piorun_kulisty

Filozofia Dnia Siódmego

Nagrodami w konkursie jest książka bardzo filozoficzna, książka średnio filozofizczna oraz książka mniej filozoficzna . Sponsorem nagród jest firma GameExe.pl.

 

Zadaniem uczestnika jest

1. Wybranie swego ulubionego felietonu z "Filozofii dnia siódmego" i napisanie własnego, polemicznego lub korespondującego z nim, tekstu. Najlepsze prace opublikujemy w kolejne niedziele w ramach cyklu!

2. Postawienie "filozoficznego" pytania redakcji GameExe! Odpowiemy na nie specjalnym tekstem w ramach "Filozofii...".

Dla autora najlepszych prac i pytań przygotujemy wybraną przez niego publikację tematyczną. Tatarkiewicz, Kołakowski, Stephanie Meyer - zwycięzca sam wskaże najbliższy mu "filozoficzny traktat", którym z radością go nagrodzimy.

Zgłoszenia należy wysyłać na maila: konkurs@gameexe.pl. Nie zapomnij dołączyć pracy oraz podać swoich danych adresowych!

 

Konkurs trwa od: 17 sierpnia 2014 do: 21 września 2014. Ogłoszenie wyników: 21 września 2014 Konkurs został zakończony.

Zwycięzcy

Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Szczegółowe postanowienia konkursu

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu jest portal internetowy poświęcony grom RPG, cRPG i fantastyce, a także książkom fantastycznym - Game Exe
  2. Adres strony internetowej organizatora konkursu: gexe.pl
  3. Sponsorem nagród jest firma GameExe.pl.
  4. Data rozpoczęcia konkursu: 17 sierpnia 2014.
  5. Data zakończenia konkursu: 21 września 2014.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
  Konkurs adresowany jest do wszystkich osób nim zainteresowanych bez względu na ich wiek. Uczestnicy muszą spełniać wszystkie następujące warunki:
  1. Wykonać zadanie opisane na stronie konkursowej.
  2. Podać prawdziwe dane osobowe i adresowe oraz adres e-mail.
  3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, ani członkowie rodzin pracowników Organizatora.
  4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie danych osobowych uczestnika w celach reklamowych i marketingowych.
 3. Zasady konkursu
  1. Udział w konkursie następuję poprzez wysłanie pracy na maila: konkurs@gameexe.pl.
  2. Nadsyłane prace (recenzje, opisy, grafiki) nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane.
  3. Z puli uczestników, którzy nadeślą swoję pracę zostaną wybrani zwycięzcy, którzy zostaną nagrodzeni.
  4. Jedna osoba może nadesłać tylko jedno zgłoszenie.
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody żadnemu z uczestników konkursu, jeśli w jego opinii nadesłane prace nie spełniają odpowiednich wartości.
 4. Nagrody
  1. Sponsorem nagród jest firma GameExe.pl.
  2. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na łamach portalu internetowego Game Exe dnia 21 września 2014.
  3. Nagroda zostanie przesłana na adres podany w zgłoszeniu na koszt Organizatora, za pośrednictwem Poczty Polskiej, w przeciągu miesiąca od ogłoszenia wyników. Organizator zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice Polski.
  4. Przyznawana nagroda będzie wysłana jednorazowo.
  5. Nie jest możliwe uzyskanie równowartości pieniężnej zamiast nagrody.
 5. Dane osobowe uczestników
  1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie w formularzu danych adresowych. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo niepodanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z konkursu.
  2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska na łamach portalu GExe.pl
 6. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Organizatorowi przysługuje wyłączone prawo do:
   • Ustalania zadań konkursowych,
   • Wyboru uczestników konkursu,
   • Wyłonienia zdobywców nagród na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie.
  3. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora konkursu.
  4. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
  5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem zgłoszeń konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenie powstałe nie z winy Organizatora.
  6. Organizator jest upoważniony do zmiany niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
  7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.
Wczytywanie...