłaczającego Odłamka

Flota Energetyczna

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Zwiększa obrażenia od Ognia wywołane eksplozjami Bomby Energetycznej, jak również ilość wystrzelonych serii.

Efekt:

 • 5% premii do obrażeń od Ognia do Bomby Energetycznej
 • Uwalnia 1 dodatkową serię
 • Koszt Many wzrasta o 10%

Odłamek Sługi

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Odłamek Sługi przejmuje kontrolę nad umysłem twojego celu, zmuszając go do zaatakowania pobliskich przeciwników. Celem nie może być Mistrz.

Koszt Mana: 4.4

Cooldown: 5.0 sek.

Efekt:

 • Czas trwania 6 sek.

Szybkie Uderzenie

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Podnosi szybkość i zadawane obrażenia od Elektryczności twojego Elektrycznego Odłamka

Efekt:

 • 5% premii do obrażeń od Elektryczności do Elektrycznego Odłamka
 • Prędkość zwiększona o 10%
 • Koszt Many zwiększony o 5%

Wieżyczka Burzy

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Zwiększa liczbę wieżyczek, które mogą jednocześnie zadawać obrażenia. Dodatkowo wzrastają zadawane obrażenia od Elektryczności i zwiększa się liczba oddawanych strzałów na serię.

Efekt:

 • 1 dodatkowa wieżyczka
 • 18% premii do obrażeń od Elektryczności do Wieżyczki Energetycznej
 • 1 dodatkowy strzał na serię
 • 5% Many do Wieżyczki Energetycznej

Kolumna Strażników

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Wzrasta liczba Ognistych Strażników, które możesz naraz ustawić. Wzrastają zadawane obrażenia od Ognia i liczba wystrzeliwanych serii.

Efekt:

 • 1 dodatkowy strażnik
 • 10% premii do obrażeń od Ognia do Ognistego Strażnika
 • Dodatkowo 10% premii do serii
 • 5% Many do Ognistego Strażnika

Odłamek Medyczny

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Odłamek Medyczny działa powoli, ale przywraca stopniowo twoje zdrowie, gdy znajdujesz się w jego zasięgu.

Koszt Mana: 4.0

Cooldown: 5.0 sek.

Efekt:

 • Przywraca 1% PŻ na sek.
 • Czas trwania 5 sek.
 • Maks. 1 odłamek

Pole Osłabienia

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Przytłaczające Pociski redukują teraz obronę i szybkość ataku twojego celu.

Efekt:

 • Szybkość Ataku zmniejszona o 3%
 • Skuteczność Obrony zmniejszona o 3%
 • Zwiększa wrażliwość na Ogień, Lód, Truciznę i Elektryczność o 3%
 • 3% Many do Przytłaczających Odłamków

Ulepszone Błyskawice

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Zwiększa zadawane obrażenia od Ognia i szybkość twojej Bomby Energetycznej.

Efekt:

 • 30% premii do obrażeń od Ognia do Bomby Energetycznej
 • Szybkość zwiększona o 20%
 • Koszt Many zwiększony o 10%

Mnogość Odłamków

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Zwiększa liczbę Odłamków Sługi, które możesz stworzyć naraz oraz Szybkość Ataku kontrolowanego przeciwnika.

Efekt:

 • 1 dodatkowy odłamek
 • Szybkość Ataku celu zwiększona o 3%
 • 5% Many do Odłamka Sługi

Potęga Elektryczności

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Zwiększa zadawane obrażenia od Elektryczności i czas trwania twojego Elektrycznego Odłamka.

Efekt:

 • 3% premii do obrażeń od Elektryczności do Elektrycznego Odłamka
 • Czas trwania +5%
 • Koszt Many zwiększony o 5%

Przeciążona Wieżyczka

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Wieżyczka Energetycznej oddaje dodatkową serię strzałów i zadaje więcej obrażeń od Elektryczności.

Efekt:

 • 1 dodatkowa seria
 • 18% premii do obrażeń od Elektryczności do Wieżyczki Energetycznej
 • 1 dodatkowy strzał na serię
 • 5% Many do Wieżyczki Energetycznej

Galwaniczny Sługa

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Przeciwnicy kontrolowani za pomocą Odłamka Sługi zadają większe obrażenia. Zwiększa się też ich współczynnik i szybkość ataków.

Efekt:

 • 5% premii do obrażeń zadawanych przez cel
 • Współczynnik Ataków zwiększony o 10%
 • Szybkość Ataku zwiększona o 5%
 • 5% Many do Odłamka Sługi

Płonący Obszar

mythos, umiejętności, gadgeteer, technolog, tinker

Ogniści Strażnicy mają większy zasięg i więcej serii płomieni.

Efekt:

 • Zasięg zwiększony o 20%
 • Dodatkowo 20% premii do serii
 • 5% Many do Ognistego Strażnika

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...