piorun_kulisty

Świąteczny konkurs z Rebisem

Nagrodą w konkursie jest cykl "Kroniki Żelaznego Druida". Sponsorem nagrody jest wydawnictwo Rebis.

 

Zadaniem uczestnika jest wymyślić Atticusowi nowego arcywroga i krótko go przedstawić przekonując, że byłby idealnym przeciwnikiem dla bohatera. Może to być postać z mitologii, kultury etc., ale jej opis musisz przygotować już samodzielnie.

Zgłoszenia należy wysyłać na maila: konkurs@gameexe.pl. Nie zapomnij dołączyć pracy oraz podać swoich danych adresowych!

 

Konkurs trwa od: 22 grudnia 2014 do: 5 stycznia 2015. Ogłoszenie wyników: 10 stycznia 2015 Konkurs został zakończony.

Zwycięzcy

 • Kacper W. (Opole)

Szczegółowe postanowienia konkursu

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu jest portal internetowy poświęcony grom RPG, cRPG i fantastyce, a także książkom fantastycznym - Game Exe
  2. Adres strony internetowej organizatora konkursu: gexe.pl
  3. Sponsorem nagrody jest wydawnictwo Rebis.
  4. Data rozpoczęcia konkursu: 22 grudnia 2014.
  5. Data zakończenia konkursu: 5 stycznia 2015.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
  Konkurs adresowany jest do wszystkich osób nim zainteresowanych bez względu na ich wiek. Uczestnicy muszą spełniać wszystkie następujące warunki:
  1. Wykonać zadanie opisane na stronie konkursowej.
  2. Podać prawdziwe dane osobowe i adresowe oraz adres e-mail.
  3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, ani członkowie rodzin pracowników Organizatora.
  4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie danych osobowych uczestnika w celach reklamowych i marketingowych.
 3. Zasady konkursu
  1. Udział w konkursie następuję poprzez wysłanie pracy na maila: konkurs@gameexe.pl.
  2. Nadsyłane prace (recenzje, opisy, grafiki) nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane.
  3. Z puli uczestników, którzy nadeślą swoję pracę zostaną wybrani zwycięzcy, którzy zostaną nagrodzeni.
  4. Jedna osoba może nadesłać tylko jedno zgłoszenie.
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody żadnemu z uczestników konkursu, jeśli w jego opinii nadesłane prace nie spełniają odpowiednich wartości.
 4. Nagrody
  1. Sponsorem nagrody jest wydawnictwo Rebis.
  2. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na łamach portalu internetowego Game Exe dnia 10 stycznia 2015.
  3. Nagroda zostanie przesłana na adres podany w zgłoszeniu na koszt Organizatora, za pośrednictwem Poczty Polskiej, w przeciągu miesiąca od ogłoszenia wyników. Organizator zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice Polski.
  4. Przyznawana nagroda będzie wysłana jednorazowo.
  5. Nie jest możliwe uzyskanie równowartości pieniężnej zamiast nagrody.
 5. Dane osobowe uczestników
  1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie w formularzu danych adresowych. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo niepodanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z konkursu.
  2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska na łamach portalu GExe.pl
 6. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Organizatorowi przysługuje wyłączone prawo do:
   • Ustalania zadań konkursowych,
   • Wyboru uczestników konkursu,
   • Wyłonienia zdobywców nagród na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie.
  3. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora konkursu.
  4. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
  5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem zgłoszeń konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenie powstałe nie z winy Organizatora.
  6. Organizator jest upoważniony do zmiany niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
  7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.
Wczytywanie...