|>32'\|< |<0/\/\|>(_)+3|20\/\/'\ - Odpowiedź

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!

Podgląd ostatnich postów

Luyanki Werpolterop,
w1Dz3, Z3 KOmuZ 513 NUdz1Lo RO814c 73N 7R4n5L47or.
Ekhtelion,
Istnieje również translator ktory moze przetłumaczyć dowolna stronę na leet.
Taramelion,
A wiecie, że istnieje też 1337 wersja google?
Dany,
|_|_||>|0|\/| 5|3 _||_|2 +0 2|\||_||>||_0 /\/\| 2|2352+4 +32 ...
Archol,
3|-|, \/\/||03 23 +4|<| f4j|\|'/ +3|\/|4+ |0|8|3g|_ |<0|\|(4, 4 52|<0|04 ;[. 4 |\/|023 |8'/ g0 +4|< |<0|\|+'/|\|(_)0\/\/4(?
Finkregh,
|\|0 |\||3 /\/\0\/\/! |\||3/\/\02|_|\/\/3!
VL,
j4 |>05|4|04/\/\ +4|<|3 c05, +\'|_|<0, 23 |00 +3g0 c0 |>|523 +3|242...4|_3 j4 +3g0 |\||3 (_)2\'\/\/4/\/\, |80 j35+3/\/\ (TRUE!)
Rincewind,
Troszeczkę się jednak różni od naszego, ale tłumacząc ten nasz nieźle sobie radzi. Choć czasem można się pośmiać .
olo,
/\/\3|0- |\|42|\| |>0\/\/|3|02|4|_ 23 | +4|< |\|4/\/\ g0 |\||3 |04 |80 |\||3 c|-|c3 |>0|>5(_)c 24|84\/\/'/....
Medivh,
|202c2'/+4|_3|\/| 5|3!!! :mrgreen: |24|023

@|\|42||\| - |\/|023 |\||3 (_)|005+3|>|\||4j +3g0 5|<|2'/|>+(_), |80 +4 24|84|/\|4 |223c2'/|/\||5c|3 5+|24c| 53|\|5
Nazin,
+444 \/\/ |0|2(_)g4 5+|20|\|4 +4|< j4|< |>|54|_3|\/| +0 |<|3|>5|<0 \/\/'/c|-|0|02| 4|_3 |<0|0(_)j3 |00|8|223

|8+\/\/ \/\/|+4|\/| 2 |>0\/\/|20+3|\/|
ankai,
Musiałbyś Nazina dodać rozszyfrowywanie kontekstowe - zauważ, że:
"|2" może oznaczać "R", ale także "IZ",
"|0" - "D" klub "IO",
takich kolizji jest chyba więcej, poza tym nie wszyscy piszą zgodnie z jednolitymi zasadami. Dodatkowo bardzo ciekawie brzmi "20 |\/||\|(_)+" - "ZO minut'??? (minuty w Zoo? heh) - brak kodowania cyfr, co jest powodem kolejnych kolizji.
olo,
|\|0/\/\ |0(_)20 +|2(_)|0|\||3j 0|0c2'/+4c +3|\| 52'/f|2 |\||2 |\|4|>|54c......4|_3 |0|_4/\/\|\||3 | |0|_4 |2||\|c3 |\||c |\||3 5+4|\||3 |\|4 |>|2352|<0|02|3....
Nazin,
| +4|< 5|<0|\|c2'/|_3|\/| 4|_3 205+4\/\/|3 +0 |0|_4 5|3|8|3 52'/f|2(_)j3 |00|8|223 4|_3 g0|223j 2 |20252'/f|20\/\/4|\||3|\/| 4|_3 \/\/42|\|3 23 |02|4|_4

0|0\/\/|20+|\||3 j35+ g0|223j \/\/|_45|\||3 | |<|3|>5|<0 +0 \/\/'/c|-|0|02| c0 |00 +3g0 c2'/ |\/|| 5|3 c|-||4|_0 j4|<|35 20 |\/|||\|(_)+ | |8'/|_ \/\/|3c |\||3 \/\/||023 |>|20|8|_3|\/|(_) :roll:
Rincewind,
\/\/||04c |\||3 \/\/52'/5c'/ . c|-|c|4|_0 C| 5|3 |\|42||\| +3|\| 5|<|2'/|>+ |20|8|c? |>|23+|_|_|/\/\4c2'/c 2 |\|0|2/\/\4|_|\|3g0 |\|4 +3|\| j32'/|< |>|232 5|<|2'/|>+ +0 |_4+\/\/|3j, 4|_3 0|0\/\/|20+|\||3... :O.
olo,
hahaha rzadze rozczytalem sie !!

|00 |\|42||\|4: |>|20523 |\||3 |20|8 +3g0 |8 j4|< +0 |>0\/\/|3|02|4|_35 |>0|>5(_)j352 24|84\/\/3!
Nazin,
|\||3 |\/|02352 |\/||\||3 0|0c2'/+4c 4 +0 |02|\/\/|\|3 j4 |\/|'/5|_4|_3|\/| 23 \/\/'/ +0 |00|<|_4|0|\||3 j35+35c|3 0|832|\|4|\|| \/\/ +'/|\/| j32'/|<(_)
krag,
Nazin jak byś mógł to pogrupuj to jakoś bo dostaje oczopląsu i nie wiem co czytam xD
Nazin,
|-||\/||\/||\/| |\/|(_)5| +0 |8'/c |\||3\/\/4+|>|_|\/\/|3 |84|2|020 c|3|<4\/\/4 |202|\/|0\/\/4 4|_3 |\||35+3+'/ |\||3 c|-|c3 |\/|| 5|3 j3j c2'/+4c 0|0 |>0c24+|<(_) |\/|023 j4|< 5|<0|\|c23 5\/\/0j |>|20g|24|\/| |02|3|<| |<+0|23|\/|(_) |83|03 |\/|0g|_ 50|8|3 5|>0|<0j|\||3 +0 c2'/+4c +0 c05 \/\/4|\/| +4|\/| |00|>0\/\/|3|\/| 4 | +4|< \/\/ +4 5+|20|\|3 c2'/|_| |\|||8'/ 24|<0|00\/\/4|\||3 (_)2'/|_3|\/| |02|3|<| 5|<|2'/|>+0\/\/| |>|-||> | |02|3|<| +3|\/|(_) 23 \/4|\/||> |\|4|>|54|_ \/\/c235|\||3j \/\/52'/5+|<|3 |_|+3|2'/ j4|< 5|<0|\|c23 c4|_'/ 5|<|2'/|>+ +0 (_)|005+3|>|\||3 | |<42|0'/ |<+0 |\||3 2|\|4 |83|02|3 |\/|0g|_ |>|54c 4|_3 c|-|0|02|42 |\||3\/\/|3|\/| c2'/ \/\/+3|0'/ |83|02|3 j4|<45 24|84\/\/4 c|-|'/|84 |8|_3|00\/\/ |\||3 |\/|4 |\/|023 5|3 |00c2'/+4c|3

xD :mrgreen:
Wczytywanie...