|>32'\|< |<0/\/\|>(_)+3|20\/\/'\

c23g0 |\||3 \/\/0|_|\|0? |8|_(_)2g0\/\/? |<(_)|2\/\/4:] |
|<+0 /\/\|\||3 5|>|24\/\/|02|?:] |\|42||\|?:]
Jestem Wampirem.
Jestem jedynym istniejącym Bogiem.
Jestem dumny z tego, iż żeruję na ludziach i oddaję honor moim zwierzęcym instynktom.
Odpowiedz
3|<|-|, j4|< /\/\'/5|_|52. 24/\/\'/|<4/\/\'/ +0?

I nadejdzie wkrótce ten dzień...

RTS
Odpowiedz
* |3|_(_)2g4/\/\ \/\/4/\/\||24

Strażnik: Ehh... Coraz bardziej wydaje mi się, że temat trzeba zamknąć....
To pay the price of being hell bound...
Odpowiedz
|\||c 2 +3g0 c- |\|4|>|54|_45, 0|_(_) |\||3 |202(_)/\/\|3/\/\...4 +'\ 5+|242|\|||<(_) 5|3 24 |>|223|>|20523|\||3/\/\ 0|0c23|>...|\|4|_3g4/\/\, 4|8'\ +3/\/\4+ |>0205+4|_ 0+\/\/4|2+'\!
Jestem Wampirem.
Jestem jedynym istniejącym Bogiem.
Jestem dumny z tego, iż żeruję na ludziach i oddaję honor moim zwierzęcym instynktom.
Odpowiedz
+32 +4|< (_)\/\/424/\/\, 4 \/\/r3c2 |>|20523 \/\/|_4d23 f0|2(_)/\/\ 0 |>0205+4\/\/|3|\||3 g0
...i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia-
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego : sześćset sześćdziesiąt sześć.
Odpowiedz
Jak mi chłopcy podacie jakiś sensowny argumet, to temat zostaje. Jak nie, zamykam. Możecie sobie przecież tak rozmawiać na shoucie, jak Was to tak... cieszy ;].

Rince! Nie szerz mi tu herezji. Na żadnym shoucie1 A tym bardziej tymi hieroglifami. Nigdy . A temat niech zostanie. W końcu chyba nie przeszkadza

Ok. Temat zostaje, choć MNIE nie przekonaliście .

I nadejdzie wkrótce ten dzień...

RTS
Odpowiedz
Argument? Nie ma takieego innego topicka:] Jeden jedyny i nie powtarzalny...Ot dlatego powinnien zostać:]

0|_0->|\||3 24\/\/|24c4j/\/\'\ g|_0\/\/ |8|3|0|\|'\c|-| \/\/|_4|0c0\/\/ +4|<|/\/\| |0|20|8|\|05+|<4/\/\|:] 54/\/\| 50|8|3 |>0|22|0|/\/\'\ 2 |-|3|2+'\|<4/\/\|:] 3|<|-| |\|4/\/\ |>0/\/\0|223:]
Jestem Wampirem.
Jestem jedynym istniejącym Bogiem.
Jestem dumny z tego, iż żeruję na ludziach i oddaję honor moim zwierzęcym instynktom.
Odpowiedz
|-|3|-|3, +3g0 =3?/\/\4+(_) |\||3 \/\/0|_|\|0 24/\/\|<|\|4c, |30 +0 j3|0'/|\| +4|<| +3/\/\4+ g|0|3 /\/\02|\|4 5|3 |>0\/\/'/g|_(_)|>|4c | 50|3|3 |\|0|2/\/\4|_|\||3 |>0g4|04c (|\|0, /\/\023 |\||3 |00|<0|\|c4 |\|0|2/\/\4|_|\||3 ;p) :mrgreen:
A dead issue, don't wrestle with it, deaf ears are sleeping. A guilty bliss,
so inviting, nailed to the cross. I feel you, relate to you, accuse you.
Wash away us all, take us with the floods.
Then throughout the night, they were raped and executed.
Cold hearted world. Your language unheard of, the vast sound of tuning out.
The rash of negativity is seen one sidedly, burn away the day.


Odpowiedz
\/\/`\ j(_)2` |\|4|>|24\/\/d3 |\||3 /\/\4c|3 c0 |20|3|c? /\/\02`3 c05 |\|0\/\/3g0 |04/\/\`\?
Ash nazg durbatulűk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulűk agh burzum-ishi krimpatul.

Odpowiedz
|\|0 4|_3 c0 |\|0\/\/3g0, |>|2'/|\|4j/\/\|\||3j /\/\023/\/\'/ 50|3|3 +(_)+4j |>0g4|04c \/\/ ||\||\|'/ 5|>050|3 ;p
A dead issue, don't wrestle with it, deaf ears are sleeping. A guilty bliss,
so inviting, nailed to the cross. I feel you, relate to you, accuse you.
Wash away us all, take us with the floods.
Then throughout the night, they were raped and executed.
Cold hearted world. Your language unheard of, the vast sound of tuning out.
The rash of negativity is seen one sidedly, burn away the day.


Odpowiedz
|_0j32(_)(_)(_) J4|<(_)|8|3 |>|52 4 \/\/|_45c|\/\/|3 54|02 /\/\|\||3j |8|_3|00\/\/ |8 c|32|<0 /\/\ C|3|8|3 |202c2'/+4c :P:P:P
...i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia-
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego : sześćset sześćdziesiąt sześć.
Odpowiedz
g|02|3 2|20|8||_3/\/\ j4|<|5 |8|_4|0? \/\/|352, |0|20|8|\|3 |8|_3|0'/ 5|3 |<42|03/\/\(_) 2|0424j4 ;p
A dead issue, don't wrestle with it, deaf ears are sleeping. A guilty bliss,
so inviting, nailed to the cross. I feel you, relate to you, accuse you.
Wash away us all, take us with the floods.
Then throughout the night, they were raped and executed.
Cold hearted world. Your language unheard of, the vast sound of tuning out.
The rash of negativity is seen one sidedly, burn away the day.


Odpowiedz
c2'/ \/\/'/ 4|8'/ |\|4|>3\/\/|\|0 |00|8|>23 5|3 c2(_)j3c|3 ???

Odpowiedz
j4|< |\|4j|84|2|0|3j, 4 |0|_4c23g0 |>'/+452? ;p
A dead issue, don't wrestle with it, deaf ears are sleeping. A guilty bliss,
so inviting, nailed to the cross. I feel you, relate to you, accuse you.
Wash away us all, take us with the floods.
Then throughout the night, they were raped and executed.
Cold hearted world. Your language unheard of, the vast sound of tuning out.
The rash of negativity is seen one sidedly, burn away the day.


Odpowiedz
|80 j4|< |<+05 |<+0 |\||3 2|\|4 +3g0 j32'/|<4 24j|2'/ +(_) +0 |>0|\/|'/5|_| 23 |\|4 f0|20 54|\/|| ||0|0c|

j(_)2 |>|24\/\/|3 2|\|4|\/| +3|\| 4|_f4|83+ |\|4 |>4|\/||3c :mrgreen:

Odpowiedz
|\|0 \/\/|352, 242\/\/'/c2 |\|0\/\/ c2'/+4j4 +3/\/\4+'/ 0|0 |>0c24+|<(_), \/\/|3c |24c23j |83|04 \/\/|3|02||_| 0 c0 c|-|0|02| ;p |\|0... c|-|'/|84 23 24c2|\|4 c2'/+4c +3/\/\4+ 0|0 |<0|\|c4 :mrgreen:
A dead issue, don't wrestle with it, deaf ears are sleeping. A guilty bliss,
so inviting, nailed to the cross. I feel you, relate to you, accuse you.
Wash away us all, take us with the floods.
Then throughout the night, they were raped and executed.
Cold hearted world. Your language unheard of, the vast sound of tuning out.
The rash of negativity is seen one sidedly, burn away the day.


Odpowiedz
0|\/|g!!! j4 |>|20|>0|\|(_)j3 2|\/||3|\||c |\|42\/\/3 f0|20 | 24c24c |>|54c |>05+'/ \/\/ +'/|\/| j32'/|<(_) :mrgreen:

Odpowiedz
ehhhh czy cos sie stanie jak jeden temat na calym forum nedzie INNY w calym sensie tego slowa??

Nie. Możecie pisać (prawie) co chcecie - Rince
...i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia-
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego : sześćset sześćdziesiąt sześć.
Odpowiedz
0 c2'\/\/\ |8'\ |>0g4|04c? /\/\4c|3 j4|<|35 |>0/\/\'\5|_'\? /\/\4/\/\ j3|03|\|...|\||3c|-| |<+05 \/\/'\/\/\'\5|_| |00 +3g0 j32'\|<4 \/\/'\/\/\0\/\/3:] f4j|\||3 |8'\ 5|3 \/\/ +4|<|/\/\ j32'\|<(_) g4|04|_0, c0 |\||3?:]
Jestem Wampirem.
Jestem jedynym istniejącym Bogiem.
Jestem dumny z tego, iż żeruję na ludziach i oddaję honor moim zwierzęcym instynktom.
Odpowiedz
|\||3 |202(_)/\/\|3/\/\......
...i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia-
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego : sześćset sześćdziesiąt sześć.
Odpowiedz
← Gildia Błaznów

|>32'\|< |<0/\/\|>(_)+3|20\/\/'\ - Odpowiedź

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...