|>32'\|< |<0/\/\|>(_)+3|20\/\/'\

\/4/\/\|>, 4 <2'/ |_|+3|2|<4 |6|23|< |\||3 |>0\/\/||\||\|4 \/\/'/6|_4|)4<' +4|< "'/"?

I nadejdzie wkrótce ten dzień...

RTS
Odpowiedz
|-|3|-|3|-|3 j4 |>|523 j4 +4|< j4|< |>0|<424|_ |2||\|c3
...i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia-
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego : sześćset sześćdziesiąt sześć.
Odpowiedz

Użytkownik olo dnia Sep 9 2005, 02:38 PM napisał

|-|3|-|3|-|3 j4 |>|523 j4 +4|< j4|< |>0|<424|_ |2||\|c3

[post="35862"]<{POST_SNAPBACK}>[/post]j4 +32 +4|< |>|523... 4|_3 \/4/\/\|> c|-|'/|84 +4|< 5|>3cj4|_|\||3 |>|523 ;p.

4 +'/ |2||\|c3... |\||3 |>0\/\/||\||3|\|35 |>|54c g|3 "g" 4 |\||3 "6" ;p
A dead issue, don't wrestle with it, deaf ears are sleeping. A guilty bliss,
so inviting, nailed to the cross. I feel you, relate to you, accuse you.
Wash away us all, take us with the floods.
Then throughout the night, they were raped and executed.
Cold hearted world. Your language unheard of, the vast sound of tuning out.
The rash of negativity is seen one sidedly, burn away the day.


Odpowiedz
4|_3 |>|23<|32 +a|<|3 6 +32 j35+ |>0|)0|3|\|3

I nadejdzie wkrótce ten dzień...

RTS
Odpowiedz
|\|0 j35+ |>0|0|8|\|3, +4|< j4|< +0 |0 |00 +3g0 "|)"

|>5. |\|4(_)c2'/|_3|\/| 5|3 +3|\| j32'/|< |\|4 |>4|\/||3c :mrgreen:


Tonari no Totoro!
Odpowiedz
j4 |\|4(_)c2'/|_3|\/| 5|3 g0 \/\/ +'/|\/| 54|\/|'/ |0|\||(_) c0 g0 |>02|\|4|_3|\/|

Odpowiedz
+0 |\||3 j35+ +|2(_)|0|\|'/ j32'/|< j4 +4|< 54|\/|0 \/\/ p|3|2\/\/52'/ |0I3|\|
To pay the price of being hell bound...
Odpowiedz
|\|0 f4|<+3/\/\ j35+ 23 +'/|_|<0 |\|4 |>0cc24+|<(_) \/\/'/|04j3 5|3 +|2(_)|0|\|'/......
...i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia-
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego : sześćset sześćdziesiąt sześć.
Odpowiedz
(05 +4|<|3g0 p0|00|3|\|3g0 (_)2'/\/\/4|_4/\/\ j(_)2 \/\/(235|\||3j \/\/ 0p|54(|-|, 4|_3 +0 |3'/|_'/ 54/\/\3 ('?f|2'/

ps. czemu to sie kurde tak wolno pisze?!
To pay the price of being hell bound...
Odpowiedz
\/\/0|_|\|0? j4 2|\|4/\/\ 5|>050|8 4|8'/ |>|54c 52'/|8|<0...4|_3 0|\| j35+ 2 |8(_)|>'/, 4 /\/\'/ j35+35/\/\'/ 5(_)|>3|20\/\/|, |\||3?:]
Jestem Wampirem.
Jestem jedynym istniejącym Bogiem.
Jestem dumny z tego, iż żeruję na ludziach i oddaję honor moim zwierzęcym instynktom.
Odpowiedz
0|_(_) |>|52 |_|+3|2|<3 ,,b" +4|<: ,,|8" 4 |\||3 ,,|3" |80 |\|4 |>0c24|<(_) |\||3 /\/\0g|_3/\/\ 5|3 |>0|<4|>0\/\/4c 0 c0 c|-|0|02|......
...i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia-
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego : sześćset sześćdziesiąt sześć.
Odpowiedz
52'/|8c|3j 5|3 c2'/+4 |\||2 |>|523

@0|_0 - 5'/g|\|4+(_)|2|<3 2j4|0|_'/ c| 2|\|4c2|<|, |<+0|23 "2j4|04j4" |>0|_5|<4 c2c|0|\||<3 :mrgreen:


Tonari no Totoro!
Odpowiedz
|-||\/||\/||\/| |\/|(_)5| +0 |8'/c |\||3\/\/4+|>|_|\/\/|3 |84|2|020 c|3|<4\/\/4 |202|\/|0\/\/4 4|_3 |\||35+3+'/ |\||3 c|-|c3 |\/|| 5|3 j3j c2'/+4c 0|0 |>0c24+|<(_) |\/|023 j4|< 5|<0|\|c23 5\/\/0j |>|20g|24|\/| |02|3|<| |<+0|23|\/|(_) |83|03 |\/|0g|_ 50|8|3 5|>0|<0j|\||3 +0 c2'/+4c +0 c05 \/\/4|\/| +4|\/| |00|>0\/\/|3|\/| 4 | +4|< \/\/ +4 5+|20|\|3 c2'/|_| |\|||8'/ 24|<0|00\/\/4|\||3 (_)2'/|_3|\/| |02|3|<| 5|<|2'/|>+0\/\/| |>|-||> | |02|3|<| +3|\/|(_) 23 \/4|\/||> |\|4|>|54|_ \/\/c235|\||3j \/\/52'/5+|<|3 |_|+3|2'/ j4|< 5|<0|\|c23 c4|_'/ 5|<|2'/|>+ +0 (_)|005+3|>|\||3 | |<42|0'/ |<+0 |\||3 2|\|4 |83|02|3 |\/|0g|_ |>|54c 4|_3 c|-|0|02|42 |\||3\/\/|3|\/| c2'/ \/\/+3|0'/ |83|02|3 j4|<45 24|84\/\/4 c|-|'/|84 |8|_3|00\/\/ |\||3 |\/|4 |\/|023 5|3 |00c2'/+4c|3

xD :mrgreen:
Odpowiedz
Nazin jak byś mógł to pogrupuj to jakoś bo dostaje oczopląsu i nie wiem co czytam xD

Odpowiedz
hahaha rzadze rozczytalem sie !!

|00 |\|42||\|4: |>|20523 |\||3 |20|8 +3g0 |8 j4|< +0 |>0\/\/|3|02|4|_35 |>0|>5(_)j352 24|84\/\/3!
...i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia-
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego : sześćset sześćdziesiąt sześć.
Odpowiedz
\/\/||04c |\||3 \/\/52'/5c'/ . c|-|c|4|_0 C| 5|3 |\|42||\| +3|\| 5|<|2'/|>+ |20|8|c? |>|23+|_|_|/\/\4c2'/c 2 |\|0|2/\/\4|_|\|3g0 |\|4 +3|\| j32'/|< |>|232 5|<|2'/|>+ +0 |_4+\/\/|3j, 4|_3 0|0\/\/|20+|\||3... :O.

I nadejdzie wkrótce ten dzień...

RTS
Odpowiedz
| +4|< 5|<0|\|c2'/|_3|\/| 4|_3 205+4\/\/|3 +0 |0|_4 5|3|8|3 52'/f|2(_)j3 |00|8|223 4|_3 g0|223j 2 |20252'/f|20\/\/4|\||3|\/| 4|_3 \/\/42|\|3 23 |02|4|_4

0|0\/\/|20+|\||3 j35+ g0|223j \/\/|_45|\||3 | |<|3|>5|<0 +0 \/\/'/c|-|0|02| c0 |00 +3g0 c2'/ |\/|| 5|3 c|-||4|_0 j4|<|35 20 |\/|||\|(_)+ | |8'/|_ \/\/|3c |\||3 \/\/||023 |>|20|8|_3|\/|(_) :roll:
Odpowiedz
|\|0/\/\ |0(_)20 +|2(_)|0|\||3j 0|0c2'/+4c +3|\| 52'/f|2 |\||2 |\|4|>|54c......4|_3 |0|_4/\/\|\||3 | |0|_4 |2||\|c3 |\||c |\||3 5+4|\||3 |\|4 |>|2352|<0|02|3....
...i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia-
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego : sześćset sześćdziesiąt sześć.
Odpowiedz
Musiałbyś Nazina dodać rozszyfrowywanie kontekstowe - zauważ, że:
"|2" może oznaczać "R", ale także "IZ",
"|0" - "D" klub "IO",
takich kolizji jest chyba więcej, poza tym nie wszyscy piszą zgodnie z jednolitymi zasadami. Dodatkowo bardzo ciekawie brzmi "20 |\/||\|(_)+" - "ZO minut'??? (minuty w Zoo? heh) - brak kodowania cyfr, co jest powodem kolejnych kolizji.
..................................CETERVM CENSEO CARTHAGINEM DELENDAM ESSE
Odpowiedz
← Gildia Błaznów

|>32'\|< |<0/\/\|>(_)+3|20\/\/'\ - Odpowiedź

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...