swiat_dryftu2

[NWN1] Zaułki Potępionych

Jak rozwalić ołtarz Jareda?
Odpowiedz
A jest możliwość, że zrobił to za mnie chowaniec lub przywołany potwór ???
Bo ja nie mogłem znaleźć tego ołtarzu a misja została zaliczona

Odpowiedz
A chowańce same się mogą na niego rzucić ???
Bo im nie kazałem, wszystko wskazuje, że misję zaliczyłem ale pewności mieć nie mogę

Odpowiedz
Ponad to, jeśli dobrze pamiętam, misja zostaje zaliczona po pokonaniu yuan-ti. Zniszczenie ołtarza jest jedynie opcjonalnym ułatwieniem, które ma "zmiękczyć" nieco kapłankę.
Ołtarz jest zwyczajnym przedmiotem jak drzwi lub skrzynia, więc chowańce na pewno nie obrały go za cel. Mógł jednak znaleźć się w polu rażenia jakiegoś zaklęcia obszarowego, jak Kula ognia lub Zamieć, co by go na pewno zniszczyło.
[font=\"Times New Roman\"]Jeśli chcesz się przysłużyć rozwojowi nauki, [color=\"#FFD700\"]kliknij tu.[/font][/color]
[dla dobra mojej pracy magisterskiej, proszę Cię, chciej \"\"]
I Am A: Lawful Neutral Human Monk (3rd Level)


[font=\"Comic Sans MS\"]\"If you want happiness for a week, go on a vacation.
If you want happiness for a month, get married.
If you want happiness for a year,... inherit wealth.
If you want happiness for a lifetime, learn to love what you do.\"
[/font]
Odpowiedz
← Neverwinter Nights

Zaułki Potępionych - Odpowiedź

Wczytywanie...