Zabawa Forumowa

O bama
B ierze
I dee
E gzystencjonalne
Ż ab
Y - jak
Ś limak
W iewrioce
I (i)
A ligatorowi
T raktując (je)
A tomówką
[img][/img]

Odpowiedz
A lojzy
T oczył
O drąbaną
M iednicę
Ó smego
W łodarza
K lawej
A uli
Odpowiedz
A ngaż
U ltra
L lajtowego
I dioty
- Tak, tak. Ja za każdym razem mówię co innego. - Aha. I?

- I nic. Uważam to za cnotę. (...) Dziennikarka pyta mnie, czemu ciągle zmieniam zdanie, a ja jej odpowiadam: "Żeby się uwiarygodnić". - "Uwiarygodnić"?

- Oczywiście. Bo zawsze mówię to, co w danej chwili czuję. Nie kalkuluję, nie kombinuję. Uwiarygodniam się przez to, że sobie zaprzeczam. - Przewrotne.

- Tak. I jutro temu zaprzeczę.
Odpowiedz
To tak z mojego podwórka ostatnio...

I ntrowertyczna
M mimowolna
M orderczyni
U ciekła
N agabującym
O ficerom
L okalnej
G rupy
I nternetowych
E fekciarzy
Odpowiedz
E maliowanie
F laneli
E terem
K obiecych
C ycków
I irracjonalnego
A ntagonizmu
R acjonalności
Z apiętego
Y jebitnie
[img][/img]

Odpowiedz
J ezusowi
E wangeliści
B ili
I nnowierców
T asakami
N ożami
I
E spadonami
Odpowiedz
E lokwentnie
S ugeruję
P aństwu
A daptację
D o
O bowiazujących
N orm
A ntyseptycznych
M ojej
I nwencji
Odpowiedz
I nnymi
N iż
W y
E lementami
N aprawię
C ieknący
J ogurt
I nicjalny
Dzisiaj podzielę się z wami opowieścią o hipokryzji, kłamstwach i małych dzieciach.

Jak wszyscy dobrze wiedzą, nam Szajt został wykopsany z gry. I pewnego pięknego dnia, dostałem na forum taką oto wiadomość:

Cytat

Po namyśle uznałem, że dobrze zrobiłeś usuwając mnie. I to dla mnie samego. Chociaż szkoda mi konta, które tak długo pielęgnowałem, to przynajmniej już nie ryzykuję uzależnienia od zabawy oraz kontaktu z niektórymi idiotami. A więc dzięki, Rang.

Pozdrawiam.


Szajt! Z twoich ciągłych powrotów wnioskuję, że jednak skasowałem cię zbyt późno i uzależnienie jednak się rozwinęło. Zatem nie dziękuj mi, bo zawiodłem... Ale postaram się jak mogę, byś pozostał na odwyku, chociaż tak mogę ci jeszcze pomóc...
Odpowiedz
I wan
N asrał
I wie
C co
J an
A probował
L ejąc
N a
Y jamnika
[img][/img]

Odpowiedz
J an
A ragoński
M ordował
N iesamowite
I lości
K oczowniczych
A rabów
Odpowiedz
W arszawski
I nkwizytor
L aminował
E wentualnych
Ń -> N iegodziwców
S komlących
K akafonicznie
I dentyfikującym
C hodaki
H erbaciane
Odpowiedz
Wielki
Uliczny
Lamus
Krzysztof
Andzrzejewski
Napadł
I
Zjadł
Alkoholika
Torbacza
Ormiana
Robota
troche dziwne
Odpowiedz
Rachityczny
Obraz
Bełkotał
O
Tajemniczej
Anegdocie

Odpowiedz
Morton, ale tu chyba chodzi o wykorzystanie ostatniego słowa z poprzedniego posta, a nie jakiegokolwiek.
Odpowiedz
Awantura
Nie
Emanowała
Godnością
Dzieląc
Oponentów
Całkowicie
I
Efektywnie
We geexe żodyn niy wi iże jeżech gorol.


ŻODYN.
Odpowiedz
E lektroniczne
F arfocle
E manują
K olorową
T ęczą
Y eti
W idocznego
N a
I diotycznym
E elektronie

Odpowiedz
Emancypacja
Literatów
Ewentualnie
Konduktorów
Tworzy
Rzeczywiste
Oraz
Niebezpieczne
Implikacje
Ergonomii
We geexe żodyn niy wi iże jeżech gorol.


ŻODYN.
Odpowiedz
← Gildia Błaznów

Zabawa Forumowa - Odpowiedź

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...