CD Projekt RED inwestuje w polskie i zagraniczne obligacje


Po kryzysie z połowy marca nie ma już właściwie śladu. CD Projekt RED wciąż całkiem dobrze radzi sobie na giełdzie, a znakomite prognozy inwestorów przed zbliżającą się premierą “Cyberpunk 2077”, pozwoliły przeznaczyć część zarobionej gotówki na interesujące inwestycje.

cd projekt red

Otóż spółka potwierdziła, że przeznaczy 150 mln złotych na papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, a kolejne 150 mln rozdysponuje na obligacje znajdujące się w rękach Stanów Zjednoczonych, Niemiec oraz Szwajcarii.

Nabywanie obligacji następować będzie w okresie najbliższych 3 miesięcy a okres ich wykupu będzie nie dłuższy niż 3 lata lub w przypadku wybranych obligacji amerykańskich do 5 lat.

Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o ograniczeniu ryzyka kursowego związanego z obligacjami zagranicznymi poprzez zawarcie, w ramach dostępnych limitów skarbowych w instytucjach finansowych współpracujących ze Spółką, symetrycznych transakcji zakupu instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów sprzedaży waluty typu forward.

za oficjalnym komunikatem spółki

Warto zaznaczyć, że pod koniec 2019 roku spółka zgromadziła na swoim koncie ponad 482 mln złotych. W październiku CD Projekt RED wykupił nieruchomości przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie, które wynajmował od prawie 20 lat, a zakup obligacji państwowych wydaje się po prostu kolejnym etapem zabezpieczenia rozwoju firmy i strategii inwestycyjnej.

Odpowiedz
Ja bym nie kupował, ale oni pewnie wiedzą lepiej skoro maja 500 baniek PLN
Odpowiedz
Ograniczenie ryzyka walutowego poprzez transakcje pochodne, w szczególności kontrakty forward, jest zrozumiałym krokiem, zwłaszcza gdy spółka inwestuje w obligacje zagraniczne. Takie podejście pomaga chronić się przed możliwymi wahaniami kursów walut, co jest ważne dla stabilności finansowej spółki. Zakup nieruchomości i ogólna strategia inwestycyjna wskazują, że CD Projekt RED koncentruje się na zrównoważonym wzroście i długoterminowej stabilności. Potwierdza również, że spółka, pomimo pewnych trudności związanych z premierą gry "Cyberpunk 2077", utrzymuje silną pozycję na rynku i cieszy się zaufaniem inwestorów.
Odpowiedz
← Nowości

CD Projekt RED inwestuje w polskie i zagraniczne obligacje - Odpowiedź

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...