[WFRP] Age of Sigmar

Cześć. Czy ktoś mógłby pomóc przetłumaczyć mi Warscrolle do Age of Sigmar?
Chciałbym zagrać z dzieckiem ale z racji wieku słabo znam już angielski. Najpierw polski a niżej wkleiłem to po angielsku, nie pasuje mi zwłąszcza tłumaczenie "Przeciągnięty i rozdarty:" oraz "SPRAWCA HAŁASU
Modele w tej jednostce mogą być Sprawcami Hałasu.
Jednostka która posiada jakiegokolwiek Sprawce Hałasu może zawsze poruszać się do 6" gdy szarżuje, chyba że żutem zmieni wynik na wyższy."
To moje tłumaczenie Warscrollu:
Army of Death-Legions of Nagash-ZOMBIES

++++++++
ŻYWE TRUPY

Te gnijące zwłoki są ożywione magią nekromancji. Są dość powolni i niezdarni ale będą atakować swoją ofiarę jednomyślnie,
niezmordowanie, ignorując wszystko i zadając najbardziej okrutne rany gryząc, wywołując tym łzy w nieszczęsnych ofiarach. Ci którzy są zabijani przez nich włączają się w szeregi wstrząsającej hordy.

MOVE - RUCH 4"
SAVE - WYTRZYMAŁOŚĆ -
BRAVERY - ODWAGA 10
WOUNDS - ŻYWOTNOŚĆ 1

MELEE WEAPONS - BROŃ DO WALKI WRĘCZ
Ugryzienie Żywego Trupa
Range - Zasięg 1"
Attacks - Ataki 1
To Hit - Modyfikator Trafienia 5+
To Wound - Modyfikator Obrażeń 5+
Rend - Penetracja -
Damage - Obrażenia 1

DESCRIPTION - OPIS
Jednostka Żywych Trupów składa się z 10 lub więcej modeli.
Powłócząc nogami zgniła horda porusza się powoli do przodu, eksponując swoje gnijące mięso sieją strach w jednostkach wroga zanim zaatakują i rozedrą przeciwnika swoim Ugryzieniem Żywego Trupa.

POSIADACZ SZTANDARU
Modele w tej jednostce mogą być Posiadaczami Sztandaru.
Odejmij 1 od cechy ODWAGI jednostki wroga
gdy znajduje się w odległości do 6" od jakiegokolwiek Posiadacza Sztandaru ŚMIERCI.

SPRAWCA HAŁASU
Modele w tej jednostce mogą być Sprawcami Hałasu.
Jednostka która posiada jakiegokolwiek Sprawce Hałasu może zawsze poruszać się do 6" gdy szarżuje, chyba że żutem zmieni wynik na wyższy.

ABILITIES - ZDOLNOŚCI
Przeciągnięty i rozdarty:
Możesz dodać 1 do rzutów Trafienia i Obrażeń dla jednostki Żywe Trupy jeżeli posiada ona 20 lub więcej modeli, albo 2 jeżeli posiada 40 lub więcej modeli.

Nowo zmarły:
Pod koniec fazy walki rzuć kostką za każdy model zabity przez tę jednostkę. Przy każdym wyrzuceniu 6, dodaj Żywego Trupa do tej jednostki.

Wigor Zmarłych (Vigor Mortis):
Możesz dodać 1 do rzutów
Trafienia dla tej jednostki, gdy znajduje się w odległości 9" od jakiegokolwiek przyjaznego WÓZKA ZE ZWŁOKAMI.

SŁOWA KLUCZOWE: ŚMIERĆ, ŻYWE TRUPY, MARTWI PIECHURZY, MOŻLIWE DO PRZYWOŁANIA
DEATH, ZOMBIE, DEADWALKERS, SUMMONABLE
++++++++ANGIELSKI

These rotting corpses are animated by necromantic magic.  ough slow and clumsy, they will attack their prey with single-minded
tirelessness, ignoring all but the most vicious wounds as they bite and tear at their unfortunate victims.  ose they slay are raised in
turn to join the ranks of the shambling horde.

DESCRIPTION
A unit of Zombies has 10 or more models. They
shamble forwards in a rotting horde before tearing
into exposed  esh with their Zombie Bites.

STANDARD BEARER
Models in this unit may be Standard Bearers.
Subtract 1 from the Bravery characteristic of
enemy units whilst they are within 6" of any
Death Standard Bearers.

NOISE MAKER
Models in this unit may be Noise Makers. A unit
that includes any Noise Makers can always move
up to 6" when it charges, unless its charge roll
is higher.

ABILITIES
Dragged Down and Torn Apart: You can add 1 to
hit and wound rolls for a unit of Zombies if it has
20 or more models, or 2 if it has 40 or more models.

The Newly Dead: At the end of the combat phase,
roll a dice for each model slain by this unit. For
each roll of a 6, add a Zombie to this unit.

Vigour Mortis: You can add 1 to hit rolls for
this unit whilst it is within 9" of any friendly
Corpse Carts.
Odpowiedz
← Ogólnie

Age of Sigmar - Odpowiedź

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...